C07K 7/64

Mutantné dvojcyklové receptorové peptidy inhibujúce protilátky beta 1-adrenoreceptorov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12763

Dátum: 22.08.2008

Autori: Lohse Martin, Jahns Roland, Nikolaev Viacheslav, Jahns Valérie

MPK: A61K 38/12, A61K 38/16, C07K 14/705...

Značky: mutantné, 1-adrenoreceptorov, inhibujúce, peptidy, dvojcyklové, receptorové, protilátky

Text:

...príslušného ľudského leukocytového antigénu (HLA)- a hlavného histokompatibilnéhoprispieť k vnímavosti na imunitné reakcie proti sebe a fenotypovú expresiu ochorenia (Limas 2004, MacLellan 2003).0004 Homológie medzi myocytovými povrchovými molekulami ako sú mebránové receptory a vírusovými alebo bakteriálnymi proteínmi sa navrhli ako mechanizmus na vytvorenie endogénnychsrdcových autoprotilátok antigénnymi mimikrami (Hoebeke 1996,...

Na matricu fixované peptidomimetiká

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11676

Dátum: 15.01.2007

Autori: Gombert Frank, Demarco Steve, Robinson John Anthony, Obrecht Daniel, Dias Ricardo, Srinivas Nityakalyani, Vrijbloed Wim

MPK: A61K 38/04, C07K 14/00, C07K 7/06...

Značky: fixované, peptidomimetiká, matricu

Text:

...D. J. Loury, P. A. Radel, C. C. Chang, L. Gu, J. C. Fiddes, Biopolymers 2000, 55, 88-98 C. Chang, L. Gu, J. Chen, US-Pat 5,916,872,1999). Táto vysoká hemolytická aktivita podstatne zamedzuje jeho používaniu in vivo a predstavuje vážnu nevýhodu pri klinických aplikáciách. Taktiež antibiotická akth/ita analógov často významne klesá s rastúcou koncentráciou soli tak, že v podmienkach in vivo (cca. 100 až 150 mM NaCl) môže byt...

Deriváty cyklopeptidu, spôsob ich prípravy, farmaceutický prostriedok s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 284752

Dátum: 10.10.2005

Autori: Jonczyk Alfred, Goodman Simon Lawrence, Kessler Horst, Sutter Arne, Diefenbach Beate

MPK: C07K 7/64, A61K 38/12, C07K 14/75...

Značky: farmaceutický, deriváty, cyklopeptidu, použitie, přípravy, prostriedok, obsahom, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Deriváty cyklopeptidu všeobecného vzorca (I), R1-Q1-X-Q2-R2, v ktorom Q1 a Q2 od seba nezávisle chýba alebo znamená -NH-(CH2)n-CO-, R1 a R2 od seba nezávisle chýba alebo znamená cyklo-(Arg-Gly-Asp-Z), X znamená -CO-R18-CO-, Z od seba nezávisle je zvyšok aminokyseliny alebo di-, tri- alebo tetrapeptidu, pričom aminokyseliny sú volené od seba nezávisle zo súboru Ala, Asn, Asp, Arg, Cys, Gln, Glu, Gly, His, Ile, Leu, Lys, Met, Phe, Pro, Ser, Thr,...

Cyklosporínové deriváty substituované éterovou alebo tioéterovou skupinou v polohe 3 určenej na liečbu a prevenciu infekcie vírusom hepatitídy C

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10814

Dátum: 30.09.2005

Autori: Fliri Hans Georg, Houck David Renwick

MPK: C07K 7/64, A61P 31/14

Značky: polohe, substituované, liečbu, hepatitidy, prevenciu, éterovou, cyklosporínové, určenej, tioéterovou, deriváty, infekcie, vírusom, skupinou

Text:

...antiparazitickej a protizápalovej aktivity a tiež aktivity proti HCV. U cyklosporínu A a určitých derivátov bola hlásená aktivita proti HCV, pozri publikácie Watashi a kol., 2003, Hepatology 3811282-1288, Nakagawa a kol., 2004, Biochem. Biopbys. Res. Commun. 313242-7, a Shimotohno a Watashi, 2004, American Transplant Congress, abstrakt č. 648 (American Journal of Transplantation,2004, 4(s 8)1-653).0008 Avšak problémom u niektorých...

Beta-vlásenkové peptidomimetiká fixované k templátu s inhibičnou proteázovou aktivitou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16866

Dátum: 17.02.2005

Autori: Moehle Kerstin, Obrecht Daniel, Sellier Odile, Henze Heiko, De Marco Steven, Gombert Frank, Jung Françoise, Ludin Christian

MPK: C07K 7/08, C07K 7/06, A61K 38/04...

