C07F 9/06

4′-Fosfáty epipodofylotoxínglukozidov, spôsob ich výroby, potrebné medziprodukty, použitie uvedených zlúčenín a farmaceutické prípravky, ktoré ich obsahujú

Načítavanie...

Číslo patentu: 279325

Dátum: 07.10.1998

Autori: Kadow John, Senter Peter, Saulnier Mark

MPK: C07D 493/02, C07F 9/06, A61K 31/335...

Značky: medziprodukty, přípravky, uvedených, epipodofylotoxínglukozidov, farmaceutické, spôsob, použitie, výroby, obsahujú, 4'-fosfáty, potřebné, zlúčenín

Zhrnutie / Anotácia:

Fosfátové deriváty 4'-demetylepipodofylotoxínglukozidov sú antitumorové látky a ich soli so zreteľom na dobrú rozpustnosť vo vode majú z tohto hľadiska vo farmaceutických prípravkoch veľkú výhodu. Opisujú sa zlúčeniny všeobecného vzorca (V), ich príprava, potrebné medziprodukty, ako i farmaceutické prípravky, ktoré ich obsahujú, pričom význam jednotlivých substituentov je vysvetlený v opisnej časti.

Spôsob prípravy zmesi triarylfosfátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 262759

Dátum: 11.04.1989

Autori: Lichvár Milan, Galovič Elemír, Mašek Ján, Riška Miloslav, Holčík Ján, Hyška Karel, Kubečka Tomáš, Kukučka Ľubomír, Durmis Július, Sabadoš Július, Petro Pavol, Adam Valér

MPK: C07F 9/06, C07F 9/09

Značky: triarylfosfátov, přípravy, spôsob, zmesí

Text:

...hmot. dialkylfenolov, s P 0013 -v inólovom pomere POCl 3 k fenolickým látkam i 09 až 1,5 ,pri teplote 140 až ZUOWC. V druhom eitupni sa reakčný produkt nechá reagoval pri teplote 150 .až 200 °C a fenolom pri siiniáiinoiri mólov-oin pomere P 0015 k fenolitrkýni látlvam I 3 až 3,5, pričom nezrea,eovainé ľonoly sa po oddeleni recyklujii. Fenol .použitý v.~ druhom stupni môže byť fenolom ziskianým idestiláciou z-o zmesi po illłkyláilĺĺ.Tkázalo...

Spôsob prípravy bezfarebnej zmesi triarylfosfátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 262756

Dátum: 11.04.1989

Autori: Hyška Karel, Holčík Ján, Kubečka Tomáš, Kukučka Ľubomír, Durmis Július, Lichvár Milan, Galovič Elemír, Sabadoš Július, Bencková Mária, Mašek Ján, Adam Valér, Riška Miloslav, Petro Pavol

MPK: C07F 9/06, C07F 9/09

Značky: zmesí, triarylfosfátov, bezfarebnej, přípravy, spôsob

Text:

...tenolu a 20 0/0 hmot. dialkylfenolovl,nechá sa reagovat s P 0013 pri móiovom pomere P 0013 k fenoliokým látkam 120,9 .až 1,5 a pri teplote 150 x až 200 °C.V ďalšom stupni sa získaný produkt nechá reagovat s predestilovaným fenoiom »pri teplote 150 až 200 C a pri sumárnom mólovom pomere P 0013 k fenolickým látkám 1 3 až 3,5. Fenol predestilovaný na rektifikačnej kolóne už netreba stabilizovať .a netreba pridávať stabilizačné látky ani do...