C07D 501/00

Žltá prášková kompozícia na orálne podávanie a spôsob jej prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 286631

Dátum: 22.01.2009

Autori: Iinuma Katsuharu, Watanabe Tatsuo, Sato Toyomi, Onodera Masahiro, Murai Yasushi, Yasui Kiyoshi, Sukegawa Masamichi

MPK: A61K 31/545, A61K 31/546, A61K 47/38...

Značky: podávanie, prášková, přípravy, kompozícia, žltá, spôsob, orálne

Zhrnutie / Anotácia:

Žltá prášková kompozícia na orálne podávanie pozostáva z častíc tvorených z homogénnej zmesi amorfnej formy Cefditoren pivoxilu s vysokomolekulovým aditívom rozpustným vo vode. Tieto kompozície sa môžu vyrábať pomocou rozpúšťania kryštalickej formy Cefditoren pivoxilu a vysokomolekulového aditíva rozpustného vo vode vo vodnom roztoku kyseliny, potom neutralizáciou výsledného roztoku, čím sa spolu zráža produkt a vysušením vyzrážaného produktu,...

Cefem-deriváty, spôsob ich prípravy a ich použitie ako medziproduktov pri príprave cefalosporínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 285948

Dátum: 26.10.2007

Autori: Ludescher Johannes, Ascher Gerd, Sturm Hubert, Wieser Josef

MPK: C07D 501/00

Značky: přípravy, cefem-deriváty, medziproduktov, použitie, spôsob, přípravě, cefalosporínov

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa cefem-deriváty všeobecného vzorca (Ia), kde R znamená atóm vodíka alebo tri(C1-8)alkylsilylovú skupinu, vo voľnej forme alebo vo forme soli, ich použitie ako medziproduktov pri príprave 7-acylamino-3-substituovaných cefalosporínov a spôsob ich prípravy.

Kryštalická forma Cefditoren pivoxylu a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 284973

Dátum: 01.03.2006

Autori: Iinuma Katsuharu, Sukegawa Masamichi, Onodera Masahiro, Watanabe Tatsuo, Yamamoto Yuichi, Yasui Kiyoshi, Murai Yasushi

MPK: C07D 501/00

Značky: výroby, spôsob, cefditoren, forma, pivoxylu, krystalická

Zhrnutie / Anotácia:

Kryštalická forma Cefditoren pivoxylu, t.j. pivaloyloxymetylesteru kyseliny 7-[(Z)-2-(2-aminotiazol-4-yl]-2-metoxy-imino-acetamido]-3-[(Z)-2-(4- metyltiazol-5-yl)-etenyl]-3-cefem-4-karboxylovej je v kosoštvorcovej sústave a jej teplota topenia s rozkladom je v rozmedzí 206,2 až 215,7 °C, podľa vyhodnotenia z píku termálnej absorpcie znázornenom na krivke tepelného toku tejto látky, stanovenom diferenciálnym snímacím kalorimetrom, pričom...

7-Acylamino-3-(hydrazono)metylcefalosporíny, spôsob ich prípravy, medziprodukty na ich prípravu a farmaceutický prostriedok, ktorý ich obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 284962

Dátum: 22.02.2006

Autori: Ludescher Johannes, Ascher Gerd

MPK: A61K 31/545, C07D 501/00

Značky: prostriedok, obsahuje, 7-acylamino-3-(hydrazono)metylcefalosporíny, ktorý, přípravy, farmaceutický, medziprodukty, přípravu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom význam jednotlivých substituentov je uvedený v opise, spôsob ich prípravy a farmaceutická kompozícia, ktorá ich obsahuje. Tieto zlúčeniny je možné použiť ako liečivo, konkrétne ako antibakteriálne činidlá.

Cefalosporín v kryštalickej forme

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6077

Dátum: 15.03.2004

Autor: Berghausen Joerg

MPK: A61K 31/545, C07D 501/00, A61K 31/04...

