C08F 2/20

Spôsob homopolymerizácie a/alebo kopolymerizácie vinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281498

Dátum: 07.05.1999

Autori: Ilčík Štefan, Gaman Ľuboš, Žiak Tibor, Bruška Július, Macho Vendelín, Seidl Anton

MPK: C08F 2/20, C08F 14/06

Značky: homopolymerizácie, spôsob, vinylchloridu, kopolymerizácie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob homopolymerizácie a/alebo kopolymerizácie vinylchloridu, najmä suspenznej s potlačením tvorby nehomogenít, tzv. rybích ôk, sa uskutočňuje pri teplote 5 až 85 °C s použitím iniciátorov, dispergátorov a/alebo emulgátorov a pomocných látok, pričom pred násadou surovín do reaktora - autoklávu sa jeho vnútorné steny a miešadlo ošetria vodnou parou alebo vodným roztokom s obsahom aspoň jedného polymerizačného inhibítora, alebo zlúčeniny s...

Spôsob prípravy vodnej suspenzie pevného iniciátora, tvoriaceho voľné radikály, suspenzia takto pripravená, zariadenie na vykonávanie uvedeného spôsobu a spôsob polymerizácie etylenicky nenasýtených monomérov využívajúcich uvedenú suspenziu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280656

Dátum: 16.12.1992

Autori: Simonsson Berit, Lundin Claes

MPK: C08F 2/20, C07C 407/00, B01F 5/06...

Značky: polymerizácie, suspenzie, tvoriaceho, spôsob, suspenzia, monomérov, iniciátora, etylenicky, suspenziu, využívajúcich, volně, zariadenie, pripravená, uvedenú, přípravy, uvedeného, spôsobu, pevného, vodnej, takto, nenasytených, radikály, vykonávanie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy vodnej suspenzie pevného iniciátora tvoriaceho voľné radikály zahŕňa zahriatie iniciátora na jeho teplotu topenia, jemné rozptýlenie iniciátora nachádzajúceho sa v tekutom stave, vo vode a rýchle ochladenie zmesi tak, že sa iniciátor nenachádza v tekutom stave dlhšie ako 5 minút. Suspenzia má veľmi malé častice a úzku distribúciu veľkosti častíc, pričom aspoň 50 % hmotnosti častíc je menších ako 5 mikrometrov a aspoň 90 %...

Spôsob výroby termoplastických hmôt na báze homopolymérov alebo kopolymérov vinylchloridu a esterov kyseliny polyakrylovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 278977

Dátum: 18.03.1992

Autori: Prell Karl-heinz, Sturm Harald, Boebel Armin

MPK: C08F 2/20, C08F 265/04

Značky: polyakrylovej, hmot, spôsob, báze, esterov, kyseliny, vinylchloridu, termoplastických, výroby, kopolymérov, homopolymérov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob uskutočniteľný tak, že sa vinylchlorid alebo jeho zmes zahreje spolu s iniciátorom a ďalšími prísadami v suspenzii na teplotu 30 °C alebo vyššiu, ale nižšiu ako je teplota polymerizácie a potom sa pridá latex kyseliny polyakrylovej a polymerizácia sa vedie až do stupňa konverzie 99,9 %.

Způsob přípravy stabilních suspenzí kyseliny polyakrylové a/nebo polymethakrylové

Načítavanie...

Číslo patentu: 270498

Dátum: 13.06.1990

Autor: Šňupárek Jaromír

MPK: C08F 2/20

Značky: polyakrylové, způsob, stabilních, suspenzí, přípravy, polymethakrylové, kyseliny

Text:

...postupuje tak, že propylsnoxid o nol. hmotnosti 900 až 2 400 ee emíeí a kyselinou akrylovou e/nebo methakryluvou s pride ee edukt pnlypropylenoxid-polyethylenoxidu a molekulovou hmotnosti 900 ež 4 000 e obeahem 5 až 25 hmot. ethylenoxldu v aduktu. Tsto polymeraćní emče ee polymeruje účinkom dieeooísčníoh inioiútorů jako je ezobieieobutyronitril, dibenzoylperoxid, dileuroylperoxid při teplotách 70 - 180 °C ze vzniku etebilních ouepenzí...

