C08F 20/56

Emulzia polyméru na báze vodou rozpustného polyméru a spôsoby jej prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 279458

Dátum: 04.11.1998

Autori: Kozakiewicz Joseph, Dauplaise David

MPK: C08F 20/56, C08F 20/06, C08F 20/58...

Značky: polymerů, báze, rozpustného, emulzia, přípravy, vodou, spôsoby

Zhrnutie / Anotácia:

Emulzia polyméru na báze vodou rozpustného polyméru obsahujúceho sieťujúce funkčné skupiny, kde polymér obsahuje opakujúce sa jednotky odvodené od monoméru zvoleného zo súboru zahŕňajúceho akrylamid, N,N-dialkylakrylamid, kvaterné soli N,N-dialkylaminoalkyl(alk)akrylátu, kvaterné soli N,N-dialkylaminoalkylakrylamidu, diallyldialkylamóniumhalogenid, N-vinyl-2-pyrrolidón, kyselinu akrylovú a kyselinu 2-akrylamido-2-metylpropánsulfónovú. Spôsoby...

Superabsorbent a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 279034

Dátum: 10.01.1996

Autori: Kavala Miroslav, Dalloš Vojtech, Komora Ladislav, Chromá Viola

MPK: C08F 20/06, C08F 20/56, C08F 20/10...

Značky: superabsorbent, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka superabsorbentu na zvýšenie vodoretenčnej kapacity pôdy a reguláciu vlhkosti v poľnohospodárstve a lesníctve, reguláciu rýchlosti tuhnutia mált a betónov, atď., na báze zosietených akrylových monomérov. Ako zosieťovadlo sa používa N,N'-alkylén-bis-akrylamid. Superabsorbent sa vyrába blokovou (ko)polymerizáciou 20 až 70 %-ného vodného roztoku monomérov, akrylamidu, zneutralizovanej kyseliny akrylovej a/alebo metakrylovej,...

Způsob přípravy houbovitých syntetických hydrogelů

Načítavanie...

Číslo patentu: 234156

Dátum: 01.04.1987

Autori: Lopour Petr, Štol Miroslav, Cífková Irena

MPK: C08F 20/10, C08F 20/56, A61K 9/10...

Značky: přípravy, houbovitých, syntetických, způsob, hydrogelů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy houbovitých syntetických hydrogelů se zlepšenými mechanickými a biologickými vlastnostmi, vhodných zejména pro lékařské účely, vyznačený tím, že hydrofilní monomer nebo směs monomerů, vybraných ze skupiny monomethakrylátů, popřípadě monoakrylátů diolů nebo polyolů nebo polyoléterů, dále akrylamidu nebo methakrylamidu a jejich N-mono- či N, N-disubstituovaných alkylderivátů, obsahující až 5 % hmot. příslušného síťovadla, se...