C07D 493/04

2-(substituovaný amino)benzoxazolsulfónamidový derivát, jeho aplikácie ako liečiva, farmaceutická kompozícia s jeho obsahom a spôsob in vitro inhibície retrovírusovej replikácie

Načítavanie...

Číslo patentu: 288232

Dátum: 27.10.2014

Autori: Tahri Abdellah, De Kock Herman Augustinus, Vendeville Sandrine Marie Helene, De Bethune Marie-pierre, Erra Sola Montserrat, Verschueren Wim Gaston, Surleraux Dominique Louis Nestor Ghislain

MPK: A61K 31/423, A61K 31/4439, A61K 31/427...

Značky: inhibície, obsahom, aplikácie, derivát, retrovírusovej, 2-(substituovaný, farmaceutická, kompozícia, spôsob, amino)benzoxazolsulfónamidový, replikácie, vitro, liečivá

Zhrnutie / Anotácia:

2-(substituovaný amino)benzoxazolsulfónamidový derivát všeobecného vzorca (I´) a príslušné N-oxidy, soli, stereoizomerické formy, racemické zmesi alebo estery. Farmaceutické aplikácie tohto derivátu, najmä na inhibíciu retrovírusovej replikácie. Farmaceutická kompozícia s jeho obsahom a spôsob in vitro inhibície retrovírusovej replikácie pomocou tohto derivátu.

Spôsob vzájomnej separácie epotilónov

Načítavanie...

Číslo patentu: 288058

Dátum: 01.03.2013

Autori: Mutz Michael, Mahnke Marion, Schupp Thomas, Hofmann Hans, Küsters Ernst, Memmert Klaus, Petersen Frank

MPK: C12P 17/18, C12N 1/21, C07D 493/04...

Značky: separácie, vzájomnej, spôsob, epotilónov

Zhrnutie / Anotácia:

Predkladaný vynález opisuje spôsob vzájomnej separácie epotilónov, najmä epotilónov A a B, chromatografiou na kolóne s reverznou fázou s elučným činidlom obsahujúcim nižší alkylkyanid. Ako náplň kolóny sa použije materiál s uhľovodíkovými reťazcami obsahujúcimi 18 atómov uhlíka a ako elučné činidlo sa použije zmes vody a acetonitrilu.

Širokospektrálne 2-aminobenzoxazolové sulfónamidové inhibítory HIV proteázy

Načítavanie...

Číslo patentu: 287952

Dátum: 06.06.2012

Autori: De Bethune Marie-pierre, Tahri Abdellah, De Kock Herman Augustinus, Vendeville Sandrine Marie Helene, Verschueren Wim Gaston, Surleraux Dominique Louis Nestor Ghislain

MPK: C07D 413/12, A61K 31/423, C07D 263/58...

Značky: sulfónamidové, proteázy, inhibitory, 2-aminobenzoxazolové, širokospektrálne

Zhrnutie / Anotácia:

Derivát 2-aminobenzoxazolsulfonamidu všeobecného vzorca (I) a jeho N-oxid, soľ, stereoizomerická forma alebo racemická zmes, kde všeobecné symboly sú definované v nárokoch, a farmaceutická kompozícia s jeho obsahom. Použitie tohto derivátu alebo kompozície na výrobu liečiva na liečenie alebo potlačenie infekcie alebo ochorenia, spojeného s retrovírusovou infekciou v cicavcovi.

Kryštalická forma 13-[(N-terc-butoxykarbonyl)-2´-O-hexanoyl-3-fenylizoserinyl]-10- deacetylbaccatinu III

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18031

Dátum: 27.10.2011

Autori: Ricotti Maurizio, Ciceri Daniele, Sardone Nicola, Gambini Andrea

MPK: A61K 31/357, A61P 35/00, C07D 493/04...

