C08C

Polybutadiény s epoxyskupinami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20105

Dátum: 29.06.2012

Autori: Haberkorn Niko, Berlineanu Andreas

MPK: C08C 19/06

Značky: epoxyskupinami, polybutadiény

Text:

...bezrozpúšťadlový spôsob prípravy epoxidovanýchpolyalkenylénov a použitie kyselín fosforu a ich derivátov ako katalyzátora.Postupy opísané v stave techniky na výrobu polybutadíénu s epoxyskupinami majú tú nevýhodu, že polybutadién sa ťažko spracováva, keďže má vysokú viskozitu a vysokú teplotu skelného prechodu. Ďalej výrobky v postupoch výroby polybutadíénu s epoxyskupinami opísanými v stave techniky majú zlú znášanlivosť s inými zložkami...

Spôsob spracovania syntetických gumových výrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18548

Dátum: 24.05.2012

Autori: Paping Michiel Inno, Schenck Karen-marlies

MPK: C08C 1/04, C08C 2/02, C08C 2/04...

Značky: výrobkov, spracovania, gumových, spôsob, syntetických

Text:

...skutočnosti, že nedochádza k zmenám formulácie suspenzie syntetickej gumy alebo jednotlivých krokov postupu produkcie produktov zo syntetickej latexovej gumy, udržuje sa spracovateľnosť, zatiaľ čo sa menia fyzikálne a mechanické vlastnosti výsledných produktov. Tento spôsob je schopný odstrániť chemické zvyšky akcelerátorov a podobne, ktoré sa používajú pri produkcii produktov zo syntetickej gumy pridaním a zmenou jedného kroku premytia v...

Spôsob produkcie diénových polymérov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19876

Dátum: 29.02.2012

Autori: Bellgardt Dieter, Thiele Sven, Ruehmer Thomas, Schmudde Anke

MPK: C08C 19/20, B60C 1/00, C08C 19/44...

Značky: produkcie, dienových, polymérov, spôsob

Text:

...plnivá. Ďalej je cieľom tohto vynálezu predstaviť polyméry, ktoré umožňujú prípravu výrobkov, ako napríklad pneumatík, ktoré majú dobré funkčné vlastnosti. Typické funkčné vlastnosti súvisia s hysteréznymi vlastnosťami majúcimi tan delta hodnoty pri 60 °C (ako laboratórny ukazovateľ jazdného odporu), O °C(ako ukazovateľ priliehavosti za mokra) a -10 °C (ako ukazovateľ priliehavosti na ľade), avšak môžu zahmovať tiež modul abrázíe a...

Kompozície modifikovaných polymérov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15258

Dátum: 20.12.2010

Autori: Rulhoff Sascha, Thiele Sven

MPK: B60C 1/00, C08F 236/10, C08C 19/44...

Značky: kompozície, modifikovaných, polymérov

Text:

...Synthesis of end-functionalized polymer by means of living anionic polymerization, Journal of Macromolecular Chemistry and Physics,197, (1996), 3135-3148 opisuje syntézu živých polymérov s obsahom polystyrénu a s obsahom polyizoprénu s hydroxy (-OH) a merkapto (-SH) funkčnými koncovkami získanými reakciou živých polymérov s haloalkánmi obsahujúcimi funkčne skupiny silyléteru a silyltioéteru. Uprednostňuje sa tcrcíáma-butyldimetylsilylová...

Styrén butadiénová guma s novým obsahom styrénu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14015

Dátum: 24.02.2010

Autori: Kiesekamp Joachim, Hamann Evemarie, Bartossek Hagen Thomas

MPK: B60C 1/00, C08F 236/10, C08C 19/44...

Značky: novým, styrenu, butadiénová, styren, obsahom

Text:

...vykazovali dostatočnú alebo vylepšenú rovnováhu vlastnostíako je jazdný odpor, HBU, oder, priľnavosť na ceste a/alebo trhanie. Ďalej by bolo vhodné, aby sa dali takéto zloženia vyrábať efektívnym a cenovo efektívnym spôsobom.8 Výhodne boli objavené zloženia SSBR a metódy ich výroby, ktoré spĺňajú mnohé z vyššie uvedených potrieb a majú aj ďalšie želateľne charakteristiky.9 V jednom znázomení zloženie z tohto vynálezu obsahuje styrén...

