C07J 41/00

17-hydroxy-17-(pentafluóretyl)estra-4,9(10)-dién-11-arylový derivát, spôsoby jeho prípravy a jeho použitie pri liečení

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14236

Dátum: 07.07.2010

Autori: Bone Wilhelm, Rotgeri Andrea, Klar Ulrich, Schwede Wolfgang, Möller Carsten

MPK: A61P 5/36, A61K 31/567, C07J 31/00...

Značky: přípravy, spôsoby, derivát, použitie, 17-hydroxy-17-(pentafluóretyl)estra-4,9(10)-dién-11-arylový, liečení

Text:

...zo skúmaných prípadov nedosiahla 50 ínhibícia.Na základe týchto in vitro nálezov sa dá predpokladať, že pri skúmaných látkach existuje ob zvlášť nízke riziko interakcií so spoločne podávanými liečivami, pokiaľ ide o inhibíciu CYP.Ďalej sa pri predklinickom výskume na hlodavcoch a na iných ako hlodavcoch zistilo, že zlúčenina (l l i, l 7 | 3)-17-hydroxy-1 1-4-(metylsulfo nyl)fenyl- l 7-(pentafluóretyl)estra-4,9-dién-3-ón má obzvlášť výhodný...

Derivát cholestanolu na kombinované použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18935

Dátum: 03.09.2009

Autori: Asao Takayuki, Nishimura Toyo, Yazawa Shin

MPK: A61K 31/282, A61K 31/337, A61K 31/519...

Značky: kombinované, použitie, derivát, cholestanolu

Text:

...podľa bodu (3) vyššie, kde prostriedok obsahujúciderivát cholestanolu je lipozomálny prípravok(5) Použitie derivátu cholestanolu reprezentovaného vzorcom (l) v kombinácii HC/ cH, CH(kde G reprezentuje GlcNAc-Gal- alebo GlcNAc-) alebo jeho inklúznu zlúčeninu na báze cyklodextrínu a irinotekanu ako protinádorového prostriedku na pripravu protirakovinového0010 Prostredníctvom použitia protirakovinového chemoterapeutika a chemoterapie podľa...

Spôsob prípravy 4-(17alfa-substituovaných-3-oxoestra-4,9-dien-11ß-yl)benzaldehyd-(1E alebo 1Z) oxímov

Načítavanie...

Číslo patentu: 286601

Dátum: 14.01.2009

Autori: Schubert Gerd, Ring Sven, Erhart Bernd

MPK: C07J 21/00, C07J 41/00, C07J 1/00...

Značky: spôsob, oxímov, přípravy, 4-(17alfa-substituovaných-3-oxoestra-4,9-dien-11ß-yl)benzaldehyd-(1e

Zhrnutie / Anotácia:

3,3-Dimetoxy-5alfa, 10alfa-epoxy-estr-9(11)-en-17-ón vzorca (II) sa konvertuje účinným metylénovým činidlom v inertnom rozpúšťadle na 5alfa, 10alfa-epoxy-17 (S)-spiroepoxid vzorca (IX), ktorý sa po regio- a stereoselektívnom rozštiepení 17-spiroepoxyskupiny pomocou alkoholátu alkalického kovu alebo kovu alkalických zemín, alkylmerkaptánov v prítomnosti alkalických hydroxidov alebo kálium-terc-butanolátu, pomocou priameho rozštiepenia pomocou...

Prostriedky a spôsoby na liečenie svalových porúch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20781

Dátum: 27.10.2008

Autori: Aartsma-rus Annemieke, Platenburg Gerardus Johannes, De Kimpe Josephus Johannes, Van Deutekom Judith Christina Theodora, Van Ommen Garrit-jan Boudewijn

MPK: A61K 31/57, A61K 31/56, A61K 38/17...