Značky: deacetylbaccatinu, 13-[(n-terc-butoxykarbonyl)-2´-o-hexanoyl-3-fenylizoserinyl]-10, krystalická, forma

Text:

...zahrievania, ktorá sa rovná 10 °C/min.0011 Vo výhodnom uskutočnení predloženej prihlášky vynálezu je Forma Amonohydrátovanou formou, ktorá obsahuje približne 2 vody a/alebo má teplotu topenia približne 130 °C.0012 Vo výhodnom uskutočnení predloženej prihlášky vynálezu je Forma A hydrátom, ktorý obsahuje kryštalizačnú vodu, ktorá sa uvoľní v teplotnom rozmedzí od 70-120 °C, ako sa zmeria pomocou diferenčnej termickej analýzy pri...

Farmaceutická formulácia obsahujúca epothilon, infúzny roztok a použitie farmaceutickej formulácie

Načítavanie...

Číslo patentu: 287775

Dátum: 24.08.2011

Autor: Van Hoogevest Peter

MPK: A61K 31/335, A61K 31/425, A61K 31/365...

Značky: farmaceutická, použitie, roztok, obsahujúca, formulácie, farmaceutickej, formulácia, infúzny, epothilon

Zhrnutie / Anotácia:

Farmaceutická formulácia vo forme infúzneho koncentrátu obsahuje epothilon a farmaceuticky prijateľné organické rozpúšťadlo. Je opísané aj použitie farmaceutickej formulácie na liečenie proliferatívneho ochorenia, pričom podávanie subjektu s ochorením zahŕňa rozpustenie farmaceutickej formulácie s vodným médiom na formu infúzneho roztoku a podanie infúzneho roztoku subjektu parenterálne.

Deriváty chromónu, spôsob ich prípravy a ich terapeutické aplikácie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14942

Dátum: 31.08.2010

Autori: Patoiseau Jean François, Imbert Thierry, Sokoloff Pierre, Leriche Ludovic, Rieu Jean-pierre

MPK: A61K 31/506, A61P 15/10, A61K 31/496...

Značky: spôsob, chromónu, deriváty, terapeutické, přípravy, aplikácie

Text:

...bolo následnenavrhnuté, že sa zúčastňujú neurobiológie depresie, hlavne anhedónie, a terapeutických účinkov antidepresivnych liekov (Kapur S. a Mann J. Biol. Psychiatry 1992, 32, 1-17 Willner P., Int. Clin. Psychopharmacol. 1997, 12, S 7 S 14). Bolo preukázané, že rôzne antidepresivne liečenia selektivne zvyšujú exprimovanie DRD 3 v nucleus accumbens (Lammers C. H. a kol., MoI. Psychiatry 2000, 5, 378), čo naznačuje, že zvýšenie funkcie...

Zmes diesterov dianhydrohexitolových derivátov s karboxylovými kyselinami sumárneho vzorca C8H17COOH, spôsob výroby týchto diesterov a použitie týchto zmesí

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10687

Dátum: 21.12.2007

Autori: Grass Michael, Kaizik Alfred, Scholz Norbert, Büschken Wilfried, Lüken Hans-gerd

MPK: C07D 493/04, C08K 5/15

Značky: dianhydrohexitolových, spôsob, kyselinami, diesterov, c8h17cooh, vzorca, sumárneho, karboxylovými, výroby, použitie, derivátov, týchto, zmesí

Text:

...alebo alkylová skupina s l až 6 uhlíkovými atómamí, pričom zvyšky R až R 8 môžu byt rovnake alebo odlišné, ktorá sa vyznačuje tým, že v zmesí sú obsiahnuté aspoň dva rôzne diestery l, ktoré sa líšia konštitúciou aspoň jedného z prítomných zvyškov karboxylovej kyseliny CgHnCOO.Predmetom tohto vynálezu je taktiež spôsob výroby diesterov vzorca l, ktorý sa vyznačuje tým, že sa šesťmocný alkohol vzorca IIpričom zvyšky R až R 8 majú významy uvedene...

