C07H 5/06

Nové deriváty 1,4-benzotiepin-1,1-dioxidu, ktoré sú substituované benzylovými skupinami, spôsob výroby liečiv obsahujúcich uvedené zlúčeniny a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8972

Dátum: 30.10.2007

Autori: Heuer Hubert, Theis Stefan, Glombik Heiner, Schaefer Hans-ludwig, Frick Wendelin, Krämer Werner

MPK: A61K 31/7028, C07H 5/06

Značky: uvedené, obsahujúcich, použitie, benzylovými, substituované, deriváty, skupinami, zlúčeniny, 1,4-benzotiepin-1,1-dioxidu, spôsob, výroby, nové, liečiv

Text:

...0,l ng do 10 mg, typicky od 1 ng do 10 mg na mililiter, Jednotlivé dávky môžu obsahovať napríklad od 1 mg do 10 g účinnej látky. Ampulky pre injekcie tak môžu obsahovať napríklad od 1 mg do 100 mg, a perorálne podávané forrnulácie vo forme jednotlivých dávok, ako napríklad tabliet alebo kapsúl, môžu obsahovať napríklad od 1,0 do 1000 mg, typicky od 10 do 600 mg. Pri terapii vyššie uvedených chorobných stavov sa môžu zlúčeniny vzorca I použiť...

Soli kyseliny 9-oxoakridín-10-octovej s 1-alkylamino-1-deoxypolyolmi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10037

Dátum: 17.11.2006

Autor: Surkov Kirill Gennadievich

MPK: A61K 31/435, A61P 33/00, A61P 31/12...

Značky: 1-alkylamino-1-deoxypolyolmi, 9-oxoakridín-10-octovej, kyseliny

Text:

...ako vnútorný fotofilter chrániaci molekulu účinnej0006 V období niekoľkých posledných rokov bolo navrhnuté značné množstvo liekov obsahujúcich soli a komplexy tvorené kyselinou 9-oxoakridín 10-octovou a rôzne soľotvorné činidlá a solubilizačné činidlá, vrátane aminosacharidov (RU 2036198) a ich monosubstituovaných éterov (RU 2197248). Okrem toho je známe veľké množstvo liekov obsahujúcich soli vytvorené kyselinou 9-oxoakridín-10-octovou a...

Spôsob prípravy glukosamínovej zlúčeniny a zlúčenina takto získaná

Načítavanie...

Číslo patentu: E 175

Dátum: 02.12.2002

Autori: Segnalini Franca, De Vita Francesco, Marchetti Marcello, Pinza Mario, Iacoangeli Tommaso

MPK: C07H 5/06

Značky: zlúčeniny, takto, zlúčenina, přípravy, glukosamínovej, spôsob, získaná

Text:

...znížením teploty zmesi ae) izolácii predpokladanej vyzrážanej zmesovej soli A.Zrážacou kvapalinou použitou V kroku c) je acetón, etanol, acetonitril, tetrahydrofurán alebo dioxán.Podobný spôsob je opísaný v patentovej prihláške US A 5 847 107. Podľa tejto metódy sa uvedená predpokladanáV stechiometrických množstvách rozpustia vo vodeb) predpokladaná zmesová soľ A sa vyzráža pridanímzrážacej kvapaliny, ktorá je rozpustná vo vode.V tomto...

Di-beta-L-ramnopyranozylamín a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 278268

Dátum: 05.06.1996

Autor: Linek Kazimír

MPK: C07H 5/06

Značky: di-beta-l-ramnopyranozylamín, spôsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeninu vzorca I, v ktorom R je vodík alebo acylskupina, je možné pripraviť z beta-L-ramnopyranozylamínu pôsobením bezvodého metanolu pri teplote 50 až 64°C počas 1 až 5 h. Zlúčenina vzorca I, kde R je acetylskupina, sa pripraví O-acetyláciou vzniknutého produktu predchádzajúcej reakcie v prostredí acetanhydridu a pyridínu pri teplote 15 až 25°C počas 16 až 32 hodín. Uvedené zlúčeniny je možné využiť v odbore organickej chémie a biochémie pri...

