C08F 110/06

Vysoko izotaktická PP živica s rozsiahlou distribúciou tavenia, majúca zlepšené vlastnosti BOPP filmu a jednoduché charakteristiky spracovania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18272

Dátum: 16.11.2012

Autori: Tranchida Davide, Neissl Wolfgang, Gloger Dietrich, Potter Gregory

MPK: C08J 5/18, H01G 4/18, C08F 110/06...

Značky: izotaktická, vlastností, rozsiahlou, tavenia, majúca, filmu, spracovania, vysoko, živica, distribúciou, jednoduché, charakteristiky, zlepšené

Text:

...orientácii, sa môže dosiahnuť polypropylénom vyznačujúcim sa nízkym stupňom zvyškovejV súlade s tým je predkladaný vynález podľa prvého aspektu zameraný na dvojosovo orientovaný polypropylénový (BOPP) film, pričom tento dvojosovo orientovaný polypropylénový (BOPP) film obsahuje polypropylén (PP) vyznačujúci sa zvyškovou kryštalickosťou fnc í 0,40 pri teplote(T), ktorá je 1 ° C pod teplotou tavenia (melting temperature, Tm) neroztiahnutého...

BOPP-fólia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16182

Dátum: 21.12.2010

Autori: Fiebig Joachim, Klimke Katja, Gloger Dietrich

MPK: H01B 3/44, B32B 27/32, C08F 110/06...

Značky: bopp-fólia

Text:

...izoterrnickou segregačnou(i) polypropylén sa roztaví pri teplote 225 °C počas 5 min.,(ii) potom sa ochladí 80 °C/min. na teplotu 145 °C,(iii) udržiava sa pri teplote 145 °C počas 2 hodín,(iv) potom sa ochladí 80 °C/min. na teplotu 135 °C,(v) udržiava sa pri teplote 135 °C počas 2 hodín,(vi) potom sa ochladí 80 °C/min. na teplotu 125 °C,(vii) udržiava sa pri teplote 125 °C počas 2 hodín,(viii) potom sa ochladí 80 °C/min. na teplotu 115 °C,(ix)...

Syndiotaktický polypropylén

Načítavanie...

Číslo patentu: 278733

Dátum: 04.02.1998

Autor: Ewen John

MPK: C08F 110/06

Značky: polypropylén, syndiotaktický

Zhrnutie / Anotácia:

Syndiotaktický polypropylén, ktorého mikroštruktúra polymérneho reťazca je zložená z blokov opakujúcich sa racemických dyád, r, spojených prevažne jednotkami zloženými z mezotriády, mm, takže v polymérnom reťazci mezotriády, mm, prevažujú nad mezodyádami, m, pričom polymérna štruktúra sa viac ako z 80 % skladá z racemických dyád, r.

Spôsob výroby polypropylénu pre vlákna riadenou degradáciou

Načítavanie...

Číslo patentu: 270157

Dátum: 13.06.1990

Autori: Rzyman Tadeáš, Pokojný Jozef, Bučko Miloš, Javorek Miroslav, Kaššovič Vratko, Šandová Katarina

MPK: C08F 8/50, C08F 110/06

Značky: spôsob, polypropylénu, vlákna, riadenou, výroby, degradáciou

Text:

...1 oveteInoudegradéciou a spolu e fenolickýn izokyenurétovýn antioxidantom doe tatočnú aprecoveterekú stabilitu. Okrem antioxidečného e ternoetabilizsćného účinku se prejavuje aj vybieľbveci efekt. Fenolický antioxident izokysnurátového typu neinteraguje v degredočnom prooeee e molekuleai peroxidov a evoju aktivitu si v plnej miera uchováva pre stabilizáciu polymóru pri zvlákňovani. Chemická štruktúra antioxidentu je ak 2 1 CS 270 157 B 1tivne...

Spôsob prípravy lahčeného zosieteného polypropylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264151

Dátum: 13.06.1989

Autori: Romanov Andrej, Chodák Ivan

MPK: C08J 9/02, C08F 110/06

Značky: přípravy, spôsob, zosieteného, polypropylénu, ľahčeného

Text:

...hmotnost 148 kg.m 3 a obsah gélu 54,0 .Mechanickým premiešaním sa zhomngenizuje 100 g polypropylénu s 1 g t-butylper~ benzoátu, 0,5 g p-benzochinönu a 6 g razobis-formamidu. Po vylisouaní pri teplote 190 °G sa získa penová hmota s objemovou hmotnosťou 90 kg.m 5 a s obsahom géluDo kádinky sa k 100 g polypropylénu pridá 0,5 g p-benzochinónu, 2 g dikumylperoxidu a 5 g azobisformamidu. Po pridaní 100 ml vacetönu sa zmes dôkladne zamieša....