Značky: liečenie, poruch, spôsoby, svalových, prostriedky

Text:

...zápalu tkaniva a poškodených svalových buniek ešte naďalej prispieva k symptómom DMD. Z toho dôvodu, aj ked dôjde ku zmierneniu príčiny DMD,dysfunkčného dystrofínového proteínu, liečenie DMD sa môže ešte ďalej dodatočne zlepšiť pomocou doplnkového liečenie podľa predloženého vynálezu. Okrem toho, predložený vynález poskytuje zistenia, že zníženie zápalu nevedie k výraznému zníženiu príjmu AON svalcvými bunkami. Toto je prekvapujúce,...

Amorfná forma (11beta,16alfa)-9-fluór-11-hydroxy-16,17-[(1-metyletylidén)bis(oxy)]- 21-[[4-[(nitrooxy)metyl]benzoyl]oxy]pregna-1,4-dién-3,20-diónu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9632

Dátum: 23.10.2008

Autori: Guglietta Antonio, Albet Carlos, Anglada Luis

MPK: A61K 31/57, C07J 41/00, A61P 17/06...

Značky: 21-[[4-[(nitrooxy)metyl]benzoyl]oxy]pregna-1,4-dién-3,20-diónu, forma, amorfná, 11beta,16alfa)-9-fluór-11-hydroxy-16,17-[(1-metyletylidén)bis(oxy

Text:

...akostnú hustotu ustarších ludí, očné komplikácie (vznikkataraktov a glaukómu) a atrofiu kože. Navyše používanie lokálnych kortikosteroidovmôže spôsobiť aj tachyfylaxiu.Napriek tomu, že moderné glukokortikoidy sú oveľa bezpečnejšie ako pôvodne zavedené prostriedky, produkcia nových molekúl a prípravkov so zlepšenou klinickou účinnosťou a menším množstvom vedľajších účinkov je stále predmetom výskumu. Bolo vyvinutých niekoľko produktov s...

Priemyselný spôsob syntézy 17-acetoxy-11ß-[4-(dimetylamino)-fenyl]-21-metoxy-19-norpregna-4,9- dién-3,20-diónu a kľúčových medziproduktov tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10933

Dátum: 19.06.2008

Autori: Tuba Zoltán, Balogh Gábor, Molnár Csaba, Aranyi Antal, Visky György, Széles János, Sánta Csaba, Horváth Zoltán, Mahó Sándor, Bódi József, Csörgei János, Terdy László

MPK: C07J 51/00, C07J 41/00, C07J 21/00...

Značky: spôsobu, tohto, spôsob, syntézy, 17-acetoxy-11ß-[4-(dimetylamino)-fenyl]-21-metoxy-19-norpregna-4,9, priemyselný, kľúčových, dién-3,20-diónu, medziproduktov

Text:

...21-monometylácie l 7 oL,21-dihydroxyderivátu, ktorý bol chránený v polohách 3 a 20, bol uskutočnený v prítomnosti zmesi 11 trímetyl-oxónium(tetrafluór-borátovej) solí a činidla odťahujúceho protón l,8-bis-(dimetylamíno)nalłalén. Získaný produkt - 3,32020-bisl,2-etándiyl-bis(oxy)-17-hydroxy-21-metoxy-l 9-nor-pregna-5(l 0),9(11)-dićn - bol izolovaný z dichlónnetánu v 79 výťažku a používaný v nasledujúcom0013 Tvorba epoxídu na dvojitej...

Spôsob prípravy kyseliny tauroursodeoxycholovej

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20665

Dátum: 26.03.2008

Autor: Parenti Massimo

MPK: C07J 41/00

Značky: přípravy, spôsob, tauroursodeoxycholovej, kyseliny

Text:

...rozpustením výslednej kyseliny tauroursodeoxycholovej v deionizovanej vode. Rozpúšťanie sa výhodne uskutočňuje maximálne po dobu 60 minút a pri teplote pod 65 °C. Aby sa zabránilo stratám produktu, na rozpúšťanie je nutné použiť čo najmenšie množstvo vody vodný roztok sa teda zahrieva na danú teplotu, takže všetka kyselina prechádza do roztoku. V súlade s tým bolo zistené, že najlepší hmotnostný pomer kyseliny tauroursodeoxycholovej...

