C07F 7/08

Prostriedok na hydrofóbnu úpravu a zasklievanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10889

Dátum: 10.07.2007

Autori: Huignard Arnaud, Boilot Jean-pierre, Ithurria Sandrine, Gacoin Thierry, Lahlil Khalid

MPK: C09K 3/18, C07C 17/30, C07F 7/08...

Značky: zasklievanie, prostriedok, úpravu, hydrofóbnu

Text:

...ako je dealkalizácia skla alebo pôsobenie tluorovej plazmy na siliku s vytvorením RMS drsnosti medzi 0,1 a 40 nm.0008 Povrch vjeho aktivovanom stave tiež môže byť elektrostaticky nabitý.0009 Hydrofóbna vlastnosť je poskytovaná fluorovaným alkoxysilánom popísaným vyššie. Avšak, aj keď je trvanlivosť značne zvýšená, hydrofóbna funkčnosť vyjadrená schopnosťou zasklenia odvádzať kvapky vody pod prúdom0010 Pôvodcovia vynálezu si tak sami...

Zmesi spojovacích činidiel obsahujúcich kremík

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15025

Dátum: 11.06.2007

Autori: Albert Philipp, Friedel Manuel, Korth Karsten, Hasse Andre, Klockmann Oliver

MPK: C07F 7/08

Značky: zmesí, činidiel, křemík, spojovacích, obsahujúcich

Text:

...výhodne 2-30, zvlášť výhodne 2-20, obzvlášť zvlášť výhodne 3-10, RH je vzájomne nezávisle H, fenylová alebo nerozvetvená alebo rozvetvená alkylová skupina, najmä Cl-Cl 1 alkylová skupina, zvlášť výhodne skupina CH 3- alebo CHz-CHg-skupinaAlk je rozvetvená alebo nerozvetvená, nasýtená alebo nenasýtená substituovaná alebo nesubstituovaná alifatická, aromatická alebo kombinovaná alifatická/aromatická jednoväzbová C 1-C 35-, výhodne Cz-Czr,...

Benzamidové a heteroarénové deriváty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13162

Dátum: 29.01.2007

Autori: Luebbers Thomas, Conte Aurelia, Pflieger Philippe, Maugeais Cyrille, Kuehne Holger, Mueller Werner, Mattei Patrizio

MPK: A61K 31/4409, A61K 31/4402, A61K 31/166...

Značky: benzamidové, deriváty, heteroarénové

Text:

...kyselinou malónovou, kyselinou salicylovou, kyselinou jantárovou, kyselinou fumárovou, kyselinou vínnou, kyselinou citrónovou, kyselinou benzoovou, kyselinou škoricovou,kyselinou mandľovou, kyselinou metánsulfónovou, kyselinou etánsulfónovou, kyselinou ptoluénsulfónovou, kyselinou salicylovou, N-acetylcysteínom apod. Okrem toho je možné pripravovať adičné soli anorganickej bázy alebo organickej bázy a voľné kyseliny. Ako soli odvodené...

Cyklické sulfonylamino deriváty a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10967

Dátum: 19.12.2005

Autori: Bombrun Agnes, Jorand-lebrun Catherine, Gerber Patrick, Swinnen Dominique

MPK: A61K 31/496, A61K 31/495, A61P 29/00...

Značky: použitie, deriváty, sulfonylamino, cyklické

Text:

...aspekt vynálezu poskytuje zlúčeniny vzorca (Ill)Ósmy aspekt vynálezu poskytuje zlúčeniny vzorca (VIII)Deviaty aspekt vynálezu poskytuje zlúčeniny vzorca (VII)V nasledujúcich odsekoch sú poskytnuté definície rôznych chemických skupin, ktoré vytvárajú ziúćeniny podľa vynálezu a sú mienené tak, aby sa v celom opise a vnárokoch aplikovali jednotne, pokiaľ inde uvedená detinlcia výslovne neposkytuje širšie hranice.Výraz MMPs označuje matricové...

