C07D 457/02

Príprava N-6-demetylovaných alkylesterov kyseliny 9,10-dehydrolyzergovej

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18635

Dátum: 28.04.2009

Autori: Casar Zdenko, Mesar Tomaz

MPK: C07D 457/02, A61P 25/00, A61K 31/48...

Značky: príprava, kyseliny, 9,10-dehydrolyzergovej, alkylesterov, n-6-demetylovaných

Text:

...liečiv na báze námeľových alkaloidov.0008 Skôr uvedené zlúčeniny a liečiva sa získajú tak, že sa poskytnú zodpovedajúce reakčné médiá, obsahujúce zmienené zlúčeniny a liečivá, napríklad reakčné médium z N 6-demetylácie alkylesteru kyseliny 9,l 0-dihydrolyzergovej podľa vynálezu, ktoré sú však bez, výhodne celkom bez, skôr definovaných nečistôt. Požadované zlúčeniny a liečivá je potom možne0009 V konkrétnom uskutočnení predložený...

Způsob výroby lysergenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266767

Dátum: 12.01.1990

Autori: Veselý Zdeněk, Trojánek Jan

MPK: C07D 457/02

Značky: výroby, lysergenu, způsob

Text:

...podílů chromatografuje na eloupci silikagelu. Výtčžky lyeergenu (I) uspokojivá kvality ee pohyhují mezi 25 až 30 .Provedení obou alternativních poatupů je Jednoduché a nevyžaduje žádné náročné zařízení.Způsob výroby podle vynálezu je nejlépe petrný z příkladů provedení, které ilustruJí, ale nikterak neomezuji obecnoet postupu podle vynálezu.K roztoku 0.955 g (4 mmol) agroklavinu vo 100 ml bezvodého methanolu se přidá 3.5 g (40 mmol)...

Způsob výroby derivátů ergolinylthiomočoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 258487

Dátum: 16.08.1988

Autori: Haffer Gregor, Biere Helmut

MPK: A61K 31/48, C07D 457/02

Značky: derivátů, způsob, výroby, ergolinylthiomočoviny

Text:

...kovů, slrníky alkalických kovů nebo kovů alkalických zemin, thiomočovina, Bunteovy soli apod., přičemž výhodnými thiolačnímí činldly jsou xanthogenáty alkalických kovů, jako je etylxanthogenát draselný nebo metylxanthogenat draselný, a sirníky alkalických kovů, jako je sirník sodný nebo airník draselný.K provádění thiolační reakce jsou vhodná všechna ínertní rozpouštědla, jak ta výše uvedena. tak i dimetylformamid, dimetylsulfoxid aj., a též...

Způsob přípravy částečně nových 10 alfa-methoxy-6-methyl-ergolinových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255876

Dátum: 15.03.1988

Autori: Kiss Béla, Trischler Ferenc, Kassai Anna, Lapis Erzsébet, Stefkó Béla, Megyeri Gábor, Kárpáti Egon, Keve Tibor, Szombathelyi Zsolt, Szporny László, Groó Dóra, Laszlovszky István, Bogsch Erik, Galambos János, Pálosi Eva

MPK: C07D 457/02

Značky: alfa-methoxy-6-methyl-ergolinových, částečně, nových, způsob, derivátů, přípravy

Text:

...Přidáním hydroxidu amonného se pH roztoku upraví na hodnotu 6. Směs se extrahuje rozpouštědlem, které je nemísitelné s vodou, například chloroformem, dichlormetanem, benzenem,tetrachlormetanem a toluenem, s výhodou chloroformem.Chloroformová fáze se pak vysuší a odpaří. Odparek, který obsahuje 2-halogen-lumi-lysergol,se rozpustí ve směsi aprotického rozpouštědla, jako je například aceton, etylacetát, benzen a acetonitril, s výhodou...

