C07D 457/06

Príprava N-6-demetylovaných alkylesterov kyseliny 9,10-dehydrolyzergovej

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18635

Dátum: 28.04.2009

Autori: Mesar Tomaz, Casar Zdenko

MPK: C07D 457/02, A61P 25/00, A61K 31/48...

Značky: kyseliny, alkylesterov, n-6-demetylovaných, príprava, 9,10-dehydrolyzergovej

Text:

...liečiv na báze námeľových alkaloidov.0008 Skôr uvedené zlúčeniny a liečiva sa získajú tak, že sa poskytnú zodpovedajúce reakčné médiá, obsahujúce zmienené zlúčeniny a liečivá, napríklad reakčné médium z N 6-demetylácie alkylesteru kyseliny 9,l 0-dihydrolyzergovej podľa vynálezu, ktoré sú však bez, výhodne celkom bez, skôr definovaných nečistôt. Požadované zlúčeniny a liečivá je potom možne0009 V konkrétnom uskutočnení predložený...

Nová kryštálová forma kabergolínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15293

Dátum: 30.01.2008

Autori: Premrl Andrej, Ham Zoran

MPK: A61K 31/437, A61P 25/00, C07D 457/06...

Značky: kabergolínu, nová, forma, krystalová

Text:

...zhlukovanie objavuje len zriedka. Zhluky obsahujú dutiny, ktoré uchovávajú zvyškové rozpúšťadlá a nečistoty z matečných lúhov. Odstránenie rozpúšťadiel a nečistôt z ihlíc premytím a vysušením je ľahšie a rýchlejšie ako z nepravídelných častíc a zhlukov, čo zabezpečuje lepšiu0005 Práškový a neaglomerovaný kabergolín je veľmi vhodný na prípravu konečných dávkových foriem, pretože ho je možné homogénne inkorporovať do excipientov, čo zaručuje...

Spôsob prípravy kryštálových foriem kabergolínu cez nové stabilné solváty kabergolínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13719

Dátum: 25.10.2007

Autori: Crnugelj Martin, Ham Zoran

MPK: C07D 457/06

Značky: přípravy, stabilné, krystalových, kabergolínu, solváty, spôsob, foriem, nové

Text:

...1. Obrázok 2 Infračervené spektrum chlórbenzénového solvátu kabergolínu, získaného vpríklade 1.Obrázok 3 Záznam diferenčnej skenovacej kalorimetrie chlórbenzénového solvátu kabergolínu, pripraveného v príklade l.Obrázok 4 Práškový röntgenový difrakčný záznam Z-chlórtoluénového solvátu kabergolínu,pripraveného v príklade 2.Obrázok 5 Práškový röntgenový difrakčný záznam kryštálovej formy I kabergolínu,pripravenej V príklade 3.Obrázok 6...

Nové amidy lysergové kyseliny a způsoby jejich výroby, jakož i terapeutické prostředky obsahující tyto sloučeniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 260497

Dátum: 15.12.1998

Autori: Heidenbluth Karlheinz, Grawert Werner, Rostock Angelika, Bartsch Reni, Hoffmann Wolfgang, Morgenstern Evelyn, Glusa Erika, Schmidt Joachim, Hempel Roland, Dauth Christoph

MPK: C07D 457/06

Značky: způsoby, obsahující, jejich, nové, kyseliny, amidy, terapeutické, výroby, prostředky, lysergové, sloučeniny, jakož

Text:

...získané postupem podle vynálezu se výhodné ipřevándějí na adiční soli s kyselinami, které jsou přijatelné z fyzlologického hlediska. ako obvyklé kyseliny,které jsou ,přijatelné -z fyziologického hlediska přicházejí v úvahu napříkladVýroba» těchto adičních solí s kyselinami.se provádí o sobě známym způsobem smí.sením volné báze nebo r-oztoků této báze s odpovídající kyselinou nebo s jejími roztoky v organickêm rozpouštědle, například v...