Izoxazolínom substituované benzamidové zlúčeniny a činidlo kontrolujúce škodliviny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17661

Dátum: 04.03.2005

Autori: Mizukoshi Takashi, Kikuchi Takamasa, Yaosaka Manabu, Komoda Mitsuaki, Mita Takeshi

MPK: C07C 205/11, C07C 25/24, A01N 43/80...

Značky: škodliviny, kontrolujúce, izoxazolínom, činidlo, substituované, benzamidové, zlúčeniny

Text:

...vynálezu, a ďalej ich použitie akopesticídov nie je známe vôbec.0003 Na druhú stranu ako deriváty 3-(4-substituovaný fenyl)4,5-dihydroizoxazolu, sú známe deriváty 5-substituovaný alkyl 3,5-bis substituovaný fenyl-4,5-dihydroizoxazolu (pozri patentový dokment 7), deriváty 3-alkoxyfenyl-5-substituovaný-5 fenyl-4,5-dihydroizoxazolu (pozri patentový dokument 8),deriváty 3-alkoxyfenyl-5-substituovaný alkyl-5-substituovaný...

Postup a medziprodukty na syntézu entekaviru

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13113

Dátum: 10.12.2003

Autori: Shi Zhongping, Polniaszek Richard, Thottathil John, Chen Chung-pin, Bien Jeffrey, Chan Yeung, Rijhwani Sushil, Krishnamurty Dhileepkumar, Patel Sunil, Zhou Maotang, Wang Shaopeng, Kucera David, Vemishetti Purushotham, Patel Ramesh, Evans Jeffrey, Pendri Yadagiri, Prasad Siva, Lewis Charles, Singh Ambarish, Powers Gerald, Banerjee Amit, Liang Jing, Kronenthal David, Stojanovic Milan

MPK: C07F 7/08, C07F 7/18, C07D 473/18...

Značky: postup, syntézu, entekaviru, medziprodukty

Text:

...pripojené.Entekavir (zlúčenina vzorca 21) má štruktúrny vzorec uvedený0008 Tento vynález je tiež nasmerovaný na rôzne medziprodukty užitočné V príprave entekaviru a spôsoby prípravy takýchtomedziproduktov. 0009 Uverejnený je tiež postup živicovej adsorpcie na izoláciua čistenie entekavitu a jeho medziproduktov. DETAILNÝ OPIS VYNÁLEZU SKRATKY0010 Na uľahčenie odkazov sa v tejto prihláške používajúnasledujúce skratky a majú významy uvedené...

Fungicídne trifluórmetylalkylaminotriazolopyrimidíny, spôsob ich prípravy a fungicídne kompozície obsahujúce trifluórmetylalkylaminotriazolopyrimidíny

Načítavanie...

Číslo patentu: 283232

Dátum: 03.03.2003

Autori: May Leslie, Cotter Henry Van Tuyl, Pees Klaus-juergen, Krummel Günter, Rehnig Annerose, Albert Guido, Pfrengle Waldemar

MPK: C07F 7/08, A01N 43/90, C07D 487/04...

Značky: kompozície, trifluórmetylalkylaminotriazolopyrimidíny, spôsob, přípravy, fungicidně, obsahujúce

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa trifluórmetylalkylaminotriazolopyridíny všeobecného vzorca (I), v ktorom R1, R2, Hal a L1 až L5 majú špecifické významy, vykazujú selektívnu fungicídnu aktivitu. Trifluórmetylalkylaminotriazolopyrimidíny všeobecného vzorca (I) sú spracované s nosičmi a adjuvansami do formy fungicídnych kompozícií.

Substituovaný tiofénkarboxamid, fungicídna kompozícia, ktorá ho obsahuje a spôsob ošetrovania steblolamu rastlín

Načítavanie...