Způsob přípravy částečně nových derivátů 2-halogennicergolinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255875

Dátum: 15.03.1988

Autori: Groó Dóra, Kárpáti Egon, Megyeri Gábor, Szporny László, Bogsch Erik, Kiss Béla, Pálosi Eva, Galambos János, Stefkó Béla, Lapis Erzsébet, Laszlovsky István, Trischler Ferenc, Szombathelyi Zsolt, Keve Tibor, Kassai Anna

MPK: C07D 457/02

Značky: nových, přípravy, způsob, derivátů, 2-halogennicergolinu, částečně

Text:

...° proteínu 1,7 až 1,8 mg/ml).Pro studium a 1 ~receptoru byly v celkovém objemu 1 ml použitý membránový preparát,liganda (0,5 mmol 3 H-prazosinu) a testovaná sloučenína.Po 30 minutové inkubaci při 23 OC se vzorky přefiltrují přes Whatman GF/B filtr n čtyřlkrát promyjí 4 ml pufru.Sloučenina Dávka Antihypoxiální Usnadňování učení Antagonismus přítůstku mg/kg účinek doba přev doba latence jako inhibičního účinku na per os žítí jako ...

Způsob výroby piperazin-1-ylergolinových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252840

Dátum: 15.10.1987

Autori: Rossi Alessandro, Traquandi Gabriella, Pegrassi Lorenzo, Temperilli Aldemio, Mantegani Sergio

MPK: C07D 457/02

Značky: výroby, derivátů, způsob, piperazin-1-ylergolinových

Text:

...látkami,jako jsou například oxid křemičitý, mastek, kyselina stearová, stearát hořečnatý či vápenatý nebo/a polyetylenglykoly, popřípadě spolu s pojidly, jako jsou například škroby, želatina,metylcelulosa, arabská guma, tragant a polyvinylpyrrolidon, desintegračními činidly, jako jsou například škroby, alginová kyselina, algináty, pěnicími směsmi, barvivy, sladidly,smáčedly, jako jsou například lecithin, polysorbáty a laurylsulfáty, a obecně...

Způsob výroby derivátů ergolinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251800

Dátum: 13.08.1987

Autori: Huth Andreas, Haffer Gregor, Sauer Gerhard, Biere Helmut

MPK: C07D 457/02

Značky: výroby, způsob, ergolinu, derivátů

Text:

...fázi se k odštěpeni halogenvodiku přidává polární aprotické rozpouštědlo jako dimetylformamid. Při zpúsobu podle vynálezu však i índolinu rušivé halogenace indolu vznikajíciho známým postupem nenastává.způsob podle vynálezu se účelně provádí tak, že se 2,3-dihydroergolin a báze rozpustí V apolárnim rozpouštědle, roztok se popřípądě ochladí a pomalu se přidá elektrofil. Reakče je ukončena po 10 až 100 minutách. Potom se reakčni směs vyčistí...

Způsob přípravy 1-alkylovaných derivátů dihydrolysergolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234498

Dátum: 01.03.1987

Autori: Spáčil Jiří, Černý Antonín, Stuchlík Josef, Křepelka Jiří, Cvak Ladislava

MPK: C07D 457/02, C07D 457/00

Značky: způsob, přípravy, dihydrolysergolu, derivátů, 1-alkylovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy l-alkylovaných derivátů dihydrolysergolu obecného vzorce I kde Rl znamená C1 - C4 alkyl a R2 znamená vodík nebo methoxyskupinu. Látky obecného vzorce I jsou meziprodukty pro syntézu terapeuticky významných látek, zejména nicergolin, což je D-l,6-dimethyl-8 (-(5-bromnikotinoyl)oxymethyl-10 (-methoxyergolin. Látky vzorce I se postupem podle vynálezu připravují alkylací methylesteru kyseliny dihydrolysergové respektive methylesteru...

Způsob výroby derivátů ergolinu arylovaných v poloze 1

Načítavanie...

Číslo patentu: 236786

Dátum: 15.02.1987

Autor: Bolliger Georg

MPK: C07D 457/02, C07D 457/00

Značky: arylovaných, poloze, výroby, ergolinu, způsob, derivátů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby derivátů ergolinu arylovaných v poloze 1 obecného vzorce I v němž Ar znamená fenylovou skupinu, která je popřípadě monosubstituována nebo disubstituována chlorem nebo fluorem, nebo která je popřípadě monosubstituována hydroxyskupinou, methylovou skupinou, methoxyskupinou nebo trifluormethylovou skupinou, R, R1 a R2 znamenají každý atom vodíku nebo R znamená atom vodíku a R1 a R2 znamenají společně jednoduchou vazbu nebo R a R1...

