C07H 3/00

Oligosacharidy, spôsob ich prípravy, farmaceutická kompozícia s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 287459

Dátum: 17.09.2010

Autori: Stutzmann Jean-marie, Mourier Pierre, Viskov Christian, Perrin Elisabeth, Wahl Florence

MPK: A61P 19/00, A61P 25/00, A61K 31/702...

Značky: přípravy, kompozícia, použitie, spôsob, obsahom, farmaceutická, oligosacharidy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka oligosacharidov všeobecného vzorca (I), ich zmesí, ich diastereoizomérov, spôsobu ich prípravy a farmaceutických kompozícií, ktoré tieto oligosacharidy obsahujú ako účinnú látku.

Regeneračné čistenie prúdu predupravenej biomasy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20422

Dátum: 11.12.2009

Autori: Mule' Mariella, Bonanni Andrea

MPK: C07H 3/00, B01J 20/34, B01D 15/20...

Značky: biomasy, regeneračné, prúdu, predupravenej, čistenie

Text:

...lisov alebo membránových filtrov, alebo akéhokoľvek iného postupu schopného separovat a zbierať tekutý prúd so sušinou tvorenou rozpustnými a rozpustenými pevnými časticami a vodou. Toto je príklad prúdu tekutej predupravenej biomasy.0013 Prúd predupravenej biomasy aprúd predupravenej tekutej biomasy obsahuje niektoré zlúčeniny, ktoré sú hydrolyzovatelné na vodou rozpustné druhy zhydrolýzy suchého podielu biomasy.0014 Príklady...

Spracovanie biomasy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20933

Dátum: 28.04.2009

Autori: Medoff Marshall, Masterman Thomas Craig

MPK: C07H 3/00, C07H 3/04, C07H 3/02...

Značky: biomasy, spracovanie

Text:

...a mikroorganizmy výrazne zlepšuje výťažok produktu získaného konverziou cukru, napríklad alkoholu, ako napríklad etanolu bez konverzie alebo spotrebovania samotnej biomasy. Začlenenie biomasy môže tiež zamedziť v neúplnej, zdĺhavej alebo zaseknutej konverzii produktu napr. fermentácii.Samotná biomasa nemusí byť konvertovaná na produkt (ako napríklad etanol) súčasne s cukrom s nízkou molekulovou hmotnosťou.V niektorých prípadoch môžu...

Antitrombotické zlúčeniny, farmaceutický prostriedok s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 286755

Dátum: 14.04.2009

Autori: Dreef-tromp Cornelia Maria, Buijsman Rogier Christian, Basten Johannes Egbertus Maria, Van Boeckel Constant Adriaan Anton

MPK: A61K 38/14, A61K 31/70, C07H 3/00...

Značky: obsahom, antitrombotické, farmaceutický, zlúčeniny, prostriedok, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Antitrombotické zlúčeniny vzorca (I), kde R1 je fenyl, naftyl, 1,2,3,4-tetrahydronaftyl, (izo)chinolinyl, tetrahydro(izo)chinolinyl, 3,4-dihydro-1H-izochinolinyl, chromanyl alebo gáfrová skupina tieto skupiny môžu byť voliteľne substituované jedným alebo viacerými substituentmi, ktoré môžu byť C1-8alkyl alebo C1-8alkoxy R2 a R3 je nezávisle od seba H alebo C1-8alkyl R4 je C1-8alkyl alebo C3-8-cykloalkyl alebo R3 a R4 spolu s atómom dusíka, na...

Spôsob hydrogenácie cukru, alebo cukrovej zmesi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20600

Dátum: 21.12.2007

Autor: Weichert Udo

MPK: C07C 29/141, C07H 1/00, C07C 29/145...

Značky: zmesí, cukrovej, spôsob, hydrogenácie, cukrů

Text:

...vytvoril vo väčšom podiele ako druhý stereoizomér. Preto je potrebné poskytnúť spôsob, ktorý produkuje reakčné produkty pri vopred určenom pomere aspoň dvoch stereoizomérnych cukrových alkoholov (epimérov) vznikajúcich pri hydrogenácii ketózy alebo cukrovej zmesi obsahujúcej ketózu.0013 Predložený vynález navrhuje spôsob hydrogenácie ketózy alebo cukrovej zmesi obsahujúcej ketózu na produkovanie produktovej zmesi obsahujúcej...

Neisseriálne meningitídové lipooligosacharidy (LOS) ako pomocná látka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7604

Dátum: 11.05.2005

Autori: Van Der Ley Peter André, Van De Winkel Johannes Gerardus Joseph, Steeghs Liana Juliana Josephine

MPK: A61K 39/39, A61K 39/095, A61P 31/00...