Číslo patentu: 282489

Dátum: 14.01.2002

Autori: Shortt Barry James, Phillion Dennis Paul, Wong Sai Chi

MPK: C07F 7/08, A01N 55/00

Značky: kompozícia, tiofénkarboxamid, obsahuje, substituovaný, rastlín, fungicídna, steblolamu, spôsob, ošetrovania, ktorá

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa 4,5-dimetyl-N-2-propenyl-2-(-trimetyl-silyl)-3-tiofénkarboxamid, fungicídna kompozícia, ktorá ho obsahuje a spôsob ošetrenia steblolamu rastlín (druhy Gaeumannomyces) aplikáciou účinného množstva tejto zlúčeniny, pričom aplikácia sa uskutočňuje na miesto, kde rastlina rastie, na semeno rastliny alebo do pôdy.

Insekticidní a akaricidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 268683

Dátum: 11.04.1990

Autori: Lüders Walter, Waltersdorfer Anna, Salbeck Gerhard, Knauf Werner, Schubert Hans Herbert

MPK: C07F 7/08, A01N 55/00

Značky: výroby, účinných, prostředek, způsob, látek, akaricidní, insekticidní

Text:

...jednou nebo dvakrát atomem fluoru, methylovou skupinou, fenylovou skupinou nebo tenoxyskupinou, která Je Ještě sama. popřípadě substítuována methoxyskupinou nebo atomem fluoru, nebo ,jeJí různé optické isomery, Jako i Její možné směsi isomenl. Jako speciální příklady substítuentů ve významu symbolu R lze uvěstR 2 a R 3 znameneJi ellqlovou skupinu e l až 3 ntomy uhlíka, jako methylovou skupinu,ethylovouuàkupinu, isopropylovou skupinu a...

Anorganické materiály modifikované chemicky vázanými komplexonovými seskupeními

Načítavanie...

Číslo patentu: 257525

Dátum: 16.05.1988

Autori: Kahovec Jaroslav, Porsch Bedřich

MPK: C01G 23/04, C01E 7/02, C01B 33/113...

Značky: anorganické, chemicky, modifikované, seskupeními, materiály, vázanými, komplexonovými

Text:

...vynálezu jsou anorganické materiály s povrchem modifikovaným chemicky vázanými komplexonovými seskupeními vyznačené tím, že sestávají z anorganického porézního nebo neporézního materiálu vybraného ze skupiny sestávající z kysličníku křemičitého, kysličníku hlinitého, kysličníku titaničitého a skla, jejichž povrch je modifikován chemicky vázanými komplexonovými seskupeními obecného vzorce I a II-Si-CH ca CH NHCOCH CH COOH CH CONHCH -CH -CH Sl l...

Anorganické nosiče modifikované (3-fenoxypropyl)silyl-skupinou

Načítavanie...

Číslo patentu: 236317

Dátum: 01.01.1988

Autori: Čapka Martin, Rosenberg Ivan, Vozka Stanislav

MPK: C01F 7/02, C01B 33/113, C01G 23/04...

Značky: anorganické, 3-fenoxypropyl)silyl-skupinou, nosiče, modifikované

Zhrnutie / Anotácia:

Anorganické nosiče modifikované (3-fenoxypropyl)silyl-skupinou vzniklé interakcí anorganického poresního nebo neporesního materiálu A, kde A představuje SiO2, TiO2, AL2O3 nebo sklo s organokřemičitým činidlem obecného vzorce R21 (R2)Si(CH2) 3OC6H5 kde představuje R21 chlor nebo alkoxyskupinu o jednom až čtyřech atomech uhlíku a R2 je R1 nebo methyl. Takto připravené anorganické materiály jsou vhodné především ke chromatografickému dělení látek...

Spôsob prípravy vodných roztokov 3-metakryloxypropylsilanov

Načítavanie...

Číslo patentu: 243586

Dátum: 15.11.1987

Autori: Hynek Vladimír, Vybíral Rostislav

MPK: C07F 7/08

Značky: roztokov, spôsob, vodných, přípravy, 3-metakryloxypropylsilanov

Text:

...EP pat. č. 0049365 zvyčajne oddelovaním katalyzáttorov USA pat. č. 4 395 563.Katalyzátory používané pri týchto postupoch majú hlavne za úlohu urýchliť priebeh hydrolýzy.vynález popisuje spôsob prípravy vodných roztokov 3-metakryloxypropylsilanov,hydrolýzou S-metakryloxypropyltrialkoxysilanov s 1 až 3 atömami uhlíka v alkoxyskupine vo vode V prítomnosti kyslých ka 4talyzátorov, prípadne aj emulgátorov. Podstata vynálezu spočíva V tom, že...