Vulkanizačné činidlo gumárskych zmesí a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 287148

Dátum: 28.12.2009

Autori: Macho Vendelín, Michálek Jaroslav, Klabník Miroslav, Komora Ladislav, Cíbik Branislav, Olšovský Milan, Špirk Eugen, Karvaš Anton

MPK: C08J 3/00, C08K 5/00, C08C 19/00...

Značky: činidlo, spôsob, gumárskych, přípravy, vulkanizačné, zmesí

Zhrnutie / Anotácia:

Vulkanizačné činidlo gumárskych zmesí na báze nenasýtených kaučukov alebo zmesi nenasýtených kaučukov s ďalšími elastomérmi alebo hydrofóbnymi makromolekulovými látkami, ktoré pozostáva z produktov adície až polyreakcií síry až polymérnej v prítomnosti najmenej dvoch nenasýtených a/alebo nasýtených organických zlúčenín, obsahujúcich v molekule viazané najmenej po jednom atóme spomedzi prvkov dusíka, kyslíka a síry, ako alifatických...

Spôsob odstraňovania silanolu z prípravy modifikovaného polyméru

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16039

Dátum: 11.11.2009

Autori: Jantsch Norbert, Thiele Sven, Boehm Jochen, Berndt Christiane

MPK: C08C 2/02, C08C 19/44

Značky: přípravy, spôsob, polymerů, odstraňovania, silanolu, modifikovaného

Text:

...a jemnej častice pomocou Si na druhom konci. Organický film, ktorý obsahuje reaktívnu ñąnkčnú skupinu na jednom konci, je kovalentne spojený so základnou sklenenou doštičkou prostredníctvom Si na druhom konci.Cost-Eĺective Surface Modificatíons of Silica and Alumina Achieved by Way of a Single In-House Set- Up (abstrakt), A. Taralp a kol., ASC National Meeting, marec 2003, opisuje povrchovo funkčný porézny oxid kremičitý a oxid...

Spôsob spracovania výrobkov z prírodného kaučuku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12436

Dátum: 03.09.2009

Autori: Feil Herman, Domselaar Mark

MPK: C08C 1/04, B29C 71/00, C08J 5/02...

Značky: výrobkov, spracovania, spôsob, kaučuku, prírodného

Text:

...z konečnéhovýrobku a pri práci s týmito proteázami je potrebné zachovávať opatrnosť.0008 Pri oxidačnonl vypieraní (US 20020103333, US 5910567) sa všeobecne používa vypieranie koncentrovaným roztokom chlóru alebo chlórnanu, ktoré sú schopné znižovať uvoľňovanie alergénov z NRL pri ich styku s vodou. Ák je však koncentrácia oxidačného činidla príliš vysoká, je NRL ovplyvnený týmto vypieraním tak, že dochádza k zníženiu...

Nízko chloridový polybutadién

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13948

Dátum: 02.06.2009

Autori: Steinert Vera, Hamann Evemarie, Jantsch Norbert

MPK: C08C 19/44, C08F 279/04, C08F 279/02...

Značky: nízko, polybutadién, chloridový

Text:

...uvedeného interpolyméru za prítomnosti tetraalkoxysilánu. Týmto sa vytvorí spojený interpolymér. Spojený interpolymér e často charakterizovaný obsahom halidu menej ako 30 ppm na základe celkovej hmotnosti spojeného interpolyméru rozložením molekulárnej hmotnosti od 1,6 do 2,4 a obsahom vinylu od 5 do 15 percent hmotnosti na základe celkovej hmotnosti spojeného interpolyméru. Výhodne sa môže v jednom znázomení tento proces vykonať za...

Spôsob regenerácie kaučukov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18601

Dátum: 30.05.2008

Autori: Früh, Graf Hans-joachim, Müller Giogio, Heiliger Ludger

MPK: C08C 19/08, C08J 11/28, C08J 11/10...

Značky: spôsob, kaučukov, regenerácie

Text:

...gumových vulkanizátov, pri ktorom sa výhodne použije netoxické, výhodne dobre rozmiešatelné regeneračné činidlo, ktoré je schopné pri regenerácii sírou zosietených gumových vulkanizátov poskytnúť v podstate reprodukovateľné výsledky. Okrem toho by malo byt toto regeneračné činidlo výhodne vyrobiteľné s dobrou cenou tak, aby bolo možné jeho rozsiahlepoužitie na regeneráciu gumových vulkanizátov tiež z ekonomických hladísk.0011 Táto úloha...