Způsob suspenzní polymerace vinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268164

Dátum: 14.03.1990

Autori: Nakahara Masanobu, Noguki Genji, Itoh Kenichi

MPK: C08F 2/20

Značky: polymerace, suspenzní, způsob, vinylchloridu

Text:

...vzorce I, kde R je methylová skupina, p 0, q 2,6 v průměru a r 0. Tato sířovadla se mohou použít bud jednotlive nebo v kombinaci dvou nebo více druhů podle potřeby.Příkladem polymerovatelné nenasycené karboxylové kyseliny, která se má kopolymerovat s výše popsaným siřovadlem, je kyselina akrylová, methakrylová, itakonová, chlorekrylová, kyanakrylová, J -fenylakrylovó, ob-benzylakrylovú, krotonová, maleinová, fumarová, sorbová B...

Spôsob výroby suspenzného homopolyméru a/alebo kopolyméru vinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267378

Dátum: 12.02.1990

Autori: Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Komora Ladislav, Mišeje Gabriela, Fabini Miroslav, Velický Viktor, Daubnerová Viera, Rusina Miroslav

MPK: C08F 2/20, C08F 14/06

Značky: výroby, spôsob, vinylchloridu, suspenzného, kopolymerů, homopolymerů

Text:

...sa uskutočňuje pri teplote 5 až 100 °C najvhodnejší rozsah je od 40 do 90 °C. Modiíikáciu možno síce uskutočňovať i pri teplotách pod 5 °C a nad 100 °C, ale pri teplotách pod 5 C prebieha pomaly a nad 100 °C prebiehajú aj nežiadúce vedľajšie reakcie, vrátane degradačiiých poly/reakcií.Doba modifikácie závisí ako od druhu modilikačného činidla, tak aj teploty modifikácie. S teplotou sa doba modifikácie skracuje.Modilikovaný polyvinylalkohol...

Spôsob výroby homopolymérov a/alebo kopolymérov vinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267333

Dátum: 12.02.1990

Autori: Glevitzký Edmund, Komora Ladislav, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Rusina Miroslav, Bobula Stanislav, Glos Ján, Mišeje Gabriela, Fabini Miroslav

MPK: C08F 2/20, C08F 14/06

Značky: kopolymérov, vinylchloridu, homopolymérov, výroby, spôsob

Text:

...skupín.Pri modiflkácii polyvinylelkoholu ee síce tento može oxidovať kyslíkom alebo kyslík-obsehujúcim plynom aj vo forme prášku, ala najvhodnejšie jeho oxldácia je vo forme vodného roztoku, reap. sőlu, lebo ide v podstata o koloidné roztoky, najvhodnejšie o koncentrácii polyvinylalkoholu A až 208. Pri nižších koncentráciach je zapotreby väcší reakcný priestor a pri vyšších je zasa vzhľadom na značnú viakozltu roztoku, resp. sőlu zasa...

Způsob suspenzní polymerace vinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266570

Dátum: 12.01.1990

Autori: Noguki Genji, Tanaka Motoaki, Itoh Kenichi, Ohba Hitoshi

MPK: C08F 2/20

Značky: suspenzní, polymerace, způsob, vinylchloridu

Text:

...blokove kopolymery, parciální estery glycerínu s mastnou kyselinou, parciální estery sorbitanu s mastnou kyselinou, parciální estery pentaerytritolu s mastnou kyselinou, monoestery propylenqlykolu s mastnou kyselinou, parciální estery sacharôzy s mastnou kyselinou, parciálni estery polyoxyethylensorbitanu s mastnou kyselinou,parciální estery polyoxyethylensorbitu s mastnou kyselinou, parciálni estery polyoxyethylenglycerinu s...

Způsob přípravy kulových polymerních částic

Načítavanie...

Číslo patentu: 236589

Dátum: 15.11.1986

Autori: Víška Jarmil, Slavíková Alena, Borák Jindřich

MPK: C08F 220/28, C01J 20/26, C08F 2/20...

Značky: přípravy, způsob, kulových, polymerních, částic

Zhrnutie / Anotácia:

Kulovité porézní částice kopolymeru 2-hydroxyethylmethakrylátu s ethylendimethakrylátem o velikosti menší než 50 ?m, přednostně menší než 30 ?m se připravují radikálovou suspenzní polymerací ve vodném disperzním prostředí obsahujícím polyvinylpyrolidon, polyvinylalkohol a anorganickou sůl. Částice nacházejí použití jako nosiče aktivních látek a jako adsorbenty a gely v kapalinové chromatografii.