Nový spôsob diastereoselektívnej prípravy chirálneho primárneho amínu na steroide

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10367

Dátum: 11.12.2007

Autori: Bousquet-frances Joëlle, Oddon Gilles, Simonnet André, Bernard Daniel, Cazenave Gérard

MPK: C07J 41/00

Značky: aminu, steroide, diastereoselektívnej, přípravy, primárneho, spôsob, nový, chirálneho

Text:

...sa v rozsahu -33 °C a -90 °C, v zmesi rozpúšťadla éterového typu a alifatického alkoholu, a získa sa očakávaná zlúčeninav ktorej amín V konfigurácii (1 alebo B je v polohe, ktorá zodpovedá polohe oxímu V zlúčenine vzorca (II).Získaný amín je v ekvatoriálnej konfigurácii, ktorá zodpovedá termodynamicky najstabilnejšej polohe.Skupiny citlivé na reakčné podmienky, o ktorých sa pojednávalo skôr, sú v organickej chémii dobre známe, ale ako...

Použitie pregnanových a androstanových steroidov na výrobu farmaceutickej kompozície na liečbu porúch CNS

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19112

Dátum: 20.11.2007

Autori: Ragagnin Gianna, Bäckström Torbjörn

MPK: A61K 31/57, A61K 31/568, A61K 31/5685...

Značky: farmaceutickej, pregnanových, steroidov, liečbu, androstanových, poruch, kompozície, použitie, výrobu

Text:

...sa vyskytujúce stresové asexuálne steroidy tiež nežiaduce účinky aspôsobujú určité poruchy. Nežiaduce účinkyd 3 -hydroxy-pregnan-20-ónových steroidov sú základom negatívnych účinkov na CNS, ktoré tieto steroídy indukujú. Príklady nepriaznivých zlúčenín sú 3 oi-hydroxy-Sd/lš-pregnanolonové steroidy uvedené v tabuľke 1. Niektoré ztýchto steroidov sú veľmi potentné abolo napr. preukázané, že vo vysokej farmaceutickej dávke majú schopnosť...

17ß-Amino a hydroxylamino-11ß-arylsteroidy a ich deriváty majúce agonistické alebo antagonistické hormonálne vlastnosti, spôsob ich prípravy a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 285748

Dátum: 22.06.2007

Autori: Shetty Rupa, Bartley Gary, Kepler John, Cook Edgar

MPK: A61K 31/56, A61K 31/58, A61K 31/695...

Značky: hormonálne, deriváty, hydroxylamino-11ß-arylsteroidy, majúce, přípravy, agonistické, vlastností, antagonistické, 17ß-amino, použitie, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález predstavuje hormonálne alebo antihormonálne steroidné zlúčeniny všeobecných vzorcov (I) alebo (II), ktoré ma veľmi silnú antiprogestačnú účinnosť, spôsob ich výroby a ich použitie na výrobu liečiva na terapeutické ovplyvnenie účinnosti progesterónu.

Priemyselný spôsob syntézy 17alfa-acetoxy-11beta-[4-(N,N-dimetyl-amino)-fenyl]-19-norpregna-4,9- dién-3,20-diónu a nové medziprodukty tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13971

Dátum: 18.05.2007

Autori: Molnár Csaba, Tuba Zoltán, Csörgei János, Magyari Endréné, Visky György, Dancsi Lajosné

MPK: C07J 21/00, C07J 31/00, C07J 41/00...