Termoplastické tvarovacie hmoty na báze akrylnitrilu, styrénu a butadiénu ako aj aglomeračný prostriedok obsahujúci etylakrylát a metakrylamid

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19100

Dátum: 14.08.2007

Autori: Pepers Michel, Sauer Michael, Haehnlein Marc, Muehlbach Klaus, Oepen Sabine, Suwier Davy Roger, Mitulla Konrad, Niessner Norbert

MPK: C08F 279/04, C08C 1/07, C08F 265/04...

Značky: báze, tvarovacie, obsahujúci, akrylnitrilu, hmoty, butadienu, aglomeračný, metakrylamid, etylakrylát, termoplastické, prostriedok, styrenu

Text:

...zosúladené tak, aby ich bolo možné nenákladne realizovať aj vo veľkokapacitnom meradle. Pri celkovom spôsobe má byť ďalej možná technicky jednoduchá realizácia a reprodukovatelným spôsobom sa majú získať termoplastické tvarovacie hmoty so zlepšenými vlastnosťami. Tu má osobitný význam výroba kaučukového latexu, spôsob aglomerácie kaučukových častíc a záverečná vrúbľovacia kopolymerizáciaako aj potenciálne zmiešanie s inými...

Devulkanizovaná guma a spôsoby jej prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18671

Dátum: 10.04.2007

Autori: Fan Liang-tseng, Shafie Mohammad Reza

MPK: C08C 19/08, C08J 11/20, C08J 11/24...

Značky: spôsoby, přípravy, devulkanizovaná

Text:

...vulkanizovanej gumy s rozpúšťadlom a alkalickým kovom za vzniku reakčnej zmesi (2) zahrievanie reakčnej zmesi v neprítomnosti kyslíka za miešania pri dostatočne vysokej teplote, aby došlo k reakcii alkalického kovu so sírou v gumovom vulkanizante a (3) udržiavanie takej teploty, pri ktorej dochádza k termickému krakovaniu gumy, čím prebieha devulkanizácia gumového vulkanizantu. Spomínaný patent naznačuje, že je výhodné udržiavať teplotu...

Vulkanizačné činidlo a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 285498

Dátum: 05.02.2007

Autori: Kováčik Ivan, Brescher Roman, Vajdová Jana, Krajčík Ján, Michálek Jaroslav, Štubňa Michal, Komora Ladislav, Jakubcová Alexandra, Rosina Štefan, Macho Vendelín

MPK: C08C 19/00, C08L 15/00

Značky: vulkanizačné, spôsob, výroby, činidlo

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa vulkanizačné činidlo na sírnu vulkanizáciu kaučukovej zmesi, ktoré je vytvorené produktmi adície až polyreakciami síry v prítomnosti najmenej jednej nenasýtenej alifatickej karboxylovej kyseliny C12 až C22 s 1 až 4 dvojitými väzbami v molekule a/alebo ich esterov s alkanolmi C1 až C4 alebo alkenolmi C3 až C18, prípadne zmesi s monoénom až polyénom a pomocnou látkou alebo látkami, pričom celkový obsah síry v činidle je 75 až 96 %...

Elastomérne polyméry modifikované na konci reťazca silánsulfidom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6217

Dátum: 19.10.2006

Autori: Knispel Thomas, Jantsch Norbert, Thiele Sven, Kiesekamp Joachim

MPK: C08C 19/00, C08F 8/00, B60C 1/00...

Značky: silánsulfidom, modifikované, polyméry, konci, elastomérne, reťazca

Text:

...reakciou žijúceho polyméru s halogénalkánmi obsahujúcimi silyléterové a silyltioéterové funkčné skupiny. Terciárna butyldimetylsilylová (TBDMS) skupina je výhodná chrániaca skupina pre -OH a -SH funkčnézodpovedajúce silylétery a tioétery sú stabilné a zlučiteľne s aniónovými žijúcimi polymérmi.0006 USA patent Č. 6 579 949 opisuje použitie podobnej skupiny sírnych zlúčenín, zahŕňajúcich tert-butyldimetylsilyl 3-chlór-1-propylsulfid (Cl-(CHQ...

