C08F 2/20

Spôsob homopolymerizácie a/alebo kopolymerizácie vinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281498

Dátum: 07.05.1999

Autori: Ilčík Štefan, Macho Vendelín, Gaman Ľuboš, Bruška Július, Žiak Tibor, Seidl Anton

MPK: C08F 2/20, C08F 14/06

Značky: homopolymerizácie, spôsob, vinylchloridu, kopolymerizácie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob homopolymerizácie a/alebo kopolymerizácie vinylchloridu, najmä suspenznej s potlačením tvorby nehomogenít, tzv. rybích ôk, sa uskutočňuje pri teplote 5 až 85 °C s použitím iniciátorov, dispergátorov a/alebo emulgátorov a pomocných látok, pričom pred násadou surovín do reaktora - autoklávu sa jeho vnútorné steny a miešadlo ošetria vodnou parou alebo vodným roztokom s obsahom aspoň jedného polymerizačného inhibítora, alebo zlúčeniny s...

Spôsob prípravy vodnej suspenzie pevného iniciátora, tvoriaceho voľné radikály, suspenzia takto pripravená, zariadenie na vykonávanie uvedeného spôsobu a spôsob polymerizácie etylenicky nenasýtených monomérov využívajúcich uvedenú suspenziu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280656

Dátum: 16.12.1992

Autori: Simonsson Berit, Lundin Claes

MPK: C08F 2/20, B01F 5/06, C07C 407/00...

Značky: využívajúcich, přípravy, radikály, volně, spôsobu, suspenzia, pevného, zariadenie, nenasytených, etylenicky, uvedeného, vykonávanie, suspenziu, spôsob, polymerizácie, suspenzie, uvedenú, monomérov, vodnej, iniciátora, pripravená, tvoriaceho, takto

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy vodnej suspenzie pevného iniciátora tvoriaceho voľné radikály zahŕňa zahriatie iniciátora na jeho teplotu topenia, jemné rozptýlenie iniciátora nachádzajúceho sa v tekutom stave, vo vode a rýchle ochladenie zmesi tak, že sa iniciátor nenachádza v tekutom stave dlhšie ako 5 minút. Suspenzia má veľmi malé častice a úzku distribúciu veľkosti častíc, pričom aspoň 50 % hmotnosti častíc je menších ako 5 mikrometrov a aspoň 90 %...

Spôsob výroby termoplastických hmôt na báze homopolymérov alebo kopolymérov vinylchloridu a esterov kyseliny polyakrylovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 278977

Dátum: 18.03.1992

Autori: Prell Karl-heinz, Boebel Armin, Sturm Harald

MPK: C08F 265/04, C08F 2/20

Značky: termoplastických, vinylchloridu, polyakrylovej, výroby, kopolymérov, spôsob, kyseliny, hmot, báze, homopolymérov, esterov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob uskutočniteľný tak, že sa vinylchlorid alebo jeho zmes zahreje spolu s iniciátorom a ďalšími prísadami v suspenzii na teplotu 30 °C alebo vyššiu, ale nižšiu ako je teplota polymerizácie a potom sa pridá latex kyseliny polyakrylovej a polymerizácia sa vedie až do stupňa konverzie 99,9 %.

Způsob přípravy stabilních suspenzí kyseliny polyakrylové a/nebo polymethakrylové

Načítavanie...

Číslo patentu: 270498

Dátum: 13.06.1990

Autor: Šňupárek Jaromír

MPK: C08F 2/20

Značky: polymethakrylové, polyakrylové, způsob, suspenzí, kyseliny, stabilních, přípravy

Text:

...postupuje tak, že propylsnoxid o nol. hmotnosti 900 až 2 400 ee emíeí a kyselinou akrylovou e/nebo methakryluvou s pride ee edukt pnlypropylenoxid-polyethylenoxidu a molekulovou hmotnosti 900 ež 4 000 e obeahem 5 až 25 hmot. ethylenoxldu v aduktu. Tsto polymeraćní emče ee polymeruje účinkom dieeooísčníoh inioiútorů jako je ezobieieobutyronitril, dibenzoylperoxid, dileuroylperoxid při teplotách 70 - 180 °C ze vzniku etebilních ouepenzí...