Cyklopentadienylové komplexy přechodných kovů vázané na povrch anorganického nosiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 240639

Dátum: 15.09.1987

Autori: Görgényi Frigyes, Vászovics Györgyi

MPK: C01F 7/02, C01B 33/113, C01G 23/04...

Značky: kovů, povrch, nosiče, cyklopentadienylové, komplexy, anorganického, přechodných, vázané

Text:

...Navážky jsou uvedeny v hmotnostnich dílech. Výtěžky jsou vztaženy na hmotnost nosiče.100 dilů siliky modifikované 3-(cyklopentadienylbpropylsilylovým ligandem bylo převrstveno 500 díly toluenu a ke směsi bylo přidáno 15 dilů butyllitia v 50 dílech n-hexanu. Reakční směs byla třepána 3 hodiny, poté byla silika promyta třikrát rozpouštědlem a vysušena za vakua. K takto upravené silice byl přidân roztok 7 dilů C 5 H 5 TíCl 3 V 50 dílech...

Anorganické materiály modifikované cyklopentadienylsilylskupinou

Načítavanie...

Číslo patentu: 240634

Dátum: 15.09.1987

Autori: Vászovics Györgyi, Deák Gyula

MPK: C01B 33/113, C01F 7/02, C01G 23/04...

Značky: anorganické, materiály, modifikované, cyklopentadienylsilylskupinou

Text:

...nezreagovaný akceptor chlorovodíku, produkt jeho reakce s chlorovodíkem a vedlejší produkty. Velmi často bývá účelne modifikovaný materiál sušit.Takto připravené materiály obsahují chemicky vázané cyklopentadienylové skupiny a mohou se uplatnit jako sorbenty v chromatografii. nosiče heteroqenizovaných homogenních katalyzátorů a jako plniva makromolekulárnich látek.Dále uvedené příklady charakterizují látky podle vynálezu, aniž by jej...

Mazací a/alebo mastiaci mikroemulzný textilný pomocný prípravok na polyesterové nite

Načítavanie...

Číslo patentu: 240311

Dátum: 15.06.1987

Autori: Piskla Ján, Macho Vendelín, Holubec Miroslav, Matula Milan, Wiedermann Ján, Ziikmund Miroslav Ing, Hýbl Eestmír

MPK: D06M 15/19, C07F 7/08

Značky: mastiaci, textilný, polyesterové, mikroemulzný, mazací, prípravok, pomocný

Text:

...dráždivým účinkom na očnú sliznice, čo sťažuje manipuláciu pri nanášani. Nízka viskozimemulzií je často príčinou stekania mastiaceho prostriedku v dôsledku čoho nanesene množstvo nie je rovnomerné.čiastočne sa tieto nedostatky odstránili mazacím .a m-astiacím prípravkom podľa AD 208 610, ktorý chráni použitie emulzie silikónovéhc oleja pripravenej inverziou. Rela Trabulka 1.tívne málo stabilne sú i hruhodisperzné e inulzie silikónovêho oleja...

Organokřemičité estery a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 238242

Dátum: 01.06.1987

Autori: Čermák Jiří, Sasín Miroslav

MPK: C07F 7/08

Značky: organokremičité, jejich, způsob, estery, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Organokřemičité estery vzorce kde x=1 až 3, R=2-ethylhexyl. Způsob jejich přípravy se provede kohydrolýzou fenyltrichlorsilanu a dimetydichlorsilanu za přítomnosti xylenu a 2-etylhexanolu, získaný kohydrolyzát se neutralizuje a potom nechá reagovat s hydroxidem draselným za současného odebírání kondenzační vody.

Stavební látka s nízkou vzlínavostí

Načítavanie...

