C08F 110/02

Spôsob výroby polyméru a polyméru pre vodiče a káble

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17793

Dátum: 08.07.2009

Autori: Campus Alfred, Huber Markus, Smedberg Annika, Voigt Bjorn, Schild Hermann, Nilsson Ulf

MPK: C08F 10/02, C08F 110/02, C08F 2/00...

Značky: výroby, káble, polymerů, vodiče, spôsob

Text:

...v izolácii0009 Normálne sú priestorové náboje umiestnené v blízkosti elektród náboje s rovnakou polaritou ako neďaleké elektródy sa nazývajú homonáboje,náboje s opačnou polaritou sa nazývajú heteronáboje. Heteronáboje zvyšujú elektrické pole pri tejto elektróde, homonáboje naproti tomu znižujú elektrické pole. Takže, ak k polarite napätia v elektrizačnej sústave nedochádza, ako v pripade systémových meničov napätia zdroja, homonáboje budú...

Spôsob výroby katalyzátorov typu Ziegler-Natta, katalyzátory vyrobiteľné týmto spôsobom a ich použitie na polymerizáciu a kopolymerizáciu olefínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 280560

Dátum: 07.09.1994

Autori: Collomb Joelle, Speakman John Gabriel, Berardi Alain, Daire Erick

MPK: C08F 4/651, C08F 4/654, C08F 110/02...

Značky: kopolymerizáciu, spôsobom, použitie, výroby, katalyzátory, ziegler-natta, týmto, polymerizáciu, katalyzátorov, olefínov, vyrobiteľné, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby katalyzátorov typu Ziegler-Natta nanesených na granulovanom nosiči spočíva v tom, že sa granulovaný nosič uvedie do styku s a) organokremičitou zlúčeninou, b) dialkylhorečnatou zlúčeninou a prípadne trialkylhlinitou zlúčeninou, c) monochlórovanou organickou zlúčeninou a d) aspoň jednou zlúčeninou štvormocného titánu.

Termoplastický elastomérny kompozit kaučuku a polyetylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252989

Dátum: 15.10.1987

Autori: Lačok Ján, Bíňa Jaroslav, Skřivan Vladislav, Synak Dušan, Mňuk Jiří

MPK: C08F 210/18, C08L 9/06, C08F 110/02...

Značky: kaučuku, kompozit, polyetylénu, elastomérny, termoplastický

Text:

...materiálu, zmäkčovadlá migrujú, čím negatívne ovplyvňujú nielen fyzikálne vlastnosti materiálu pri zvýšených teplotách, ale aj samotný proces starnutia materiálu, sfarbujú zmesi a obmedzená znášanlivosť s kaučukmi vedie pri vyššom obsahu zmäkčovadiel k spracovatelským problémom, akými sú zvýšená lepivost na zariadenia a tvorba plynných dutín vo výrobku.Na zlepšenie fyzikálnych vlastností termoplastických elastomérov sa používajú rôzne druhy...

Lineární polyethylen

Načítavanie...

Číslo patentu: 247438

Dátum: 15.10.1987

Autori: Vídenský Jan, Glaser Vladimír

MPK: C08F 10/02, C08F 110/02, C08L 23/06...

Značky: polyethylen, lineární

Text:

...polymeru zhomogenizuje práškový polymer s uvedenými 2 aditivy, případně dalšímiŽpracovatelskými pŕísadami a extruzí připraví požadovaný granulát. Zpracovatel zhomogeniů zuje tento qranulát s barevným koncentratem a vyrobí finální výrobekd) výrobce polymeru zhomogenizuje práškový polymer s fenolickým antioxidantem a extruzi připravi granulát. U zpracovatele se zhomogenizuje tento granulát s koncentrátem, obsahujícim v předepsaném poměru...

Sposob výroby rozpúštadiel inicátorov polymerizacie etylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248576

Dátum: 12.02.1987

Autori: Masarovič František, Kaššovič Vratko, Kovaľ Ján, Gogola Ivan, Mikula Oldřich, Šimko Karol, Klempa Vladimír, Kopernický Ivan, Bučko Miloš

MPK: C08F 4/34, C08F 110/02

Značky: rozpúšťadiel, inicátorov, spôsob, polymerizácie, výroby, etylénu

Text:

...nenasýten ných zlúčenin vyjadrený bromovým čislom 0,15 g Br na 100 g vzorky. Uvodeným spôsobom je možné jednoduchým a technicky nanâročným spôsobom pripraviť rozpúšťadla, ktorými je možné nahradit doposiaľipouživané rozpôštadlaZ benzi novej frakcie 00 až 175 °C po extrakcli aromâtov-rafinátu sa oddestilujć uhlbvodiky s teplotou varu do 130 OC na kolone o 30 TP a refluxnom pomere 5. Ziska sa destilačný zvyšok o destílačnom rozmedzí 130 až...