Značky: los, neisseriálne, látka, meningitídové, lipooligosacharidy, pomocná

Text:

...lipidu A majúcehp »zníženú toxioitu, ale zachovanü0006 Tu definované pomocné látky zahŕňajú akúkoľvek látkualebo zlúčeninu, ktorá ak je použitá v kombinácii antigénom, by imunízovala cicavce, výhodne človeka, stimuluje imunitnýsystém, čím podnecuje, zvyšuje alebo podporuje imunitnú odpoveď proti antigénu, výhodne bez vytvárania špecifickej imunitnej odpovede na pomocpú látku samotnú. Výhodne pomocné látky zvyšujú imunitnú odpoveď proti...

Sposob prípravy aldóz

Načítavanie...

Číslo patentu: 260398

Dátum: 15.12.1998

Autori: Bílik Vojtech, Knězek Igor

MPK: C07H 3/00

Značky: přípravy, aldóz, spôsob

Text:

...v prepočte na východiskovú D-glukózu. Filtrát sa upraví zmesou metanolu a etanolu V hmotnostnom pomere 1 1 na 500 ml celkového objemu, pridá sa 100 m 1 anilínu a nechá stát 20 h pri teplote 23 °C.Ktyštaliclçý N-fenyl-D-nlanozylamín sa odfiltiruje 80 s, t. j. 25 (Vo-ný výťažok D-manozy vzťahované na východiskovíi D-glukózu, resp. 43 °/o-11 ý výťažok zohladnením na regenerovanú D-glukózu a premyje zmesou metanolu a etanolu v hmotnostnom...

Sposob stabilizácie aldóz proti epimerizácii v prítomnosti molybdénanových iónov

Načítavanie...

Číslo patentu: 260396

Dátum: 15.12.1998

Autori: Knězek Igor, Bílik Vojtech

MPK: C07H 3/00

Značky: epimerizácii, spôsob, molybdénanových, iónov, přítomnosti, aldóz, stabilizácie, proti

Text:

...oxidačnom stupni VI, 3,09 g (1,47 ..i 04 mólov monohydrátu kyseliny citrónovej mólový pomer kyseliny citrónovej k molybdénu V oxidačíiom stupni VI je 7 1. Roztok sa doplní vodou na 150 ml objem a zahrieva pri teplote 90 °C po dobu 3 h. Do Vychladnutého roztoku sa pridá 50 m 1 96pcrc, hmot. etanolu a 16,2 ml 0165 molu Jlenylhydrazínu. Roztok sa nechá stát pri teplote 23 °C po dobu 20 h. Odfiltruje sa 0,1 giramov tenylhydrazónu D-manózy, čo...

Prostriedok na inhibíciu epimerizácie aldóz katalyzovanej molybdénanovými iónmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 260395

Dátum: 15.12.1998

Autori: Knězek Igor, Bílik Vojtech

MPK: C07H 3/00

Značky: inhibíciu, molybdénanovými, epimerizácie, prostriedok, iónmi, aldóz, katalyzovanej

Text:

...vzťahujúce sa na glukózu 1,00 je pre xylózu v elučnom systeme A 1,72 a v elučnom systéme B 1,54,pre lyxózu v elučnom systéme A 1,82 a v elučnom systéme B 1,66.Pí k l a d 1 3 Postupuje sa ako v príklade 10 s tým roz dielom, že sa rozpustí D-lyxóza. Chromatografický záznam dokazuje prítomnosť D-ly xózy a neprítomnosť D-xylózy ani v stopovom množstve.Postupuje sa ako v príklade 4 s tým rozdielom, že sa rozpustí 210 mg 1 nnnól...

Sposob prípravy aldóz

Načítavanie...

Číslo patentu: 260394

Dátum: 15.12.1998

Autori: Knězek Igor, Bílik Vojtech

MPK: C07H 3/00

Značky: přípravy, spôsob, aldóz

Text:

...niektorých za riadení odpariek, kolon).Zmes 25,5 g (0,1 mólu N-fenyl-D-manozylamínu, 0,25 g 2.104 mólov tetrahydrátu heptamolybdénanu hexaamonného, 0,59 gramu (2,8 . 10 mólov monohydratu kyseliny citrónovej mólový pomer kyseliny citrónovej k molybdénu V oxidačno-m stupni VI je 2 1, 15,8 ml (0,2 mólu 35 0/0 hmot. vodného roztoku Íormaldehydu, 35 ml 96 0/0hmot. etanolu a 190 ml Vody sa zahriova počas 3 h pri teplote 90 °C. lnhibícia...