Značky: 17alfa-acetoxy-11beta-[4-(n,n-dimetyl-amino)-fenyl]-19-norpregna-4,9, tohto, spôsob, dién-3,20-diónu, spôsobu, priemyselný, medziprodukty, syntézy, nové

Text:

...bol prevedený bez ďalšiehočistenia na 3,3,20,20-bis(etylén-dioxy)-17 a-hydroxy-19-norpregna-5(lO),9( l l)-dién reakciou s etylénglykolom a trimetylortoformiátom v prítomnosti katalytického množstva ptoluénsulfónovej kyseliny. Nasledujúci reakčný krok bola oxidácia 5(l 0)-dvojítej väzby s 30 peroxidom vodíka v prítomnosti hexafluoroacetónu a hydrogenfosforečnanu vápenatého na epoxíd. Potom bol pripravený...

Nové deriváty oxímu cholest-4-én-3-ónu, farmaceutické kompozície s ich obsahom a spôsob prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6649

Dátum: 15.12.2006

Autori: Drouot Cyrille, Maux Delphine

MPK: C07J 41/00, A61P 25/00, A61K 31/575...

Značky: spôsob, deriváty, cholest-4-én-3-ónu, obsahom, farmaceutické, nové, kompozície, oximů, přípravy

Text:

...tkanív, napr. periodontitídyI oftalmologické choroby alebo poruchy zahmujú diabetické retinopatie, glaukóm, makulárne degenerácie, degenerácie sietnice, pigmentálnu retinitídu, diery alebo trhlíny vsietnici,odlúpnutle sietnice, ischémiu sietnice, akútne retinopatie spojené s poranením, zápalové degenerácie, pooperaćné komplikácie, medikamentózne retinopatie, kataraktI poruchy zvukovodov ako otoskleróza a hluchota spôsobená...

Vysoko čistý 17alfa-kyanometyl-17beta-hydroxy-estra-4,9-dién-3-ón a spôsob jeho prírpavy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6952

Dátum: 11.10.2006

Autori: Horváth János, Dancsi Lajosné, Aranyi Antal, Mahó Sándor

MPK: C07J 41/00

Značky: čistý, vysoko, prírpavy, spôsob, 17alfa-kyanometyl-17beta-hydroxy-estra-4,9-dién-3-ón

Text:

...-etylćnketál, Ketálová skupina tej to zlúčeninyje hydrolyzovaná kyselinou chlorovodíkovou za vzniku finálneho produktu dienogestu V čistote0009 Podľa spôsobu vychádzajúceho z vyššie uvedeného 3-metoxy-l 7-hydroxy-estra-2,5( 10)-diénu vzorca (V) sa najprv pripraví 3,3-dialkoxy-ketál-5(10)-énový derivát, ktorý sa potom oxiduje na keto zlúčeninu, ktorá sa nechá reagovať s dimetylsulfónium-metylidom za vzniku 17 B-spíro-1,2-oxiránového...

V polohe 4 halogénované steroidy, spôsob ich prípravy a medziprodukty na túto prípravu, ich použitie ako liečiv a farmaceutické prostriedky, ktoré ich obsahujú

Načítavanie...

Číslo patentu: 284480

Dátum: 30.03.2005

Autori: Van De Velde Patrick, Teutsch Jean-georges, Bouali Yasmina, Nique François

MPK: C07J 41/00, A61K 31/56

Značky: steroidy, obsahujú, farmaceutické, medziprodukty, túto, polohe, spôsob, použitie, liečiv, prostriedky, halogénované, přípravu, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny všeobecného vzorca (I) a ich adičné soli so zásadami alebo s kyselinami na výrobu farmaceutických prostriedkov, spôsob ich prípravy a medziprodukty na túto prípravu, ich použitie ako liečiv na prevenciu alebo ošetrovanie osteoporózy a na kardiovaskulárnu protekciu a farmaceutické prostriedky, ktoré ich obsahujú.

Spôsob získania 17alfa-acetoxy-11beta-(4-N,N-dimetylaminofenyl)-19-norpregna-4,9-dién- 3,20-diónu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16622

Dátum: 21.01.2004

Autori: Gutierrez Fuentes Luis Gerardo, Silva Guisasola Luis Octavio, Roson Nino Carlos

MPK: C07J 7/00, C07J 21/00, C07J 41/00...

