C07K 14/35

Rekombinantný mykobakteriálny kmeň exprimujúci mykobakteriálny FAP proteín pod kontrolou promótera aktívneho pri hypoxii a jeho aplikácia v terapii rakoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7988

Dátum: 25.07.2006

Autori: Abolhassani Mohammad, Marchal Gilles

MPK: C07K 14/35, A61K 35/74, A61K 39/04...

Značky: hypoxii, terapii, aplikácia, rakoviny, kontrolou, promótera, exprimujúci, kmeň, aktívneho, proteín, mykobakteriálny, rekombinantný

Text:

...AFA proteín pôsobí ako opsonín, viažuci BCG k integrínom na povrchu bunky cez fibronektínový mostík. FAP sprostredkovaná priľnavosť BCG k povrchovému integrínu a 5 Bl uroteliálneho nádoru, čo jepredominantný FAP receptor na uroteliálnych bunkách, indukujesignálnu a gén transaktivačnú dráhu obsahujúcu NF-KB a AP-1. Bunkový cyklus zastavujúci sa na rozhraní Gl/S, skôr než apoptóza, je mechanizmus prispievajúci k BCG protiproliferačnemu efektu...

Nový spôsob prevencie alebo liečenia infekcie M. tuberculosis

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17689

Dátum: 27.04.2006

Autori: Coler Rhea, Reed Steven, Lobet Yves

MPK: C07K 14/35, A61K 39/04

Značky: spôsob, tuberculosis, liečenia, nový, prevencie, infekcie

Text:

...následne merala intracelulárnymi cytokinovým farbenim (ICS - intracellular cytokine staining).Obrázok 7 zobrazuje tabuľkové zhrnutie produkcie IFN-y špecifického pre CD 4 a CD 8 T bunky v deň 120 po infekcii s Mtb. Slezinové bunky získané zo skupin myši, ktoré boli ponechané neliečené. Iiečené 30, 60 alebo 90 dní kombinačnou chemoterapiou alebo Iiečené kombinačnou chemoterapiou ako adjunktom (pridavkom) vakcíny Mtb 72 f. Splenocyty sa...

Spôsob prevencie alebo liečby M. tuberculosis

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17590

Dátum: 27.04.2006

Autor: Marchand Martine

MPK: C07K 14/35, A61K 39/04

Značky: prevencie, tuberculosis, liečby, spôsob

Text:

...samotným médiom. Produkcia IFN-v špeciñckého pre CD 4 T bunky sa následne merala intracelulárnymi cytokínovým farbením (ICS - intracellular cytokine staining).Obrázok 7 zobrazuje tabuľkové zhrnutie produkcie IFN-v špecifického pre CD 4 a CD 8 T bunky v deň 120 po infekcii s Mtb. slezinové bunky získané zo skupín myší, ktoré boli ponechané neliečené, liečené 30, 60 alebo 90 dní kombinačnou chemoterapiou alebo liečené kombinačnou chemoterapiou...

Spôsob prevencie alebo liečenia infekcie M. tuberculosis

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11890

Dátum: 27.04.2006

Autori: Lobet Yves, Coler Rhea, Reed Steven

MPK: A61K 39/04, C07K 14/35

Značky: tuberculosis, liečenia, infekcie, spôsob, prevencie

Text:

...a vyčistenie bakteriálnej záťaže, kolóniu tvoriacich jednotiek (CFU - colony forming units).Obrázok 2 zobrazuje imunitné reakcie protilátok IgG 1 a IgG 2 a u myší SWR/J inñkovaných s M. tuberculosis, liečených chemoterapiou a potom imunizovaných s Mtb 72 f. Myši boli ponechané neliećené, liečené chemoterapiou (50 mg rifampin a 85 mg izoniazid na liter pitnej vody) alebo Iiečené chemoterapiou a imunizované trikrát intramuskulárne s 8 g na...

Kompozícia na imunizáciu proti mykobaktériám

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9603

Dátum: 05.01.2006

Autori: Hill Adrian, Mcshane Helen, Pathan Ansar, Gilbert Sarah

MPK: A61K 39/04, C07K 14/35

Značky: kompozícia, proti, mykobaktériám, imunizáciu

Text:

...a 85 C secernované M. tubercuíosís, BCG a mnoho ďalších druhov mykobaktérií(Harth, G. et al, (1996) infect. Immun. 64 3038-3047). Antigén 85 A (Ag 85 A) je vysoko konzervatívny medzi všetkými mykobakteriálnymi druhmi a je imunodominantný v zvieracích a humánnych štúdiách. Ag 85 A (Ag 85 A) je kódovaný fbpA génom. 85 A antigén (Ag 85 A) z Mycobacterium tubercu/osís je v tomto texte uvedený v sekv. id. č. 1 a 2).0007 Nedávne stratégie na...