Způsob výroby nových 2-substituovaných derivátů ergolinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248739

Dátum: 12.02.1987

Autori: Wachtel Helmut, Sauer Gerhard, Schneider Herbert, Huth Andreas

MPK: A61K 31/48, C07D 457/12, C07D 457/02...

Značky: 2-substituovaných, nových, výroby, způsob, ergolinu, derivátů

Text:

...skupinu, pak se postup provádí tak, že se nechá reagovat ergolin vzorce II s acylchloridem v přítomnosti Lewisovy kyseliny, jako například chloridu hlinitého. Není-li však acylchlorid kapalnou látkou, pak se může jako rozpouštědlo používat například nitrobenzen nebo chlorbenzen.Reakce se provádí výhodné při teplotách pod teplotou místnosti, jako při teplotách od ~ 10 do -5 °C a je ukončená po 1 až 5 hodinách.Karbonylová skupina, která je...

Způsob výroby nových 2-substituovaných derivátů ergolinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248738

Dátum: 12.02.1987

Autori: Huth Andreas, Wachtel Helmut, Schneider Herbert, Sauer Gerhard

MPK: C07D 457/12, A61K 31/48, C07D 457/02...

Značky: výroby, ergolinu, derivátů, způsob, nových, 2-substituovaných

Text:

...dvojnou vazbu uhlíkuhlík nebo trojnou vazbu uhlíksuhlík, pak lze tuto nenasycenou vazbu snadno redukovat například za použití Raney-niklu nebo paiádia na uhlí V alifatickém alkoholu při teplotě místnosti a atmosférickém tlaku úplně nebo parciärně za vzniku odpovidajícího hydrogenačního produktu.Obsahuje-li ethinylový substituent v. poloze 2 chránicí skupinu, jako skupinu siMezR, pak je možno tuto skupinu odstranit působením slabe...

Způsob výroby nových 2-substituovaných derivátů ergolinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248050

Dátum: 15.01.1987

Autori: Schneider Herbert Hans, Huth Andreas, Wachtel Helmut, Sauer Gerhard

MPK: A61K 31/48, C07D 457/12, C07D 457/02...

Značky: způsob, 2-substituovaných, derivátů, nových, ergolinu, výroby

Text:

...derivát Z-lithiumergolinu.Představuje-li substituent v pol-oze 2 vo-lnou karboxylovou funkci, pak lze tuto funkci popřípadě o sobě známymi metodami esteriiikovat působením alifatického alkoholu vzorce RDH, v němž R znamená ualkylovou skupinus 1 až 4 atomy uhlíku.Za tim üčelem se například ergolin-z-karboxylová kyselina uvede v reakcí s alkoholem v přítomnosti anorganické kyseliny jako kyseliny chlorovodíkové nebo kyseliny chloristé při...

Způsob přípravy N1 alkylovaných derivátů dihydrolysergolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247570

Dátum: 15.01.1987

Autori: Spáčil Jiří, Stuchlík Josef, Cvak Ladislav, Roder Lubomír, Markovič Luboš, Krajíček Alois

MPK: C07D 457/02

Značky: dihydrolysergolu, alkylovaných, přípravy, derivátů, způsob

Text:

...v přitomnoati tetciárni báze převade na tosyl - resp. mesylester lysergolu IV a, b,(IV a) R 3 znamená CH 3-c 6 H 4-s 02(IV b) R 3 znamená CH 3-S 02 c) sloučenina IV a, b převede fotoadicí methanolu za přítomnosti silné kyseliny na tosyltmesyllester 1 O-A 1 fa-methcxydlhydrolyaergolu V a, b.d) získaný 10-alfa-methylether a chráněnou hydroxylovou skupinou vzorce V a, b ąlkyluje alkylhulogenidem nebo dimethylsulfátem v methylenchloridu...

Způsob výroby nových ergolinových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 232000

Dátum: 15.12.1986

Autori: Temperilli Aldemio, Ruggieri Daniela, Salvati Patricia, Bernardi Luigi, Arcari Giuliana

MPK: C07D 457/02

Značky: nových, způsob, ergolinových, výroby, derivátů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby nových ergolinových derivátů obecného vzorce I ve kterém Rl znamená atom vodíku nebo methylovou skupinu, R2 představuje atom vodíku, atom halogenu, methylovou skupinu, kyanoskupinu, alkylthioskupinu s 1 až 4 atomy uhlíku nebo fenylthioskupinu, R3 znamená atom vodíku nebo methoxyskupinu, R4 představuje alkylovou, alkenylovou, alkinylovou nebo cykloalkylovou skupinu, obsahující vždy až 4 atomy uhlíku nebo methylcyklopropylovou...