Spôsob hydrogenácie homopolymérov a kopolymérov konjugovaných diénov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10011

Dátum: 18.09.2003

Autori: Masi Francesco, Santi Roberto, Sommazzi Anna

MPK: C08F 8/04, C08C 19/02

Značky: homopolymérov, spôsob, kopolymérov, diénov, hydrogenácie, konjugovaných

Text:

...skupiny, radikály a substituenty sú kompatibilné s charakteristikami stability uvedených zlúčenín v čistom stave, to znamená v zásade inertné vzhľadom k ľubovoľnej časti sledovanej molekuly, na báze charakteristík chemickej reaktivity, ktoré sú pre odbomíka dobre známe. 0019 Výraz derivát, používaný v texte vo vzťahu k monomémym jednotkám prítomným vo všeobecnom vzorcí (I), znamená produkciu takých jednotiek v súlade s niektorou zo známych...

Vystužená elastomérna kompozícia obsahujúca hexachlór-p-xylén a substituovaný 4-aminodifenylamín ako adhézne promótory

Načítavanie...

Číslo patentu: 283272

Dátum: 21.03.2003

Autori: Uhlár Ján, Balko Jozef, Lehocký Peter, Mojsejevič Kavun Semjon

MPK: C07C 257/06, C07C 25/125, C07C 211/51...

Značky: 4-aminodifenylamín, kompozícia, promotory, elastomérna, adhézne, vystužená, hexachlór-p-xylén, obsahujúca, substituovaný

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa vystužená elastomérna kompozícia obsahujúca substituovaný 4-aminodifenylamín a hexachlór-p-xylén, ktorých zmes slúži ako promótor adhézie pre spojenie gumy a kovu a postup prípravy takejto kompozície. Kombináciou uvedených látok sa dosahujú zlepšené adhézne vlastnosti a udržia sa i po rôznych druhoch starnutia. Zmes má vznikajúce dynamické vlastnosti. Je použiteľná pri výrobe pneumatík, dopravných pásov, hadíc a iných výrobkov, v...

Vulkanizačné činidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3407

Dátum: 09.01.2003

Autori: Michálek Jaroslav, Macho Vendelín, Komora Ladislav, Rosina Štefan, Krajčík Ján, Štubňa Michal, Jakubcová Alexandra, Brescher Roman, Kováčik Ivan, Vajdová Jana

MPK: C08C 19/00, C08C 19/20, C08K 3/06...

Značky: činidlo, vulkanizačné

Text:

...menej vhodné sú zmesi mastných kyselín alebo ich esterov s konopného, makového, orechového, olivového a sójového oleja, dokonca aj zo živočíšnych olejov, ako sardinkového, vorvanieho, veľrybieho,ale aj husacieho, konského tuku, bravčovej masti a ďalších, obsahujúcich v glyceridoch aj monoénové až polyénové mastné kyseliny. Alkylestery sútechnicky najľahšie pripraviteľné preesteritikáciou nasýtenými alkoholmi C. až C 4 alebo...

Spôsob výroby epoxidovaných polyalkenylénov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 481

Dátum: 07.11.2002

Autori: Freitag Werner, Ortelt Martina, Ondruschka Bernd, Berlineanu Andreas, Scholz Peter, Andrejewski Werner, Denkinger Peter

MPK: C08C 19/00

Značky: výroby, spôsob, polyalkenylénov, epoxidovaných

Text:

...procesu, a tým sa minimalizujú náklady na premývanie a vyrábaÚlohou vynálezu bolo tiež nájdenie obzvlášť účinnýchkatalyzátorov na použitie pri spôsoboch epoxidácie.Predmetom vynálezu je spôsob výroby epoxidovaných polyalkenylénov, ktoré majú priemernú molovú hmotnosť 500 až 50 000 g/mol a obsah epoxidového kyslíka l až 25 hmotn.,reakciou s 15 až 90 roztokom peroxidu vodíka a karboxylovými kyselinami s 1 až 3 atómami uhlíka v...

Spôsob výroby hydrogenovaných konjugovaných diolefínových polymérov a kopolymérov

Načítavanie...

Číslo patentu: 279294

Dátum: 09.09.1998

Autori: Gibler Carma Joleen, Chamberlain Linda Rae

MPK: C08F 2/42, C08C 19/02, C08C 19/44...

