C07F 9/09

Spôsoby prípravy zlúčenín proliečiva použiteľných proti HIV a medziproduktov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19095

Dátum: 27.01.2012

Autori: Payack Joseph Francis, Ivy Sabrina, Tripp Jonathan Clive, Fanfair Dayne Dustan, Fox Richard, Schultz Mitchell, Murugesan Saravanababu, Doubleday Wendel, Chen Chung-pin

MPK: A61K 31/496, C07D 471/04, A61K 31/675...

Značky: přípravy, zlúčenín, použitelných, proti, proliečivá, spôsoby, medziproduktov

Text:

...a 1-(4-benzoylpiperazin-l-yl)-2-(4-metoxy-7(3-metyl-lHl,2,4-triazol-l-yl)-lHpyrolo-2,3-cpyridin-3-yl) etane-1,2-diónom. Avšak tieto zlúčeniny sa ukázali byť ťažko spracovateľné alebo nestabilné a ťažko získateľné vo väčšom meradle. Výťažky alkylačnej reakcie s použitím týchto zlúčenín sa znížili, zatiaľ čo bolo meradlo reakcie rozšírené.0004 V stave techniky sú potrebné nové spôsoby prípravy zlúčeniny HIV proliečiva...

Difenylsulfidové deriváty a lieky, ktoré ich obsahujú ako aktívnu zložku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17477

Dátum: 08.07.2010

Autori: Kohno Yasushi, Miyoshi Keita, Fujii Kiyoshi, Taru Momoko

MPK: A61K 31/662, A61P 43/00, A61P 31/04...

Značky: deriváty, lieky, difenylsulfidové, obsahujú, aktívnu, zložku

Text:

...ako terapeutický alebo preventívny liek na sepsu. Navyše bolo opísané, že antagonista S 1 P 1 zvyšuje permeabilitu cievnej steny a spôsobuje pulmonálny edém (nepatentová literatúra 8). Preto, aby nový terapeutický alebo preventívny liek na sepsu mal vysokú úroveň bezpečnosti, tento terapeutický alebo preventívny liek by mal mať slabý S 1 P 1 antagonistický účinok, výhodne vykazuje S 1 P 1 agonistický účinok a výhodnejšie nevykazuje...

Esterový derivát aminofosforečnej kyseliny a modulátor S1P receptora, v ktorom je obsiahnutý ako aktívna zložka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15768

Dátum: 07.08.2007

Autori: Saito Tatsuhiro, Fujii Kiyoshi, Kohno Yasushi

MPK: A61P 1/04, A61P 1/16, A61K 31/661...

Značky: modulátor, kyseliny, zložka, receptora, aminofosforečnej, derivát, esterový, ktorom, aktívna, obsiahnutý

Text:

...dokumentoch sú účinné na reumatoidnú artritldu, lupusovú nefritidu, systémový Iupus erythematosus, Hashimotovu chorobu, roztrúsenú sklerózu, ťažkú myasténiu, cukrovku typu I a Il, autoimunitné ochorenie. ako je Crohnova chorobu, alergické ochorenia. ako je atopická dermatitída, alergická nádcha,alergický zápal spojiviek a alergická kontaktná dermatitlda, a zápalové ochorenia, ako je zápalové ochorenie čriev a vredová kolitlda (Nepatentové...

Spôsob prípravy (alfaS,betaR)-6-bróm-alfa-[2-(dimetylamino)etyl]-2-metoxy-alfa-1- naftalenyl-beta-fenyl-3-chinolínetanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11733

Dátum: 22.05.2006

Autori: Horns Stefan, Bader Thomas, Porstmann Frank Ralf

MPK: C07D 215/22, C07F 9/09

Značky: naftalenyl-beta-fenyl-3-chinolínetanolu, spôsob, alfas,betar)-6-bróm-alfa-[2-(dimetylamino)etyl]-2-metoxy-alfa-1, přípravy

Text:

...dobre známy. V prípade zmesi ()- a (-)-enantiomérov so zložením uvádzaným ako molové alebo hmotnostné podiely F() a F(-) (kde F() F(-) l) sa enantiomérny nadbytok pre F() definuje ako F() - F(-) a percentuálna hodnota enantiomérneho nadbytku ako l 00 F() - F(-).Z tohto dôvodu sa predkladaný vynález týka spôsobu izolácie (aS,3 R)-6-bróm-u-Z-(dímetylamíno)etyl-2-metoxy-a-l-nañalenyl-B-fenyl-3-chinolínetanolu zo zmesí stereoizomémych...