Značky: 3,20-diónu, získania, 17alfa-acetoxy-11beta-(4-n,n-dimetylaminofenyl)-19-norpregna-4,9-dién, spôsob

Text:

...tepla, čo uľahčuje jej rozpustenie, a potom sa výsledný roztok nechá ochIadit, prípadne za miešania tak, že sa vytvoria kryštály izopropanolového hemisolvátu VA-2914.V konkrétnom uskutočnení sa zmes VA-2914 a izopropanolu zahrieva na teplotu v rozmedzí medzi 75 °C a refluxnou teplotou rozpúštadla, ato až do úplného rozpustenia VA-2914, a roztok VA-2914 v izopropanole sa následne nechá ochladit na teplotu v rozmedzí medzi 0 °C a 30 °C, čo má...

Deriváty estra-1,3,5(10)-triénu a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283644

Dátum: 20.10.2003

Autori: Reddersen Gudrun, Schwarz Sigfrid, Elger Walter, Siemann Hans-joachim (zomrel), Siemann Christel (dedič), Schneider Birgitt

MPK: A61K 31/56, C07J 43/00, C07J 41/00...

Značky: deriváty, použitie, estra-1,3,5(10)-triénu

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie derivátov estra-1,3,5,(10)-triénu všeobecného vzorca (I) na výrobu liekov na hormonálnu antikoncepciu, menopauzálnu hormonálnu terapiu a na liečenie gynekologických a andrologických ochorení, ako sú karcinómy prsníkovej žľazy a prostaty.

Zlúčeniny amidíniového typu, farmaceutické prostriedky, ktoré ich obsahujú, a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283575

Dátum: 18.08.2003

Autori: Lehn Jean-marie, Lehn Pierre, Vigneron Jean-pierre

MPK: C07J 41/00, A61K 9/127, A61K 31/575...

Značky: použitie, typů, amidíniového, prostriedky, zlúčeniny, farmaceutické, obsahujú

Zhrnutie / Anotácia:

Amidíniové deriváty všeobecného vzorca (I), kde R1 je derivát cholesterolu a každá skupina R2 a R3 je nezávisle atóm vodíka alebo skupina vzorca (II), kde každá skupina R4 a R5 je nezávisle atóm vodíka alebo skupina vzorca (III). Farmaceutické prostriedky s ich obsahom je možné využiť pri génovej terapii na prenos terapeutických génov na bunky.

Ligandy pre glukokortikoidový receptor na liečenie metabolických porúch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1553

Dátum: 17.06.2003

Autori: Gates Bradley, Richards Steven, Von Geldern Thomas, Bishop Richard, Jacobson Peer, Tu Noah, Kym Philip, Lai Chunqiu, Link James

MPK: C07J 41/00, A61K 31/575, A61P 5/00...

Značky: metabolických, liečenie, glukokortikoidový, receptor, poruch, ligandy

Text:

...kde RB a RC sú nezávisle členy vybrané zo skupiny pozostávajúcej z vodíka a alkylu.Zlúčeniny podľa tohto vynálezu majú použitie pri spôsobe selektívnych antagonizujúcich účinkov na glukokortikoidové receptory u cicavcov, ktorý zahmuje podávanie terapeuticky účinného množstva zlúčeniny vzorca (l).Zlúčeniny podľa tohto vynálezu majú použitie pri spôsobe selektívnych antagonizujúcich účinkov na pečeňove glukokortíkoidové receptory u cicavcov,...

17alfa-Fluóralkylsteroidy, farmaceutické prostriedky tieto látky obsahujúce a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283155

Dátum: 24.01.2003

Autori: Cleve Arwed, Schwede Wolfgang, Klar Ulrich, Hess-stumpp Holger, Schneider Martin, Chwalisz Kristof, Fuhrmann Ulrike, Neef Günter

MPK: A61K 31/56, C07J 41/00, C07J 1/00...