Sposob prípravy aldóz

Načítavanie...

Číslo patentu: 260393

Dátum: 15.12.1998

Autori: Knězek Igor, Bílik Vojtech

MPK: C07H 3/00

Značky: přípravy, spôsob, aldóz

Text:

...záznam dokazuje prítomnosť L-xylózy a v stopovom množstve prí tomnost L-xylózy. Pohyblivost vzťahujúce sa .Do roztoku obsahujúoeho 3 g tetraliydrátu heptamolybdénanu hexaamonného, 2 ml 99 0/0 hmot. kyseliny octovej a 2.5 ml vody sa pridá 250 g monohydrátu D-glttkozy.Zmes sa zahrieva pri teplote 90 C počas 50 min, potom sa pridá 120 m 1 metanolu, 120mililitrov 96 0/0 hmot. etanolu a nechá kryštalizovať pri teplote 23 °C počas 3...

Sposob prípravy aldóz

Načítavanie...

Číslo patentu: 260392

Dátum: 15.12.1998

Autori: Knězek Igor, Bílik Vojtech

MPK: C07H 3/00

Značky: přípravy, spôsob, aldóz

Text:

...stupňom Vl ku kyseline šťaveľovej 1 aspoň 4 a necha reagovať pri teplote do 100 °C.Výhodou navrhovaného spôsobu. prípravy aldóz je, že netreba molybdénanové ióny odstraňovať, najčastejšie anexami, s následným zahusiovaním roztokom, čím sa ušetrí na mzdách, materiáloch, energií a v podstatnej miere ušetrí použitie niektorých zariadení odpariek, kolón).Zmes 27 g 0,1 molu fenylhydrazónu I.-manózy, 0,25 g 2 . 10 molov tetrahydratu...

Porstriedok na inhibíciu epimerizácie aldóz katalyzovanej molybdénanovými iónmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 260391

Dátum: 15.12.1998

Autori: Bílik Vojtech, Knězek Igor

MPK: C07H 3/00

Značky: molybdénanovými, katalyzovanej, porstriedok, iónmi, inhibíciu, epimerizácie, aldóz

Text:

...v oxidačnom stupni Vl je 1 1. Odiiltruje sa 9,4 g fenylhydrazónu D-manózy, čo pred stavuje výťažok D-manózy 23,3 0/0, vztahujüci sa na východiskovú D-glukózu.V 20 ml Vody sa rozpnsti 3 g 2. 1,07 mólov L-arahinózy, 49,4 mg 4.105 mólov tetrahydrátu heptamolybdénanu hexuamonného (t. j. 2,8.10 mólov inolybdénu V oxidačnom stupni VI, 0,59 g 2,55 . 10 Í mólov monohydrátu kyseliny citrónovej mólový pomer kyseliny citrónovej k inolybdénu V...

Sposob stabilizácie aldóz proti epimerizácii v prítomnosti molybdénanových iónov

Načítavanie...

Číslo patentu: 260390

Dátum: 15.12.1998

Autori: Bílik Vojtech, Knězek Igor

MPK: C07H 3/00

Značky: aldóz, epimerizácii, spôsob, přítomnosti, molybdénanových, stabilizácie, iónov, proti

Text:

...záznam dokazuje prítomnosť východiskovej L-glulçözy a neprítomnosti L-manózy ani v sto-povom množstve. Pohyblivost vzťahujúce sa na glukózu 1,00 je pre manózu V elučnom systéme A 1,31 a e 1 u.čnom systéme B 1,30.Postupuje sa ako v. príklade 4 s tým rozdielom, že sa rozpustí L-manoza. Chromatografický záznam dokazuje prítomnost L-manózy a nepríbom-nost L-glukózy ani v stopovom množstve.Postupuje sa ako v príklade 4 s tým rozdielom, že sa...

Sposob izolácie lichenanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260347

Dátum: 15.12.1998

Autori: Kuniak Ľudovít, Zemek Jiří, Augustín Jozef

MPK: C13K 13/00, C07H 3/00

Značky: lichenanu, izolácie, spôsob

Text:

...účinnú extrakciu nežiadúcich sprievodných látok vo východzej surovine.Ďalej sme rovnako zistili, že použitým alkalickým extrakčným roztokom bunečné steny napúčajú, čím difúzne procesy extrakcie lichenanu do vodného roztoku sa podstatne urýchlujú. Vlastná účinná extrakcia lichenanu pri bode varu roztoku je preto ukončená už pri 30 minútach, oproti známym postupom, kde extrakcia lichenanu za horúca do vody sa prevádza až 24 hodín.Ďalším...