C07K 16/32

Subkutánne formulácie protilátky proti HER2

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14555

Dátum: 28.07.2010

Autori: Adler Michael, Grauschopf Ulla, Stauch Oliver Boris, Mahler Hanns-christian

MPK: A61K 47/18, A61K 47/26, A61K 39/395...

Značky: formulácie, subkutánne, protilátky, proti

Text:

...injekčnćmu podávaniu za použitia vody, kde sa dosahuje injekčnej dávky 125 mg/ml.V súčasnej dobe nie je na trhu žiadna stabilná famiaceutická formulácia protilátky proti HER 2, ktorá by bola vhodná k subkutánnemu podávaniu. Existuje teda potreba mať kdispozícii vysoko koncentrované stabilné farmaceutické fonnulácie terapeuticky účinných protilátok k subkutánnemu injekčnému podávaniu.Injekcie parenterálnych liečiv do hypoderrnis je kvôli...

Súbor syntetických protilátok na liečenie chorôb

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17197

Dátum: 29.05.2010

Autori: Prassler Josef, Urlinger Stefanie, Herrmann Tanja, Enzelberger Markus, Tiller Thomas

MPK: C07K 16/32, C12N 15/10, C07K 16/00...

Značky: liečenie, syntetických, chorôb, protilátok, súbor

Text:

...ťažkých reťazcov a variabilných ľahkých reťazcov. Existuje približne 50 zárodočných génov variabilných ťažkých reťazcov a približne 50 zárodočných génov variabilných ľahkých reťazcov, EP 2 435 568 35 062/Hkombinované poskytujú približne 2500 kombinácii rôznych párov variabilných ťažkých a ľahkých reťazcov. Predpokladá sa, že u ľudí je produkovaných všetkých 2500 týchto kombinácií. Bolo však zistené, že niektoré variabilné ťažké reťazce,...

Trivalentné bišpecifické protilátky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18559

Dátum: 01.04.2010

Autori: Croasdale Rebecca, Klein Christian, Brinkmann Ulrich, Schanzer Juergen Michael, Umana Pablo, Hoffmann Eike, Moessner Ekkehard, Sustmann Claudio

MPK: C07K 16/00, A61K 39/395, C07K 14/71...

Značky: protilátky, bišpecifické, trivalentné

Text:

...medzireťazcovou disulfidovou väzbou zo zmesi,obsahujúcej dva typy polypeptidových dimérov, je uvedená V US2005/0163782. Bišpecificke tetravalentné receptory sú uvedenéV US 5,959,083. Zostavené protilátky s tromi alebo viacero funkčnými antigén viažucimi miestami sú uvedené V WO0006 Multišpecifické a multivalentné antigén viažuce polypeptidy sú uvádzané V WO 1997/001580. W 0 1992/004053 uvádza homokonjugáty, obvykle pripravené z...

Protilátky proti skrátenému variantu CTF-611 HER2 receptora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17730

Dátum: 07.12.2009

Autori: Pedersen Kim, Parra Palau Josep Lluis, Baselga Torres José, Angellini Pier-davide, Arribas López Joaquín

MPK: A61P 35/00, C07K 16/32, A61K 39/395...

Značky: protilátky, ctf-611, proti, variantu, receptora, skrátenému

Text:

...HER 2 (CTFS).Tiež, V nádoroch prsníka kde je exprimovaný uvedený CTFs z HER,protilátky ako trastuzumab nie sú terapeutické, nakoľko tieto nerozpoznávajú žiaden epitop. Táto skutočnosť vysvetľuje rezistenciu na liečenie trastuzimabom u pacientov, ktorí exprimujú skrátené formy (CTFS) HER 2.0007 Pacienti, ktorí exprimujú skrátené formy (CTFS) HER 2 by mali byť alternatívne liečení v zmysle zabránenia zlej prognózy pozorovanej Saez a...