Spôsob prípravy hexahydrofuro[2,3-b]-furán-3-olu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9125

Dátum: 09.11.2007

Autori: Horváth András, Aelterman Wim Albert Alex, Rammeloo Thomas Joachim Landewald, Lemaire Sébastien François Emmanuel

MPK: C07D 493/04, C07D 307/20

Značky: spôsob, přípravy, hexahydrofuro[2,3-b]-furán-3-olu

Text:

...čím sa vytvorí 3 a-halogénhexahydrofuro 2,3-bfurán-3-olová zlúčenina, ktorá sa následne redukuje. Tento postup rovnako trpí tou nevýhodou, že počnúc furánovou východiskovou látkou vyžaduje početné kroky, čo je v priemysel nom meradle neekonomické.Podobný prístup navrhuje Ghosh et al. v Tetrahedron Letters 40, 1083-1086 (1999), ktorý zahŕňa reakciu 2,3-dihydrofuránu s etylglyoxylátom a chloridom titaničitým, čím sa získa medziprodukt s...

Pyrazolínové zlúčeniny ako antagonisty mineralokortikoidného receptora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11464

Dátum: 17.10.2007

Autori: Chen Xiangyang, Arhancet Graciela Barbieri, Meyers Marvin Jay, Rico Joseph Gerace, Reitz David, Mahoney Matthew, Hockerman Susan Landis, Long Scott

MPK: A61K 31/416, A61K 31/4162, A61P 9/12...

Značky: mineralokortikoidného, antagonisty, receptora, zlúčeniny, pyrazolínové

Text:

...dibenzosuberánov ako antagonistu mineralokortikoidného receptora.W 0 03/078394 (zverejnená dňa 25. septembra 2003) opisuje triedu 3,3 bisaryloxindolov ako antagonistu mineralokortikoidného receptora.WO 05/097118 (zverejnená dňa 20. októbra 2005) opisuje triedu 4-aryl-1,4 dihydropyridinov ako antagonistu mineralokortikoidného receptora.W 0 04/1067529 (zverejnená dňa 12. augusta 2004) opisuje triedu 3 benzylindolov ako antagonistu...

Soľ kyseliny P-toluénsulfónovej s 5-amino-3-(2´-O-acetyl-3´-deoxy-beta-D-ribofuranozyl)-3H-tiazol[4,5- D]pyrimidín-2-ónom a spôsob jej prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12755

Dátum: 16.10.2007

Autori: Rueden Erik, Wang Tingman, Haley Gregory, Blatter Fritz, Kucera David, Viertelhaus Martin

MPK: A01N 43/78, A61P 35/00, A61K 31/425...

Značky: spôsob, kyseliny, p-toluénsulfónovej, d]pyrimidín-2-ónom, přípravy, 5-amino-3-(2´-o-acetyl-3´-deoxy-beta-d-ribofuranozyl)-3h-tiazol[4,5

Text:

...Rad publikácií opisuje tiež neglykozylové deriváty tiazolo 4,5-dpyrimidínov. Pozri napríklad patenty USA č. 5 994 321 a 5 446 045 Revankar a kol., J. Het. Chem., 30, 1341-49 (1993) Lewis a kol., J. Het. Chem., 32, 547-56 (1995).0005 3 H-tiazoIo 4,5-dpyrimidín-2-ónové zlúčeniny disubstituované v polohách 3 a 5 vykazovali lmunomodulačnú aktivitu. Príprava a použitie tejto triedy zlúčenín sú opísané v patentovej prihláške USA č. US...

2-(subst.amino)benzotiazol-sulfónamidy ako inhibítory HIV proteázy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11574

Dátum: 22.06.2007

Autori: Last Stefaan Julien, Boonants Paul Jozef Gabriel Maria, De Kock Herman, Jonckers Tim Hugo Maria, Baumeister Judith Eva, Dierynck Inge, Van 't Klooster Gerben Albert Eleutherius

MPK: C07D 493/04, A61K 31/34, A61P 31/18...

Značky: proteázy, 2-(subst.amino)benzotiazol-sulfónamidy, inhibitory

Text:

...bude citlivý na dané účinnéDôležité je taktiež nájsť zlúčeniny vykazujúce vysokú účinnosť voči divokému typu vírusu a širokému spektru mutantov, nakoľko v prípade, že sú liečebné hladiny udržiavaná na minime,môže sa znížiť počet piluliek, ktoré pacient užíva. Jedným zo spôsobov, ako znížiť tento počet užívaných piluliek, je nájsť zlúčeniny účinné proti HIV s dobrou biologickou dostupnosťou,teda s priaznivým farmakokinetickým a metabolickým...

