C07D 501/36

Kryštalická voľná kyselina ceftiofuru a spôsob jej prípravy a farmaceutická kompozícia, ktorá ju obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 283674

Dátum: 03.11.2003

Autori: Chao Robert, Hardee Gregory, Dunn Michael, Bergen Michael, Shephard Kenneth Paul, Havens Jeffrey

MPK: C07D 501/36, A61K 31/545

Značky: voľná, kyselina, ktorá, ceftiofuru, obsahuje, spôsob, přípravy, farmaceutická, kompozícia, krystalická

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa kryštalická voľná kyselina cefalosporínového antibiotika ceftiofuru, ktorá je kyselinou 7-[2-(2-amino-1,3-tiazol-4-yl)-2-metoxy-imino)-acetamido]-3-[(fur-2- ylkarbonyl)tiometyl]-3-cefem-4-karboxylovej, spôsoby jej prípravy a farmaceutické kompozície, ktoré ju obsahujú.

D-2-Aminoacyl-3-(Z)-propenylcefalosporínové deriváty, spôsob ich prípravy a farmaceutické prípravky, ktoré ich obsahujú

Načítavanie...

Číslo patentu: 278845

Dátum: 04.03.1998

Autori: Abe Yoshio, Naito Takayuki, Okumura Jun, Aburaki Shimpei, Hoshi Hideaki

MPK: C07D 501/20, A61K 31/545, C07D 501/22...

Značky: d-2-aminoacyl-3-(z)-propenylcefalosporínové, přípravy, farmaceutické, spôsob, deriváty, obsahujú, přípravky

Zhrnutie / Anotácia:

D-2-Aminoacyl-3-(Z)-propenylcefalosporínové deriváty všeobecného vzorca (I), kde R1 znamená vodík, skupinu hydroxylovú alebo alkoxylovú s jedným až štyrmi atómami uhlíka alebo chlór, R2 znamená vodík alebo hydroxylovú skupinu, ako i zodpovedajúce deriváty, kde aminoskupina, ďalej skupina karboxylová a/alebo hydroxylová je chránená bežnými chrániacimi skupinami, ako je skupina aralkylová až do dvadsiatich uhlíkových atómov, hlavne benzylová,...

Spôsob výroby hemiheptahydrátu dvojsodnej soli 7-[[2-(2-aminotiazol-4-yl)-2-syn-metoxyimino]acetamido]-3-[[(2,5- dihydro-6-hydroxy-2-metyl-5-oxo-as-triazín-3-yl)tio]-metyl]-3-cefem-4-karboxylovej kyseliny a medziprodukt pre jej výrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279280

Dátum: 09.09.1993

Autori: Langof Igor, Borišek Sandi, Rusjakovski Boris, Jereb Darja, Hafner-milač Nataša

MPK: C07D 501/18, A61K 31/545, C07D 501/02...

Značky: spôsob, výrobu, 7-[[2-(2-aminotiazol-4-yl)-2-syn-metoxyimino]acetamido]-3-[[(2,5, výroby, dvojsodnej, medziprodukt, kyseliny, dihydro-6-hydroxy-2-metyl-5-oxo-as-triazín-3-yl)tio]-metyl]-3-cefem-4-karboxylovej, hemiheptahydrátu

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčenina vzorca (I) sa vyrába reakciou dvojsodnej soli kyseliny 7-amino-3-[[(2,5-dihydro-6-hydroxy-2-metyl-5-oxo-as-triazín-3-yl)tio]- metyl]-3-cefem-4-karboxylovej s hydrogénuhličitanom sodným za vzniku dvojsodnej soli karboxylovej kyseliny vzorca (II), ktorá sa potom acyluje 2-benztiazolyl-tioesterom kyseliny 2-(2-aminotiazol-4-yl)-2-syn-metoxyiminooctovej v acetóne pri teplote medzi 0 až 40 °C a zlúčenina vzorca (I) je izolovaná v čistej...

Způsob výroby farmaceutického prostředku pro rektální podání

Načítavanie...