Di-beta-D-galaktopyranozylamín a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 277988

Dátum: 08.02.1995

Autori: Linek Kazimír, Alföldi Juraj

MPK: C07H 5/06, C07H 5/04

Značky: di-beta-d-galaktopyranozylamín, spôsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeninu vzorca (I) je možné pripraviť z beta-D-galaktopyranozylamínu pôsobením bezvodého metanolu pri teplote 55 až 64 st. C počas 1 až 8 hodín a je možné ju využiť pri inhibícii D-galaktozidáz.

Spôsob oddeľovania kyseliny (+)-2-(6-metoxy-2-naftyl)propiónovej zo zmesi kyselín (+)a(-)-2-(6-metoxy-2-naftyl)propiónových

Načítavanie...

Číslo patentu: 278340

Dátum: 18.11.1992

Autor: Holton Percy George

MPK: A61K 31/19, C07C 51/487, C07C 53/122...

Značky: zmesí, +)-2-(6-metoxy-2-naftyl)propiónovej, oddeľovania, kyseliny, +)a(-)-2-(6-metoxy-2-naftyl)propiónových, spôsob, kyselin

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob oddeľovania kyseliny (+)-2-(6-metoxy-2-naftyl)propiónovej zo zmesi kyselín (+) a (-)-2-(6-metoxy-2-naftyl)propiónových alebo ich solí a spôsob prípravy kyseliny (+)-2-(6-metoxy-2-naftyl)propiónovej alebo jej solí, pričom sa pripravuje zmes týchto kyselín alebo ich solí s 50 až 100 molárnymi percentami, vzhľadom na obsah kyselín, N-R-D-glukamínu, kde R znamená C2-36 alkyl alebo C3-8 cykloalkyl, alebo jeho soli v inertnom rozpúšťadle, v...

N,O-Sulfátované heparosany, spôsob ich prípravy a farmaceutické kompozície obsahujúce tieto N,O- sulfátované heparosany a kmeň Escherichia coli (K5) SEBR 3282

Načítavanie...

Číslo patentu: 280642

Dátum: 16.09.1992

Autori: Tenaille D'estais Guy Etienne Marie, Lormeau Jean-claude, Salome Marc, Chevallier Bruno

MPK: A61K 31/715, C08B 37/00, C07H 5/06...

Značky: kmeň, přípravy, n,o-sulfátované, sulfátované, heparosany, escherichia, farmaceutické, obsahujúce, spôsob, kompozície, tieto

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa N,O-sulfátované heparosany tvorené reťazcami alebo zmesou reťazcov s molekulovou hmotnosťou medzi 1500 a 15000 Da, ktoré majú opakovanú disacharidovú štruktúru všeobecného vzorca (I), v ktorom E znamená v 0 až 80 % disacharidových jednotiek uvedeného N,O-sulfátovaného heparosanu acetylovú skupinu a vo zvyšných disacharidových jednotkách sulfátovú skupinu a prípadne atóm vodíka a G znamená atóm vodíka a sulfátovú skupinu, a...

Způsob přípravy N-acetyl-D-glukosaminu značeného radioizotopem 14C nebo stabilním izotopem 13C

Načítavanie...

Číslo patentu: 262026

Dátum: 10.02.1989

Autor: Skála Ladislav

MPK: C07H 5/06

Značky: způsob, stabilním, radioizotopem, izotopem, n-acetyl-d-glukosaminu, značeného, přípravy

Text:

...Habar F. Che. Ber. §§, 722 /1953//.N-acetylaco acetylchloríde je komplikovaná a značný probléme je přítolnoot silně alkalickáho prostředí, podporujícího rozklad sacharídů.N-dcotylaco ketene a jen průnyalové využití a není vhodnú A pro laboratorní účely /Quadbĺck G. Angew. Che. gg, 724 /1953//.nebo stabilní ísetope 130 by bylo ožno využít snačený D-glukooain /A 0 231 498, A 0 252 230/.zo uza Doeun popsané aetody N-acetylaco neznačeného...