Postup prípravy inhibítorov HIV proteáz

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15288

Dátum: 29.03.2007

Autori: Polniaszek Richard, Gutierrez Arnold, Yu Richard, Crawford Kenneth, Dowdy Eric

MPK: C07C 253/30, C07C 303/38, C07C 303/40...

Značky: inhibítorov, proteáz, postup, přípravy

Text:

...H .H NMMLiDOSO O ~ H o . H o H O A 020 O Konvenčné metódy vyžadujú viacero krokov apoužitie toxických činidiel.rozdelenie racemickej zmesi dosiahlo expoziciou voči imobilizovanému enzýmuReaktívne uhličitanové estery boli pripravené z bisfuránalkoholu (1) adipyridylkarbonátu (Ghosh A. K. et al., J. Med. Chem., 1996, 39, 3278) apnitrofenolchlórmravčanu (X. Chen et al., Bioorganic and Medicinal Chemistry Letters, 1996, 6, 2847). Tieto...

Deriváty tiglien-3-ónu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12754

Dátum: 22.12.2006

Autori: Reddell Paul Warren, Gordon Victoria Anne

MPK: A61K 31/336, A61P 31/00, A01N 45/00...

Značky: deriváty, tiglien-3-ónu

Text:

...alkenylu, Ocz-Czg alkynylu, -Ocykloalkylu, -OC(O)C 1-Cm alkylu, -OC(O)C 2-Cm alkenylu, -OC(O)C 2-CM alkynylu, -OC(O)cykloalkylu, -OC(O)arylu,-OC(O)heterocyklylu, -OC(O)heteroarylu, -OC(O)NHC 1-Cm alkylu,-OC(O)NHC 2-Cm alkenylu, -OC(O)NHC 2-Cw alkynylu,-OC(O)NHcykloalkylu, -OC(O)NHarylu, -OC(O)NHheterocyklylu,-OC(O)NHheteroarylu, -OC(S)NHC 1-C 20 alkylu, -OC(S)NHC 2-Cm alkenylu, -OC(S)NHC 2-Cm alkynylu, -OC(S)NHcykloalkylu,-OC(S)NHarylu,...

Nové tetracyklické deriváty obsahujúce heteroatóm užitočné ako modulátory receptora pohlavného steroidného hormónu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15815

Dátum: 16.09.2005

Autori: Li, Sui, Zhang

MPK: C07D 209/32, A61P 5/24, A61K 31/407...

Značky: heteroatóm, deriváty, tetracyklické, nové, hormonu, užitočné, receptora, steroidného, modulátory, pohlavného, obsahujúce

Text:

...terapia a použitie estrogénu u žien môžeu zabrániť vývoju AD a0009 Hormonálna substitučná terapia (HRT) - konkrétnejšie estrogénová substitučná terapia (ERT) - je bežne predpisovaná pre riešenie zdravotných problémov spojených s menopauzou a rovnako pre pomoc pri bránení vzniku osteoporózy a primárnych kardiovaskulárnych komplikácii (ako je ochorenie koronárnej artérie), a to ako prevencia, tak aj terapia. Preto sa HRT považuje...

Tetracyklický derivát tetrahydrofuránu substituovaný halogénom, spôsob jeho prípravy a použitie a farmaceutický prostriedok na jeho báze

Načítavanie...

Číslo patentu: 284028

Dátum: 21.07.2004

Autori: Gil-lopetegui Pilar, Díaz-martínez Adolfo, Fernández-gadea Francisco Javier, Andrés-gil José Ignacio

MPK: A61K 31/495, A61K 31/34, A61K 31/445...

Značky: tetracyklický, tetrahydrofuranu, báze, farmaceutický, přípravy, prostriedok, použitie, halogénom, derivát, spôsob, substituovaný

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa tetracyklický derivát tetrahydrofuránu vzorca (I), jeho forma N-oxidu, farmaceuticky prijateľná soľ a ich stereochemicky izomérne formy, kde n je nula, 1, 2, 3, 4, 5 alebo 6 X je CH2 alebo kyslík R1 a R2 sú každý nezávisle vodík, C1-6alkyl, C1-6alkylkarbonyl, halogénmetylkarbonyl alebo C1-6alkyl substituovaný hydroxylom, C1-6alkyloxykarboxylom, C1-6alkylkarbonyloxy, C1-6alkyloxykarbonylom alebo arylom R1 a R2 spoločne s atómom...