Číslo patentu: 243029

Dátum: 15.05.1987

Autori: Smejkal Vilém, Schubert Roland

MPK: C07F 7/08, C04B 24/42

Značky: látka, stavební, nízkou, vzlínavostí

Text:

...či dosáhnout, a to i bez použití tepelných ągregátü přidáním kysličníku váponatéhm který zbaví materiál vlhkosti svou hydratací na práškový hydroxid vápenatý. 5Hydrofobní účinnostvpráäkového kohydrolyzátu určité jemnosti je při libovolném složení ve výše uvedenám rozsahu poměru 9 1 až 1 9 vzájemně srovnatelná. PříkladiSměs portlandäkého cementu a křemičitého Kamenivo se zrněnim do 2,0 mm v hmotnostním poměru 1 z 2 se smíchala s vodou...

Způsob přípravy dimetylcyklosiloxanů

Načítavanie...

Číslo patentu: 237019

Dátum: 15.02.1987

Autori: Goljajeva Irina Michajlovna, Černyšev Evgenij Andrejevič, Šapatin Anatolij Sergejevič, Foltýn Josef, Zadák Zdeněk, Žigalin Grigorij Jakovlevič, Kopylov Viktor Michajlovič

MPK: C07F 7/08, C07F 7/21

Značky: způsob, dimetylcyklosiloxanů, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy dimetylcyklosiloxanů vzorce I, kde n je 3 až 5 tím, že se použije katalytického systému obsahujícího 0,1 až 2,0 % hmot. hydroxidu alkalického kovu, 0,1 až 5,0 % hmot. fluoridu alkalického kovu nebo kovu žíravé zeminy nebo tetrametylamoniumhalogenidu a 0,005 až 3,0 % hmot. tetrametylamoniumhydroxidu, vztaženo na základní reakční hmotu, přičemž depolymerace se provádí za teploty 90 až 110 °C.

Estery kyseliny 2-(trimethylsilyl)ethylbutandiové a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 235181

Dátum: 15.02.1987

Autori: Drašar Pavel, Černý Ivan, Havel Miroslav, Pouzar Vladimír

MPK: C07C 69/40, C07F 7/08, C07J 5/00...

Značky: přípravy, 2-(trimethylsilyl)ethylbutandiové, způsob, jejich, kyseliny, estery

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká esterů kyseliny 2-(trimethylsilyl)ethyl-butandiové a dále způsobu jejich přípravy. Uvedené nové sloučeniny se připraví tím, že se na kyselinu 2-(trimethylsilyl)ethyl-butandiovou působí alkoholem ze skupiny oktadekanolu, cis- i trans-4-terc.butylcyklohexylalkoholu, cholesterolu nebo (20E)-21-methoxykarbonylpregna-5,20-dien-3?-olu v molárním poměru 2 : 1 v prostředí organického rozpouštědla, s výhodou benzenu, za přítomnosti...

Kyselina 2-(trimethylsilyl)ethyl-butandiová a způsob její přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 235179

Dátum: 15.02.1987

Autori: Pouzar Vladimír, Drašar Pavel, Černý Ivan, Havel Miroslav

MPK: C07F 7/08

Značky: způsob, kyselina, přípravy, 2-(trimethylsilyl)ethyl-butandiová, její

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kyseliny 2-(trimethylsilyl)-ethyl-butandiové vzorce I a dále způsobu její přípravy. Uvedená sloučenina se připraví tím, že trimethylsilylethanol se nechá reagovat s anhydridem kyseliny jantarové v organickém rozpouštědle, s výhodou ethylacetátu, za působení báze, s výhodou triethylaminu, za teploty 60 až 80 °C, po dobu 1 až 4 hodin, v molárním poměru 2-trimethylsilylethanolu a anhydridu kyseliny jantarové, s výhodou 1 : 1 až 1...