Značky: formě, cefalosporin, kryštalickej

Text:

...sa, že následkom nalých zmien vo výskumných detailoch sa môžu vyskytovať malé odchýlky V 20-hodnotách. charakteristickýchvrcholov V práškovom röntgenovom difrakčnom obraze.Súčasný vynález sa rovnako týka spôsobu. prípravy cefalosporínu, ktorý obsahujea) zmiešanie kyseliny a organického rozpúštadla a potom pridanie roztoku cefalosporínu podľa vzorca (III) a premiešanie zmesib) zmiešanie kyseliny a organického rozpúšćadla, pridanie...

Kryštalické soli cefdiniru

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1953

Dátum: 01.12.2003

Autori: Alpegiani Marco, Martin Gomez, Pozzi Giovanni, Cabri Walter

MPK: C07D 501/00

Značky: krystalické, cefdiniru

Text:

...výsledných soli s bežnými kyselinami. Reakčným rozpúštładlom môže byt voda, alebo zmes vody a alkoholov, výhodne metanolu, etanolu, propanolu alebo butanolu ketóny, výhodne acetón alebo metyletylketón,tetrahydrofurán alebo acetonitril. Výsledná roztoky sa upravia s bežnými kyselinami bežne sa cefdinir vyzráža ako solvát.Soli vzorca (l) sú okrem toho vhodné najmä na puriñkáciu surového cefdiníru ziskaného niektorými ďalšími syntetickými...

Zosieťované glykopeptid-cefalosporínové antibiotiká

Načítavanie...

Číslo patentu: E 583

Dátum: 11.10.2002

Autori: Long Daniel, Aggen James, Marquess Daniel, Nodwell Matthew, Moran Edmund, Turner Derek, Fatheree Paul, Linsell Martin

MPK: A61K 38/04, A61P 31/00, A61K 31/545...

Značky: zosieťované, glykopeptid-cefalosporínové, antibiotika

Text:

...zo súboru zahrňujúceho OR, -NRdRe, -COZRÚ, -C(O)NR°RE a S(O)ZNRR° R 2 je atóm vodíka alebo ovca alkyjkaždý R 3 je nezavisle vybraný zo súboru, zahrñujüceho 01-05 alkyl, 02-05 alkenyl, 02-05 a|kinyI, 03-06 cykloalkyl, 06-010 aryl, 02-09 heteroaryl, 03-05 helerocyklus a Re alebo dve susedné skupiny R 3 sú spojené tak, že vytvárajú 03-05 alkylén alebo O(C|Cs aIkylén)-O- kde každá alkylová, alkylénová, alkenylová a alkinylová skupina je...

Kryštalické adičné soli cefému s kyselinami, spôsob ich výroby, ich použitie a liečivo s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 282545

Dátum: 09.09.2002

Autori: Lattrell Rudolf, Schmid Peter, Dürckheimer Walter

MPK: A61P 31/04, A61K 31/545, C07D 501/00...

Značky: krystalické, použitie, kyselinami, obsahom, výroby, cefemu, spôsob, liečivo, adičné

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom n sa rovná 1 alebo 2 a m sa rovná 0,4 až 2,6, pričom X znamená anión z niektorej fenolickej karboxylovej kyseliny, ktorých význam je uvedený v opise. Ďalej je opísaný spôsob ich výroby, liečivo s ich obsahom a ich použitie na výrobu liečiv na liečenie bakteriálnych infekcií.

Způsob výroby nových derivátů 3-aminovinylcefalosporinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244405

Dátum: 17.09.1985

Autori: Hájek Jioí, Baranovie Jaroslav, Dinga Vladimír, Švec Vladimír

MPK: A61K 31/545, C07D 501/04, C07D 501/00...

Značky: derivátů, nových, 3-aminovinylcefalosporinů, výroby, způsob

Text:

...svrchu uvedený význam nebox znamená atom síry aacyl obecného vzorce VIIIAr má svrchu uvedený význam a AB znamená chráněnou amínoskupinu, přičemž ochranná skupina se vol ze skupinybenzyloxykarbonyl, alkyloacykarbonyl, cyklopentyloacykerbonyl, cyklohexyloxykarbonyl, benzhydryloxykarbonyl, trítyl nebo 2,2,Ltrichloretoaqkarborxyl,sulfoskupinu, hydroxyskupinu nebo karboxylovou skupinu popřípedě chráněnou esterifikecí s alkenkarboucylovoú skupinou...