C08F 20/58

Emulzia polyméru na báze vodou rozpustného polyméru a spôsoby jej prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 279458

Dátum: 04.11.1998

Autori: Dauplaise David, Kozakiewicz Joseph

MPK: C08F 20/06, C08F 20/56, C08F 20/58...

Značky: báze, rozpustného, emulzia, polymerů, spôsoby, vodou, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Emulzia polyméru na báze vodou rozpustného polyméru obsahujúceho sieťujúce funkčné skupiny, kde polymér obsahuje opakujúce sa jednotky odvodené od monoméru zvoleného zo súboru zahŕňajúceho akrylamid, N,N-dialkylakrylamid, kvaterné soli N,N-dialkylaminoalkyl(alk)akrylátu, kvaterné soli N,N-dialkylaminoalkylakrylamidu, diallyldialkylamóniumhalogenid, N-vinyl-2-pyrrolidón, kyselinu akrylovú a kyselinu 2-akrylamido-2-metylpropánsulfónovú. Spôsoby...

Hydrofilní transparentní síťovaný kopolymer a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 270345

Dátum: 13.06.1990

Autori: Součková Dana, Vacík Jiří, Obereigner Blahoslav

MPK: C08F 20/60, C08F 20/58

Značky: transparentní, způsob, síťovaný, hydrofilní, kopolymer, výroby

Text:

...Je vhodný pro odlćvéni napr. odatřadivé liti kontektnich čoček. Použité rozpouétédlo, ktoré by v prvnim připodě brénilo mechanickému oprecováni zde naopak přiznivő ovlivňuje tlaky projevujici ee při zbotnéni Již hotovéhc výrobku.Je také možné a v připadl výroby vicebotnavých eouetružených kontaktnich čočak výhodne. rozpcultédle, popř. vodou rozpuatné nizkomolekuldrni podily. obeažené v eiřcvanén kopolymeru připrevonén v přitcmnoeti výše...