Číslo patentu: 268651

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kidani Junko, Hiroshima Harumitsu, Kichijima Hiroshi, Tanimoto Mariko, Saikawa Isamu

MPK: A61K 31/545, C07D 501/36

Značky: výroby, podání, rektální, farmaceutického, prostředků, způsob

Text:

...und Fate Go., Ltd.) a zs solí kyseliny žlučová je možno uvest natrium-tauroglykolát, natriumglykolát, natriuntaurocholát spod.Při provádění způsobu podle vynalezu se může používat alespoň dvou typů shore uvedených emdčedel.dá celkově množství emdčedla.nsiontového typu, smáčedla eniontového typu a soli žlu čového typu a soli žlučove kyseliny činí 1 až 20 S hmotnoatních, vztaženo na hmotnosť olejoveho základu, zvláltě výhodne je v roznezí 5...

Spôsob prípravy sodnej soli cefazolínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263565

Dátum: 11.04.1989

Autori: Rolko Pavel, Bucko Miroslav, Bachratý František, Dávid Ladislav, Miklovič Jozef

MPK: C07D 501/36

Značky: přípravy, sodnej, spôsob, cefazolínu

Text:

...zmieša s takým množstvom etanolu o teplote 15 až 45 °C, s výhodou 25 až 35 °C, aby koncentrácia etanolu v zmesi bola 75 až 85 °/o hm-ot. pričom sa miešanie včas Odstaví, »aby produkt nezačal precipitovat v amorfnej forme. Po vyplnení objemu kryštálom sa zmes pozvoľna ochladí na 10 až -15 C a získaný kryštalický produkt sa odstredí, premyje 96 ĺľ/o-ným etanolom a z dôvodu dlhodobej stability sa vysuší na obsah vody 3 až 6 0/0.Výhodou...

Způsob výroby cefodizimu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259544

Dátum: 17.10.1988

Autori: Wagner Hans, Worm Manfred, Jaenicke Ottmar

MPK: C07D 501/36, A61K 31/545

Značky: způsob, cefodizimu, výroby

Text:

...,N-bis-trimethylsllylmočovina, přičemž z těchto silylačních činidel je -výhodný bis-trimethyl-silylacetamid. Malý nadbytek silylačního činidla, překračující 3 molekivivalenty, nepůsobí na reakci záporným účinkem.Při použití vbis-trimethylsilylacetamidu nebo N,N-bis-trimethylsilylmočoviny není zapotřebi přidávat při silylaci bázi, vzhledem k tomu, že v tomto případě nevzniká chlorovodíková kyselina, kterou by bylo nutno vázatSilyla-ce...

Cefalosporínové deriváty

Načítavanie...

Číslo patentu: 250574

Dátum: 15.04.1987

Autori: Marchalín Miroslav, Veverka Miroslav

MPK: A61K 31/545, C07D 501/36

Značky: deriváty, cefalosporínové

Text:

...výhodou po predchádzajúcom čisteni vodného roztoku soli zlúčeniny I na neinogenných živiciach, ako napríklad XAD-2.K odštepeniu chräniacich skupín ako tritylová sa používa s výhodou bezvodej kyseliny trifluoroctovej alebo vodných roztokov kyseliny mravčej alebo octovej. Výhodné odštepenie chlóracetylovej skupiny je možné pôsobením tlomočoviny v neutrálnom alebo kyslom prostredí. Tento typ reakcie opísal Masaki (j. A. C. S. 90,...

Způsob přípravy cefalosporinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 232743

Dátum: 15.01.1987

Autori: Salhi Ali, Labeeuw Bernard

MPK: C07D 501/36

Značky: cefalosporinu, přípravy, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy cefalosporinů substituovaných v poloze 3-heterocyklickou thiomethylovou skupinou obecného vzorce II, ve kterém význam substituentů R1, R2, R3 a A je uveden v opisné části, spočívající v tom, že 7-amino-3-brommethyl-3-cefemkarboxylát terc.butylnatý ve formě 1-S-oxidu se acyluje reaktivním derivátem kyseliny vzorce III, ve kterém R1 a R2 mají výše uvedený význam a Tr znamená ochrannou skupinu, například tritylovou skupinu, přičemž...

Způsob výroby krystalické sodné soli cefoperazonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235331

Dátum: 15.01.1987

Autor: Nakanishi Susumu

MPK: C07D 501/36, C07D 501/12

Značky: sodné, krystalické, výroby, způsob, cefoperazonu

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je způsob výroby krystalické sodné soli cefoperazonu, který spočívá v tom, že se roztok sodné soli cefoperazonu ve směsi vody a acetonu smísí se směsí acetonu a methylenchloridu.