Značky: peptidomimetiká, proteázovou, fixované, templátu, beta-vlásenkové, aktivitou, inhibičnou

Text:

...bioaktivity a dostupnosti (U. Bank et al., J. Leukoc. Biol. 2001, 69, 177-90). Inhibítory elastázy a katepsínu G preto tvoria cenné ciele pre kandidátov-3 na nové liečivá, najmä chronickej obštrukčnej chorobe pľúc (H. Ohbayashi, Epert Opin. Investig. Drugs 2002, 11, 965-980).007 Jedným z radu vyskytujúcich sa proteázových inhibítorov serínovej proteázy je 14 aminokyselinami tvorený cyklický peptid zo semíen slnečnice nazývaný...

Derivát cyklopeptidu, spôsob jeho prípravy, farmaceutický prostriedok s jeho obsahom a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283718

Dátum: 18.11.2003

Autori: Goodman Simon, Koppitz Marcus, Jonczyk Alfred, Kessler Horst, Diefenbach Beate

MPK: A61K 38/12, C07K 7/64, C07K 14/75...

Značky: prostriedok, obsahom, derivát, farmaceutický, přípravy, cyklopeptidu, spôsob, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je derivát cyklopeptidu všeobecného vzorca (I), kde znamená X Phe, homoPhe, Phg, Phe(4-F) alebo Phe(4-Cl) a Y hPro, Ahds, Aos, Nhdg, Acha, Aib, Acpa alebo Tle, jeho D a L formy a deriváty, ako sú beta-ester asparágovej kyseliny alebo N-guanidínacylderiváty arginínu, prodrogy a ich fyziologicky vhodné soli, ktoré pôsobia ako integrínové inhibítory a môžu sa používať na profylaxiu a ošetrovanie chorôb podmienených alfaVbeta3...

Purifikačný postup na prípravu vysoko čistého cyklosporínu A

Načítavanie...

Číslo patentu: 283672

Dátum: 27.10.2003

Autori: Miskolczy Istvánné, Deák Lajos, Nagyné Árvai Edit, Kéri Vilmos, Makó Györgyné

MPK: C07K 7/64

Značky: postup, přípravu, cyklosporinů, purifikačný, čistého, vysoko

Zhrnutie / Anotácia:

Postup chromatografického čistenia cyklosporínu A zo surového produktu, obsahujúceho cyklosporínovú zmes, s použitím kolóny naplnenej silikagélom a aplikáciou viacstupňovej chromatografickej metódy na kolóne plnenej normálnou silikagélovou fázou, v zmesi rozpúšťadiel obsahujúcej ako hlavnú zložku toluén.

Peptidy na liečenie rakoviny súvisiacej s ľudským papilomavírusom (HPV) a iných epiteliálnych nádorov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10489

Dátum: 04.12.2002

Autori: Gonzalez Barrios Belkis, Santiago Vispo Nelson Francisco, Silva Rodríguez Ricardo, Moro Soria Alejandro, Santos Savio Alicia, Puchades Izaguirre Yaquelín, Gonzalez Lopez Luis Javier, Reyes Acosta Osvaldo, Perea Rodriguez Silvio Ernesto

MPK: A61K 38/08, A61K 38/12, C07K 7/06...

Značky: súvisiacej, nádorov, hpv, ľudským, liečenie, iných, rakoviny, epiteliálnych, peptidy, papilomavírusom

Text:

...HPV mRNA represné endogenne vírusové transkripcieIFN Cytokine Res 15 495-501.). V súhlase s výsledkami ziskanými u bunkovýchi líniách sme pozorovali, že liečenie IFN alfa modulovalo expresiu mRNA v pilotnej štúdii u pacientov s cervikálnou rakovinou (García-Milián R, Rios MA, Diaz D,Silveira M, Guilar O, Amigó M, Araňa MJ, Perea SE, 1996, J. IFN and Cytokine Res 16 709-713.). Napriek sľubným zisteniam o použití IFN ako regulátore HPV mRNA...

Spôsob chromatografického získavania veľmi čistého cyklosporínu A a príbuzných cyklosporínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 282836

Dátum: 22.11.2002

Autori: Voigt Ullrich, Kinkel Joachim, Hempel Roland, Nicoud Roger-marc

MPK: C07K 1/16, B01D 15/02, C07K 7/64...

Značky: čistého, získavania, spôsob, velmi, cyklosporínov, cyklosporinů, chromatografického, příbuzných

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob čistenia cyklosporínu A a príbuzných cyklosporínov z cyklosporín A obsahujúceho surového extraktu, ktorý využíva chromatografický postup so silikagélom ako adsorbentom, v ktorom sa a) v prvom stupni chromatografie pomocou preparatívnej HPLC alebo techniky "simulated moving bed" (SMB) surový extrakt frakčných krokov v oddelených koncentračných profiloch rozdelí na nepolárne sprievodné látky obsahujúce hodnotnú frakciu 1 a...