Spôsob prípravy derivátov ergolínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279039

Dátum: 09.11.1994

Autori: Bedeschi Angelo, Cabri Walter, Candiani Ilaria, Zarini Franco

MPK: C07D 457/06

Značky: derivátov, přípravy, spôsob, ergolinu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy derivátov ergolínu všeobecného vzorca (I), kde R1 znamená C1-4 alkyl, cyklohexyl, fenyl alebo skupinu vzorca (CH2)nN(CH3)2, kde n je celé číslo, R2 znamená ktorúkoľvek skupinu symbolu R1 alebo vodík, pyridyl, pyrimidyl, pyrazinyl, pyridazinyl, tiazolyl alebo tiadiazol, R3 znamená C1-4 uhľovodík, R4 znamená vodík, halogén, metyltioskupinu, alebo fenyltioskupinu, R5 znamená vodík alebo metyl, reakciou ergolínamidu všeobecného...

Spôsob prípravy derivátov ergolínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279827

Dátum: 12.08.1992

Autori: Hummel-marquardt Heidi, Nickisch Klaus, Haffer Gregor, Weber Alfred, Kennecke Mario

MPK: C07D 457/06, C07D 457/12, A61K 31/48...

Značky: derivátov, přípravy, ergolinu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy derivátov ergolínu so všeobecným vzorcom (I) je založený na fermentatívnej selektívnej demetylácii v polohe N - 6 zlúčenín so všeobecným vzorcom (II), v ktorých majú substituenty významy uvedené v opisnej časti, pričom fermentácia sa uskutočňuje s použitím bakteriálnej kultúry kmeňa Streptomyces purpurascens DSM 40310 a/alebo Streptomyces roseochromogenes IFO 3363 a/alebo 3411.

2-Trifluoracetylderiváty ergolinu a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 262581

Dátum: 14.03.1989

Autori: Taimr Jan, Křepelka Jiří, Beneš Jan

MPK: C07D 457/04, C07D 457/06

Značky: ergolinu, způsob, jejich, 2-trifluoracetylderiváty, výroby

Text:

...se reakčni směs zpracuje způsoby obvyklýmí v chemii derivátů ergolinu, např. nalitím do vody, vytřepánim do rozpouštědla, nemísícíhc se s vodou, odpařením roztoku a chromatografii a/nebo kryetalizací ze vhodného rozpouštědla.Sloučeniny obecného vzorce I jsou nažloutlé, dobře krystalizujíci látky, mírně bázického charakteru, poskytující adični soli se silnými kyselinami.Způsob výroby 2-trifluoracetylderivátů ergolinu obecného vzorce I je...

Způsob přípravy methansulfonanu 2-brom-alfa-ergokryptinia

Načítavanie...

Číslo patentu: 250972

Dátum: 14.05.1987

Autori: Kejzlarová Jana, Stuchlík Josef, Krajíček Alois

MPK: C07D 457/06, C07D 457/04

Značky: 2-brom-alfa-ergokryptinia, způsob, přípravy, methansulfonanu

Text:

...v poměru 82 až 91. Dioxan se použije s obsahem dioxanhydrogenperoxidu 0,1 až 0,5 , jako bromačni činidlo se používá N-bromsukcinimid, N~bromacetamid, N-bromftaliimid, 3 250972N-bromsacharín nebo N-bromkaprolaktam. Protože reakce probíhá radikálovým mechanismem, slouží peroxidy obsažené v dioxanu jako iniciátor radikálové reakce.Reakce se provádí V rozmezi teplot 20 OC až teploty varu metylenchloridu, s výhodou za teploty mistnosti. Po...

Způsob izolace alkoholamidů kyseliny lysergové

Načítavanie...

Číslo patentu: 248920

Dátum: 12.03.1987

Autori: Andrýsek Stanislav, Bořucký Jan

MPK: C07D 457/06

Značky: způsob, lysergové, izolace, alkoholamidů, kyseliny

Text:

...-10 °C do 10-20 obj. dílů /vzhledem k použitému množství rozpouštědel/ nasyceného vodného roztoku chloridu sodného. Tím se vyloučí přítomné amidy kyseliny lysergové ve formě sraženiny, kdežto přítomný imidazol a dimethylformmid zůstanou rozpuštěny vo rodě. Po separaci filtrací se sraženiny rozpustí V horkém acetonu /Ěímž se odstraní zbytky strženého chloridu sodného/ a po Ddpaření acetonu se odparek krystalizuje z vhodného rozpouštědla, aby se...

