C08F 10/02

Izolačná kompozícia na strednonapäťové a vysokonapäťové káble a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 287686

Dátum: 19.05.2011

Autori: Kenny John, Voigt Wolfgang

MPK: C08F 10/02

Značky: izolačná, výroby, strednonapäťové, káble, kompozícia, vysokonapäťové, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Polyetylénová kompozícia je určená na použitie ako izolácia drôtov a káblov, pričom táto kompozícia má zlepšenú odolnosť proti predčasnému zosieťovaniu pri vytláčaní a obsahuje a) polyetylén, b) inhibítor predčasného zosieťovania pri vytláčaní s teplotou topenia pri atmosférickom tlaku nižšou než 50 °C a c) organický peroxid.

Spôsob výroby polyméru a polyméru pre vodiče a káble

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17793

Dátum: 08.07.2009

Autori: Voigt Bjorn, Huber Markus, Campus Alfred, Schild Hermann, Nilsson Ulf, Smedberg Annika

MPK: C08F 10/02, C08F 110/02, C08F 2/00...

Značky: výroby, vodiče, spôsob, káble, polymerů

Text:

...v izolácii0009 Normálne sú priestorové náboje umiestnené v blízkosti elektród náboje s rovnakou polaritou ako neďaleké elektródy sa nazývajú homonáboje,náboje s opačnou polaritou sa nazývajú heteronáboje. Heteronáboje zvyšujú elektrické pole pri tejto elektróde, homonáboje naproti tomu znižujú elektrické pole. Takže, ak k polarite napätia v elektrizačnej sústave nedochádza, ako v pripade systémových meničov napätia zdroja, homonáboje budú...

Spôsob výroby etylénového polyméru s dlhým reťazcom vetvenia v plynnej fáze

Načítavanie...

Číslo patentu: 282416

Dátum: 20.12.2001

Autori: Kolthammer Brian, Peil Kevin, Story Bruce, Swindoll Robert, Wilson David

MPK: C08F 10/02, C08F 4/643, C08F 2/34...

Značky: etylénového, plynnej, reťazcom, spôsob, polymerů, výroby, fáze, dlhým, vetvenia

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby etylénového polyméru s dlhým reťazcom vetvenia a so zlepšenou spracovateľnosťou vo fluidnom lôžku v plynnej fáze, uskutočňovaný pri tlaku nižšom ako 6890 kPa a pri teplote 0 až 110 °C, v najmenej dvoch reaktoroch, zapojených sériovo alebo paralelne. Každý reaktor, samostatne, môže mať stereošpecifický katalyzátor s koordinovanou stereošpecifitou alebo konvenčný Ziegler-Nattov katalyzátor potrebný na získanie in-situ miešaného...

Spôsob prípravy zložky pevného katalyzátora na polymeráciu etylénu a kopolymeráciu etylénu s alfa-olefínom

Načítavanie...

Číslo patentu: 282055

Dátum: 24.08.2001

Autori: Pondrelli Maddalena, Luciani Luciano, Invernizzi Renzo

MPK: C08F 10/02, C08F 4/654, C08F 4/655...

Značky: polymeráciu, etylénu, pevného, spôsob, kopolymeráciu, alfa-olefínom, katalyzátora, zložky, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Zložka pevného katalyzátora na polymeráciu etylénu a kopolymeráciu etylénu s alfa-olefínom obsahujúca 50 až 90 hmotn. % nosiča oxidu kremičitého vo forme častíc a 50 až 10 hmotn. % katalyticky aktívnej časti obsahujúcej titán, horčík, chlór a alkoxyskupiny sa pripraví z roztoku chloridu horečnatého v etanole, impregnáciou častíc oxidu kremičitého. Týmto roztokom a suspendovaním častíc oxidu kremičitého v tomto roztoku, s odparením...

Nízkotaviteľné fólie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1440

Dátum: 09.04.1997

Autori: Škerlíková Dagmar, Zajac Marián, Fedorová Elena

MPK: C08J 5/22, C08F 10/02, C08F 18/08...