Cyklopeptid, spôsob jeho prípravy, použitie a farmaceutický prostriedok, ktorý ho obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 282391

Dátum: 17.12.2001

Autori: Dechantsreiter Michael, Goodman Simon, Kessler Horst, Sutter Arne, Diefenbach Beate, Hölzemann Günter, Jonczyk Alfred

MPK: C07K 7/64, A61K 38/04

Značky: ktorý, obsahuje, přípravy, spôsob, prostriedok, cyklopeptid, použitie, farmaceutický

Zhrnutie / Anotácia:

Cyklopeptid vzorca (I) Cyklo-(Arg-Gly-Asp-DPhe-NMeVal)a jeho fyziologicky prijateľné soli ako inhibítory integrínu využiteľné na výrobu farmaceutických prostriedkov na profylaxiu a ošetrovanie chorôb krvného obehu, angiogénnych ochorení, mikrobiálnych infekcií a nádorov a na ďalšie účely v biológii a v molekulárnej biológii. Ďalej je uvedený spôsob jeho prípravy.

Bicyklické peptidy, farmaceutický prostriedok s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281899

Dátum: 02.07.2001

Autori: Arcamone Federico, Giannotti Danilo, Maggi Carlo Alberto, Quartara Laura

MPK: A61K 38/12, C07K 7/56, C07K 7/22...

Značky: použitie, obsahom, bicyklické, prostriedok, peptidy, farmaceutický

Zhrnutie / Anotácia:

Bicyklické tachykinínové antagonisty všeobecného vzorca (I), v ktorom X1, X2, X3, X4, X5 a X6 sú rovnaké alebo vzájomne od seba rozdielne a znamenajú skupinu -NR'CO- alebo CONR', v ktorej R' je vodík alebo C1-3alkyl, Y znamená skupinu vybranú z -NRCO-, -CONR- alebo -SS, v ktorej R je vodík alebo C1-3alkyl, najmenej jedna zo skupín R1, R2, R3 a R4, ktoré sú rovnaké alebo vzájomne od seba rozdielne, je hydrofilná a ostávajúce skupiny sú...

Farmaceutická kompozícia a použitie kryštalického Ciclosporinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279576

Dátum: 11.01.1999

Autori: Morley John, List Martin, Rummelt Andreas

MPK: C07K 7/64, A61K 38/13

Značky: krystalického, farmaceutická, ciclosporinu, použitie, kompozícia

Zhrnutie / Anotácia:

Farmaceutická kompozícia na pulmonálne podanie obsahuje ako účinnú látku kryštalický Ciclosporin CY-A/X-III, ktorý má rozmery kryštalickej mriežky a = 1,27 nm, b = 1,57 nm, c = 3,63 nm a objem na asymetrickú jednotku 1,804 nm3, ktorý sa používa pri príprave liečiva na pulmonálne podanie, najmä na liečenie zápalového ochorenia dýchacích ciest pulmonálnym podaním, napríklad astmy.

Cyklosporíny, spôsob ich výroby a farmaceutické kompozície, ktoré ich obsahujú

Načítavanie...

Číslo patentu: 279529

Dátum: 02.12.1998

Autori: Payne Trevor Glyn, Eberle Marcel Karl, Naef Reto, Boelsterli Johann Jakob

MPK: A61K 38/13, C07K 7/64

Značky: kompozície, cyklosporíny, výroby, spôsob, obsahujú, farmaceutické

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú cyklosporíny, pri ktorých skupina v polohe 1 má všeobecný vzorec I, v ktorom skupina -x-y- znamená skupinu (trans)-CH=CH- alebo skupinu -CH2-CH2-, X znamená atóm kyslíka alebo síry a R znamená atóm vodíka, prípadne znamená atómom halogénu alebo hydroxylovou skupinou substituovanú alkylovú skupinu či alkoxylovú skupinu alebo alkyltioskupinu s 1 až 3 atómami uhlíka, alebo amínovú skupinu, monoalkylamínovú skupinu s 1 až 2 atómami...

Spôsob výroby cyklosporínu A

Načítavanie...

Číslo patentu: 278320

Dátum: 02.10.1996

Autori: Uike Yasuyuki, Giron Danielle, Richter Friedrich, List Martin, Weber Hans Peter

MPK: C07K 7/64, C07K 1/14

Značky: cyklosporinů, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka spôsobu výroby cyklosporínu A v ortorombickej (P212121) kryštalickej forme s kryštálovou mriežkou, v ktorej rozmer a sa rovná 12,5 Ä, rozmer b sa rovná 22,9 Ä, rozmer c sa rovná 28,4 Ä a objem na asymetrickú jednotku sa rovná 2027 Ä3, ktorý spočíva v tom, že sa cyklosporín A rozpustí v prostredí tvorenom rozpúšťadlom, obsahujúcim polymérny éter s molekulovou hmotnosťou aspoň 200, pri teplote aspoň 40 °C, na roztok obsahujúci od...

