C08F 110/02

Spôsob výroby polyméru a polyméru pre vodiče a káble

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17793

Dátum: 08.07.2009

Autori: Nilsson Ulf, Voigt Bjorn, Huber Markus, Campus Alfred, Smedberg Annika, Schild Hermann

MPK: C08F 10/02, C08F 110/02, C08F 2/00...

Značky: polymerů, spôsob, vodiče, káble, výroby

Text:

...v izolácii0009 Normálne sú priestorové náboje umiestnené v blízkosti elektród náboje s rovnakou polaritou ako neďaleké elektródy sa nazývajú homonáboje,náboje s opačnou polaritou sa nazývajú heteronáboje. Heteronáboje zvyšujú elektrické pole pri tejto elektróde, homonáboje naproti tomu znižujú elektrické pole. Takže, ak k polarite napätia v elektrizačnej sústave nedochádza, ako v pripade systémových meničov napätia zdroja, homonáboje budú...

Spôsob výroby katalyzátorov typu Ziegler-Natta, katalyzátory vyrobiteľné týmto spôsobom a ich použitie na polymerizáciu a kopolymerizáciu olefínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 280560

Dátum: 07.09.1994

Autori: Berardi Alain, Speakman John Gabriel, Daire Erick, Collomb Joelle

MPK: C08F 110/02, C08F 4/654, C08F 4/651...

Značky: použitie, ziegler-natta, výroby, vyrobiteľné, spôsob, olefínov, kopolymerizáciu, polymerizáciu, týmto, spôsobom, katalyzátorov, katalyzátory

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby katalyzátorov typu Ziegler-Natta nanesených na granulovanom nosiči spočíva v tom, že sa granulovaný nosič uvedie do styku s a) organokremičitou zlúčeninou, b) dialkylhorečnatou zlúčeninou a prípadne trialkylhlinitou zlúčeninou, c) monochlórovanou organickou zlúčeninou a d) aspoň jednou zlúčeninou štvormocného titánu.

Termoplastický elastomérny kompozit kaučuku a polyetylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252989

Dátum: 15.10.1987

Autori: Synak Dušan, Mňuk Jiří, Bíňa Jaroslav, Skřivan Vladislav, Lačok Ján

MPK: C08L 9/06, C08F 210/18, C08F 110/02...

Značky: kompozit, elastomérny, kaučuku, polyetylénu, termoplastický

Text:

...materiálu, zmäkčovadlá migrujú, čím negatívne ovplyvňujú nielen fyzikálne vlastnosti materiálu pri zvýšených teplotách, ale aj samotný proces starnutia materiálu, sfarbujú zmesi a obmedzená znášanlivosť s kaučukmi vedie pri vyššom obsahu zmäkčovadiel k spracovatelským problémom, akými sú zvýšená lepivost na zariadenia a tvorba plynných dutín vo výrobku.Na zlepšenie fyzikálnych vlastností termoplastických elastomérov sa používajú rôzne druhy...

Lineární polyethylen

Načítavanie...

Číslo patentu: 247438

Dátum: 15.10.1987

Autori: Glaser Vladimír, Vídenský Jan

MPK: C08F 10/02, C08L 23/06, C08F 110/02...

Značky: lineární, polyethylen

Text:

...polymeru zhomogenizuje práškový polymer s uvedenými 2 aditivy, případně dalšímiŽpracovatelskými pŕísadami a extruzí připraví požadovaný granulát. Zpracovatel zhomogeniů zuje tento qranulát s barevným koncentratem a vyrobí finální výrobekd) výrobce polymeru zhomogenizuje práškový polymer s fenolickým antioxidantem a extruzi připravi granulát. U zpracovatele se zhomogenizuje tento granulát s koncentrátem, obsahujícim v předepsaném poměru...

Sposob výroby rozpúštadiel inicátorov polymerizacie etylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248576

Dátum: 12.02.1987

Autori: Gogola Ivan, Klempa Vladimír, Kovaľ Ján, Šimko Karol, Kaššovič Vratko, Mikula Oldřich, Masarovič František, Bučko Miloš, Kopernický Ivan

MPK: C08F 110/02, C08F 4/34

Značky: rozpúšťadiel, výroby, etylénu, spôsob, inicátorov, polymerizácie

Text:

...nenasýten ných zlúčenin vyjadrený bromovým čislom 0,15 g Br na 100 g vzorky. Uvodeným spôsobom je možné jednoduchým a technicky nanâročným spôsobom pripraviť rozpúšťadla, ktorými je možné nahradit doposiaľipouživané rozpôštadlaZ benzi novej frakcie 00 až 175 °C po extrakcli aromâtov-rafinátu sa oddestilujć uhlbvodiky s teplotou varu do 130 OC na kolone o 30 TP a refluxnom pomere 5. Ziska sa destilačný zvyšok o destílačnom rozmedzí 130 až...