Značky: nízkotaviteľné, fólie

Text:

...a zabalené prísady spolu s nízkotaviteľnou foliou sa vgumárenských zmesiach bezo zvyšku rozpúšťajú. E I I l I I . IE .Ě .Predmetom úžitkového vzoru je zmes na výrobu nizkotaviteľnej folie 5 klznými a antiblokovacími vlastnosťami. ktoré pozostávajú z 90 až 99,8 Z hmotnostných etylenvinylacetátového kopolymeru s obsahom S až 25 Z hmotnostných vinylaceŕátu, 0,5 až 5 Z hmotnostných antiblokovacich činidiel a/alebo 0,2 až 5...

Koncentrát na báze nízkohustotného polyetylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1391

Dátum: 05.03.1997

Autori: Zajacová Zuzana, Zajac Marián, Benč Gabriel, Košecká Emília

MPK: C08K 13/02, C08J 3/20, C08F 10/02...

Značky: polyetylénu, koncentrát, báze, nízkohustotného

Text:

...pri príprave biodegradovatoľnýüh plaätov priamympridaním pri tachnologii äpracovania na výr are äpécificke2 vedenâhm koncontrátu boĺi Priñravené 5 koneůným obsahom modifikovaného äkroo 2 hmotn Z aa 1 hmotn. Z e hrúbka ü.í mm až D,ůů mml fú 1 io Vzorky boli hodnotené podľa ČSN 649781.Pripravené folia spĺňali Pm odolný proti limaňam a mikroorganizmom a obsahuje äivné látkyvhodné pre raot mikroorganixmov. Príklad 2Z uvedamàho koncantrátu...

Katalyzátor na homopolymerizáciu a kopolymerizáciu etylénu a spôsob prípravy jeho pevnej zložky

Načítavanie...

Číslo patentu: 279390

Dátum: 15.04.1992

Autori: Invernizzi Renzo, Luciani Luciano, Borghi Italo, Pondrelli Maddalena

MPK: C08F 4/642, C08F 10/02, C08F 4/655...

Značky: homopolymerizáciu, pevnej, etylénu, přípravy, kopolymerizáciu, katalyzátor, zložky, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Katalyzátor na homopolymerizáciu a kopolymerizáciu etylénu pozostáva z pevnej zložky, ktorá obsahuje hmotnostne 50 až 90 % nosiča, ktorým je oxid kremičitý s veľkosťou častíc 10 až 100 um, s povrchom 250 až 400 m2/g, s objemom pórov 1,3 až 1,8 ml/g a so stredným priemerom pórov 30 nm a 50 až 10 % katalyticky účinného podielu na báze titánu, horčíka, chlóru a alkoxyskupín s 1 až 5 atómami uhlíka v molárnom pomere titán : horčík : chlór 1 : (0,2...

Katalyzátor na homopolymerizáciu a kopolymerizáciu etylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279040

Dátum: 15.04.1992

Autori: Invernizzi Renzo, Luciani Luciano, Milani Federico, Borghi Italo, Pondrelli Maddalena

MPK: C08F 4/642, C08F 4/637, C08F 10/02...

Značky: kopolymerizáciu, etylénu, homopolymerizáciu, katalyzátor

Zhrnutie / Anotácia:

Katalyzátor na homopolymerizáciu a kopolymerizáciu etylénu pozostáva z organokovovej zlúčeniny hliníka a z pevnej zložky katalyzátora obsahujúcej horčík, halogén a titán, pričom pevná zložka sa pripravuje (i) rozpustením alkylu horečnatého, halogenidu kremíka a prípadne alkylhalogenidu v inertnom organickom rozpúšťadle za udržiavania styku až do vyzrážania pevnej granulovanej látky, (ii) uvádzaním do styku pevnej granulovanej látky s...

Pevná zložka katalyzátora na polymerizáciu etylénu a kopolymerizáciu etylénu s alfa olefínmi, spôsob jej prípravy, katalyzátor s jej obsahom a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280848

Dátum: 18.03.1992

Autori: Luciani Luciano, Invernizzi Renzo, Pondrelli Maddalena, Borghi Italo

MPK: C08F 4/02, C08F 10/02, C08F 210/16...