Způsob výroby 8alfa-substituovaných 6-methyl-ergolinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 231955

Dátum: 15.12.1986

Autor: Sauer Gerhard

MPK: C07D 457/02, C07D 457/06, C07D 457/12...

Značky: výroby, 6-methyl-ergolinů, 8alfa-substituovaných, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby 8alfa-substituovaných 6-methyl-10alfa-H-ergolinů z odpovídajících 8alfa-substituovaných 9,10-didehydro-6-methyl-ergolinů redukcí alkalickým kovem v amoniaku. Redukce se provádí při teplotě v rozmezí -70 až -30 °C, popřípadě za přítomnosti dalšího rozpouštědla a/nebo popřípadě za přídavku arylaminu. Vyráběné látky slouží jako biologicky aktivní substance nebo jako meziprodukty k jejich výrobě.

Způsob výroby ergotderivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 229948

Dátum: 15.11.1986

Autori: Ast Gerhard, Neef Günter, Schröder Gertrud, Saurer Gerhard, Eder Ulrich

MPK: C07D 457/06

Značky: výroby, způsob, ergotderivátů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby ergotderivátů obecného vzorce I ve kterém značí jednoduchou vazbu C-C- nebo dvojnou vazbu-C=C-, R2 vodík, chlor nebo brom, R6 alkyl s 1 až 3 atomy uhlíku, X methyl, methoxyl, vodík, fluor, chlor, aminoskupinu nebo skupinu vzorce kde R` a R", které jsou stejné nebo různé, značí vodík nebo alkyl s 1 nebo 2 atomy uhlíku, vyznačující se tím, že se nechá reagovat ekvimolární množství trimethylaluminia a volného anilinu nebo derivátu...

Způsob přípravy substituovaných amidů kyseliny lysergové a jejích derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246643

Dátum: 13.03.1986

Autori: Dušek Karel, Hutera František, Neužil Lumír, Myška Josef, Ptáeník Poemysl, Šafareík Jioí

MPK: C07D 457/06

Značky: jejich, substituovaných, amidů, lysergové, přípravy, kyseliny, způsob, derivátů

Text:

...nutnost použít rozpoultědlo, ktoré ae n reakčaí nvm.Nyní bylo nalezeno, že k přípravě zubstituovaných mou chora uvedených kyselín lze výhodně pouäít ginko kondenzsční činidlo fcnyl-łł-fenylfoeforylmdochloríd vzorce IIIToto čínidlo je látka snadno dostupná z levnýoh s blžnýoh aurovín (víz syntnuís 1976, 185) s bylo použito k přípravě enhydrídd karbozylovýcb kyselín (Syatheeie | 981,2 ĺ 8) a peptidů (Syntheaíe 1982, 288).Výhodou použití...

Způsob výroby 2-brom-8-ergolinylových sloučenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 247089

Dátum: 13.02.1986

Autori: Šimunek Pavel, Kvasnieka Milan, Dubiel Josef

MPK: C07D 457/06, C07D 457/12

Značky: způsob, 2-brom-8-ergolinylových, sloučenin, výroby

Text:

...1,1 molárního ekvlvalentu bromu nebo bromovodíku, vztaženo na B-ergolinylovou sloučeninu.Brom-ovodík se použije üčelně ve formě 33 roztoku v ledové kyselině octové.Reakční produkt může být po ukončení reakce oddělen od reakčni směsi jednoduchým technickým postwpem, jako je extrakce a krystalizace.Průběh způsobu podle vynálezu je překvapující, neboť v pracích Troxlera a Hofmana (1. Ct.) byl již molekulární brom použit, přičemž se rychle...