Tricyklické triazolobenzazepínové deriváty, spôsob ich prípravy a antialergické prostriedky

Načítavanie...

Číslo patentu: 283869

Dátum: 27.02.2004

Autori: Okada Yumiko, Ishikura Toyoaki, Shishikura Takashi, Shiokawa Sohjiro, Kitagawa Hideo, Takata Hiromi, Ohtsuka Yasuo, Miyamoto Sachiko, Shiobara Maki, Tsutsumi Seiji, Kawaguchi Mami, Nishizuka Toshio, Fushihara Kenichi

MPK: C07C 229/22, A61K 31/55, C07C 205/56...

Značky: spôsob, přípravy, deriváty, prostriedky, antialergické, tricyklické, triazolobenzazepínové

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny všeobecného vzorca (I), kde R1 predstavuje vodík, OH, alkyl alebo fenylalkyl, R2, R3, R4 a R5 predstavujú vodík, halogén, voliteľne chránený hydroxyl, formyl, voliteľne substituovaný alkyl, alkenyl, alkoxy a podobne a Q predstavuje skupinu vybranú zo skupín (i) až (iv), halogén alebo alkoxy a ich farmakologicky prijateľné soli a solváty. Ďalej je opísaný spôsob ich prípravy, medziprodukty tohto spôsobu, farmaceutická kompozícia s ich...

Deriváty aminofosfónovej kyseliny, ich adičné soli a modulátory receptora S1P

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9529

Dátum: 18.02.2004

Autori: Hori Wataru, Tanaka Kiyoaki, Kuriyama Kazuhiko, Kohno Yasushi

MPK: A61K 31/662, A61K 31/661, A61P 1/04...

Značky: modulátory, receptora, adičné, kyseliny, aminofosfónovej, deriváty

Text:

...cirhóza pečene, chronické zlyhanie obličiek a glomeruloskleróza (Patentový dokument 3. Ďalej bolo preukázané, že zlúčeniny, ktoré pôsobia ako agonisty receptorov S 1 P, modulujú migráciu Ieukocytov (Nepatentový dokument 4 a Nepatentový dokument 5). Ďalej bolo preukázané, že deriváty spomenuté vo vyššie citovaných Nepatentových dokumentoch sú účinné nielen proti rôznym transplantátom orgánov a GCDH, ale rovnako proti autoimunitným...

Spôsob prípravy fosfodiesterových zlúčenín

Načítavanie...

Číslo patentu: 283832

Dátum: 23.01.2004

Autori: Fountain Mark, Amedio John, Bernard Paul

MPK: C07F 9/09, C07F 9/117

Značky: zlúčenín, přípravy, fosfodiesterových, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob prípravy fosfodiesterových zlúčenín vzorca (I). Tieto zlúčeniny sú zvlášť vhodné ako kontrastné činidlá na diagnostické zobrazovanie. Spôsob vylučuje mnohokrokovú izoláciu a čistiace kroky, ktoré sú inak potrebné, pretože vzniká veľa medziproduktov.

Prostriedok na zvyšovanie adhézie gumy k výstužným materiálom

Načítavanie...

Číslo patentu: 266998

Dátum: 12.01.1990

Autori: Danko Peter, Kosár Karol, Orlík Ivo, Ďuriš Štefan, Volf Jaroslav, Gögh Tibor

MPK: C08L 7/00, C07F 9/09

Značky: materiálom, výstužným, prostriedok, adhézie, zvyšovanie

Text:

...kaučukovej zmesi, čím sa znižuje konfekčná lepivosť zmesi. Nevýhody rezorcinu spočívajú najmä v jeho nepriaznivých hyqienicko-toxikologických vlastnostiach (dráždi pokožku. oči, vyvoláva dermatözu), nedostatočnej dispergácii v kaučukovej zmesi a v tom, že ide o deficitnú surovinu.Uvedené nedostatky odstraňuje prostriedok na zvyšovanie adhézie gumy k výstužným materiálom najmä oceľcvému kordu, podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v...