1-[2'-(Substituovaný)vinyl]-5H-2,3-benzodiazepínové deriváty, spôsob ich prípravy a medziprodukty na ich prípravu, liečivá ich obsahujúce a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283859

Dátum: 24.02.2004

Autori: Daróczi Kazóné Klára, Simig Gyula, Horváth Edit, Salamon Haskáné Cecilia, Vágó Pál, Bakonyi Anna, Zólyomi Gábor, Bajnógel Judit, Hámori Tamás, Horváth Katalin, Andrási Ferenc, Egyed András, Gyertyán István, Blaskó Gábor, Berzsenyi Pál, Tihanyi Károly, Reiter József, Körösi Jenö (zomrel), Gacsályi István, Bilkei Gorzó András, Botka Péter (zomrel), Moravcsik Imre, Szentkuti Eszter, Máté Györgyné

MPK: A61K 31/55, C07D 243/02, C07D 403/06...

Značky: spôsob, medziprodukty, deriváty, liečivá, přípravu, obsahujúce, přípravy, použitie, 1-[2'-(substituovaný)vinyl]-5h-2,3-benzodiazepínové

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú 1-[2'-(substituovaný)vinyl]-5H-2,3-benzodiazepínové deriváty všeobecného vzorca (I), kde A a B spolu tvoria skupinu vzorca =C=N- alebo =CH-NH-, R1 predstavuje fenyl nesúci 1 až 3 zhodné alebo rozdielne substituenty vybrané zo skupiny pozostávajúcej z halogénu, trifluórmetylu alebo kyano, R2 predstavuje vodík a R3 a R4 spolu tvoria 7,8- alebo 8,9-metyléndioxyskupinu, ako aj ich adičné soli s kyselinami a stereoizoméry a ich zmesi....

Substituované tetracyklické deriváty tetrahydrofuránu, spôsob ich výroby, kompozície obsahujúce tieto deriváty a použitie týchto derivátov ako liečiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 283400

Dátum: 03.06.2003

Autori: Fernández-gadea Francisco Javier, Meert Theo Franz, Gil-lopetegui Pilar

MPK: A61K 31/34, A61K 31/445, A61K 31/495...

Značky: týchto, výroby, liečivá, použitie, derivátov, tieto, kompozície, obsahujúce, deriváty, substituované, tetracyklické, tetrahydrofuranu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa substituované tetracyklické deriváty tetrahydrofuránu všeobecného vzorca (I), ich N-oxidové formy, farmaceuticky prijateľné adičné soli a stereochemicky izomérne formy, v ktorých majú n, R1, R2 a X, významy definované v patentových nárokoch. Deriváty všeobecného vzorca (I) a farmaceutické kompozície obsahujúce tieto deriváty sa môžu použiť ako terapeutické činidlá na liečenie alebo prevenciu CNS chorôb, kardiovaskulárnych chorôb...

Pseudopolymorfné formy inhibítora HIV proteázy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17019

Dátum: 16.05.2003

Autori: Thoné Daniel Joseph Christiaan, Vermeersch Hans Wim Pieter, Janssens Luc Donné Marie-louise, Wigernick Piet Tom Bert Paul

MPK: C07D 493/04, C07D 307/06

Značky: proteázy, pseudopolymorfné, formy, inhibítora

Text:

...vplyv na biologickú do stupnosť liečiva. Keď sa má zvýšiť biologická dostupnosť, berú sa do úvahy niektoré vlastnosti, 3ktoré ju ako také ovplyvňujú, ako je disociačná konštanta, rýchlosť rozpúšťania, rozpustnosť, po lymorfná forma alebo veľkosť častíc.Je dôležité potvrdiť aj to, že vybraná farmaceutická formulácia je vhodná na výrobu, výhodne navýrobu vo veľkom meradle.Vzhľadom na rôzne a mnohé technické požiadavky a nimi ovplyvňované...

