C07K 15/06

Rozklad vláknitých keratoproteinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267822

Dátum: 12.02.1990

Autori: Scháněl Lubomír, Jonáš Pavel

MPK: C07K 15/06

Značky: keratoproteinů, vláknitých, rozklad

Text:

...které představují nezpraco vatelné odpady.Podstatou vynálezu je použití dŕevních hub rodu Pleurotus k rozkladu vláknítých keratoproteinů, například ovčí vlny, králićích chlupü nebo prasečích štětin.Dřevní houba, například druh Pleurotus ostreatus v ćasovém průběhu 10 až 14 dnů prorústá zmíněnými substráty, tedy ovćí vlnou, králičími chlupy nebo prasečími štětinami. Souborem extracelulárních enzymů rozrušuje houba strukturu substrátu a...

Způsob výroby imunomodulačních peptidů thymosinu frakce 5

Načítavanie...

Číslo patentu: 264100

Dátum: 12.05.1989

Autori: Rahm Jan, Bártl Václav, Buchvaldek Tomáš, Hýlová Jarmila, Vácha Přemysl, Procházka Vladimír, Jehlička Stanislav, Schwarz Vladimír, Dlouhá Jiřina, Trofimová Ludmila, Durdil Petr

MPK: C07K 1/14, C07K 15/06

Značky: výroby, způsob, frakce, peptidů, imunomodulačních, thymosinu

Text:

...mdsolený thymosin, který se převede acetonüm na stabilní práškovitý mam ziproäukbTen se gelovou filtrací a chromatografii na měnii kationtů zpracuje přímo na konečný Komplex imunomoůulačníoh peptiůů thymüsinu frakce 5. Způsob podle vynúlezu se výhodné prováäi tak, že se lipidy vyextxamuji zuprspanolem nebo 1 » nbutanolem a okyaeleni ultrafiltrátu se pxovede kyselinou eau tovou na hodnotu pH 4,0. Autory vynálezu bylo takto zjištčnu,že je...

Způsob přípravy gama-globulinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259178

Dátum: 17.10.1988

Autori: Zelenková Ludmila, Šourek Jiří

MPK: C07K 15/06, C07K 15/14, A61K 37/04...

Značky: přípravy, způsob, gama-globulínu

Text:

...Iínosného stupně čistoty, při zachování biologické aktivity a minimálním snížení jeho původního obsahu. Způsob přípravy gamaglobulinu podle vynálezu se podstatné liší od běžného zpüsobu přípravy z krevního sére savců. 4vynález se tedytýká zpüsobu přípravy gama-globulinu z odtučněné a dekaseinované kolostrální formy - mleziva - mateřr ského mléka savců, imunizovaných.před porodem bakťeríálními imunogeny, z nichž Jeden je spoločný...

Způsob přípravy pěnotvorného prostředku hydrolýzou keratinů prováděnou v alkalickém prostředí

Načítavanie...

Číslo patentu: 244012

Dátum: 16.11.1987

Autori: Penco Sergio, Vanotti Ermes, Angelucci Francesco

MPK: C07K 15/06, C11D 7/46

Značky: prostředků, keratinů, hydrolýzou, alkalickém, způsob, prováděnou, prostředí, přípravy, pěnotvorného

Text:

...ae zvýąuaą mnozstvi produktuo 4 až 15 as a zíaká sa produkt, kterývykaĺzudaněkolikehäaobná zvýäaní etáloati pěny, což umožňuje nížit množství .atabilizaćníhorroçtokuĺ 2.3545 o Jaąm třetintn Obsah lelasa v produktu se tak aníží z I S hmot na 0,61 boot., a no noat Vtvorbyľaekundàrních kalů o cca 35 5.Porovnání napinäní, výtädkĺz 206 g peří a využití dueíku v i pro dvouhodinovou łwdrolýzu za použití Ga(0 łi)2 a.a kotalyzátoraa...