C08F 2/50

Alkylbisacylfosfínoxidové zmesi

Načítavanie...

Číslo patentu: 281582

Dátum: 10.05.2001

Autori: Misev Ljubomir, Leppard David, Köhler Manfred

MPK: C09D 165/00, C07F 9/53, C08F 2/50...

Značky: zmesí, alkylbisacylfosfínoxidové

Zhrnutie / Anotácia:

Alkylbisacylfosfínoxidové zmesi podľa vynálezu, ktoré obsahujú a) aspoň jednu etylenicky nenasýtenú fotopolymerizovateľnú zlúčeninu a b) ako fotoiniciátor aspoň jednu zlúčeninu všeobecného vzorca (I) a ako dodatkový fotoiniciátor aspoň jednu zlúčeninu všeobecného vzorca (II), a/alebo zlúčeninu všeobecného vzorca (III), a/alebo alfa-hydroxyketónový fotoiniciátor, a/alebo prísadu.

Alkylbisacylfosfínoxidy, zmesi s ich obsahom a ich použitie ako fotoiniciátorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 281581

Dátum: 10.05.2001

Autori: Leppard David, Misev Ljubomir, Köhler Manfred

MPK: C09D 165/00, C08F 2/50, C07F 9/53...

Značky: alkylbisacylfosfínoxidy, fotoiniciátorov, zmesí, použitie, obsahom

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa alkylbisacylfosfínoxidy všeobecného vzorca (I), v ktorom R1 predstavuje alkylovú skupinu s 1 až 18 atómami uhlíka, cyklopentylovú skupinu alebo cyklohexylovú skupinu a R2 a R3 predstavujú nezávisle od seba fenylovú skupinu, ktorá nie je substituovaná alebo je jeden až štyrikrát substituovaná alkylovou skupinou s 1 až 4 atómami uhlíka a/alebo alkoxy skupinou s 1 až 4 atómami uhlíka, zmesi s ich obsahom a ich použitie ako...

Způsob nanášení organokřemičitého polymeru laserem indukovaným rozkladem 1-metyl-1-silacyklobutanu z plynné fáze

Načítavanie...

Číslo patentu: 262041

Dátum: 10.02.1989

Autori: Volnina Elvira, Guselnikov Leonid, Chvalovský Václav Člen Korespondent Čsav, Pola Josef

MPK: C09D 3/82, C08F 2/50, C08J 3/28...

Značky: fáze, indukovaným, polymerů, organokřemičitého, laserem, způsob, plynné, nanášení, 1-metyl-1-silacyklobutanu, rozkladem

Text:

...polymeru na horký povrch reaktoru. ~Způsob přípravy tenkých vrstev organokřemičitého polymerupodle vynálezu využívá skutečnosti, žetepelný rozklad 1-metyl-1-~-silaoyklobuťgnu indukovaný kontinuálnim C 02 laserem v přitomnosti senzibilizátoru (SF 6) probihá při vhodné intenzitě zářeni a vhodných koncentracich výše uvedených sloučenin výhradně podlea pevný polymer se přitom deponuje na studené stěny reakční nádoby.Typický laser poskytující...

Fotopolymerovatelný systém

Načítavanie...

Číslo patentu: 257798

Dátum: 15.06.1988

Autori: Köhler Manfred, Ohngemach Jörg, Pötsch Eike

MPK: C09D 11/10, C07C 69/54, C08F 2/50...

Značky: fotopolymerovatelný, systém

Text:

...aminem. Tak se může připravit iniciátor podle vynálezu fenyl-Z-akryloyloxy-Z-propylketon z fenyl-Z-hydroxy-Z-propylketonu fenyl-Z-hydroxy-Z-metlíylpropan-1-on Darocur 1 173, Fy. E. Merck es tertiikací směsi chloríd kyseliny akrylové/ ĺtriethylamin.Sloučenlny vzorce I, ve kterých R 4 obsahuje nenasycenou skupinu Z, se mohou získat tak, že se vhodné fenylové deriváty, které obsahují Z nebo skupinu, do které se snadno zavede Z, acylují pro...