Značky: kopolymerizáciu, přípravy, olefínmi, katalyzátor, etylénu, pevná, katalyzátora, polymerizáciu, obsahom, použitie, zložka, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Pevná zložka katalyzátora obsahuje 50 až 90 % hmotn. oxidu kremičitého a 50 až 10 % hmotn. katalyticky aktívnej časti zahŕňajúcej titán, horčík, chlór a tiež alkoxyskupiny, s nasledujúcimi atómovými pomermi: Mg/Ti od 2,0/1 do 12,0/1, Cl/Ti od 10/1 do 40/1, alkoxyskupiny/Ti od 0,1 do 20/1 a s obsahom titánu od 0,5 do 5,0 % hmotn., ku hmotnosti uvedenej pevnej zložky. Je pripraviteľná tým, že sa pripraví roztok chloridu horečnatého v etanole,...

Katalyzátor typu Ziegler-Natta nanesený na nosičovom materiály na polymerizáciu etylénu a na kopolymerizáciu etylénu s alfa-olefínmi a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 279445

Dátum: 15.10.1991

Autori: Invernizzi Renzo, Borghi Italo, Masi Francesco, Pondrelli Maddalena, Polesello Mario, Luciani Luciano

MPK: C08F 4/655, C08F 4/646, C08F 10/02...

Značky: materiály, katalyzátor, spôsob, polymerizáciu, kopolymerizáciu, alfa-olefínmi, nosičovom, ziegler-natta, nanesený, etylénu, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Katalyzátor typu Ziegler-Natta nanesený na nosičovom materiáli je účinný pri polymerizácii etylénu a pri kopolymerizácii etylénu s alfa-olefínmi, pričom tento katalyzátor je tvorený (A) kokatalyzátorom vo forme organokovovej zlúčeniny hliníka a (B) pevnej katalytickej zložky, ktorá sa získa: - (I) impregnovaním granulovaného porézneho pevného nosičového materiálu roztokom obsahujúcim chlorid horečnatý MgCl2 a tetraalkoholát titanu Ti(OR)4, v...

Nosičový prekurzor katalyzátoru na bázi vanadu pro výrobu polyethylenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257284

Dátum: 15.04.1988

Autori: Karol Frederick John, Maraschin Norma Jean, Marcinkowsky Arthur Ernest, Jorgensen Robert James, Cann Kevin Joseph, Beran Debra Lyn

MPK: C08F 10/02, C08F 4/62

Značky: vanadu, katalyzátoru, prekurzor, polyethylenu, výrobu, nosičový, bázi

Text:

...300 g/10 min, s výhodou od asi 0,1 do 50 g/10 min. Mají širokou distribuci molekulové hmotnosti, která je definována poměrem hmotnostní střední molekulově hmotnosti a číselné střední molekulové hmotnosti (MW/Mu), vyšším než asi 10, s výhodou přibližně v rozmezí od 14 do 22.~Mají také vysokou sypnou hmotnost alespoň asi 320 kg.m 3, s výhodou v rozmezí od asi 384 do asi 5 129 kg.m 3. Jejich úroveň nenasycenosti je velmi nízká a bývá menší než 1...

Katalytický systém na bázi vanadu pro výrobu polyethylenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257283

Dátum: 15.04.1988

Autori: Cann Kevin Joseph, Maraschin Norma Jean, Karol Frederick John, Jorgensen Robert James, Marcinkowsky Arthur Ernest, Beran Debra Lyn

MPK: C08F 4/62, C08F 10/02

Značky: polyethylenu, bázi, výrobu, vanadu, katalytický, systém

Text:

...tokových vlastností, distribuce molekulové hmotnosti, sypná hmotnosti a nasycenosti. Jejich hustotu a index toku taveniny, lze volit v širokém rozmezí.Takto připraveny polyetylen je homopolymer etylenu neho kopolymer převažujícího molárního podílu, to jest alespoň asi 50 , etylenu a menšího molárního podílu, to jest méně než asi 50 , jednoho nebo několika alfa-olefinů se 3 až 10 atomy uhlíku.Výhodnými alfa-olefiny jsou propylen, 1-buten,...

Způsob výroby homopolymeru ethylenu nebo kopolymeru ethylenu s alespoň jedním alfa-olefinem

Načítavanie...

