C07D 417/02

Spôsob prípravy 2-metyl-1-(2-metylpropyl)-1H-imidazo[4,5-c][1,5] naftyridín-4-amínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10353

Dátum: 28.12.2005

Autori: Toussaint Clement, Martin Hugues, Dubois Fabrice, Ach David

MPK: C07D 417/02, C07D 491/00, C07D 471/00...

Značky: naftyridín-4-amínu, 2-metyl-1-(2-metylpropyl)-1h-imidazo[4,5-c][1,5, přípravy, spôsob

Text:

...s nosičom obsahujúcim organickú kvapalinu miešateľnú s vodou spojenie 4-chlór-3-nitrol,5 naftyridinu vnosičí s izobutylamínom za podmienok vhodných na tvorbu zmesi obsahujúcej A 74-(2-metylpropy 1)-3-nitro 1,5 naftyridin-4-amín spojenie zmesi obsahujúcej N 4-(2-metylpropyl)-3-nitrol,5 naftyridin-4-amín s vodou za vzniku tuhého N 4-(2 ~metylpropyl)-3-nitro 1,5 naftyridín-4-aminu oddelenie aspoň časti 1 v 4-(2 mety 1 propyl)-3-nitro 1,5...

Fungicidní prostředek a způsob výroby jeho účinné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 270567

Dátum: 12.07.1990

Autori: Gilkerson Terence, Jennens David, Coombs Mandy

MPK: C07D 279/04, C07D 279/06, A01N 43/86...

Značky: účinné, fungicidní, látky, prostředek, výroby, způsob

Text:

...otom vodiku o když R znamená terc.-butylovou skupinu, fenylovou skupinu nebo 2-methoxyfenylovou skupinu, X představuje otom kysliku nebo atom siry.Přikladem eubatituentu značíciho otom halogenu je otom fluoru, otom bromu u atom chloru. Alkylová nebo alkenylová skupine obsahuje vždy uvedený počet atonů uhllku a má přímý nebo rozvětvený řetězec. V těchto případech jde účelně o nethylovou, ethylovou,propylovou nebo propenylovou skupinu. Pokud...

Fungicidní prostředek a způsob výroby jeho účinné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 270566

Dátum: 12.07.1990

Autori: Gilkerson Terence, Coombs Mandy, Jennens David

MPK: C07D 279/08, C07D 279/04, A01N 43/86...

Značky: prostředek, výroby, účinné, látky, fungicidní, způsob

Text:

...vzorce OR 3.ve kteréo R 3 znelenó otoe vodiku nebo elkylovou okuplnu e F 2 představuje otoo vodlku a Q znelenâ kyenoekuplnu nebo F 1 e P 2 v dohroeady zne|enojlekuplnu vzorceve ktere HelzneIená tou helogenu, eReekce ee obvykle provádí v lnertnxe organické rozpouätedle, jako je other nebo dlchlornethen, při teplote uezl teplotou nletnoetl e teplotou rpětného toku. Pokud Pl a F 2 předscavujl dohroeady ekuplnu vzorcea Q znamená eco vodlku,...

Sposob kontroly procesu oxidácie 2-merkaptobenztiazolu peroxidom vodíka

Načítavanie...

Číslo patentu: 259557

Dátum: 17.10.1988

Autori: Kukučka Ľubomír, Muchová Jana, Muntágová Ľubica

MPK: G01N 21/33, C07D 417/02

Značky: spôsob, peroxidom, vodíka, procesu, kontroly, oxidácie, 2-merkaptobenztiazolu

Text:

...vo filtráte .nižšia ako 1 z množstva d-o reakcie vstupujúceho, v oxidačnej zmesi, prevažuje oxixdač-né činidlo. Ak je koncentrácia» Z-merkaptobenztiazolil vo filtráte vyššia ako 4 0/0 z množstva do reakcie vstupujúceho v oxidačnej zmesi, je nedostatok oxídačného činidla.Výhoda analytickej kontroly procesu oxidačiíej reakcie Z-merkaptobenztiazolu vodným roztokom peroxidu vodíka v prostredi zmesi alifatického alebo alícyklického alkoholu a...