C07F 9/02

Postup prípravy inhibítorov HIV proteáz

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15288

Dátum: 29.03.2007

Autori: Polniaszek Richard, Crawford Kenneth, Gutierrez Arnold, Yu Richard, Dowdy Eric

MPK: C07C 253/30, C07C 303/40, C07C 303/38...

Značky: inhibítorov, postup, přípravy, proteáz

Text:

...H .H NMMLiDOSO O ~ H o . H o H O A 020 O Konvenčné metódy vyžadujú viacero krokov apoužitie toxických činidiel.rozdelenie racemickej zmesi dosiahlo expoziciou voči imobilizovanému enzýmuReaktívne uhličitanové estery boli pripravené z bisfuránalkoholu (1) adipyridylkarbonátu (Ghosh A. K. et al., J. Med. Chem., 1996, 39, 3278) apnitrofenolchlórmravčanu (X. Chen et al., Bioorganic and Medicinal Chemistry Letters, 1996, 6, 2847). Tieto...

Bisacylfosfínoxidy, fotopolymerizovateľný prípravok s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 284316

Dátum: 23.12.2004

Autori: Köhler Manfred, Leppard David George

MPK: C07F 9/02, C08F 2/46, C07F 9/53...

Značky: prípravok, použitie, bisacylfosfínoxidy, obsahom, fotopolymerizovateľný

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa bisacylfosfínoxidy substituované alkoxyfenylovou skupinou všeobecného vzorca (I), v ktorom jednotlivé substituenty majú významy uvedené v opisnej časti, a použitie týchto zlúčenín ako fotoiniciátorov na fotopolymerizáciu etylénovo nenasýtených zlúčenín.

Protivírusové fosfonátové analógy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8954

Dátum: 26.04.2004

Autori: Lee William, Markevitch David, Kirschberg Thorsten, Hirschmann Ralph, Sherlock Rosemarie, Swaminathan Sundaramoorthi, Chong Lee, Ray Adrian, Oare David, Cannizzaro Carina, Zhang Jennifer, Pyun Hyung-jung, Kim Choung, Mackman Richard, Boojamra Constantine, Jin Haolun, Watkins Will, Prasad Vidya, Chen Xiaowu, Chen James, Fardis Maria, Lee Christopher, Cho Aesop, Huang Alan

MPK: C07F 9/6561, A61K 47/48, C07F 9/02...

Značky: protivírusové, analogy, fosfonátové

Text:

...in vivo.Nové protivírusové zlúčeniny by mali mať menej vedľajších účinkov, menej komplikované dávkovacie schémy a mali by byť orálne aktívne. Konkrétne existujepotreba menej nepraktickej dávkovacej schémy, napríklad jedna tabletka raz denne.Testovacie metódy schopné určiť prítomnosť, neprítomnost alebo množstvá vírusovej inhibície majú praktické využitie pri hľadaní protivirusových prostriedkov, ako aj diagnostikovani prítomnosti stavov...

Spôsob prípravy 1-O-[(+)-mentoxykarbonyl]-6-O-benzyl-2,3:4,5-di-O-izopropylidén-myo- inozitolu,6-O-benzyl-2,3:4,5-di-O-izopropylidén-myo-inozitol-H-fosfonátu a enantiomérne čistého D a L-myo-inozitol-1,4,5-trifosfátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283843

Dátum: 17.02.2004

Autori: Bittman Robert, Leung Lawrence

MPK: C07F 9/02, C07D 317/70

Značky: 1-o-[(+)-mentoxykarbonyl]-6-o-benzyl-2,3:4,5-di-o-izopropylidén-myo, inozitolu,6-o-benzyl-2,3:4,5-di-o-izopropylidén-myo-inozitol-h-fosfonátu, přípravy, spôsob, čistého, l-myo-inozitol-1,4,5-trifosfátu, enantiomérne

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy myo-inozitolových fosfátových derivátov: 1-O-[(+)-mentoxykarbonyl]-6-O-benzyl-2,3:4,5-di-O-izopropylidén-myo- inozitolu (D4P), D-myo-inozitol-1,4,5-trifosfátu (D-IP3), 6-O-benzyl-2,3:4,5-di-O-izopropylidén-myo-inozitol-H-fosfonátu (3-HP) a L-myo-inozitol-1,4,5-trifosfátu (L-IP3). Opísané spôsoby používajú na izoláciu medziproduktov menej kolónových chromatografických krokov ako doteraz používané syntézy, a preto sú vhodnejšie,...