Způsob přípravy D-glukosaminu značeného radioizotopem 14C

Načítavanie...

Číslo patentu: 252230

Dátum: 13.08.1987

Autori: Černý Miloslav, Skála Ladislav

MPK: C07H 5/06

Značky: způsob, d-glukosaminu, přípravy, radioizotopem, značeného

Text:

...chloridu amonného v množství 1 až 2 moly na 1 mol výchozí látky a/nebo alespoň jednoho katalysátoru ze skupiny zahrnující kyselinu jantarovou. kyselinu glutarovou, kyselinu benzoovou a kyselinu gallovou V množství 3 až 6 molu 1 mol výchozí látky. Katalysátor ze skupiny kyselin může být přidán do reakční směsi až po 8 až 12 dnech od počátku reakce.Ve všech uvedených případech se po ukončení reakce odstraní amoniak z reakčnĺ směsi a...

Způsob přípravy D-mannosaminu značeného radioisotopem .sup.14.n.C nebo stabilním isotopem .sup.13.n.C

Načítavanie...

Číslo patentu: 239434

Dátum: 16.04.1987

Autor: Havel Antonín

MPK: C07H 5/06

Značky: isotopem, přípravy, radioisotopem, stabilním, způsob, d-mannosaminu, značeného, sup.14.n.c, sup.13.n.c

Text:

...letel.Výle uvedene nedostatky odstraňuje opůeoh prípravy D-mennosaminu, onočeneho redioisotopem C nebo stobilním ieetopem 130, jeho podstate opiüvł v ten, łe D-fruktose ee uvede v reekci s mothanolickým neho ethenelickým omoniekom, připrevepym neuyconímpříeluänéha alkoholu při o °c, e výhodou při teplote a .z 24 c po dobu 25 ał so dnů v uoevrenćm systemu, v prítomnosti jednoho nebo více ketalyeetorů vybraných ee skupinu ehrnující kyselinu...

Způsob výroby 1-deoxy-1-((3,4-dimetylfenyl)amino)-d-ribitolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233155

Dátum: 01.12.1986

Autori: Ryba František, Smrž Rudolf, Bedrník Václav, Volf Jiří, Šturc Antonín

MPK: C07H 5/06

Značky: 1-deoxy-1-((3,4-dimetylfenyl)amino)-d-ribitolu, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Využití katalyzátoru Raneyova niklu ve výrobě vitaminu B2. Tlakovou hydrogenací se vyrábí meziprodukt syntézy, 1-doxy-l-((3,4-dimetylfenyl)amino)-d-ribitol I: Vynález umožňuje oproti dosud známým výrobním postupům úspory katalyzátoru a snižuje pracnost výroby. Podle vynálezu se užívá v diskontinuálních hydrogenacích opakovaně počáteční vysoká násada katalyzátoru Raneyova niklu. Poměr váhového množství vlhkého kontaktu ku váze ribózy je 1 až 7,...

Způsob přípravy D-glukosamidu značeného radioizotopem 14C nebo stabilním izotopem 13C

Načítavanie...

Číslo patentu: 231498

Dátum: 15.06.1986

Autor: Skála Ladislav

MPK: C07H 5/06

Značky: izotopem, stabilním, d-glukosamidu, radioizotopem, způsob, značeného, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy D-glukosaminu značeného radioizotopem 14C nebo stabilním izotopem 13C. Podstata navrženého řešení spočívá v tom, že značená D-fruktóza se uvede v reakci s mathanolickým nebo ethanolickým amoniakem, připraveným nasycením příslušného alkoholu při 0 oC, s výhodou při teplotě 18 až 24 oC po dobu 15 až 18 dnů v uzavřeném systému v přítomnosti jednoho nebo více katalyzátorů Vybraných ze skupiny zahrnující kyselinu...