C07F 9/59

Spôsob selektívnej oxidácie alkoholov použitím ľahko odstrániteľných nitroxylových radikálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 284566

Dátum: 26.05.2005

Autori: Sommerlade Reinhard, Boulmaâz Souâd, Grützmacher Hansjörg

MPK: C07F 9/59, C07C 45/30, C07F 9/6581...

Značky: použitím, radikálov, odstranitelných, oxidácie, ľahko, spôsob, alkoholov, selektívnej, nitroxylových

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob selektívnej oxidácie alkoholov na ketóny alebo aldehydy pomocou halogénanu alkalického kovu v alkalických podmienkach, ktorý zahŕňa oxidáciu v prítomnosti heterogénneho oxidačného katalyzátora, ktorý je nerozpustný v reakčnom médiu a je vybraný zo skupiny, ktorú tvoria zlúčeniny (I), (II), (III), kde n je číslo 3 až 3000, alebo 4-oxy-2,2,6,6-tetrametylpiperidín-1-oxyl, ktorý je 4-oxy-viazaný na Merrifieldov polymér. Opisujú sa...

Deriváty fosfolipidov, spôsob ich výroby a čistenia a liečivá obsahujúce tieto deriváty

Načítavanie...

Číslo patentu: 283827

Dátum: 20.01.2004

Autori: Nössner Gerhard, Kutscher Bernhard, Engel Jürgen, Stekar Jurij, Hilgard Peter, Schumacher Wolfgang

MPK: C07F 9/59, A61K 31/685, C07F 9/553...

Značky: tieto, výroby, obsahujúce, liečivá, čistenia, fosfolipidov, deriváty, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa deriváty fosfolipidov všeobecného vzorca (I). Opisuje sa aj spôsob výroby a čistenia týchto derivátov, ako aj liečivá, ktoré obsahujú tieto deriváty.

Spôsob reagovania alkaloidov a použitie reakčných produktov na výrobu liekov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8464

Dátum: 28.10.2002

Autor: Nowicky Wassyl

MPK: A61K 31/675, A61P 17/02, A61K 31/472...

Značky: použitie, reagovania, výrobu, spôsob, alkaloidov, produktov, liekov, reakčných

Text:

...pripravený podľa vynálezu, nie je mutagenický.0021 Tento reakčný produkt predstavuje komplexnú zmes alkaloidov s reakčnými produktmi s vyššou molekulovou hmotnosťou tris(1-aziridinyl)fosfín sulfidu s alkaloidmi, a degradačných produktov trís(l-aziridinyl)fosfín sulfidu. Výsledkom spôsobu syntézy je, že sa rozpustnost alkaloidov mení. Koncentrácie terciárnych alkaloidov sa zvýši, zatiaľ čo koncentrácia kvartérnych alkaloidov sa zníži....

Asymetrické arylfosfity, zmes s ich obsahom, ich použitie a medziprodukt na ich výrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279131

Dátum: 14.10.1992

Autori: Pitteloud Rita, Zinke Horst, Schenk Volker, Hofmann Peter, Maul Rudolf, Troxler Eduard

MPK: C07F 9/145, C07F 9/59, C07F 9/146...

Značky: výrobu, asymetrické, arylfosfity, obsahom, medziprodukt, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Asymetrické arylfosfity všeobecného vzorca (1), v ktorom význam substituentov je uvedený v opise, sú vhodné ako stabilizátory do organických materiálov, ktoré sú citlivé na termické, oxidačné a/alebo svetlom indukované odbúravanie.