Značky: obsahujúce, prostriedky, látky, použitie, farmaceutické, tieto, 17alfa-fluóralkylsteroidy

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny so všeobecným vzorcom (1) sú antigestagénne účinné steroidy s fluorovaným 17alfa - alkylovým reťazcom. Uvedené zlúčeniny sú súčasťou farmaceutických prostriedkov a je možné ich použiť na výrobu liečiv.

Priemyselne použiteľný postup na sulfamoyláciu alkoholov a fenolov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 612

Dátum: 18.12.2002

Autori: Schneider Frank, Lovis Kai, Lopez Holguin Fernando, Geisler Jens

MPK: C07C 303/00, C01B 21/00, C07C 307/00...

Značky: sulfamoyláciu, alkoholov, fenolov, použitelný, priemyselné, postup

Text:

...je opísanáBolo nutné nájsť zlepšený postup výroby sulfamátov z alkoholov a fenolov, napríklad z estrónu, kde by boli dosiahnutéVyššie konverzné stupne s iba miernmn prebytkom sulfamoylač ného činídla, pričom by bola znížena tvorba vedľajšieho produ ktu alebo by k tejto tvorbe nedochádzalo.Teraz bolo zistené, že k týmto problemom nedochádza, pokiaľ sa ako rozpúšťadlo na sulfamoylačnú reakciu použije NNdimetylacetamid (DMA) alebo...

17alfa-alkyl-17beta-oxy-estratrieny a medziprodukty na ich prípravu, použitie 17alfa-alkyl-17beta-oxy-estratrienov na výrobu liečiv, ako aj farmaceutické prípravky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4400

Dátum: 27.11.2002

Autori: Jautelat Rolf, Petrov Orlin, Kroll Jorg, Heinrich Nikolaus, Lichtner Rosemarie, Hoffmann Jens, Bohlmann Rolf, Reichel Andreas

MPK: A61K 31/567, A61P 5/00, C07J 41/00...

Značky: medziprodukty, farmaceutické, 17alfa-alkyl-17beta-oxy-estratrienov, liečiv, přípravky, 17alfa-alkyl-17beta-oxy-estratrieny, výrobu, použitie, přípravu

Text:

...je riešená novými 17 u-alkyl-17 B-oxyestratriénmi podľa nároku 1, ďalej použítím 17 a-alkyl-17 B-oxyestratriénov na výrobu liečiv podľa nároku 16 a farmaceutickými kompozíciami podľa nároku 17 obsahujúcimi zlúčeniny podľa vynálezu.0010 l 7 a-Alkyl-17 B-oxyestratriény majú všeobecný vzorce IHa F alebo Cl tento zvyšok je na estratriénový základný skelet naviazaný v polohe 11 BR 17 c.- - Cą-alkyl, c. - C 4-alkinyl, ako aj aspoň čiastočne...

S-Substituované tioestery kyseliny 11beta-benzaldoxímestra-4,9-diénuhličitej, spôsob ich výroby, ich použitie a farmaceutické prípravky obsahujúce tieto zlúčeniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 284177

Dátum: 06.11.2001

Autori: Schneider Birgit, Kaufmann Günther, Schubert Gerd, Ring Sven, Elger Walter

MPK: C07J 41/00, A61K 31/565, C07J 43/00...

Značky: kyseliny, přípravky, výroby, 11beta-benzaldoxímestra-4,9-diénuhličitej, tioestery, spôsob, farmaceutické, obsahujúce, tieto, zlúčeniny, s-substituované, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú S-substituované tioestery kyseliny 11beta-benzaldoxímestra-4,9-diénuhličitej všeobecného vzorca (I) a ich farmaceuticky prijateľné soli, spôsob ich výroby, ich použitie a farmaceutické prípravky obsahujúce tieto zlúčeniny, ktoré sa viažu na receptor pre progesterón a majú zreteľne znížený antiglukokortikoidný účinok.