Způsob přípravy difenylsilandiolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232487

Dátum: 15.06.1986

Autor: Synek Pavel

MPK: C07F 7/08

Značky: přípravy, způsob, difenylsilandiolu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se vztahuje k přípravě difenylsilandiolu v rozpouštědle. Uvedeného účelu se dosáhne podle vynálezu tak, že difenyldichlorsilan se za intenzivního míchání a teploty nepřevyšující 60 (C připustí do 1 až 100 násobného hmotnostního množství organického rozpouštědla obecného vzorce RCOX, kde R znamená vodík nebo alkyl o 1 až 3 atomech uhlíku a X znamená alkyl nebo alkoxyl o 1 až 5 atomech uhlíku s podmínkou, že pokud R znamená vodík, X...

Způsob přípravy organokřemičitých esterů

Načítavanie...

Číslo patentu: 231234

Dátum: 15.06.1986

Autor: Sasín Miroslav

MPK: C07F 7/04, C07F 7/08

Značky: organokřemičitých, esterů, způsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy organokřemičitých esterů obecného vzorce I kde R1 až R4 značí alkyl skupinu s 8 až 14 atomy uhlíku a x je 1 až 3, takže se nechá reagovat fenylentrichlorsilan, dian a jednomocné alkoholy, po skončené reakci se sníží obsah chlorovodíku, pak se přidá hydroxid sodný a oddestilují se těkavé podíly. Získané estery lze použít pro přípravu olejů, hydraulických kapalin, plastických maziv, popřípadě jako změkčovadel.

Způsob výroby organokřemičitých sloučenin obsahujících síru

Načítavanie...

Číslo patentu: 244652

Dátum: 31.08.1985

Autori: Lehr Erich, Kuhn Franz-josef

MPK: C07F 7/08

Značky: organokřemičitých, obsahujících, síru, výroby, způsob, sloučenin

Text:

...když se při reakci mezi hydrogensirníkem obecného vzorce IV a elementární sírou vznikající sirovodík přidává přímo jako inertní plyn. Reakce může být rovněž prováděna za sníženého tlaku nebo tlaku mírně zvýšeného.S výhodou se při provádění způsobu podle vynálezu postupuje tak, že se nejprve nechá reagovat sloučenina obecného vzorce II se sloučeninou obecného vzorce III, výhodně s primárním nižším alifatickým alkoholem, a při této reakci...

Způsob výroby (cyklohexenylethyl)chlor- a -alkoxysilanů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240704

Dátum: 16.07.1985

Autori: Žák Pavel, Vaníeek Vojtich, Velek Miloslav, Milata Jan, Vrba Viktor, Olšák Miloo, Škuta Rudolf

MPK: C07F 7/08, C07F 7/12

Značky: alkoxysilanů, cyklohexenylethyl)chlor, způsob, výroby

Text:

...vinylcyklohexen a katalyzátor zahřívá za současného pridávaní organokřemičitého hydridu.Reałkci lze při dosaženi vysokých výtěžků produktu uskutečnit s -reaktanty v. celkovém molarním poměru 11 -odpovídajícím stechiometrii reakce. Lze však použít i nadbyt ku jedné z reaíkčnich komponent, jehož hod nota je dána ekonnowmií procesu. jako vých-ozí suroviny lze použít jak chemickyľčistý 4-vinylcyk 1 ohexen, tak i tech 4nicky tl-vinylcyvklohexen,...

Syntetická hydraulická kapalina pro motorová vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 242401

Dátum: 15.09.1983

Autori: Kotrbatý Jioí, Horák Alois

MPK: C07F 7/08, B60T 13/12

Značky: syntetická, vozidla, motorová, hydraulická, kapalina

Text:

...adi tivů tvořené dioktyldifenylaminem nebo fenothiazinemg fenyĺ-/j-nafětylaminem, chinizarinem a barvivem. S výhodou lze použít motylĺ- 3 242,401 fenylpolysiloxanový olej připravený podle čs. autorského osvědčení (pv 3324-82) a fenyltrialkoxysilany podle čs. autorského osvědčení 225(9 ů 5 nebo čs. autorského osvědče ní zldľťfâA Niže uvedené příklady ilustruáí provedení podle vynálezu.Do 2 1 baňky opatřené míchadlem, teploměrem a topnou...