C07D 501/46

Syntetické deriváty katecholu ich použitie ako liečiv

Načítavanie...

Číslo patentu: 283560

Dátum: 15.08.2003

Autori: Heinisch Lothar, Reissbrodt Rolf, Möllmann Ute, Schnabelrauch Matthias

MPK: C07C 245/08, C07C 235/64, C07C 251/16...

Značky: syntetické, použitie, liečiv, deriváty, katecholu

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka nových syntetických derivátov katecholu všeobecného vzorca (I) s aromatickými azometínkarboxylovými kyselinami, benzhydrazónmi, aminokyselinami, aminobenzoovými kyselinami, prípadne dipeptidmi, pyrolidínkarboxylovými kyselinami, oxazolidínkarboxylovými kyselinami, ako i formylkarboxymetyloxímami ako základnými štruktúrami, ktoré môžu fungovať ako siderofory a ktoré vo forme svojich konjugátov s účinnými látkami, obzvlášť...

Způsob výroby nových cefalosporinových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268549

Dátum: 14.03.1990

Autori: Yamaguchi Totaro, Wagatsuma Mitsuyoshi, Oine Toyonari

MPK: C07D 501/46

Značky: derivátů, způsob, výroby, nových, cefalosporinových

Text:

...ochranných skupin, která se běžně užívají při syntéze peptídů Jako ochranné skupiny na aminoskupině. Muža jít například o íoraylovou skupinu. alkanoylovon skupinu o 1 až 4 atomech uhlíku, například acetylovou nebo pivalovou skupinu, monohalogenovaný, dihalogenovaný nebo trihalogenovaný allçylový zbytek o 1 až 4 atomech uhlíka, jako chloracetyl nebo triíluoracetyl, alkoxykarbonylovou skupinu o l až 4 atomech uhlíku v alkoxylově části., jako...

Způsob výroby teplotně stálých antibiotických preparátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265249

Dátum: 13.10.1989

Autori: Bogardus Joseph Ballard, Palepu Nageswara, Kaplan Murray Arthur

MPK: C07D 501/46

Značky: teplotně, výroby, stálých, preparátu, způsob, antibiotických

Text:

...stabilitami preparátü pripravených z individuálních solí obsažených ve směsi. Tak například je možno připravit preparát z obojetného iontu, chloridu vápenatého a chloridu sodného, přičemž stabilita vzniklé pevné látky se bude pohybovat mezi stabilitami preparátů připravených jednak z obojetného iontu a chloridu vápenatého a jednak obojetného iontua chloridu sodného. Použití směsi solí k výrobě preparátů podle vynálezu může být výhodné tehdy,...

Způsob výroby nových cefalosporinových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264257

Dátum: 13.06.1989

Autori: Okumura Jun, Naito Takayuki, Kamachi Hajime

MPK: A61K 31/45, C07D 501/46

Značky: výroby, derivátů, způsob, nových, cefalosporinových

Text:

...ve sterilní bezpyrogenní vodě.Sloučeniny obecného vzorce I je také možno zpracovat na šípky při použití běžného základu, například kakaového masla nebo jiných glyceridů. Sl-o-učeniny, vyrobené způsobem podle vynálezu je v případě potřeby možno podávat také v kombinaci s jinými antibiotiky, například jinými deriváty jpenicilinu nebo cetalosporinu.Při zpracovávání na .farmaceutické prostředky obsahuje jednotlivé dávka volbvykle množství 50...

Způsob výroby nového meziproduktu pro cefalosporiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 247197

Dátum: 16.05.1988

Autori: Smreina Jioí, Novák Milan, Stejskal Jioí, Sobotka Zdenik, Šedaj Miloš, Mikulec Jindoich, Grúz Jioí, Tauš Viktor, Novák Jioí, Beran Vratislav

MPK: C07D 277/40, C07D 501/46

Značky: výroby, cefalosporiny, nového, způsob, meziproduktu

Text:

...přímým nebo rozvětveným řetězcem, například metyl, etyl, n-propyl, isopropyl,n-butyl, isobutyl, sek.butyl, terc.butyl, pentyl, hexyl, heptyl, oktyl, dodecyl nebo podobné. Výraz C 1 Salkyl značí například metyl, etyl, n-propyl, isopropyl, n-butyl, isobutyl,sek.buty 1, tero.butyl nebo podobně. Výraz aryl značí například Íenyl, tolyl, naftyl, indanyl nebo podobné. Výraz ar-C alkyl značí například benzyl, fenetyl, 4-metylbenzyl, naftylmetyl nebo...

Spôsob stabilizácie farebnosti roztokov cefalotínu alebo solí cefalotínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245546

Dátum: 15.12.1987

Autori: Kozák Petr, Stejskal Michal

MPK: A61K 31/545, C07D 501/46

Značky: solí, cefalotínu, stabilizácie, farebnosti, roztokov, spôsob

Text:

...prídavok 1 až 25 0/0 hmot. stabilizátoru.Stabilizátor je možno pridávať ako 2040/0 až 60-0/0 vodný alebo vodnoorganický roztok, alebo s výhodou priamo pevnej forme.Bolo nájdené, že postupom podľa vynálezu je možné spomaliť rýchlosť farebnej zmeny eefalotínu alebo jeho solí vo vode a/alebo organickom rozpúštadle prídavkom farebnosť stabilizujúcich zlüčenín s následnou extralkciou cefalotinu, alebo vyzrážaním, alebo vysolením solí ceľalotinu...