Farmaceutický prostriedok s obsahom purifikovanej zlúčeniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 282189

Dátum: 11.10.2001

Autori: Potter Barry Victor Lloyd, Reed Michael John

MPK: A61K 31/565, C07J 41/00

Značky: prostriedok, farmaceutický, zlúčeniny, purifikovanej, obsahom

Zhrnutie / Anotácia:

Farmaceutický prostriedok, ktorý obsahuje farmaceuticky prijateľný nosič alebo rozpúšťadlo a zlúčeninu obsahujúcu kruhový systém, na ktorý je pripojená sulfamátová skupina vzorca (I), kde každý z R1 a R2 je nezávisle zvolený zo skupiny zahŕňajúcej atóm vodíka, alkyl, alkenyl, cykloalkyl a aryl, kde najmenej jeden z R1 a R2 znamená atóm vodíka a kde kruhový systém pozostáva z najmenej troch kruhov, z ktorých najmenej dva sú spojené kde je...

Purifikovaná zlúčenina

Načítavanie...

Číslo patentu: 282188

Dátum: 11.10.2001

Autori: Potter Barry Victor Lloyd, Reed Michael John

MPK: C07J 41/00, A61K 31/565

Značky: zlúčenina, purifikovaná

Zhrnutie / Anotácia:

Purifikovaná zlúčenina obsahujúca kruhový systém, ku ktorému je pripojená sulfamátová skupina vzorca (I), kde každý z R1 a R2 je nezávisle zvolený zo skupiny zahŕňajúcej atóm vodíka, alkyl, alkenyl, cykloalkyl a aryl kde najmenej jeden z R1 a R2 znamená atóm vodíka a kde kruhový systém obsahuje najmenej tri kruhy, z ktorých najmenej dva sú spojené kde je zlúčenina inhibítorom enzýmu s aktivitou steroidnej sulfatázy (E.C.3.1.6.2) kde ak by bola...

Použitie zlúčeniny s cyklickým systémom

Načítavanie...

Číslo patentu: 282187

Dátum: 11.10.2001

Autori: Potter Barry Victor Lloyd, Reed Michael John

MPK: A61K 31/565, C07J 41/00

Značky: systémom, použitie, cyklickým, zlúčeniny

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie zlúčeniny s cyklickým systémom na výrobu liečiva na reguláciu produkcie estrogénu, kde zlúčenina s cyklickým systémom zahŕňa kruh, ku ktorému je pripojená sulfamátová skupina vzorca, kde každý z R1 a R2 je nezávisle zvolený zo skupiny zahŕňajúcej atóm vodíka, alkyl, alkenyl, cykloalkyl a aryl, alebo spolu predstavujú alkylén voliteľne substituovaný jedným alebo viacerými hetero atómami alebo skupinami v alkylénovom reťazci kde je...

Použitie purifikovanej zlúčeniny na výrobu liečiva na inhibíciu aktivity steroidnej sulfatázy

Načítavanie...

Číslo patentu: 282186

Dátum: 11.10.2001

Autori: Reed Michael John, Potter Barry Victor Lloyd

MPK: A61K 31/565, C07J 41/00

Značky: aktivity, steroidnej, použitie, liečivá, výrobu, inhibíciu, sulfatázy, purifikovanej, zlúčeniny

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie purifikovanej zlúčeniny na výrobu liečiva na inhibíciu aktivity steroidnej sulfatázy, ktorá obsahuje kruhový systém obsahujúci kruh, ku ktorému je pripojená sulfamátová skupina vzorca (I), kde každý z R1 a R2 je nezávisle zvolený zo skupiny zahŕňajúcej atóm vodíka, alkyl, alkenyl, cykloalkyl a aryl alebo spoločne predstavujú alkylén obsahujúci buď jeden alebo viac heteroatómov, alebo skupín v alkylénovom reťazci a kde je zlúčenina...

Deriváty 11-benzaldoxím-17beta-metoxy-17alfa-metoxymetylestradiénu, spôsob ich prípravy a farmaceutické kompozície

Načítavanie...

