C07D 491/107

Syntéza substituovaných derivátov pyrazolín karboxamidínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16994

Dátum: 27.01.2011

Autori: Barf Gerrit, Den Hartog Arnold, Lange Josephus, Loevezijn Van Arnold

MPK: C07D 231/54, C07D 231/06, C07D 409/04...

Značky: karboxamidínu, derivátov, pyrazolín, syntéza, substituovaných

Text:

...Q, tak ako je to definované vyššie,alebo R 7 predstavuje Z-aryl-etenyl skupinu alebo 2-aryl-etynyl skupinu, alebo R 7 predstavuje piperidinylovú skupinu nesubstituovanú alebo substituovanú jedným až štyrmi fluoridovými ligandmi alebo CF 3 skupinou, alebo R 7 predstavuje 2,3-dihydroindolylovú skupinu alebo benzimidazol-2-ón skupinupričom R 1, R 2, R 3, R a R 5 majú také významy, ako sú uvedené vyššie, s izotiokyanatanom so vzorcom R...

Nové receptory antagonistov CCR2 a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17475

Dátum: 13.12.2010

Autori: Trieselmann Thomas, Mazzaferro Rocco, Frattini Sara, Santagostino Marco, Gerlach Kai, Giovannini Riccardo, Hoenke Christoph, Ebel Heiner, Scheuerer Stefan, Tautermann Christofer

MPK: A61P 29/00, A61K 31/506, C07D 405/14...

Značky: antagonistov, použitie, nové, receptory

Text:

...substituovanýchjednou aleboviacerými skupinami vybranými spomedzi -OH, -NHz, -Cg-Cg-alkylu, -O-Cl-Ce-alkylu, -CN,-CF 3, -OCF 3, halogénu, -metylu, a O, alebo kde kruh R 1 je voliteľne navyše bi-valentne substituovaný na dvoch susediacich kruhových atómoch, tak, že anelovaný kruh je tvorený jednou alebo viacerými skupinami vybranými spomedzi -Ci-Cs-alkylénu, -Cz-Ce-alkenylénu a -C 4-C 6-alkinylénu, v ktorých jeden alebo dva alebo tri...

Spiro-5,6-dihydro-4H-2,3,5,10B-tetraazabenzo[e]azulény

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13220

Dátum: 04.11.2009

Autori: Goetschi Erwin, Schnider Patrick, Pinard Emmanuel, Rogers-evans Mark, Jakob-roetne Roland, Masciadri Raffaello, Bissantz Caterina, Ratni Hasane

MPK: A61K 31/4196, A61K 31/435, A61P 9/00...

Značky: spiro-5,6-dihydro-4h-2,3,5,10b-tetraazabenzo[e]azulény

Text:

...štúdie nedávno dali do súvislosti sekvenčný polymerfizmus V promotore ľudského receptora Vla s poruchami autistického spektra (Yirrniya, et al. (2006). 11, 488-94,Association between the arginine vasopressin la receptor (AVPRla) gene and autism in a family-based study mediation by socializatíon ski 1 ls). Ukázalo sa, že intranazálne podávanie vazopresínu má vplyv na agresiu u mužov (Thompson, et al. (2004). Psychoneuroendocrinology. 29,...

Substituované pyrrolidín-2-karboxamidy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13497

Dátum: 08.09.2009

Autori: Ross Tina, Ding Qingjie, Liu Jin-jun, Zhang Zhuming, Jiang Nan, Zhang Jing

MPK: A61K 31/40, A61P 35/00, A61K 31/4025...

Značky: substituované, pyrrolidín-2-karboxamidy

Text:

...alebo substituovaného alebo nesubstítuovaného heterocyklu pričom R a R môžu byť nezávisle spojene za vzniku cyklickej štruktúry zvolenej zo substituovanej alebo nesubstituovanej cykloalkylskupiny, substituovanej alebo nesubstituovanej cykloalkenylskupiny,substituovanej alebo nesubstituovanej heteroaxylskupiny alebo substituovaného alebonesubstituovaného heterocyklu, jeden z R 1 a R je zvolený zo súboru zostávajúceho z nižšej...

Spirocyklické deriváty cyklohexánu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11746

Dátum: 19.02.2008

Autori: Steufmehl Sonja, Schunk Stefan, Saunders Derek, Harlfinger Stephanie

MPK: A61K 31/407, A61P 25/00, C07D 471/10...

Značky: deriváty, cyklohexanu, spirocyklické

Text:

...tiež v iných z uvedených indikácil opioidových receptorov, ako je -receptor, ale tiež iné subtypy týchto opioidových receptorov, totiž ö a K. Zodpovedajúcim spôsobom je priaznivé, keď zlúčeniny vykazujú tiež účinok na tieto opioidové receptory.0007 V spise W 0 2004 043967 sú opisované spirocyklické deriváty cyklohexánu, ktoré majú vysokú añnitu k ORL 1 receptoru, ale tiež k opioidovému receptoru. Spis W 0 2004 043967 opisuje generické...

Použitie piperidínových derivátov na výrobu farmaceutických prostriedkov, piperidínové deriváty a farmaceutické prostriedky

Načítavanie...

Číslo patentu: 281748

Dátum: 28.05.2001

Autori: Perregaard Jens Kristian, Moltzen Ejner

MPK: C07D 401/06, A61K 31/445, C07D 491/107...