Pseudopolymorfné formy inhibítora HIV proteázy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17018

Dátum: 16.05.2003

Autori: Janssens Luc Donné Marie-louise, Thoné Daniel Joseph Christiaan, Wigerinck Piet Bert Paul, Vermeersch Hans Wim Pieter

MPK: C07D 493/04, C07D 307/06

Značky: pseudopolymorfné, inhibítora, formy, proteázy

Text:

...liečiva dosiahne jeho terapeuticky účinná koncentrácia.Fyzikálno-chemické faktory a farmako-technická formulácia môžu mať vplyv na biologickú dostupnosť liečiva. Keď sa má zvýšiť biologická dostupnosť, berú sa do úvahy niektoré vlastnosti,ktoré ju ako také ovplyvňujú, ako je disociačná konštanta, rýchlosť rozpúšťania, rozpustnosť, po lymorfná forma alebo veľkosť častíc.V Acta Pharm. Jogosl. 40, 71 (1990) je vytvorený zoznam rôznych...

Benzopyrány, spôsob ich prípravy, farmaceutické prostriedky, ktoré ich obsahujú, a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283215

Dátum: 25.02.2003

Autor: Manley Paul William

MPK: A61K 31/435, C07D 405/04, C07D 311/70...

Značky: farmaceutické, přípravy, benzopyrány, použitie, prostriedky, spôsob, obsahujú

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané 2,2-dialkyl- alebo trans-2,2-dialkyl-3,4-dihydro-3-hydroxy-4-karboxamido-6-(N- arylsulfonylamido)-2H-1-benzopyránov a ďalej ich N-oxidy, estery a ich soli, spôsoby ich prípravy a ich použitie ako liečiv, napríklad na otváranie draslíkových (K+) kanálikov, bronchodilatátorov a činidiel na potlačenie hyperaktivity, napríklad na liečenie astmy.

Deriváty dihydrobenzopyránu, spôsob a medziprodukty na ich výrobu, ich použitie a farmaceutický prostriedok na ich báze

Načítavanie...

Číslo patentu: 282402

Dátum: 17.12.2001

Autori: De Bruyn Marcel Frans Leopold, Verschueren Wim Gaston, Wigerinck Piet Tom Bert Paul, Schroven Marc Francis Josephine, Van Lommen Guy Rosalia Eugéne

MPK: C07D 311/58, A61K 31/35, A61P 25/06...

Značky: výrobu, dihydrobenzopyranu, farmaceutický, medziprodukty, spôsob, prostriedok, použitie, báze, deriváty

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané deriváty dihydrobenzopyránu všeobecného vzorca (I), kde R1, R2 a R3 každý nezávisle je H alebo alkyl s 1 až 6 C R4 je H, halogén, alkyl s 1 až 6 C, hydroxy, alkoxy s 1 až 6 C, aryloxy alebo arylmetoxy R5 a R6 sú R5a a R6a, pričom R5a a R6a dohromady tvoria dvojväzbový zvyšok, alebo R5 a R6 sú R5ba R6b, kde R5b je H a R6b je heterocyklický zvyšok alebo prípadne substituovaný alkenyl alebo alkinyl, alebo R5 a R6 sú R5c a R6c, pričom v...

Způsob výroby isosorbit-5-nitrátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 228912

Dátum: 15.08.1986

Autor: Stoss Peter

MPK: C07D 493/04, A61K 31/70, A61K 31/34...

Značky: isosorbit-5-nitrátu, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby isosorbit-5-nitrátu přípravou isosorbit-2-acylátu, esterifikací tohoto isosorbit-2-acylátu kyselinou dusičnou za vzniku 5-nitrátu isosorbit-2-acylátu a následující parciální hydrolýzou tohoto 5-nitrátu isosorbit-2-acylátu za vzniku isosorbit-5-nitrátu, vyznačující se tím, že se isosorbit-2-acylát, který se podrobuje reakci s kyselinou dusičnou, připraví tak, že se směs po acylaci isosorbitu, obsahující různá množství isosorbitu,...