Číslo patentu: 257260

Dátum: 15.04.1988

Autori: Jorgensen Robert James, Marcinkowsky Arthur Ernest, Karol Frederick John, Beran Debra Lyn, Cann Kevin Joseph, Maraschin Norma Jean

MPK: C08F 10/02, C08F 4/62

Značky: ethylenu, alfa-olefinem, homopolymerů, výroby, kopolymerů, alespoň, jedním, způsob

Text:

...molárního podílu,to jest méně než asi 50 , jednoho nebo několika alfa-olefinů se 3 až 10 atomy uhlíku. Výhodnými alfa-olefiny jsou propylen, 1-buten, 1-hexen, 4-methyl-1-penten a 1-okten. Může se použít dalších monomerů včetně konjugovaných nebo nekonjugovaných dienů, jako je butadien,1,4-hexadien a ethylidennorbornen.Polyethyleny připravené způsobem podle vynáležu mají vhodně vyvážené vlastnosti. Jejich hustota může ležet přibližně v...

lniciátor polymerace ethylenu a jeho kopolymerace s.alfa. olefiny, obsahující alespoň jednu organokovovou sloučeninu hliníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 244667

Dátum: 15.04.1988

Autor: Koutecký Vlastimil

MPK: C08F 4/52, C08F 10/02, CO8F 4/62...

Značky: alespoň, jednu, kopolymerace, ethylenu, lniciátor, olefiny, organokovovou, obsahující, polymerace, sloučeninu, s.alfa, hliníku

Text:

...III R výhodné znamená etylový zbytek, X znamená chlor a 5 má hodnotu 0,33.Vliv iniciátorů podle vynálezu na polymeraci etylenu za vyššího tlaku a vyšší teploty je pozoruhodný tím, že když jsou iniciátory použity společně s daným katalyzátorem,umožňují výrazně zvýšit střední molekululovou hmotnost vyrobeného polymeru v porovnání S dialkylaluminiumhalogenidem nebo trialkylaluminiem, aniž by měly záporný vliv na jiné parametry, zejména na...

Katalyzátor pro polymeraci etylenu v plynné fázi

Načítavanie...

Číslo patentu: 236235

Dátum: 01.02.1988

Autori: Boček Vladimír, Fiala Zdeněk, Gheorghiu Minhea, Polouček Eduard

MPK: C08F 4/60, C08F 10/02

Značky: etylénu, plynné, polymeraci, katalyzátor, fázi

Zhrnutie / Anotácia:

Katalyzátory pro polymeraci etylenu v plynné fázi tvořené silylestery alespoň dvou přechodných kovů, z nichž jeden je chrom a další molybden, vanad nebo titan, nanesenými na anorganickém nosiči spolu s organohlinitou sloučeninou jako katalyzátor. Katalyzátory umožňují měnit molekulovou hmotnost a její distribuci a tím i mechanické vlastnosti polyetylenu.

Způsob výroby nosičového katalyzátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 239968

Dátum: 01.02.1988

Autori: Laoka Zdenik, Malec Václav

MPK: C08F 4/62, C08F 10/02

Značky: katalyzátoru, způsob, nosičového, výroby

Text:

...při kterém se silika pod inertníatmosférou impregnuje bis-trifenylsilylchromátem v suspenzi v alífatickém uhlovodíku s 5 až 7 uhlikovými atomy, k suspenzi vzniklého meziproduktu se přidá roztok organohlinité sloučeniny,oddělí se kapalná fáze a výsledný.katalyzátor se vysuší, zdokonalený tím, že se bis-trifenylsilylchromát před vlastní impregnací na siliku zaplaví v uzavřené nádobě alifatickým uhlovodíkem s 5 až 7 uhlíkovými atomy v...

Způsob nepřetržité výroby homopolymerů ethylenu nebo kopolymerů etylénu s alespoň jedním .alfa. -olefinem o 3 až 8 atomech uhlíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 241146

Dátum: 15.12.1987

Autori: Kahovcová Jitka, Sláma Karel, Romaouk Miroslav

MPK: C08F 10/02

Značky: způsob, kopolymerů, homopolymerů, nepřetržité, alespoň, atomech, ethylenu, výroby, alfa, etylénu, jedním, uhlíku, olefinem

Text:

...polymer popřípadě kopolymer od nezreagovaného monomeru či nezreagovaných monomerů, c/ ve třetím stupni senezreagovaný monomer či nezreagované monomery recyklují ad/ ve čtvrtém stupni se znovu komprimují až na provozní tlak při polymeraci popřípadě kopolymeraci,vyznačujíci se tím, že se do reakčního prostředí přidá na konci prvního stupně alespoň jedna sloučenina ze skupiny, zahrnující ketony se 3 až 5 atomy uhlíku, alkanoly s 1 nebo Z...