Způsob suspenzní polymerace vinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268164

Dátum: 14.03.1990

Autori: Itoh Kenichi, Nakahara Masanobu, Noguki Genji

MPK: C08F 2/20

Značky: suspenzní, vinylchloridu, způsob, polymerace

Text:

...vzorce I, kde R je methylová skupina, p 0, q 2,6 v průměru a r 0. Tato sířovadla se mohou použít bud jednotlive nebo v kombinaci dvou nebo více druhů podle potřeby.Příkladem polymerovatelné nenasycené karboxylové kyseliny, která se má kopolymerovat s výše popsaným siřovadlem, je kyselina akrylová, methakrylová, itakonová, chlorekrylová, kyanakrylová, J -fenylakrylovó, ob-benzylakrylovú, krotonová, maleinová, fumarová, sorbová B...

Spôsob výroby suspenzného homopolyméru a/alebo kopolyméru vinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267378

Dátum: 12.02.1990

Autori: Fabini Miroslav, Komora Ladislav, Velický Viktor, Daubnerová Viera, Mišeje Gabriela, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Rusina Miroslav

MPK: C08F 14/06, C08F 2/20

Značky: vinylchloridu, kopolymerů, suspenzného, homopolymerů, spôsob, výroby

Text:

...sa uskutočňuje pri teplote 5 až 100 °C najvhodnejší rozsah je od 40 do 90 °C. Modiíikáciu možno síce uskutočňovať i pri teplotách pod 5 °C a nad 100 °C, ale pri teplotách pod 5 C prebieha pomaly a nad 100 °C prebiehajú aj nežiadúce vedľajšie reakcie, vrátane degradačiiých poly/reakcií.Doba modifikácie závisí ako od druhu modilikačného činidla, tak aj teploty modifikácie. S teplotou sa doba modifikácie skracuje.Modilikovaný polyvinylalkohol...

Spôsob výroby homopolymérov a/alebo kopolymérov vinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267333

Dátum: 12.02.1990

Autori: Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Komora Ladislav, Rusina Miroslav, Fabini Miroslav, Mišeje Gabriela, Glos Ján, Glevitzký Edmund, Bobula Stanislav

MPK: C08F 2/20, C08F 14/06

Značky: homopolymérov, výroby, kopolymérov, vinylchloridu, spôsob

Text:

...skupín.Pri modiflkácii polyvinylelkoholu ee síce tento može oxidovať kyslíkom alebo kyslík-obsehujúcim plynom aj vo forme prášku, ala najvhodnejšie jeho oxldácia je vo forme vodného roztoku, reap. sőlu, lebo ide v podstata o koloidné roztoky, najvhodnejšie o koncentrácii polyvinylalkoholu A až 208. Pri nižších koncentráciach je zapotreby väcší reakcný priestor a pri vyšších je zasa vzhľadom na značnú viakozltu roztoku, resp. sőlu zasa...

Způsob suspenzní polymerace vinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266570

Dátum: 12.01.1990

Autori: Ohba Hitoshi, Noguki Genji, Tanaka Motoaki, Itoh Kenichi

MPK: C08F 2/20

Značky: vinylchloridu, suspenzní, polymerace, způsob

Text:

...blokove kopolymery, parciální estery glycerínu s mastnou kyselinou, parciální estery sorbitanu s mastnou kyselinou, parciální estery pentaerytritolu s mastnou kyselinou, monoestery propylenqlykolu s mastnou kyselinou, parciální estery sacharôzy s mastnou kyselinou, parciálni estery polyoxyethylensorbitanu s mastnou kyselinou,parciální estery polyoxyethylensorbitu s mastnou kyselinou, parciálni estery polyoxyethylenglycerinu s...

Způsob přípravy kulových polymerních částic

Načítavanie...

Číslo patentu: 236589

Dátum: 15.11.1986

Autori: Slavíková Alena, Víška Jarmil, Borák Jindřich

MPK: C01J 20/26, C08F 220/28, C08F 2/20...

Značky: polymerních, částic, přípravy, způsob, kulových

Zhrnutie / Anotácia:

Kulovité porézní částice kopolymeru 2-hydroxyethylmethakrylátu s ethylendimethakrylátem o velikosti menší než 50 ?m, přednostně menší než 30 ?m se připravují radikálovou suspenzní polymerací ve vodném disperzním prostředí obsahujícím polyvinylpyrolidon, polyvinylalkohol a anorganickou sůl. Částice nacházejí použití jako nosiče aktivních látek a jako adsorbenty a gely v kapalinové chromatografii.