Spôsob na diagnostiku rakovín exprimujúcich zrezaný HER2 receptora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17705

Dátum: 05.06.2009

Autori: Baselga Torres José, Parra Palau Josep Lluis, Laos Sirle, Arribas López Joaquín, Pedersen Kim, Angellini Pier-davide

MPK: C07K 16/32, G01N 33/574, A61K 47/48...

Značky: zrezaný, exprimujúcich, diagnostiku, receptora, rakovín, spôsob

Text:

...včas a ešte navyše určiť,či je v úplnej alebo zrezanej (TF) forme.0007 V súčasnosti, na úrovni rutinných klinických testov sa protilátky používajú na detekciu prítomnosti úplnej formy HER 2, aby sa určil typ predmetného tumoru prsníka. V prípade detekcie prítomnosti HER 2, odporúčaná terapia spočíva v podávaní terapeutických monoklonálnych protilátok, ako trastuzumab od Genentech. Použitie tejto monoklonálnej protilátky na liečbu...

Optimalizovaná sekvencia DNA a proteínová sekvencia protilátky na zlepšenie kvality a výťažku bakteriálne exprimovaných protilátkových fúznych proteínov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9330

Dátum: 10.07.2008

Autori: Dälken Benjamin, Schwarz Sylvia, Wels Winfried

MPK: A61K 39/395, C07K 16/18, C07K 16/32...

Značky: bakteriálne, sekvencia, exprimovaných, výtažků, protilátkových, fúznych, proteínov, protilátky, zlepšenie, proteínová, kvality, optimalizovaná

Text:

...sekvencíi scFv(FRP 5)-ETA mRNA.0009 V prvom aspekte sa vynález týka polypeptidu obsahujúceho prvú aminokyselinovú sckvenciu, ktorá obsahuje aminokyseliny 2-120 zo sekv. id. č. l l, a druhú aminokysclinovúsekvenciu, ktorá obsahuje aminokyseliny 136-242 zo sekv. id. č. 11, kde uvedená prvá a druhá aminokyselínová sekvencía sú spojené skupinou peptidového spacera. Výhodne polypeptid podľa vynálezu obsahuje nasledujúcu štruktúru V -- VLV je prvá...

Medzidruhovo-špecifické bišpecifické viažuce molekuly

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12926

Dátum: 03.04.2008

Autori: Kischel Roman, Rau Doris, Mangold Susanne, Klinger Matthias, Raum Tobias, Hoffmann Patrick, Kufer Peter, Lutterbüse Ralf

MPK: C07K 16/28, C07K 16/30, C07K 14/705...

Značky: viažúce, molekuly, bišpecifické, medzidruhovo-špecifické

Text:

...zohrávajú hlavnú úlohu pri akútnom odmietnutí. OKT 3 reaguje s CD 3 komplexom v membránach ľudských T-buniek a blokuje jeho funkciu. CD 3 komplex súvisí s antigén-rozpoznávajúcou štruktúrou T-buniek (TCR) a je nevyhnutný pre signálnu transdukciu. Ktorá podjednotka TCR/CD 3 viaže OKT 3 je predmetom mnohých štúdii. Hoci niektoré výsledky poukázali na špeciñcim OKT 3 preTCR/CD 3 komplexu vyžaduje prítomnosť ďalších podjednotiek tohto komplexu...

Medzidruhovo špecifická CD3-epsilon viažuca doména

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15271

Dátum: 03.04.2008

Autori: Hoffmann Patrick, Kufer Peter, Kischel Roman, Rau Doris, Lutterbüse Ralf, Klinger Matthias, Mangold Susanne, Raum Tobias

MPK: A61K 39/395, A61P 31/14, A61P 31/12...

Značky: medzidruhovo, doména, špecifická, viažuca, cd3-epsilon

Text:

...(Tunnaclíffe, Int. Immunol. l (1989), 546-50 Kjer-Nielsen, PNAS 101, (2004), 76757680). Ďalšie výsledky ukázali, že OKT 3 viazanie TCR/CD 3 komplexu vyžaduje prítomnosť ďalších podjednotiek tohto komplexu (Salmeron, J. Immunol. 147 (1991), 3047-52).Ďalšie známe protilátky špecifické pre CD 3 molekuly sú uvedené v Tunnacliffe, Int. Immunol. 1(1989), 546-50. Ako je už vyššie naznačené, takéto CD 3-špecifické protilátky sú schopné vyvolať...