Způsob přípravy derivátů (6R, 7R)-[(Z)-2-(2-aminothiazol-4-yl)-2-(oxyimino)acetamido]-3-cefem-4- karboxylové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 251797

Dátum: 13.08.1987

Autori: Nakao Akio, Yamada Yoshihisa, Oine Toyonari, Yamato Eisaku

MPK: C07D 501/46, A61K 31/545

Značky: způsob, přípravy, karboxylové, derivátů, kyseliny, 7r)-[(z)-2-(2-aminothiazol-4-yl)-2-(oxyimino)acetamido]-3-cefem-4

Text:

...(například směsný anhydrid sloučeniny obecného vzorce II s alkylakrbonátem), reaktivní estery (například p-nitrofenylester, 2,4-dínitrofenylester,sukcinimidester, ftalimidester, benzotriazolester, 2-pyrrolidon-1-yl-este), azidy kyselín a amidy kyselín (například imidazolamid, 4-substituovaný imidazolamid, triazolamid).Jako rozpouštědla se hodí dioxan, tetrahydrofuran, acetonitril, chloroform, metylenchlorid, dimetylformamid,...

Způsob přípravy derivátů cefalosporinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249523

Dátum: 12.03.1987

Autori: Kamachi Hajime, Narita Yukio, Okumura Jun, Naito Takayuki, Aburaki Shimpel

MPK: A61K 31/545, C07D 501/38, C07D 501/46...

Značky: způsob, derivátů, cefalosporinu, přípravy

Text:

....alespoň 90 sýn isomeru. Výhodné Sloučeniný vzorce I jsou syn isomerý, které sou prostě anti isomerů.Farmaceutický vhodné soli sloučenirn vzorce I zahrnují anorganicke báze, jako jsou soli alkalických kovů například sodné soli a draselně soli) a soli kovů alkalických zemin například vápenaté so 1 l, amonne solí, soli organických bází například soli St.IÍ 6 ÍhYĺüII 1 ĺI 1 eľIl, prokainem, fenýlethylbenzylamiąnem,...

Způsob výroby cefalosporinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249522

Dátum: 12.03.1987

Autori: Nagai Takashi, Myokan Isao, Inaba Takihiro, Ochiai Hirokazu, Sadaki Hiroshi, Saikawa Isamu

MPK: C07D 501/46, C07D 501/04, C07D 501/06...

Značky: výroby, způsob, cefalosporinu

Text:

...soli s alka~ litrkýnii kovy, jak-o například se sodíkeni,idraslíkem a juoudobrlě, soli s kovy alkalic~ kých zamin, jako například s vápníkem,hořčíkem a .podobné, amoniove soli a soli s organžckými bázemi obsahujícími dusík,jako například s prokainení, tlibenzylamínem, N-benzyl-Ľ-fenetylaminem, efenamr neni, N,N-ndibenzylethylendiamíxnem, triethylaminem, trimethylaminem, tributylaminem, N,N~dimethylani 1 inem, N-methylpiperidínem,...

Způsob přípravy derivátů cefalosporinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249512

Dátum: 12.03.1987

Autori: Kamachi Hajime, Aburaki Shimpei, Okumura Jun, Naito Takayuki, Narita Yukio

MPK: C07D 501/46, A61K 31/545, C07D 501/38...

Značky: přípravy, způsob, derivátů, cefalosporinu

Text:

...být mezi jiným nasyceným pěltâčlenným kruhem. ako příklad č. 5 je uvedena sloučenina vzorceBritský patent č. 1591439 je ana-logický a má v podstatě l~dentioké .nároky, V tomto patentu není zmíłněno, že R substituent může být Z-aminorthiazol-tł-yl nebo že iminokde R je nerozvětvený nebo rozvětvený alkyl obsahující 1 až 4 atomy uhlíku, allyl,Z-butenyl nebo S-błurtexnyl ineho skupina obecného vzorcel R 5-CII-R 4 COOH jgg.j.sąj, 3715 h f,~~ ...

Způsob výroby cefalosporinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236798

Dátum: 15.02.1987

Autori: Sugano Hiroshi, Oine Toyonari, Ohshima Satoshi, Yamaguchi Totaro, Yamada Yoshihisa

MPK: C07D 501/38, C07D 501/46, C07D 501/48...

Značky: výroby, cefalosporinu, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby derivátů 7beta-[(Z)-2-(2-aminothiazol-4-yl)-2-oxyimino-acetamido]-3-cefem-4- karboxylové kyseliny obecného vzorce I, kde R1 znamená vodík nebo C1 až C4 alkyl, R2 znamená acetoxyskupinu nebo (1-methyl-1H-tetrazol-5-yl) thioskupinu a R3 znamená -COO- a Y znamená vodík, hydroxymethyl nebo karbamoyl a n znamená celé číslo 2 nebo 3, nebo jejich farmaceuticky přijatelných solí.