Číslo patentu: 280315

Dátum: 12.04.1995

Autori: Elger Walter, Kaufmann Günther, Schubert Gerd, Sobeck Lothar, Kurischko Anatoli, Oettel Michael

MPK: C07J 41/00, A61K 31/565

Značky: 11-benzaldoxím-17beta-metoxy-17alfa-metoxymetylestradiénu, farmaceutické, spôsob, deriváty, přípravy, kompozície

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom z znamená skupinu -CO-CH3, -CO-O-C2H5, -CO-NH-fenyl, -CO-NH-C2H5, -CO-C2H5 alebo -CO-fenyl, ich farmaceuticky prijateľné soli, spôsob ich výroby a farmaceutické kompozície s ich obsahom. Uvedené zlúčeniny majú silné antigestagénne účinky pri nízkej glukokortikoidnej aktivite.

Deriváty 11-benzaldoxím-4,9-estradiénu, spôsob ich prípravy a liečivá obsahujúce tieto zlúčeniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 280137

Dátum: 12.04.1995

Autori: Kaufmann Günther, Schubert Gerd, Oettel Michael, Sobeck Lothar, Elger Walter, Kurischko Anatoli

MPK: C07J 41/00, A61K 31/565

Značky: zlúčeniny, tieto, obsahujúce, 11-benzaldoxím-4,9-estradiénu, liečivá, deriváty, spôsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom R1 znamená atóm vodíka alebo alkylový zvyšok s 1 - 6 atómami uhlíka, R2 predstavuje atóm vodíka, alkylovú, arylovú, aralkylovú alebo alkylarylovú skupinu s 1 - 10 atómami uhlíka, acylový zvyšok s 1 - 10 atómami uhlíka alebo zvyšok -CONHR4, alebo -COOR4, R3 predstavuje atóm vodíka, alkylovú, arylovú, aralkylovú alebo alkylarylovú skupinu s 1 - 10 atómami uhlíka, zvyšok -(CH2)n-CH2X, Z predstavuje atóm...

Deriváty kyseliny žlčovej, liečivo s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280819

Dátum: 09.03.1994

Autori: Krämer Werner, Glombik Heiner, Wess Günther, Enhsen Alfons

MPK: A61K 31/575, C07J 41/00, C07J 9/00...

Značky: kyseliny, použitie, obsahom, deriváty, žlčovej, liečivo

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom GS znamená zvyšok všeobecného vzorca (II), X znamená mostíkovú skupinu alebo kovalentnú väzbu, pričom GS je viazaný cez kruh A v pozícii 3, Z znamená centrálnu mostíkovú skupinu, n znamená 3 alebo 4, a substituenty R1 až R5, E, Y majú špecifikované významy v opisnej časti. Opísané zlúčeniny sú farmakologicky účinné a sú použiteľné ako liečiva, najmä ako hypolipidemiká.

Bílkovinné konjugáty ketosteroidů a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 242287

Dátum: 31.08.1985

Autori: Dvooák Vladimar, Peiger Pavel, Tomaeek Vladimar

MPK: C07C 109/18, A61K 39/395, C07J 41/00...

Značky: způsob, přípravy, bílkovinné, konjugáty, jejich, ketosteroidů

Text:

...mg uvedeného mezíproduktu ve 4 m 1 bezvodého metanolu byl zaväděn po dobu 2,5 h při teplote 0 až 2 °C bez~ Vodý chlorovodík. Reakční stněs byla odpa~ řena za sníženého tlaku 1,5 až 2 kPa dosucha, tydparek promyt bezvodým diethyletherem, Vysušen nad P 205 a rozpuštěn V 1 ml bezvodého dimethylformamidu. Tento roztok byl přikapán do roztoku 6,5 mg hopři teplotě 10 až 70 °C po dobu 3 až 6 hodin a na izolovanou látku obecného Vzorce IIVězíhlo...