C07H 1/08

Spôsob nepretržitej kyslej hydrolýzy materiálov obsahujúcich celulózu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17769

Dátum: 17.03.2008

Autor: Chernyavskaya Nina Andreevna

MPK: C07H 1/08, C07G 1/00, C07G 3/00...

Značky: nepretržitej, spôsob, celulózu, hydrolýzy, obsahujúcich, kyslej, materiálov

Text:

...pri použití štiepiaceho roztoku obsahujúceho 0,001 - 0,1 N kyselinu sírovú alebo chlorovodikovú, vodu a acetón(s koncentráciou acetónu od 70 do 90 ) pri teplotách od 145 C do 230 °C s piatimi po sebe nasledujúcimi spracovaniami toho istého množstva východiskovéhoMedzi hlavné nevýhody známej metódy patri použitie dvojfázového procesu na oddeľovanie monosacharidov od materiálov obsahujúcich celulózu v prvej fáze hydrolýza východiskovej...

Liečivo na liečenie melanchólie pripravené z materiálov obsahujúcich jujubový cAMP

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14680

Dátum: 30.11.2007

Autor: Zhang Zuoguang

MPK: A61K 31/7076, A61K 9/08, A61K 36/725...

Značky: melanchólie, liečenie, materiálov, liečivo, pripravené, jujubový, obsahujúcich

Text:

...teórie modernej medicíny a farmakológie. Konkrétne,schéma riešenia kombinuje oblasti výskumu signálnej cesty adenylát cyklázy (AC) cyklického adenozín monofosfátu (cAMP) a procesu indukcie transkripcie cAMP a ďalšie. Vynálezca sa snažil o výskum tradičných botanických materiálov na liečenie depresie. Po mnohých pokusoch na zvieratách sa výskumom zistilo, že jujubový cAMP, externý nehydrolyzovateľný cAMP sa môže zúčastniť cAMP metastatického...

Spôsob prípravy a izolácie metyl-alfa-D-xylopyranozidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279045

Dátum: 08.03.1995

Autori: Kvasňovský Jaroslav, Lokaj Vladimír, Švec Jozef, Magdolen Peter, Kozák Jan

MPK: B01D 9/00, C07H 15/04, C07H 1/08...

Značky: přípravy, metyl-alfa-d-xylopyranozidu, spôsob, izolácie

Zhrnutie / Anotácia:

Metyl-alfa-D-xylopyranozid sa pripraví glykozidáciou technickej D-xylózy v technickom metanole za prítomnosti silne kyslého vymieňača katiónov v H+ forme pri refluxe minimálne počas 5 hodín. Potom sa z reakčnej zmesi frakčnou kryštalizáciou izoluje metyl-beta-D-xylopyranozid. Z materských lúhov sa zo zmesi 2-butanónu a 99,8 % etanolu vo vzájomnom pomere 4 až 30 dielov 2-butanónu na jeden diel etanolu izoluje metyl-alfa-D-xylopyranozid.

Spôsob prípravy a izolácie metyl-ß-D-xylopyranozidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279017

Dátum: 08.02.1995

Autori: Kvasňovský Jaroslav, Švec Jozef, Kozák Jan, Lokaj Vladimír, Magdolen Peter

MPK: C07H 1/08, B01D 9/00, C07H 15/04...

Značky: izolácie, metyl-ß-d-xylopyranozidu, spôsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Metyl-beta-D-xylopyranozid sa pripraví glykozidáciou technickej D-xylózy v technickom metanole za prítomnosti silne kyslého vymieňača katiónov v H+ forme pri refluxe minimálne počas 5 hodín. Potom sa z reakčnej zmesi frakčnou kryštalizáciou zo zmesi etylesteru kyseliny octovej a 99,8 % etanolu vo vzájomnom pomere 6 až 40 dielov etylesteru kyseliny octovej na jeden diel etanolu izoluje metyl-beta-D-xylopyranozid, ktorý sa premyje etanolom a...

Spôsob inverzie hydrolyzátov lignín-celulózových materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 269652

Dátum: 11.04.1990

Autori: Antoš Kamil, Mozoľová Lujza, Leško Zoltán, Golis Emil, Hodúl Pavol, Gajdoš Ctibor, Šutý Ladislav

MPK: C07H 1/08

Značky: hydrolyzátov, materiálov, inverzie, lignín-celulózových, spôsob

Text:

...materiálov podľa vynálezu, ktorého podstatou je že za podmienok inverzie sa k 100 hmotnostným dielom predhydrolyzátu pridá 0,1 až 5 hmotnostných dielov aditíva s veľkým povrchom a sorpčnými vlastnosťami v suspenzii ako sú drevná piliny, bentonit, recirlovaná vlákna a to jednotlivo, alebo v zmesi, s výhodou frakcie 0,2 až 1 mm a súčasne sa pridá 0,1 až 5 hmotnostných dielov aditíva s dispergečnými, tenzidovými a sekvestračnými účinkami...

Spôsob pre kontinuálnu parciálnu hydrolýzu pentozánových surovín pri atmosferickom tlaku a zariadenie pre prevádzanie tohoto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246447

Dátum: 15.12.1987

Autori: Zvioina Karel, Duben Lubomír, Tluehoo Zdenik

MPK: C07H 1/08

Značky: surovin, parciálnu, spôsob, hydrolýzu, pentozánových, tohoto, kontinuálnu, zariadenie, atmosferickom, prevádzanie, tlaku, spôsobu

Text:

...produktov aj vysokohodnotné krmivo s hodnotou stravitelnosti 80 až 92 0/0 a organické tekuté ligninové hnojivo cennáho zloženia.Ďalšou -alternatívou zariadení naväzujúcich na hydrolyzač-ný tepelne zaizolovaný zásobník, napr. vibrofluidného zariadenia,je možno zhydrolyzované pentozány obsahujúcu surovinu, získanú spôsobom podľa vynálezu spracovať aj bez extrakci-e cukrov priamym postupom na Z-furaldehyd, pri teplotách 160 až 220 °C, kde...

Spôsob prípravy 4-O-metyl-D-glukoróno-D-xylánov

Načítavanie...

Číslo patentu: 231686

Dátum: 01.05.1986

Autori: Ebringerová Anna, Toman Rudolf

MPK: C07H 1/08

Značky: přípravy, 4-o-metyl-d-glukoróno-d-xylánov, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu prípravy 4-0-metyl-D-glukoróno-D-xylánov. Podstata prípravy spočíva v tom, že z delignifikovaných pilín listnatých drevín sa po odstránení kontaminujúcich polysacharidov použitím 1 až 5 % vodného roztoku hydroxidu amónneho extrahujú D-xylány v dvoch následných exstrakčných stupňoch 3 až 8 a 10 až 18 % vodnými roztokmi hydroxiddu sodného alebo 3 až 12 % a 15 až 24 % vodnými roztokmi hydroxidu draselného pri teplote 15 až...