C07F 7/22

Triazolo[1,5-a]chinolíny ako ligandy adenozínového receptora A3

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9585

Dátum: 02.06.2008

Autori: Mikus Endre, Szlávik Zoltán, Kapui Zoltán, Boer Kinga, Finet Michel, Vargane Szeredi Judit, Urban-szabo Katalin, Szabó Tibor, Bátori Sándor, Timari Géza, Susán Edit

MPK: A61P 29/00, A61K 31/4745, A61P 11/06...

Značky: ligandy, receptora, triazolo[1,5-a]chinolíny, adenozínového

Text:

...A 3 zatiaľ publikované v literatúre patria medzi skupiny Ílavonoidov, 1,4-dihydropyridínových derivátov, triazolochínazolínov, tiazolonaftyridínov, tiazolopyrimidínov a aminochinolínov. Väčšina účinných a pre adenozínové subtypy selektívnych antagonistov však vykazuje silný lipofilný charakter a sú preto ťažko rozpustné vo vode. Táto vlastnosť bráni použiteľnosti zlúčenín in vivo. V literatúre sa nachádza stále viac a viac štúdií, s cieľom...

Metóda výroby cíničitého komplexu mesoporfyrinových zlúčenín alebo ich solí

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10241

Dátum: 04.10.2007

Autori: Boucher Christopher, Drummond George, Cooke Keith, Roe David, Levin Daniel, Caroselli Robert

MPK: C07D 498/22, C07F 7/00, A61K 31/555...

Značky: mesoporfyrinových, metoda, komplexu, cíničitého, solí, zlúčenín, výroby

Text:

...2,0 kg, alebonajmenej 5,0 kg. Vo vyššie opísaných prípadoch je stannsoporñn o vysokej čistote produkovaný V jednotlivých dávkach.(0012) Objavené metódy umožňujú získat veľké množstvá stannsoporfinu, ktorý sa vyznačuje najmenej 97, najmenej 98, najmenej 98,5, najmenej 99, najmenej 99,5,alebo najmenej 99,8 čistotou, a ktorý neobsahuje žiadnu prímes v množstve väčšom než 0,2, alebo ešte lepšie neobsahuje žiadnu prímes v množstve väčšom než...

Zmesi obsahujúce zlúčeninu cínu predstavujúce jeden komponent dvojzložkového systému na výrobu organopolysiloxánových elastomérov

Načítavanie...

Číslo patentu: 279682

Dátum: 09.11.1994

Autori: Dorsch Norman, Strasser Alois, Graf Werner, Schiller August

MPK: C08K 5/57, C08L 83/04, C07F 7/22...

Značky: výrobu, obsahujúce, cínu, organopolysiloxánových, dvojzložkového, predstavujúce, komponent, systému, elastomérov, zlúčeninu, zmesí

Zhrnutie / Anotácia:

Zmesi obsahujú diorganopolysiloxan s koncovými triorganosiloxyskupinami, reakčný produkt disilaalkánu obsahujúci na jednu molekulu najmenej dva jednomocné, prípadne substituované uhľovodíkové zvyšky, viazané ku kremíku cez atóm kyslíka, alebo jeho oligoméru, s dioorganocíndiacylátom, ďalej organokremičitú zlúčeninu s najmenej jednou amino- resp. iminoskupinou, viazanou ku kremíku cez uhlík, prípadne plnivo, a ďalej prípadne disilaalkán a/alebo...

Substituované 3-ditiokarbamát-tributylcínpropionáty

Načítavanie...

Číslo patentu: 265307

Dátum: 13.10.1989

Autori: Kúdela Štefan, Rattay Vladimír, Síleš Bohumil, Vollek Walter, Janigová Ivica, Garaj Ján

MPK: C07F 7/22, C07C 155/08

Značky: substituované, 3-ditiokarbamát-tributylcínpropionáty

Text:

...oddestiloval benzén a získal sa kryštalicky podiel príslušnej 3-/ditiokarbamido/-propionan tri-n-butylcínu o výtažku cca 98 teoretického.Látky podľa vynálezu boli identifikované elementárnou analýzou stanovenim uhlíka, vodíka,dusíka, síry a cinu NMR spektroskopiou a stanovili sa im body topenia, ktoré sú uvedené V tabuľke 1.Baktericidnú účinnost novosyntetizovaných organociničitých zlúčením demonštrujeme na nasledujúcich príkladoch, bez...