Cyklopeptidy, spôsob ich výroby, farmaceutický prostriedok s ich obsahom a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280597

Dátum: 07.06.1995

Autori: Wermuth Jochen, Jonczyk Alfred, Hölzemann Günter, Kessler Horst, Diefenbach Beate, Melzer Guido, Rippmann Friedrich, Haubner Roland, Felding-habermann Brunhilde

MPK: C07K 7/64, A61K 38/00, C07K 1/00...

Značky: spôsob, farmaceutický, výroby, použitie, obsahom, cyklopeptidy, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané cyklopeptidy všeobecného vzorca (I), kde A a B znamenajú vždy nezávisle od seba Ala, Asn, Asp, Arg, Cys, Gln, Glu, Gly, His, Ile, Leu, Lys, Met, Phe, Pro, Ser, Thr, Trp, Tyr alebo Val C predstavuje Asp alebo Asp (O-C1-4 alkyl) a D znamená Gly alebo Ala, pričom aspoň dva uvedené zvyšky aminokyseliny sú v D-forme, a ich soli. Ďalej je uvedené použitie týchto cyklopeptidov na výrobu farmaceutických prostriedkov ako integrínových...

Cyklosporíny, ich použitie pri príprave liečiva na liečenie a prevenciu AIDS, spôsob ich prípravy a plesňové kmene použiteľné pri tomto spôsobe

Načítavanie...

Číslo patentu: 278808

Dátum: 13.05.1992

Autori: Kobel Hans, Rosenwirth Brigitte, Wenger Roland, Bollinger Pietro, Ko Soo Young, Seebach Dieter, Traber René

MPK: A61K 38/00, C12P 21/04, C07K 7/64...

Značky: aids, spôsob, kmene, použitie, cyklosporíny, plesňové, přípravě, použitelné, liečivá, liečenie, přípravy, prevenciu, tomto, spôsobe

Zhrnutie / Anotácia:

Cyklosporíny všeobecného vzorca (I), v ktorom W je MeBmt, dihydro-MeBmt alebo 8'-hydroxy-MeBmt, X je alfaAbu, Val, Thr, Nva alebo MeOThr, R je Sar alebo (D)-MeAla, Y je MeLeu, tau-hydroxy-MeLeu, MeIle, MeVal, MeThr, MeAla, MeaIle alebo MeaThr, Z je Val, Leu, MeVal alebo MeLeu, a Q je MeLeu, tau-hydroxy-MeLeu alebo MeAla, s podmienkou, že ak Y je MeLeu, potom buď Z je MeVal alebo MeLeu, alebo W je 8'-hydroxy-MeBmt, sú určené na použitie ako...

Způsob výroby (2-0-matyltyrosin)reamino-1-karbaoxytocinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255616

Dátum: 15.03.1988

Autori: Jareš Václav, Lepša Luděk, Šimek Petr, Kolínský Jiří, Lebl Michal, Krchňák Viktor, Geisler Adolf, Krojidlo Milan

MPK: C07K 1/06, C07K 7/64

Značky: 2-0-matyltyrosin)reamino-1-karbaoxytocinu, způsob, výroby

Text:

...z uvedeného vyplývá, spojuje způsob podle vynálezu výhody obou známých metod.Rozhodujíeím momentem bylo nalezení vhodného stupně, kdy přerušit syntézu na pevném nosičia přijít na provedení zbývajících stupňů V roztoku, k němuž přispěly systematické srovná vací pokusy. způsobem podle vynálezu došlo ke zvýšené výrobě žádaného peptidu při současném snížení materiálových nákladů, úspoře surovín i pracovních sil, přičemž získaný...

Způsob výroby cyklosporinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249542

Dátum: 12.03.1987

Autori: Kobel Hans, Wenger Roland, Hofmann Hans, Traber René

MPK: C07K 7/64

Značky: cyklosporinů, výroby, způsob

Text:

...sloučeniny obecného vzorce III jsou známy například z uvedeného evropského patentu č. 0056 782, kde je rovněž popsán způsob jejich výroby, nebo mohou být vyrobeny způsobem ianalogickým postupu poosanému v evropském patentu číslo 0034 567 na který odkazuje zveřejněný spis 0 U 56 782 pro obecnou úplnou syntézu cyklosporinu, nebo ještě dalšími postupy popsanými zejména V příkladech.Tak mohou být například připraveny cyklosporiny...