C07D 477/00

Spôsob syntézy karbapenémových zlúčenín

Načítavanie...

Číslo patentu: 287350

Dátum: 07.07.2010

Autori: Skerlj Renato, Williams John

MPK: C07D 477/00

Značky: spôsob, syntézy, karbapenemových, zlúčenín

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob syntézy karbapenémových zlúčenín všeobecného vzorca (I) alebo ich farmaceuticky prijateľných solí, kde R1 a R2 sú nezávisle H, C1-10-alkyl, aryl alebo heteroaryl, pričom alkyl, aryl alebo heteroaryl sú substituované alebo nesubstituované, ktorý zahrnuje odstránenie ochranných skupín zo zlúčeniny všeobecného vzorca (II) hydrogenolýzou v prítomnosti predredukovaného kovového katalyzátora a bázy, čím sa získa zlúčenina...

Profarmakum ICE inhibítora, farmaceutická kompozícia s jeho obsahom, jeho použitie a medziprodukt

Načítavanie...

Číslo patentu: 287070

Dátum: 14.10.2009

Autori: Davies Robert, Wannamaker Marion

MPK: A61P 1/00, A61K 38/00, A61K 31/4025...

Značky: obsahom, medziprodukt, farmaceutická, kompozícia, inhibítora, použitie, profarmakum

Zhrnutie / Anotácia:

Profarmakum ICE inhibítora vzorca (I) s dobrou biodostupnosťou. Zlúčenina všeobecného vzorca (I) je použiteľná na liečenie ochorení sprostredkovávaných IL-1, ako je reumatická artritída, zápalové ochorenie čriev, Crohnova choroba, ulcerózna kolitída, zápalová peritonitída, septický šok, pankreatitída, traumatické poškodenie mozgu, odmietanie transplantovaných orgánov, osteoartritída, astma, psoriáza, Alzheimerova choroba, infarkt myokardu,...

Kyselina 10-(1-hydroxyetyl)-11-oxo-1-azatricyklo[7.2.0.03,8]-undek-2-én-2- karboxylová, spôsob jej výroby, farmaceutický prostriedok s jej obsahom a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 278688

Dátum: 14.01.1998

Autori: Perboni Alcide, Donati Daniele, Andreotti Daniele, Tamburini Bruno, Bismara Claudio, Rossi Tino, Carlesso Roberto, Gaviraghi Giovanni

MPK: C07D 477/00, A61K 31/40, C07F 7/18...

Značky: farmaceutický, výroby, prostriedok, 10-(1-hydroxyetyl)-11-oxo-1-azatricyklo[7.2.0.03,8]-undek-2-én-2, použitie, obsahom, karboxylová, spôsob, kyselina

Zhrnutie / Anotácia:

Kyselina 10-(1-hydroxyetyl)-11-oxo-1-azatricyklo[7.2.0.03,8]undek-2-én-2- karboxylová, jej 4-substituované deriváty a jej soli, estery a solváty všeobecného vzorca (I), R1 znamená atóm vodíka alebo trialkylsilylovú skupinu s 1 až 4 atómami uhlíka v alkylovej časti ako ochrannú skupinu na hydroxylovej skupine, R2 znamená atóm vodíka alebo ochrannú skupinu na karboxylovej skupine, a to alylovú, benzylovú, p-nitrobenzylovú alebo tritylovú skupinu,...

Estery kyseliny 10-(1-hydroxyetyl)-11-oxo-1-azatricyklo- [7.2.0.03,8] undek-2-en-2-karboxylovej, spôsob výroby a farmaceutické prostriedky s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 278470

Dátum: 04.06.1997

Autori: Ursini Antonella, Tarzia Giorgio, Gaviraghi Giovanni, Perboni Alcide, Rossi Tino

MPK: C07D 477/02, A61K 31/40, C07D 477/00...