Spôsob prípravy zmesi triarylfosfátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 262759

Dátum: 11.04.1989

Autori: Durmis Július, Lichvár Milan, Adam Valér, Mašek Ján, Kubečka Tomáš, Galovič Elemír, Petro Pavol, Hyška Karel, Kukučka Ľubomír, Riška Miloslav, Holčík Ján, Sabadoš Július

MPK: C07F 9/06, C07F 9/09

Značky: zmesí, triarylfosfátov, spôsob, přípravy

Text:

...hmot. dialkylfenolov, s P 0013 -v inólovom pomere POCl 3 k fenolickým látkam i 09 až 1,5 ,pri teplote 140 až ZUOWC. V druhom eitupni sa reakčný produkt nechá reagoval pri teplote 150 .až 200 °C a fenolom pri siiniáiinoiri mólov-oin pomere P 0015 k fenolitrkýni látlvam I 3 až 3,5, pričom nezrea,eovainé ľonoly sa po oddeleni recyklujii. Fenol .použitý v.~ druhom stupni môže byť fenolom ziskianým idestiláciou z-o zmesi po illłkyláilĺĺ.Tkázalo...

Spôsob prípravy bezfarebnej zmesi triarylfosfátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 262756

Dátum: 11.04.1989

Autori: Hyška Karel, Kukučka Ľubomír, Lichvár Milan, Holčík Ján, Galovič Elemír, Petro Pavol, Riška Miloslav, Durmis Július, Mašek Ján, Kubečka Tomáš, Bencková Mária, Sabadoš Július, Adam Valér

MPK: C07F 9/06, C07F 9/09

Značky: zmesí, spôsob, bezfarebnej, triarylfosfátov, přípravy

Text:

...tenolu a 20 0/0 hmot. dialkylfenolovl,nechá sa reagovat s P 0013 pri móiovom pomere P 0013 k fenoliokým látkam 120,9 .až 1,5 a pri teplote 150 x až 200 °C.V ďalšom stupni sa získaný produkt nechá reagovat s predestilovaným fenoiom »pri teplote 150 až 200 C a pri sumárnom mólovom pomere P 0013 k fenolickým látkám 1 3 až 3,5. Fenol predestilovaný na rektifikačnej kolóne už netreba stabilizovať .a netreba pridávať stabilizačné látky ani do...

Způsob výroby 2-substituovaných 1,3-propylidendifosfonátových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262421

Dátum: 14.03.1989

Autori: Rossier Jean-robert, Bentzen Graig, Phan Hieu, Nguyen Mong, Niesor Eric, Kalathakis Kyriacos, Guyon-gellin

MPK: C07F 9/40, C07F 9/09

Značky: způsob, 2-substituovaných, 1,3-propylidendifosfonátových, derivátů, výroby

Text:

...obecného vzorce V rovném 2,5 až 4,8 ku 1,0, v aprotickém rozpouštědle nelbo směsi aprotickýohrozpoušutědel, jako kterých se používá uhlovodíku, jako je hexaíí. hcpťrin, benzen neho toluen, nebo» eítheru, jako je xdimethoxyetban,tetrahy-droíuran nebo dioxan, nebo STHČSÍ dvou libovolných výše uvedených rnzjínixšštěd el, při teplotě 05 až 110 °C.Při jiném výhodnem provedení zpüsohu podle behal-ti vynálezu se sloulčenina» svrehíi uvedchelío...

Spôsob čistenia organických fosfátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 258631

Dátum: 16.09.1988

Autori: Bencková Mária, Maťaš Michal, Durmis Július, Galovič Elemír, Fančovič Karol

MPK: C07B 63/00, C07F 9/09

Značky: spôsob, fosfátov, čistenia, organických

Text:

...systéme vákuového agregátu. Destiláciou sa zlepší pomerné zastúpenie tosľoru v produkte, ktoré sa priblíži stechiometrickému.Úlohou prídavku látok majúcichv molekule najmenej jednu funkčnú epoxidickú skopinu je zreagovat s nežiadúcimi nečistotami. Reagujú s prítomnou vodou, anorganickými kyselinami, organickými kyselinami, alkylfenolmi, prípadne s chlórovodíkom,ktorý môže vzniknúť rozkladom organických a anorganických chlórderivátov...