Sposob úpravy spracovateľských vlastností polypropylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243984

Dátum: 01.07.1988

Autori: Takahashi Junya, Süssenbeck Heinrich, Kamoshita Katsuzo, Kato Toshiro, Diekmann Herbert, Breuer Hermann, Roseland Hermann

MPK: C08F 110/06

Značky: polypropylénu, vlastností, spôsob, spracovateľských, úpravy

Text:

...s obsahom hydroperoxidických skupín 2,37.103 mel/kg polypropylénu sa pripravil oxidáciou práškového polypropylénu v kysliku obohatenom ozőnen. Ozidíoia sa uskutočnila pri laboratérnej teplote vo zvislej sklenej trubici fluidnýn spôsobom pri prietoku ozőnu 2 100 mg/hod. počas 30 minút. zmesi oxidovaného polypropylénu s práškovým polypropylénom so sumérnou koncentráciou hydroperoxidov 0,7.103 a 1,4.103 mel/kg polypropylénu sa...

Způsob výroby odbouraných typů polypropylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257052

Dátum: 15.04.1988

Autori: Šula Karel, Ottis Jiří, Mošna Pavel, Šulc Zdeněk, Pospíšil Ladislav, Král Antonín

MPK: C08F 110/06, C08F 8/50

Značky: polypropylénu, výroby, odbouraných, typů, způsob

Text:

...se však tento postup vzhledem k poměru výkonu granulačnľch linek(obvykle 3 až 7 t/h) a násad fluidních mísíčů (obvykle jen 0,2 až 0,5 t) jevi nevhodný.Nyni byl nalezen způsob, jak dosáhnout spolehlivého promicháni teakční směsi. Fředmňtem vynálezu je způsob výroby odbouraných typů polypropylenu řízenuu dúqradací polypropylenu, 3 f 257052stabilizovaného směsi stabilizátorů, iniciovanou organickými peroxidy dávkovanými do fluidizované vrstvy...

Způsob polymerace propylenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256764

Dátum: 15.04.1988

Autori: Karhan Pavel, Mejzlík Jiří, Lesná Marie, Šopf Jiří, Pololáník Luboš, Navrátilová Hana, Ottis Jiří, Trampota František, Dvořák Stanislav, Pokojný Josef

MPK: C08F 110/06, C08F 4/64

Značky: polymerace, způsob, propylenu

Text:

...estery organických kyselín v uhlovodíkovém rozpouätědle a pak se použije Jako základní složka katalytického systému při polymeraci propylenu,sníží so podíl jemných polymorních částic ve výsledném produktu (DE 3021-296).Analýza prezentovaných postupů prokázala, že stále JeštěvexistuJíznačně rezervy v možnoeteoh dalšího prohlubování mo TiCIB.dirikaöníoh erektů doncrových komponent na pclymeraöní parap motry chloridu titanitého při výrobě...

Spôsob úpravy ataktického polypropylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234856

Dátum: 15.01.1987

Autor: Podolan Jozef

MPK: C08F 110/06, C08L 95/00

Značky: úpravy, ataktického, polypropylénu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka oborov izolácií proti vode a agresivite, tesnenia škár a stykov, modifikovania asfaltov a ich použitia pri výrobe izolačných prefabrikátov a v cestnom staviteľstve. Rieši spôsob úpravy odpadného ataktického polypropylénu. Predmetom vynálezu je, že odpadný ataktický polypropylén sa pri zvýšenej teplote (150 až 200 °C) zhomogenizuje s olejom (ropným, dechtovým, odpadným), čím sa obdrží olejový koncentrát ataktického polypropylénu....

Způsob výroby vysokotekutého polypropylenu se zvýšenou houževnatostí

Načítavanie...

Číslo patentu: 233523

Dátum: 15.08.1986

Autori: Pác Jiří, Šula Karel, Pospíšil Ladislav, Ottis Jiří, Petrůj Jaroslav, Šulc Zdeněk

MPK: C08F 110/06

Značky: polypropylénu, vysokotekutého, výroby, zvýšenou, způsob, houževnatostí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby vysokotekutého polypropylénu řízenou degradací polypropylénu iniciovanou organickým peroxidem za přítomnosti stabilizačního systému obsahujícího fenolické antioxidanty, z nichž alespoň 1/3 tvoří stabilizátory na bázi stericky nebráněného fenolu nebo jejich kombinaci s estery kyseliny thiodipropionové nebo s estery kyseliny fosforité. Když použitý výchozí polypropylén obsahuje alespoň 20 % hmotnostních materiálu s...