Značky: konjugovaných, kopolymérov, polymérov, diolefinových, hydrogenovaných, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby hydrogenovaných konjugovaných diolefínových polymérov spočíva v tom, že sa prídavkom vodíka ukončí aktívny polymér získaný polymerizáciou alebo kopolymerizáciou najmenej jedného konjugovaného diolefínu pomocou organokovového iniciátora polymerizácie, kde kovom je alkalický kov vo vhodnom rozpúšťadle, a uskutoční sa selektívna hydrogenácia nenasýtených dvojitých väzieb ukončeného polyméru stykom polyméru - v neprítomnosti zlúčeniny...

Spôsob aniónovej polymerizácie monomérov

Načítavanie...

Číslo patentu: 279450

Dátum: 19.02.1992

Autori: Chamberlain Linda Rae, Gibler Carma Joleen, Craig Alfred Stevens, Brownscombe Thomas Fairchild

MPK: C08F 2/42, C08C 19/44

Značky: polymerizácie, aniónovej, monomérov, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob spočíva v aniónovej polymerizácii monomérov pri použití iniciátora aniónovej polymerizácie vo vhodnom rozpúšťadle, pri ktorom vzniká aktívny polymér. Zlepšenie zahrnuje ukončenie reťazca polyméru prídavkom činidla umožňujúceho ukončenie reťazca, ktoré je zvolené zo súboru zahrnujúceho vodík alebo jeho izotopy, borány, amoniak, halogény, uhľovodíky obsahujúce skupinu C-H, kde uhlík je pripojený priamo k atómu uhlíka viazanému trojitou...

Pěnová pryž

Načítavanie...

Číslo patentu: 272573

Dátum: 12.02.1991

Autori: Nešpor Ivo, Koutný Květoslav

MPK: C08C 19/20, C08J 9/30

Značky: pěnová, pryž

Adhezívne činidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 267387

Dátum: 12.02.1990

Autori: Volf Jaroslav, Ďuriš Štefan, Orlík Ivo, Danko Peter, Gögh Tibor, Kosár Karol

MPK: C07F 9/30, C08C 19/26

Značky: adhezívne, činidlo

Text:

...tora metylénovej skupiny, resp. lormaldehy u, ktorý vzniká reakciou hexametyléntetramínu s vodou pri vyšších teplotách.Významnou nevýhodou uvedených adhezívnych systémov sú v prvom rade vysoké ceny zlúčenín kobaltu. Pri ich použití v zvýšených dávkach, potrebných na dosiahnutie žiadaného stupňa adhézie, sa zhoršuje odolnosť vulkanizátu proti tepelnému starnutiu a dochádza k ich vykvetaniu na povrchu kaučukovej zmesi. čím sa znižuje tzv....

Způsob koagulace latexu syntetického kaučuku

Načítavanie...

Číslo patentu: 257613

Dátum: 16.05.1988

Autori: Trněný Jaromír, Souček Viktor, Kuník Karel, Šafránek Jiří, Čihák Pavel, Petrů Vladimír

MPK: C08C 1/15

Značky: kaučuku, koagulace, latexu, syntetického, způsob

Text:

...na jeho obsahu koncových aminových skupin a reakce se provede V alkalickém prostředí V přítomnosti hydroxidů a/nebo soli alkalických kovů.Deriváty uvedeného složení jsou obecně známy, není však znâmo, že se dají použítjako koagulační činidlo. Jejich přítomnost přispívá V průběhu koagulace ke snadnějšimu vypírání kyseJiny sírová z polymeru a tudíž i ke zlepšení termooxidační stability syntetických kaučuků. Zvýšení podílu nižších molekulových...

Organické urýchlovače vulkanizácie

Načítavanie...

Číslo patentu: 254154

Dátum: 15.01.1988

Autori: Orlík Ivo, Trnečka Vladimír, Humplík Antonín, Hrachovcová Mária

MPK: C08C 19/20, C08J 3/24, C08K 5/39...

Značky: vulkanizácie, urychlovače, organické

Text:

...dietyl, alebo etylfenylditiokarbamidovej kyseliny), poskytujú požadované -vlastnosti surovým zmesiam a tiež príslušným vulkanizátom, avšak v priebehu prípravy a spracovania zmesí, t. j, v prie 4behu miešania, vytlačovania a najmä Vulkanizácie, uvoľňujú relativne vysoke koncentrácie chemických škodlivín, ktoré zhoršujú pracovné prostredie gum. prevádzok. V exhalatoch sú prítomné najmä sírouhlík, karbonylsulfid a pod.Okrem toho mnohé z...

