C07H 1/06

Spôsob prípravy polyolov stabilných voči teplu a alkáliám

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16093

Dátum: 28.11.2006

Autori: Stouffs Robert Henri-marcel, Zerbinati Simonetta

MPK: C07C 31/26, C07C 29/76, C07H 1/06...

Značky: spôsob, polyolov, stabilných, voči, teplu, alkáliám, přípravy

Text:

...vynález sa týka spôsobu, pri ktorom sa vodná polyolová kompozícia, obsahujúca polyoly a x redukujúcich cukrov vztiahnuté na sušinu polyolovej kompozície, v sušine zvyšuje. Výhodné vyhotovenie polyolu je sorbitol a/alebo maltitol.0014 Predložený vynález sa týka spôsobu, kde je objemový prietok je medzi 0,2 a 1 BV/hod. Ďalej sa týka spôsobu, keď živicový článok funguje po dobu aspoň 30 dní bez regenerácie živice.0015 Predložený vynález sa týka...

Kryštalická forma P1-(2′-deoxycytidín-5′-)P4-(uridín-5′-)tetrafosfátu a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 284178

Dátum: 08.09.2004

Autori: Sato Hiroshi, Noda Yutaka, Miyashita Takanori, Maeda Hideaki, Mori Kenya

MPK: C07H 1/06, C07H 19/10

Značky: krystalická, přípravy, p1-(2'-deoxycytidín-5'-)p4-(uridín-5'-)tetrafosfátu, forma, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú kryštalické formy P1-(2'-deoxycytidín-5'-)P4-(uridín-5'-)tetrafosfátu (dCP4U) alebo ich soli a spôsob prípravy týchto kryštálov. Kryštály dCP4U pripravené nárokovaným spôsobom majú v porovnaní s lyofilizovaným produktom vysokú čistotu, vysokú stabilitu, nie sú hygroskopické, a je ich možné preto použiť ako surovinu na prípravu liečiv. Spôsob prípravy dCP4U umožňuje použitie lacného UMP ako suroviny a dosiahnutie vysokých výťažkov, a...

Způsob čištění surových anthracyklinových glykosidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258114

Dátum: 15.07.1988

Autori: Varesio Carlo, Giacoma Rosa, Oppici Ernesto

MPK: C07H 1/06

Značky: čištění, anthracyklinových, surových, glykosidů, způsob

Text:

...procent, se rozpustí ve 4 500 ml vody. Hodnota pH roztoku se Llpraví na 5,0 přidáním octanu sodného a adsorbuje se na 400 ml pryskyřice S 112 Ktastell nebo Amberlit ER 180 Rohm and I-IaaSJ, na kcaloně o průměru 2,5 cln o při průtokove rychlosti 600 ml na hodi-umi L 5 obj..Roztok se promyje 1000 1 nl 1 roztoku chloridu Sůtdľłéht) a eluuje se směsi voda-ethanol l 1 obj./0 bj..Prvé trakce 400 1111, obsahující aglyko» ny v roztoku, se odstraní a...

Sposob delenia okta-O-acetyl-alfa-D-glukopyranozylamín-beta-D-glukopyranozidu a okta-O-acetyl-beta-D-glukopyranozylamín-beta-D-glukopyranozidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251961

Dátum: 13.08.1987

Autori: Kubala Jozef, Linek Kazimír

MPK: C07H 1/06

Značky: spôsob, delenia, okta-o-acetyl-beta-d-glukopyranozylamín-beta-d-glukopyranozidu, okta-o-acetyl-alfa-d-glukopyranozylamín-beta-d-glukopyranozidu

Text:

...sa refluxuje 2 h za vylúčenie vzdušnej vlhkosti použije sa sklenená zábrusová trubica naplnené bezvoclým chloridom vápenatýln). Po ukončení reakcie sa roztok zahustí pri tlaku 1,3 kPa a zmes produktov transglykozylácie sa acetyluje zmesou acetaíihydridu 90 ml a pyridínu 180 ml pri teplote 20 °C za stáleho miešania počas 24 hodín. Reakčná zmes sa potom vleje do zmesi vody s ľadom 2 l a za Iniešania vznikne ltryštalická zmes...

Sposob izolácie hexa-O-acetyl-beta-D-xylopyranozylamín-beta-D-xyloparanozidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250787

Dátum: 14.05.1987

Autori: Linek Kazimír, Kučár Štefan, Farkaš Vladimír, Kubala Jozef

MPK: C07H 1/06

Značky: spôsob, hexa-o-acetyl-beta-d-xylopyranozylamín-beta-d-xyloparanozidu, izolácie

Text:

...obj. »clestilvovanej vody a ochladením počas 6 hodin .vykryštali-zuje hetxa-O-acetyl-»a-D-XylüpYFEIJHIOZýlölmĺľl-ő-D-XylOpYľalnOiZĺld (10,3 gramov 36,2 0/0 výťažo~k.Preklryštalizovaním z rozpúšta-dlta obsahujüceho 96 obj. etanolu a 4 deswtllovanej vody sa získa hexa-O-acetyl-oz-D-xyldpyran-ozylamín-pł-D-xylopyranoztd o teplote topenia 224 až 225 C a optickej otáčav-osti lab 14,9 c 2,0 -chlor-oforml. Filtrát sa zahus u.tí pri tlaku 2,0...

Spodob delenia sacharidov od solí kyseliny boritej

Načítavanie...

Číslo patentu: 250043

Dátum: 15.04.1987

Autori: Pollák Vladimír, Romanov Andrej

MPK: C07H 1/06

Značky: boritej, solí, delenia, spodob, sacharidov, kyseliny

Text:

...sacharóza v 93 O/o-nom výťažku, frakcie 29 až 31 sa použijú .na recyklovanie a z fraikcii 32 až 45 sa izioluje tetrarbowritan »disodný V 92 percentnom výťažku.Postupuje sa ako v ,príklade 1, s tým rozdielom, že do kolóny sa vnesie 0,3 ml 20 0/0 hmot. roztoku D-glwkózy v 0,1 mól . l 1 vodnom roztoku tetrahoritansu -ciisodného, Frak« cie 1 až 21 sú clestil-ovaná voda, frakcie 22 až 2-8 obsahujú roztok D-glulkózy, frakcie 29 až 30 obsahujú...