Značky: 7.2.0.03,8, obsahom, spôsob, farmaceutické, estery, undek-2-en-2-karboxylovej, prostriedky, výroby, kyseliny, 10-(1-hydroxyetyl)-11-oxo-1-azatricyklo

Zhrnutie / Anotácia:

Estery všeobecného vzorca (I), v ktorom R1 znamená skupinu všeobecného vzorca R4CHOCO(O)pR5, v ktorom R4 znamená atóm vodíka alebo alkyl s 1 až 4 atómami uhlíka, p znamená celé číslo 0 alebo 1 a R5 znamená alkyl s 1 až 6 atómami uhlíka, cykloalkyl s 5 až 8 atómami uhlíka, prípadne substituovaný alkylovým zvyškom s 1 až 3 atómami uhlíka, ďalej fenyl alebo alkyl s 1 až 4 atómami uhlíka, substituovaný alkoxyskupinou s 1 až 3 atómami uhlíka a R2...

Spôsob výroby kondenzovaného karbapenémového derivátu a medziprodukt na jeho výrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280488

Dátum: 10.01.1996

Autor: Tughan Garfield Cecil

MPK: C07D 477/00

Značky: karbapenémového, derivátů, medziprodukt, spôsob, výrobu, výroby, kondenzovaného

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby kondenzovaného karbapenémového derivátu s antibakteriálnym účinkom vzorca (I), spočívajúci v tom, že sa podrobí hydrogenolýze karbapenémový derivát vzorca (II) a prípadne sa výsledná karboxylová skupina izoluje vo forme svojej soli.

Karbapenémové zlúčeniny s 2-(3-karboxyfenylkarbamoyl) pyrolidín-4-yltioskupinou v polohe 2, spôsob ich prípravy, medziprodukty na tento spôsob a farmaceutická kompozícia s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 280890

Dátum: 06.04.1994

Autori: Swain Michael Lingard, Betts Michael John, Davies Gareth Morse

MPK: A61K 31/40, C07D 403/12, C07D 207/16...

Značky: obsahom, spôsob, karbapenémové, farmaceutická, polohe, přípravy, 2-(3-karboxyfenylkarbamoyl, pyrolidín-4-yltioskupinou, zlúčeniny, kompozícia, medziprodukty

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa karbapenémové zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom R1 znamená 1-hydroxyetylovú skupinu, R2 znamená vodík alebo alkylovú skupinu s 1 až 4 atómami uhlíka, R3 znamená vodík alebo alkylovú skupinu s 1 až 4 atómami uhlíka, R4 a R5 sú rovnaké alebo odlišné a sú zvolené z množiny zahŕňajúcej vodík, halogén, kyanoskupinu, C1-C4-alkylovú skupinu, hydroxyskupinu, karboxylovú skupinu, C1-C4-alkoxylovú skupinu, C1-C4-alkyloxykarbonylovú...

4-Substituované azetidinóny a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 278789

Dátum: 14.10.1992

Autori: Ziegler Carl Bernard, Feigelson Gregg Brian, Curran William

MPK: C07D 463/00, C07D 205/08, C07D 477/00...

Značky: azetidinóny, 4-substituované, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané 4-substituované azetidinóny všeobecného vzorca (I) alebo (Ia), kde všeobecného symboly majú význam uvedený v opise, a spôsob ich výroby. Tieto zlúčeniny sú prekurzormi karbapenémových a karbocefamových antibiotík.

2-Substituovaný alkyl-3-karboxykarbapenémové zlúčeniny, spôsob a medziprodukty na ich prípravu a farmaceutické prípravky na ich báze

Načítavanie...

Číslo patentu: 278900

Dátum: 15.04.1992

Autori: Curran William, Ziegler Carl Bernard, Feigelson Gregg

MPK: A61K 31/40, C07D 477/00, C07D 205/08...

Značky: medziprodukty, alkyl-3-karboxykarbapenémové, spôsob, přípravu, báze, farmaceutické, zlúčeniny, přípravky, 2-substituovaný

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané 2-substituovaný alkyl-3-karboxykarbapenémové zlúčeniny všeobecného vzorca (I), kde všeobecné symboly majú význam uvedený v opise, spôsob a medziprodukty na ich prípravu a farmaceutické prípravky na ich báze. Uvedené zlúčeniny slúžia ako antibiotiká a inhibítory beta-laktamázy.