Identifikácia a príprava protilátok s oblasťou variantu Fc a spôsob ich použitia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17954

Dátum: 10.08.2006

Autori: Gorlatov Sergey, Stavenhagen Jeffery, Rankin Christopher, Tuaillon Nadine

MPK: C07H 21/04, A61K 39/395, C07K 16/00...

Značky: protilátok, spôsob, oblasťou, variantu, použitia, príprava, identifikácia

Text:

...cytoplazmatických enzýmov v týchto štruktúrach stanovuje výsledok bunečných reakcií vyvolaných FcyR. Komplexy FcyR obsahujúce |TAM obsahujú FcyRl, FcyRllA, FcyRIIIA, pričom komplexy obsahujúce ITIM obsahujú len FcyRllB.0008 Ľudské neutrotily obsahujú gén FcyRIIA. Delenie FcyRIIA na klastre cez imunitné komplexy alebo špecifické krížové spájanie protilátok slúži na agregovanie rrAM spoIu s kinázamj Spojenými s receptormi, ktoré zjednodušujú...

HER2 protilátková kompozícia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17519

Dátum: 15.07.2005

Autori: Vanderlaan Martin, Kao Yung-hsiang

MPK: A61K 39/395, C07K 16/32

Značky: protilátková, kompozícia

Text:

...Production (Február 2002) opisuje VHS predĺženie na ťažkom retazci E 25. humanizovanej anti-lgE protilátky.0017 Rouse a spol. Poster prezentovaný na WCBP Top Down Glycoprotein Characterization by High Resolution Mass Spectrometry and lts Application to Biopharmaceutical Development (6-9. január 2004) opisuje monoklonálnu protilátkovú kompoziciu s N-koncovou heterogenitou poskytovanou 3 AHS alebo ZHS signálnymi peptidovými zvyškami najej...

Farmaceutické kompozície proti receptorom ErbB1

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18377

Dátum: 09.10.2003

Autori: Kreysch Hans-georg, Schmidt Jürgen

MPK: C07K 16/28, C07K 16/32, A61K 39/395...

Značky: farmaceutické, kompozície, proti, erbb1, receptorom

Text:

...tyrozín kináz receptorového typu. Ako také tyrozínkinázy je možné uviesť receptory ñbroblastového rastového faktora (FGF), receptoryepidermálneho rastového faktora (EGF) s ErbB ako hlavnou triedou, a receptory rastového faktora z doštíčiek (PDGF). K nim sa radia tiež receptory nervového rastového faktora (NGF),receptory mozgového neurotrofneho faktora (BDNF) a receptory neurotroñnu-3 (NT-3) a receptory neurotrofínu-4 (NT-4).Jedna podrodína...

Gény a polypeptidy týkajúce sa rakoviny hrubého čreva u ľudí

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9327

Dátum: 03.06.2003

Autori: Furukawa Yoichi, Nakamura Yusuke, Tahara Hideaki, Tsunoda Takuya

MPK: A61K 39/00, A61K 31/713, A61K 38/00...

Značky: ľudí, čreva, rakoviny, týkajúce, gény, polypeptidy, hrubého

Text:

...so známymi génmi rakoviny hrubého čreva. WO O 1/66689 opisuje mnohé nukleotidové sekvencie a ich príslušné aminokyselinové sekvencie ako potenciálne terapeutické ciele na liečbu rôznych rakovín.0006 Dokázalo sa, že CD 8 cytotoxické T lymfocyty (CTL) rozpoznávajú epitopové peptidy odvodené antigénu spojeného s tumorom (TAA) pritomného na molekule MHC Triedy I a lyzujú tumorové bunky. Od času objavu MAGE skupiny ako prvého príkladu...