Značky: prostriedky, deriváty, piperidínové, derivátov, farmaceutických, výrobu, farmaceutické, piperidínových, prostriedkov, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie piperidínových derivátov na výrobu farmaceutických prostriedkov s protiúzkostným účinkom, na liečenie psychóz, epilepsie, kŕčových stavov, porúch pohyblivosti, motorických porúch, amnézie, cerebrovaskulárnych ochorení, senilnej demencie Alzheimerovho typu alebo Parkinsonovej choroby piperidínové deriváty všeobecného vzorca (I), v ktorom substituent R1 znamená skupinu všeobecného vzorca (II), a farmaceutické prostriedky s ich...

Použitie piperidínových derivátov na výrobu farmaceutických prostriedkov, piperidínové deriváty a farmaceutické prostriedky

Načítavanie...

Číslo patentu: 281747

Dátum: 28.05.2001

Autori: Moltzen Ejner, Perregaard Jens Kristian

MPK: C07D 401/06, C07D 407/06, A61K 31/445...

Značky: prostriedky, farmaceutických, použitie, deriváty, farmaceutické, piperidínových, derivátov, výrobu, prostriedkov, piperidínové

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie piperidínových derivátov na výrobu farmaceutických prostriedkov s protiúzkostným účinkom, na liečenie psychóz, epilepsie, kŕčových stavov, porúch pohyblivosti, motorických porúch, amnézie, cerebrovaskulárnych ochorení, senilnej demencie Alzheimerovho typu alebo Parkinsonovej choroby, piperidínové deriváty všeobecného vzorca (I), a farmaceutické prostriedky s ich obsahom.

Dimérne zlúčeniny 4-fenylpiperidínu, 4-fenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridínu alebo 4-fenylpiperazínu alebo dimérne spirocyklické zlúčeniny piperidínu, farmaceutický prostriedok s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279622

Dátum: 11.01.1999

Autori: Moltzen Ejner, Stenberg John, Perregaard Jens Kristian

MPK: A61K 31/495, A61K 31/445, C07D 211/14...

Značky: dimérne, obsahom, 4-fenylpiperazínu, spirocyklické, 4-fenylpiperidínu, 4-fenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridínu, farmaceutický, prostriedok, použitie, zlúčeniny, piperidinů

Zhrnutie / Anotácia:

Dimérne zlúčeniny 4-fenylpiperidínu, 4-fenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridínu alebo 4-fenylpiperazínu alebo dimérne spirocyklické zlúčeniny piperidínu všeobecného vzorca (I), kde n je 1 až 5, R1 až R4 majú významy uvedené v opise R5 a R6 sú každý vodík alebo alkyl alebo tvoria spolu etylénový alebo propylénový mostík X je O, S, SO, SO2, CO alebo (CH2)m, kde m je 0 alebo 1, X je NR7, pričom R7 je H, C1-6alkyl, C3-8cykloalkyl, cykloalkylalkyl, fenyl...

Použitie piperidínových derivátov, piperidínový derivát a farmaceutický prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 280899

Dátum: 09.11.1994

Autori: Perregaard Jens Kristian, Moltzen Ejner

MPK: C07D 401/06, C07D 491/107, A61K 31/445...

Značky: farmaceutický, prostriedok, piperidínový, použitie, derivát, piperidínových, derivátov

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie piperidínových derivátov na výrobu farmaceutických prostriedkov s protiúzkostným účinkom, na liečenie psychóz, epilepsie, kŕčových stavov, porúch pohyblivosti, motorických porúch, amnézie, cerebrovaskulárnych ochorení, senilnej demencie Alzheimerovho typu alebo Parkinsonovej choroby, piperidínové deriváty všeobecného vzorca (I), v ktorom všeobecné substituenty R1 až R7 a Z1 až Z3 majú význam uvedený v patentových nárokoch a...

Způsob přípravy sorbinilu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266560

Dátum: 12.01.1990

Autori: Sysko Robert, Moore Bernard, Hammen Philip, Massett Stephen, Cue Berkeley

MPK: C07D 491/107, C07D 311/04

Značky: sorbinilu, způsob, přípravy

Text:

...mezi alespoň jeden ekvivalent vodné kyseliny a organické rozpouštědlo nemísitelné s vodou, sorbinil se oddělí zahuštěním organické fáze nebo/a přidáním látky, ve které se sorbinil nerozpouští. Jestliže je žádoucí farmaceuticky vhodná sůl s kationtem, sorbinil se extrahuje zpět do vody obsahující v pod statě jeden ekvivalent kationtu ve formě báze (například Na 0 H, KOH, NH 40 H) a sůl se isoluje z vodné fáze zahuštěním nebo mrazovou...

Způsob výroby derivátů 5-(E)-(2-bromvinyl)-2-desoxyuridinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251078

Dátum: 11.06.1987

Autori: Tüdoes Helga, Daróczy Iván, Barwolf Dieter, Just Hellmut, Oetvoes László, Voeroeshazy Lajos, Szabolcs Anna, Gál Tibor, Reefschlager Jürgen, Rátonyi Zoltán, Sági János

MPK: C07D 491/107, C07H 19/06

Značky: derivátů, výroby, 5-(e)-(2-bromvinyl)-2-desoxyuridinu, způsob

Text:

...zahustí na rotační odparce při teplotě 40 °C. Odpnaření se potom opakuje s 5 ml absolutního pyridinu. Zbytek sirup se potom rozpustí V 85 ml absolutního pyridinu a za chlazení ledem se přídävá 22,5 m p-chlorbenzoylchloridu takovým způsobem, že teplota zůstává mezi 20 a 40 C. Banka se uzavře trubkou s ch 1 o~ ridern Väpenatým a nechá stát při teplotě místnosti po dobu 16 hodin. Po přidání 50 mililitrů Vody se získaný roztok dvakrát extrahuje V...