Způsob výroby nových cefemderivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 248025

Dátum: 15.01.1987

Autori: Seeger Karl, Dürckheimer Walter, Lattrell Rudolf, Blumbach Jürgen, Wieduwilt Manfred

MPK: A61K 31/545, C07D 501/38, C07D 501/46...

Značky: nových, cefemderivátů, výroby, způsob

Text:

...uhlíku v obou .alkylových částech, jako zejména methyloxýkarbonylmethylovou skupinou, ethyl-oxykarbonylmethylovou skupinou, methyloxyzktarbonylethylovou skupinou, alkylkarbonylalkyiovou skupinou s 1 až 4 atomy uhlíku v obou alkylových částech, jako zejména methylkarbonylmethylovou skupinou, ethyllkarbonylméthylovou skupinou, methylkarbonylet-hylovou skupinou a ethylkarbonylethylovou skupinousulfoalkylovou skupinou s 1 až 4 atomy uhlíku v...

Způsob výroby cefalosporinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247185

Dátum: 17.04.1986

Autori: Jegorov Alexadd, Polievka Milan, Preisler Vlastimil, Podlaha Jaroslav, Bareš Karel, Valeeko Zdenik, Talich Stanislav, Žižka Jan, Kaska Miroslav, Král Josef

MPK: C07D 501/46

Značky: cefalosporinu, způsob, výroby

Text:

...mravenčí kyselinou, trichloroctovou kyselinou, trifluoroctovou kyselinou a podobné, soli se sulfonovými kyselinami, jako s metansulfonovou kyselinou, etansulfonovou kyselinou, benzensulfonovou kyselinou, tolueneSoli na kyselých skupinách zahrnují například soli s alkalickými kovy, jako se sodíkem,draslíkem a podobně, soli s kovy alkalických zemin, jako s vápníkem, hořčíkem a podobně,amoniové soli a soli s organlckými bázemi obsahujícími...

Způsob výroby cefemderivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 247081

Dátum: 13.03.1986

Autori: Sladkov Alexej Michajlovie, Šeedroloseva Galina Viadimirovna, Abramson Dina Lazarevna, Kogan Nina Davydovna

MPK: C07D 501/46

Značky: způsob, výroby, cefemderivátů

Text:

...kruhy, které obsahují atom kyslíku a které obsahují dvě nebo jednu dvojnou vazbu, lze uvést například furo-, pyrano-, dihydrofuro- a dihydropyrano-skupinu.ako nakondenzované kruhy obsahující atom síry, které obsahují jednu nebo dvě dvojné vazby lze uvést thieno-, thiopyranm,dihydrothieno- a dihydrothíopyrano-skupinu. Z nakondenzovaných kruhů, které obsahují jeden atom kyslíku nebo síry, přichazejí pro substituci methylovou...

Způsob výroby cefemderivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 247080

Dátum: 13.03.1986

Autori: Žilo Nikolaj Fedorovie, Pineuk Valentin Vasiljevie, Šabanova Anna Georgijevna, Maškin Vasilij Pavlovie

MPK: C07D 501/46

Značky: výroby, způsob, cefemderivátů

Text:

...dvojnou vazbu.ako zvláště výhodné přicházejí v úvahu například následující substituentycykloalkylaľkylová skupina se 3 až 7 atomy uhlíku v cykloalkylové části a s 1 až 6 atomy uhlĺku v alkylové části,jako zejména cyklopropylmethylová skupina, cyklobutylmethylová skupinaR 5 , přičemž R 4 a R 5 jsou stejné nebo různé a zname nají vodik nebo alkylovou skupinu s 1 až 4 aiomy uhlíku, jako napříkladR 4 a R 5 společně s atomem uhlíku, na který jsou...

Způsob přípravy derivátů 7.beta.-[(Z)-2-(2-aminothiazol-4-yl)-2-oxyiminoacetamido]-3-cefem-4- karboxylových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 243484

Dátum: 22.08.1985

Autori: Vleek Viroslav, Olson Gary Lee, Kadlec Vladimír, Stuchlík Zdenik, Fober Jaroslav

MPK: A61K 31/545, C07D 501/46, C07D 501/56...

Značky: 7.beta.-[(z)-2-(2-aminothiazol-4-yl)-2-oxyiminoacetamido]-3-cefem-4, kyselin, způsob, derivátů, karboxylových, přípravy

Text:

...B 7 chránící skupinu, lze odstranění táto chránicí skupiny z produktu provést běžąými postupy Jako je například hydrolýza, solvolýza, působením kyseliny nebo radukcí. Jestlľłe například znamená chránící skupina R 7 formyl, acetyl, tarmbutoxykarbonyl, benzhydryl nebo trityl, nohou byt tyto skupiny odetraněrw zpraçováním produktu kynlinou. vhodnými kyaolinani Jsou například kyselina mravončí, tritluoroctová, benzenaulfonová,...