Způsob koagulace syntetických kaučuků z latexů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254132

Dátum: 15.01.1988

Autori: Markova Zinaida, Sotnikov Ivan, Troickij Andrian, Kosovcev Vladimir, Popova Olga, Kantor Faina, Sapronov Vasilij, Plutalova Irina, Sosnovskaja Naděžda, Něnachov Vladimir, Kuperman Felix, Masagutova Ljudmila, Moisejev Vladimir, Polumestnyj Viktor

MPK: C08C 1/15

Značky: koagulace, způsob, syntetických, latexu, kaučuku

Text:

...H Bnnnnapónarnqecxnx MonoMepçn.Benxonuü runponuaaw nonyuamr na oöpeaxon xon 6 ącHoñ~oöonouKu. Oőpeaxn 6 en~ Konoů xonöacnoü oöonouxu, B caom oqepenb nonýhénuoň na orxonon Konnarena cnnnxonoñ oöpesu ononnuwenhuo usmenbqamr H Bľxonaqecrae 120 r ąarpymamr B xonöy c Memanxoñ, oöannnmr 200 Mn 0,2 Z 4 Horo áonnoro pacTaopa cepnoä Knenovu. Temneparypy nbnnnwamm no 100-l 20 °C B weqenne 30 MHH H aror Momeur npunnmamw sa Hyneaoň orcuer. . ., Ho xony...

Způsob výroby měkké lehčené hmoty na bázi latexu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237286

Dátum: 01.05.1987

Autori: Tesař Petr, Jabůrková Marie, Jakubcová Anna

MPK: C08C 19/20, C08J 9/30

Značky: měkké, lehčené, bázi, hmoty, způsob, výroby, latexu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby měkké lehčené hmoty na bázi latexu, všeobecně označované jako pěnová pryž, při kterém je použít směsný latex tvořený směsí butadienstyrenového latexu a latexu na bázi polymeru vinylchloridu za přítomnosti komposice o složení karboxymetylcelulosa, bentonit, sodná sůl dinaftylmetandisulfokyselina. Aplikace se doporučuje tam, kde je žádoucí připravit výrobky o vyšší tloušťce, tj. cca 2 až 15 cm pro účely čalounění v dopravním a...

Spôsob vulkanizácie latexov kaučukov

Načítavanie...

Číslo patentu: 234433

Dátum: 01.03.1987

Autori: Belko Dušan, Šimek Ivan, Truchlik Štefan, Orlík Ivo, Dimun Milan, Zeman Svatopluk, Barková Ivona, Kabátová Viera

MPK: C08J 3/26, C08K 5/39, C08C 19/20...

Značky: vulkanizácie, kaučukov, latexov, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši problém urýchlenia vulkanizácie latexov kaučukov na báze kopolyméru styrénu s butadiénom a/alebo prírodných latexov kaučuku a zabránenia sedimentácie práškových častíc vo vulkanizačnej disperzii, ako aj v zmesi s latexom pomocou pridania alebo vytvorenia synergickej zmesi urýchľovačov, pozostávajúcich najmenej z dvoch solí kyseliny ditiokarbamidovej alebo jej derivátov s rozdielnou rozpustnosťou.

Způsob koagulace syntetických latexů

Načítavanie...

Číslo patentu: 248390

Dátum: 12.02.1987

Autori: Petrů Vladimír, Vörös František, Souček Viktor, Mačka Miroslav, Vacek Bohuslav, Šafránek Jiří, Čihák Pavel

MPK: C08C 1/15

Značky: latexu, způsob, koagulace, syntetických

Text:

...a jeho hydrolyzátů v pmluru 120 až 61, s výhodou 1 l 0 až 15 při celkovém mnoLtví ponxocného knagulačního przstředku v rozmezí 0,01 až 10 kg směsi vztaženo na 1 tunu syntetického kaučuku.Glutinem se rozumí ve vodě rozpustný kolagen obsažený v kostním nebo kožním klihu. Jako jeho hydrolyzáty jsou označeny hydrolyzáty kolaqenu s molekulovou lunotnostní nižší než 10 000. Hydrolyzáty s nižší molekulovou hmotnosti než 1 000, které obsahují...