C07F 1/02

Účinný spôsob zavedenia enantioselektivity do prokarbonylových zlúčenín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16433

Dátum: 30.07.2008

Autori: Babu Bollu Ravindra, Narayana Chava Satya

MPK: C07C 215/76, C07F 1/02, C07B 53/00...

Značky: prokarbonylových, účinný, zlúčenín, spôsob, enantioselektivity, zavedenia

Text:

...predloženého vynálezu je poskytnúť spôsob prípravy aminoalkoholovV ktorom R 3 je halogén a R je amino alebo substituované amino, pridaním (ne)substi vzorcatuovaného alkánu/alkínu (R 2) ku ketónu použitím organokovového komplexu.Výhodne, aminoalkoholom je (S)-5-ch 1 ór-a-(cyklopropyletinyl)-Z-amino-a-(trifluórmetyl) benzénmetanol, ktorý je kľúčovou medziproduktovou zlúčeninou pri syntéze efavirenzinhibítora nenukleozidovej reverznej...

Metóda lítiových výmenných reakcií

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8348

Dátum: 01.02.2008

Autori: Roberge Dominique, Eyholzer Markus, Quittmann Wilhelm, Rainone Fabio, Zimmermann Bertin

MPK: C07C 2/00, C07F 1/02, C07C 33/46...

Značky: metoda, výmenných, reakcií, lítiových

Text:

...úplnej lítiovej výmennejreakcie za využitia viac ako jedného injekčného bodu vedie k nárastu počtu hotspotovV mikroreaktore a súčasnému zníženiu nárastu teploty V každom z hotspotov V porovnaní s typickými mikroreaktormi, ktore obsahujú len jednu zmiešavaciu a reakčnú zónu. Navyše,keďže jedna z dvoch zlúčenín je zriedená v prvotnom toku obsahujúcom druhú zlúčeninu,zníži sa tiež tvorba vedľajších produktov a zvýšia sa výťažky. Táto...

Deriváty 3-alkyl-5-(4-alkyl-5-oxo-tetrahydrofuran-2-yl)pyrolidin-2-ónu ako medziprodulty v syntéze inhibítorov renínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14710

Dátum: 16.10.2006

Autori: Grimler Dominique, Acemoglu Murat, Sedelmeier Gottfried

MPK: C07D 207/26, C07D 307/32, C07D 405/04...

Značky: inhibítorov, 3-alkyl-5-(4-alkyl-5-oxo-tetrahydrofuran-2-yl)pyrolidin-2-ónu, deriváty, reninu, medziprodulty, syntéze

Text:

...odstupujúca skupina je substituovaná azidom, laktón sa amiduje, a potom sa azid prevedie na amínovúĎalšie spôsoby prípravy medziproduktov pre výrobu ö-amino-y-hydroxy-m-aryl-alkánkarboxamidov sú opísané vo W 0 02/092828, týkajúcom sa prípravy Z-alkyl-S-halogénpent-4-énkarboxylových esterov, W 0 2001/009079, týkajúcom sa prípravy 2-alkyl-5-halogénpent-4-énových karboxylových kyselín, W 0 02/08172, týkajúcom sa prípravy...

Aktivujúca organokovová kompozícia pre (ko)polymerizáciu alfa-olefínov obsahujúca fluorované cyklopentadienylové zlúčeniny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13655

Dátum: 10.07.2002

Autori: Passarella Vincenzo, Pampaloni Guido, Sommazzi Anna, Santi Roberto, Calderazzo Fausto, Masi Francesco, Borsotti Giampietro

MPK: C08F 10/00, C07F 1/02, C08F 4/62...

Značky: fluorované, cyklopentadienylové, obsahujúca, ko)polymerizáciu, aktivujúca, kompozícia, alfa-olefínov, zlúčeniny, organokovová

Text:

...vyššiu katalytickú aktivitu. Tieto katalyzátory sú však relatívne zložité na prípravu a predovšetkým sú nestále na vzduchu a vlhkosti, podobne tým, ktoré obsahujú anión bóru, a navyše nie je jednoduché ich prispôsobiť naEurópska patentová prihláška EP-A-77 l 882 opisuje katalyzátor metalocénového typu, ktorý obsahuje wear koordinujúcu polárnu zlúčeninuEurópska patentová prihláška EP-A 1013675, V mene prihlasovateľa, nedávno opisuje...

Způsob přípravy polyfunkčních iniciátorů polymerace obsahujících lithium

Načítavanie...

Číslo patentu: 237589

Dátum: 15.01.1987

Autori: Popov Georgi, Antonová Elisabeth Schkopau, Griehl Volker

MPK: C08F 4/48, C08F 36/04, C07F 1/02...

Značky: přípravy, polyfunkčních, polymerace, způsob, obsahujících, lithium, iniciátorů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy polyfunkčních iniciátorů polymerace, obsahujících lithium, reakcí divinylbenzenu monoalkyllithiovou sloučeninou, zejména sekundárním butyllithiem v uhlovodíkových rozpouštědlech. Podle vynálezu se k roztoku alkyllithia v uhlovodíkovém rozpouštědle přidá postupně roztok směsi meta a paradivinylbenzenu za molárního poměru divinylbenzenu k alkyllithiu n:n+1, přičemž n jakékoliv číslo větší nebo rovné dvěma. Uhlovodíkovým...

Způsob přípravy lithiových iniciátorů polymerace

Načítavanie...

Číslo patentu: 231465

Dátum: 15.06.1986

Autori: Hahnelová Heide, Popov Georgij, Griehl Volker, Antonová Elisabeth

MPK: C07F 1/02, C08F 12/36

Značky: způsob, polymerace, iniciátorů, lithiových, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy lithiových iniciátorů polymerace po1yfunkčního typu reakcí meta- nebo para-divinylbenzenu se sekundárním butyllithiem v uhlovodíkovém rozpouštědle. Na roztok butyllithia se působí roztokem divinylbenzenu v přítomnosti terciárního aminu.