Způsob polymerace a kopolymerace .alfa. -olefinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241115

Dátum: 15.12.1987

Autori: Bednáo Peter, Huba Mikuláš, Málik Ladislav

MPK: C08F 236/06, C08F 4/64, C08F 10/02...

Značky: olefinu, polymerace, kopolymerace, alfa, způsob

Text:

...katalytické komponenty /a/,jsou výhodné ty, ve kterých je kov čtyřvazný. a to vzhledem k jejich rozpustnosti v uhlov/odicích. Jako příklady lze uvést TiCl 4, Ti/0 C 4 I-Í 9/4 a Ti/0 iso-C 3 H 7/4.Z organických haloqenovaných sloučenin jsou zvláště vhodné elkylchloridy, a anorganic kých haloqenovaných sloučenin jsou výhodné chlotidy těžkých kovů, kde kov může existovat alespoň ve dvou oxidačních stupních a které jsou v okamžiku použití ve...

Lineární polyethylen

Načítavanie...

Číslo patentu: 247438

Dátum: 15.10.1987

Autori: Glaser Vladimír, Vídenský Jan

MPK: C08L 23/06, C08F 110/02, C08F 10/02...

Značky: polyethylen, lineární

Text:

...polymeru zhomogenizuje práškový polymer s uvedenými 2 aditivy, případně dalšímiŽpracovatelskými pŕísadami a extruzí připraví požadovaný granulát. Zpracovatel zhomogeniů zuje tento qranulát s barevným koncentratem a vyrobí finální výrobekd) výrobce polymeru zhomogenizuje práškový polymer s fenolickým antioxidantem a extruzi připravi granulát. U zpracovatele se zhomogenizuje tento granulát s koncentrátem, obsahujícim v předepsaném poměru...

Způsob zmenšování tvorby nánosů při homopolymeraci ethylenu nebo jeho kopolymeraci

Načítavanie...

Číslo patentu: 250687

Dátum: 14.05.1987

Autori: Aikman Collin Dale, Jenkins John Mitchell, Fulks Bernard Dwane, Sawin Steven Paul

MPK: C08F 4/64, C08F 10/02, C08F 2/34...

Značky: homopolymerací, nánosu, způsob, zmenšování, tvorby, ethylenu, kopolymeraci

Text:

...za použití sloučenin na bázi titanu, jako katalyzátorů.Dalším úkolem vynálezu je vyvinout způsob ošetření reaktorů s fluidním 1-ožem pro výrobu polyoletinových pryskyřic za použití katalyzátorů na bázi titanu nebo. jiných katalyzátorů, vyvolávajícich vytváření nánosů.Tyto a další aspekty vynálezu budou patrné z dalšího popisu a připojeného výkresu, schematicky zobrazujícího typický polymerační postup v plynné fázi ve tluidním loži pro...

Způsob výroby polyethylenových vláken o vysoké pevnosti v tahu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238383

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kirschbaum Robert, Pijpers Jacques Peter Laurentius, Smith Paul, Lemstra Pieter Jan

MPK: C08F 10/02, D01F 6/04, D01F 6/30...

Značky: výroby, způsob, vysoké, polyethylenových, vláken, pevnosti

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby polyethylenových vláken se provádí zvlákňováním roztoku ethylenového polymeru nebo kopolymeru, který obsahuje maximálně 5 % hmotnostních jednoho nebo více alkenů obsahujících 3 až 8 atomů uhlíku, přičemž hodnota Mw je vyšší než 4.105 kg/kmol a poměr Mw/Mn je nižší než 5, a roztok obsahuje přinejmenším 80 % hmotnostních rozpouštědla, při teplotě nad teplotou želatinace roztoku, přičemž produkt získaný zvlákněním se ochladí pod...

Způsob polymerace ethylenu nebo kopolymerace ethylenu s alfa-olefiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 236699

Dátum: 15.02.1987

Autor: Le Brasseur Genevieve

MPK: C08F 4/76, C08F 10/02, C08F 4/64...