Způsob výroby 8alfa-substituovaných 6-methyl-ergolinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 231955

Dátum: 15.12.1986

Autor: Sauer Gerhard

MPK: C07D 457/06, C07D 457/02, C07D 457/12...

Značky: 6-methyl-ergolinů, 8alfa-substituovaných, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby 8alfa-substituovaných 6-methyl-10alfa-H-ergolinů z odpovídajících 8alfa-substituovaných 9,10-didehydro-6-methyl-ergolinů redukcí alkalickým kovem v amoniaku. Redukce se provádí při teplotě v rozmezí -70 až -30 °C, popřípadě za přítomnosti dalšího rozpouštědla a/nebo popřípadě za přídavku arylaminu. Vyráběné látky slouží jako biologicky aktivní substance nebo jako meziprodukty k jejich výrobě.

Způsob výroby D-1,6-dimethyl-8ß-(5-bromnikotinoyl)oxymethyl-10a-methoxyergolinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229086

Dátum: 15.04.1986

Autori: Stuchlík Josef, Černý Antonín, Spáčil Jiří, Křepelka Jiří

MPK: C07D 457/02

Značky: d-1,6-dimethyl-8ß-(5-bromnikotinoyl)oxymethyl-10a-methoxyergolinu, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby D-1,6-dimethyl-8 beta-(5-bromnikotinoyl)oxymethyl-10 alfa-methoergolinu vzorce I vyznačující se tím, že se a) kyselina 1-methyl-D-lysergová vzorce VII uvede za ozařování, v přítomnosti silné kyseliny, do reakce s methanolem za vzniku methylesteru kyseliny 1-methyl-10 alfa-methoxydihydrolysergové vzorce VIII b) získává methylester vzorce VIII se zredukuje komplexním hydridem, výhodně borohydridem sodným, na 1-methyl-10...

Způsob výroby derivátů ergolinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245799

Dátum: 17.09.1985

Autori: Binko Ladislav, Martiško Ján, Mrenica Jaroslav, Michalec Peter, Sura Helmut, Molitor 1uboslav, Moško Oddej

MPK: A61K 31/48, C07D 457/02

Značky: způsob, výroby, ergolinu, derivátů

Text:

...- 4 998,8 - 5 492,0 hydralazln 1 - 679,9 - 2 092,9 - 665,5 - 40,0 5 - 5 358,7 - 2 666,0 - 2 719,4 - 933,1 oz-methyldopa 30 - 1 386,4 - 2 679,4 - 1 333,0 66,7 100 - 1 333,0 - 3 385,9 - 2 692,7 - 3 332,5 O T a b u l k a 2ľäžinek na srdeční frekvenci SF u krys (SHR) průměrné odchýlky od stavu u neošetřených kontrolních zvířat skupiny po 4 krysáchsloučenlna dávka změny ~v SF mapy/min mg/kg 1. den 4. den 1 hodina 5 hodín 1 hodina 5 hodin.po...

Způsob výroby derivátů ergolinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245790

Dátum: 17.09.1985

Autori: Guldan 1udovat, Potisk Jozef, Eueiaková Alžbeta, Révus Miloš, Mašek Ján, Oepiš Jaromar, Kotek Jioa

MPK: C07D 457/02, A61K 31/48

Značky: výroby, ergolinu, způsob, derivátů

Text:

...než hydralazin (1 až 5 milígramů/kilogram per os a a-Inethyldopa 30 až 100 mg/kg per os bez vyvolávání reflexního zvýšení srdečnĺ frekvence, které bylo pozorováno v případě posledné zmíněných standardních látek.Účinek na systolický krevní tlak SKTkrys (SHR), průměrné odchýlky od stavu u neošetřených kontrolních zvířat skupinypo 4 krysách(zlíg/kg per os 1 hodina po podání 1 2 31. den 4. den 5 hodin 1 hodina 5 hodin po podání po podání...