C07F 17/00

Metalocénové zlúčeniny, medziprodukt na ich prípravu, spôsob ich prípravy a ich použitie ako polymerizačných katalyzátorových zložiek na polymerizáciu a kopolymerizáciu olefínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 285145

Dátum: 19.06.2006

Autori: Näsman Jan, Wilen Carl-erik, Leino Reko, Luttikhedde Hendrik

MPK: C07F 17/00, C07F 7/00, C08F 4/00...

Značky: zlúčeniny, zložiek, polymerizáciu, metalocénové, kopolymerizáciu, spôsob, olefínov, polymerizačných, přípravu, použitie, katalyzátorových, přípravy, medziprodukt

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú metalocénové zlúčeniny, ktoré sa získali siloxy alebo germyloxy substitúciou v polohe 2 päťčlenného kruhu indenylovej zlúčeniny. Tieto zlúčeniny sa môžu použiť ako zložky polymerizačných katalyzátorov na polymerizáciu alebo kopolymerizáciu olefínov. Je tiež opísaný spôsob ich prípravy a medziprodukty na ich prípravu.

Použitie heteroarénkarboxamidov ako ligandov dopamínu D3 na liečenie ochorení centrálnej nervovej sústavy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1861

Dátum: 02.07.2003

Autori: Hübner Harald, Gmeiner Peter, Schlotter Karin

MPK: A61P 25/00, C07D 209/00, A61K 31/496...

Značky: centrálnej, heteroarénkarboxamidov, nervovej, použitie, dopamínu, liečenie, sústavy, ochorení, ligandov

Text:

...sme objavili nové zlúčeniny. Tieto mali v in vitro pokusoch vysokú afinitu a vysokú účinnosť na väzbu na D 3 receptor, ktorá sa doteraz ešte nepozorovala. Tieto zlúčeniny by mohli predstavovať hodnotné terapeutiká v liečbe ochorení CNS, ako je napríklad schizofrénia, rôzne druhy depresií, neurodegeneratívne poruchy, sexuálne dysfunkcie ako aj závislosť na kokaíne, alkohole,opiátoch a nikotíne.0005 Ďalej je možné vymenovať konkrétne možnosti...

Spôsob prípravy arénov vanádu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280716

Dátum: 12.06.2000

Autori: Masi Francesco, Pampaloni Guido, Moalli Angelo, Invernizzi Renzo, Calderazzo Fausto

MPK: C07F 9/00, C07F 17/00

Značky: přípravy, vanadu, spôsob, arénov

Zhrnutie / Anotácia:

Príprava arénov vanádu všeobecného vzorca V (arén)2, v ktorom arén znamená benzén alebo monoalylbenzén, dialkylbenzén alebo polyalkylbenzén s až 9 atómami uhlíka, redukciou vanádiumarénjodidu všeobecného vzorca V (arén)2 I, v ktorom má arén uvedený význam, ktorá sa uskutočňuje so stechiometrickým množstvom reakčných zložiek alebo s ekvivalentným pomerom vanádiumarénjodidu a redukčného činidla 1,01 : 0,83 pričom redukčné činidlo je vybrané zo...

Způsob heterogenní přípravy metaloporfyrinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265186

Dátum: 13.10.1989

Autor: Král Vladimír

MPK: C07F 17/00, C07F 17/02

Značky: přípravy, metaloporfyrinů, heterogenní, způsob

Text:

...a tenkovrstevnou chromatografii na silikagelu v soustavě benzen - petrolether (11). Pro metalaci lze použít jak bezvodou sůl, tak octan měčnatý s krystalovou vodou, aniž by se výrazněji změnil průběh reakce. Po 10 min refluxu již nebyl detegován výchozí porfyrin. Po ochlazení na teplotu místnosti byla sůl odsána, promyta 10 ml chloroformu, filtrát odpařen do sucha na rotační odparce. Produkt (CuTTP) byl získán v prakticky kvantitativním...

Chemická sloučenina “interkalát selenid cíničitý-bis(h5-cyklopentadienyl)kobaltnatý komplex (3 ku 1)” a způsob její přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 248889

Dátum: 12.02.1987

Autori: Beneš Ludvík, Kalousová Jaroslava, Votinský Jiří, Lošťák Petr, Klikorka Jiří

MPK: C07F 15/06, C07F 17/00

Značky: cíničitý-bis(h5-cyklopentadienyl)kobaltnatý, přípravy, chemická, komplex, sloučenina, selenid, její, způsob, interkalát

Text:

...interkalátu, spočívající v tom,že se polykrystalický SnSe 2 vystaví ve vakuu a při teplotě asi 120 oc působení par bis/h 5-cyk 1 opentadienyl/kobaltnatého komplexu /tzv. kobaltocenu/ po dobu nejméně 3 dnů. Před ukončením této syntézy se vytvoří v reakčním prostoru krátkodobé /cca 1 h/ teplotní gradient/cca 10 OC/ aby z reakční směsi vysublimoval nadbytečný kobaltocen. Syntéza probíhá s výtěžkem blížícím se 100 .U nové sloučeniny lze...