Značky: způsob, alfa-olefiny, kopolymerace, polymerace, ethylenu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob polymerace ethylenu nebo kopolymerace ethylenu s alfa-olefiny majícími 3 až 8 uhlíkových atomů. Podstata navrženého řešení spočívá v tom, že se polymerace nebo kopolymerace provádí při teplotě 20 až 350 °C a tlaku 0,1 až 250 MPa v přítomnosti katalyzátoru obsahujícího katalyticky účinnou složku obecného vzorce MnMg(OR)2+4a-mXm, ve kterém M znamená přechodový kov ze skupiny zahrnující kovy IV.a až VI.a skupiny periodického systému prvků,...

Homogenní katalyzátor pro homopolymeraci ethylenu a kopolymeraci ethylenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236676

Dátum: 15.02.1987

Autor: Le Brasseur Genevieve

MPK: C08F 10/02, C08F 4/76, C08F 4/64...

Značky: katalyzátor, ethylenu, homogenní, homopolymerací, kopolymeraci

Zhrnutie / Anotácia:

Homogenní katalyzátor pro homopolymeraci ethylenu a kopolymeraci ethylenu s ?-olefiny, obsahující alespoň jeden přechodový kov zvolený ze skupiny zahrnující kovy IVa až VIa skupiny periodického systému prvků, hořčík a alespoň jeden halogen, jehož podstata spočívá v tom, že obsahuje katalyticky účinnou složku obecného vzorce I, ve kterém M znamená přechodový kov ze skupiny zahrnující kovy IVa až VIa skupiny periodického systému prvků, s výhodou...

Způsob přípravy upraveného prekursoru vhodného jako složka katalytického systému pro výrobu homopolymerů a kopolymerů ethylenu s vysokou hustotou

Načítavanie...

Číslo patentu: 232750

Dátum: 15.01.1987

Autori: George Kathleen Frances, Wagner Burkhard Eric, Karol Frederic John, Goeke George Leonard

MPK: C08F 4/64, C08F 10/02, C08F 210/16...

Značky: vhodného, kopolymerů, způsob, homopolymerů, systému, ethylenu, přípravy, prekursoru, katalytického, hustotou, vysokou, upraveného, výrobu, složka

Zhrnutie / Anotácia:

Upravený prekursor katalytické složky pro polymeraci a kopolymeraci ethylenu se získá modifikací prekursoru na bázi halogenidu hořčíku, sloučeniny titanu a elektrondonorní sloučeniny smíšeného s inertním nosičem působením sloučeniny halogenidu boru, například chloridu boritého nebo ethylbordichloridu. Vlastní katalyzátor se z upraveného prekursoru získává aktivací organohlinitou sloučeninou.

Způsob kontinuální katalytické výroby polymerů ethylenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232720

Dátum: 15.01.1987

Autori: George Kathleen Frances, Goeke George Leonard, Karol Frederick John, Wagner Burkhard Eric

MPK: C08F 4/64, C08F 210/16, C08F 10/02...

Značky: výroby, způsob, katalytické, ethylenu, kontinuální, polymerů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby homopolymerů a kopolymerů ethylenu s vysokou hustotou nízkotlakým postupem v plynné fázi, při kterém je omezena hydrogenace ethylenu za použití katalytického systému, který se skládá z prekursoru získaného ze sloučeniny hořčíku, titanu a elektrondonorní sloučeniny zředěného inertním nosičem, například kysličníkem křemičitým. Zředěný prekursor je modifikován sloučeninou halogenidu boru, například chloridem boritým...

Způsob přípravy katalyzátoru pro výrobu polyethylenu s nízkou hustotou

Načítavanie...

Číslo patentu: 235974

Dátum: 15.12.1986

Autori: Nowlin Thomas Edward, Wagner Klaus Peter

MPK: B01J 21/00, C08F 10/02, C08F 4/64...

Značky: katalyzátoru, hustotou, polyethylenu, výrobu, nízkou, přípravy, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy katalyzátoru pro výrobu polyethylenu s nízkou hustotou, při kterém se na pevný porézní nosič převádí z kapalného prostředí, se kterým je tento nosič ve styku, hořčík, přičemž nosič obsahuje reaktivní povrchové hydroxyskupiny a kapalné prostředí obsahuje alespoň jednu organohořečnatou látku empirického vzorce RnMgR,(2-n)a kde R představuje stálou organickou skupinu, R´ představuje stálou organickou skupinu nebo atom halogenu a n...