Způsob přípravy 7-[(1H-tetrazol-1-yl)-acetamido]-3-[(5-methyl-1,3,4-thiadiazol-2- yl)thiomethyl]-3-cefem-4-karboxylové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 242274

Dátum: 31.08.1985

Autori: Matal Oldoich, Franz Milan, Martoch Josef

MPK: C07D 501/04, C07D 501/36

Značky: 7-[(1h-tetrazol-1-yl)-acetamido]-3-[(5-methyl-1,3,4-thiadiazol-2, kyseliny, yl)thiomethyl]-3-cefem-4-karboxylové, způsob, přípravy

Text:

...a vysuší, s výhodouza vakua.Výhodou postupu podle vynálezu je, že ve srovnání s doposud používanými postupy se při reakci vychází z amoniové, resp. substituované amoniové soli 7-1 H-tetrazol-1-y 1-acetamido-B-acetoxymethyl-B-cefem-4-karboxylové kyseliny sloučenina- vzorce Il), která se připraví podle známých postupů (např. autorské osvědčení č. 239 416 a izoluje se přímo z reakční směsi, není tedy nutné předběžně připravovat volnou...

Způsob výroby antibioticky účinných derivátů 1-S-oxidu kyseliny 3-cefem-4-karboxylové

Načítavanie...

Číslo patentu: 241546

Dátum: 16.07.1985

Autori: Pfahls Ottomar, Hackstein Karl Gerhard

MPK: C07D 501/26, C07D 501/36, A61K 31/545...

Značky: výroby, kyseliny, antibioticky, 3-cefem-4-karboxylové, způsob, derivátů, 1-s-oxidu, účinných

Text:

...uhlíku, R 4 R 4R 4 a R 7 mají výše uvedený význam, Ťą- skupinu -CHCwH 2 nNHR 7, kde n znamená 3 nebo 4 a R 4 a R 7 mají výše uvedený význam,dík nebo Inethylovou skupinu, R 9 znamená přímou nebo r-ozvětvenou aikylovou skupinu s 1 až 5 atomy uhliku, případně substituovanou hydroxylovou, thiolovou, methylthio-, aminoxvou, amid-ovou, acetamivdoviou,fenylovoru, hydroxyfenyiovou nebo imidazolovou skupinou a R 40 znamená vodík nebo alkylovou...

Cefalosporínové deriváty

Načítavanie...

Číslo patentu: 240395

Dátum: 13.06.1985

Autori: Láhner Otakar, Bílek Zbyšek

MPK: A61K 31/545, C07D 501/36, C07D 501/34...

Značky: deriváty, cefalosporínové

Text:

...sa obvykle uskutočňuje vo vodnom prostredí za pH, ktoré môže byt neutrálne mierne kyslé alebo mierne zásadité, totiž V rozsahu pH 5,0 až 9,5. S výhodou pH reakčnej zmesi na počiatkuasi 6,5 až asi 9,0. Žiadaně pH sa nastaví pridaním pufrovacieho prostredia ako je napríklad tosforečnan draselný terciálny. Alebo sa použijú na reakciu soli príslušných tiolov ako södu draselnú alebo amóniovü. Reakcia sa uskutočňuje pri zahrievaní reakčnej...

Cefalosporínové deriváty

Načítavanie...

Číslo patentu: 240387

Dátum: 13.06.1985

Autori: Adámek Petr, Eudejko Libor

MPK: C07D 501/34, C07D 501/26, A61K 31/545...

Značky: cefalosporínové, deriváty

Text:

...počasminút. K vzniknutemu roztoku sa pridá 0,3 g kyseliny Taminocefalosporáncviej a 0,29 ml trietylaminu v 15 ml tliohlôrrhetánu pri teplote 0 °C 3 hodiny. Dichlorme tán sa väkuovo oddestlluje a k reakčnej mase sa pridá nasýtený roztok hydrogenuhličitanu sodného. Vzniknutýi roztok sa extrahuje s 2 10 ml octanu etylnatého. Voĺtlnä vrstva sa následne okysli na hodnotu pll 2,2 a extrahuje s 3 10 nl octenu etylnatého. Spojené...