Způsob výroby polymerů ethylenu a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 230572

Dátum: 15.05.1986

Autori: Gloriod Pierre, Durand Pierre

MPK: C08F 10/02

Značky: ethylenu, polymerů, způsob, provádění, zařízení, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby polymerů ethylenu v nepřetržitě pracující soustavě za tlaku v rozmezí 40 až 300 mPa a při teplotě v rozmezí 150 až 320 °C, zahrnující první oddělovací stupen pro oddělování vyrobených polymerů od reakční směsi v první oddělovací zóně udržované pod tlakem v rozmezí od 10 do 50 mPa, a druhý oddělovací stupen pro oddělování polymerů, oddělených v prvním oddělovacím stupni,od zbytkových plynů v druhé oddělovací zóně udržované pod...

Způsob polymerace ethylenu a jeho kopolymerace s .alfa.-olefinem o 3 až 8 atomech uhlíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 244687

Dátum: 17.09.1985

Autor: Reininger Jaroslav

MPK: C08F 10/02, C08F 4/62, C08F 4/52...

Značky: polymerace, uhlíku, způsob, kopolymerace, atomech, alfa-olefinem, ethylenu

Text:

...podle vynálezu za vyššího tlaku a vyšší teploty je pozoruhodný tim, že když jsou iniciátory použitý společně s daným katalyzátorem,umožňují výrazně zvýšit střední molekulovou hmotnost vyráběného polymeru V porovnání se střední molekulovou hmotnosti produktu, ziskaneho za použití dialkylaluminiumhalogenidu nebo tríalkylaluminia, aniž by měly zápožný vliv na jiné parametry, zejména na výtěžek polymeruKatalyzátorová soustava pro polymeraci...

Způsob nepřetržité výroby homopolymerů ethylenu nebo kopolymerů ethylenu s alespoň jedním .alfa.-olefinem o 3 až 8 atomech uhlíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 241147

Dátum: 16.07.1985

Autori: Jonáš Jaroslav, Liptáková Veronika, Mazal Ctibor

MPK: C08F 10/02

Značky: alfa-olefinem, alespoň, výroby, nepřetržité, atomech, jedním, způsob, kopolymerů, homopolymerů, ethylenu, uhlíku

Text:

.../Ticlal /Mgclz/Y /AlC 13/Z /RMgCl/b, ve kterém 2 5 a 5 3, y 3 2, 0 5 z Ěvł a 0 5 b 5 1, samotnou nebo ve směsi se sloučeninou obecného vzorce3 T 1013 - /AlCl 3/W. /E,IiCl 4/x, ve kterém o š w ř 1, o 5 x 5 0,03 a symbol E znamená diisoamylether nebo di-n~butylether,- produkt získaný uvedením komplexní sloučeniny hořčíku, zahrnující alespoň jednu slouče ninu ze skupiny obsahující monohalogenidy hořčíku a hydridy halogenmagnesia, ve styk s...

Způsob nepřetržité výroby homopolymerů ethylenu nebo kopolymerů ethylenu s alespoň jedním .alfa.-olefinem

Načítavanie...

Číslo patentu: 241145

Dátum: 16.07.1985

Autori: Polifvka Milan, Blahovský Ladislav, Letz Štefan

MPK: C08F 10/02

Značky: alespoň, jedním, ethylenu, kopolymerů, nepřetržité, výroby, homopolymerů, alfa-olefinem, způsob

Text:

...vůči reakčnim složkám,jímž je například jednanebo několik z těchto sloučenin Mgclz, Al 2 O 3, M 003, MnCl 2, SiO 2,Mgo.- Amidy organických nasycených kyselín, jichž se používá při způsobu podle vynálezu, jsou například amid kyseliny laurové, amid kyseliny myristové, amid kyseliny palmitové, amid kyseliny ttearově, amid kyseliny arašídové.Polyalkylenpolyoly použitelnými podle vynálezu jsou například polyethylenglykoly o moleZ epoxidovanýoh...