C07D 411/04

(-)-cis-4-Amino-1-(2-hydroxymetyl-1,3-oxatiolan-5-yl)-(1H)-pyrimidin- 2-ón, farmaceutická kompozícia, ktorá ho obsahuje a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283430

Dátum: 24.06.2003

Autori: Mutton Ian Martin, Storer Richard, Coates Jonathan Alan Victor, Penn Charles Richard, Williamson Christopher

MPK: C07D 411/04, A61P 31/18, A61K 31/506...

Značky: farmaceutická, ktorá, 2-ón, obsahuje, cis-4-amino-1-(2-hydroxymetyl-1,3-oxatiolán-5-yl)-(1h)-pyrimidín-2, kompozícia, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa (-)-cis-4-amino-1(2-hydroxymetyl-1,3-oxatiolan-5-yl)-(1H)-pyrimidin-2- ón, ktorý prípadne ako prímes obsahuje najviac 5 hmotnostných % svojho (+)-enantioméru, jeho farmaceuticky prijateľné deriváty, farmaceutické prostriedky, ktoré ho obsahujú a ich použitie na výrobu liečiva na liečenie vírusovej infekcie.

Akridan-9-ditiokarboxylátové deriváty na vytváranie chemiluminiscencie s peroxidázou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10079

Dátum: 18.12.2002

Autori: Akhavan-tafti Hashem, Xie Wenhua, De Silva Renuka

MPK: C07D 219/04, C07D 219/00, C07D 221/18...

Značky: peroxidázou, chemiluminiscencie, akridan-9-ditiokarboxylátové, vytváranie, deriváty

Text:

...oxídáciu predkladaných zlú čenín peroxidázou. b. Reakcia enolov s HRPRad dokumentov opisuje vzdušnú oxidáciu enolizovateľných aldehydov katalyzovanú peroxidázou (H. Gallardo, et al., Biochim. Biophys. Acta, 789, 57-62 (1984) W. J. Baader, et al., Biochem. Ed., 14 (4), 190-2 (l 986) I. Nantes, et al., Photochem. Photobíol., 63 (6), 702-8 (1996. Predpokladá sa, že reaktívnym substrátom je malé množstvo enol formy V rovnováhe s aldehydom....

Spôsob diastereoselektívnej syntézy opticky aktívnych cis-nukleozidov a ich analógov a derivátov, medziprodukty a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 281954

Dátum: 12.07.2001

Autori: Tse Allan, Mansour Tarek, Jin Haolun, Siddiqui Arshad

MPK: C07B 57/00, C07D 317/24, C07D 317/34...

Značky: medziprodukty, přípravy, cis-nukleozidov, diastereoselektívnej, aktívnych, opticky, spôsob, derivátov, syntézy, analógov

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob diastereoselektívnej syntézy opticky aktívnych cis-nukleozidov a ich analógov a derivátov všeobecného vzorca (I), kde W predstavuje atóm síry, sulfinylskupinu, sulfonylskupinu alebo atóm kyslíka X predstavuje atóm síry, sulfinylskupinu, sulfonylskupinu alebo atóm kyslíka R1 predstavuje atóm vodíka alebo acylskupinu a R2 predstavuje zvyšok purínovej alebo pyrimidínovej zásady nachádzajúcej sa v nukleozidoch vyskytujúcich sa v...

Stereoselektívny spôsob výroby nukleozidových analógov a salicyláty nukleozidových analógov

Načítavanie...

Číslo patentu: 281327

Dátum: 09.07.1997

Autori: Goodyear Michael David, Hallet Peter, Whitehead Andrew Jonathan, Hill Malcolm Leithead, Hornby Roy, Dwyer Owen

MPK: C07D 411/04, C07D 327/04

Značky: nukleozidových, stereoselektívny, spôsob, analógov, salicyláty, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Stereoselektívny spôsob výroby nukleozidových analógov všeobecného vzorca (I), pri ktorom sa purínová alebo pyrimidínová báza alebo jej analóg nechá reagovať s medziproduktom všeobecného vzorca (IVa) alebo (IVb), pričom reakcia s purínovou alebo pyrimidínovou bázou alebo jej analógom sa vykonáva bez pridania Lewisovej kyseliny ako katalyzátora salicyláty zlúčenín všeobecného vzorca (I). Výsledné produkty je možné použiť ako protivírusovú...

(-) -Cis-4-Amino-5-fluór-1-(2-hydroxymetyl-1,3-oxatiolan-5-yl)-(1H)- pyrimidin-2-ón, zmes obsahujúca túto zlúčeninu, farmaceutická kompozícia obsahujúca túto zlúčeninu, zlúčenina alebo zmes na použitie v terapii a použitie zlúčeniny alebo zmesi na …

Načítavanie...

Číslo patentu: 280131

Dátum: 07.12.1994

Autor: Dionne Gervais

MPK: C07D 411/04, A61K 31/505

Značky: obsahujúca, pyrimidin-2-ón, zlúčeniny, použitie, farmaceutická, cis-4-amino-5-fluór-1-(2-hydroxymetyl-1,3-oxatiolan-5-yl)-(1h, túto, kompozícia, zlúčenina, terapii, zmesí, zlúčeninu

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa (-)-cis-4-amino-5-fluór-1-(2-hydroxymetyl-1,3-oxatiolan-5-yl)-(1H)- pyrimidin-2-ón a jeho farmaceuticky prijateľné soli, estery alebo soli takýchto esterov a ich farmaceutické využitie v rámci výroby liečiv na liečenie vírusovej infekcie. Opisuje sa i farmaceutická kompozícia, ktorá ako účinnú látku obsahuje niektorú z uvedených zlúčenín.

(-)cis-4-Amino-1-(2-hydroxymetyl-1,3-oxatiolán-5-yl)-(1H)-pyrimidín-2- ón v kryštalickej forme, spôsob jeho prípravy a farmaceutický prostriedok s jeho obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 281249

Dátum: 09.11.1994

Autori: Roberts Tony Gordon, Ravenscroft Paul

MPK: C07D 411/04, A61K 31/505

Značky: cis-4-amino-1-(2-hydroxymetyl-1,3-oxatiolán-5-yl)-(1h)-pyrimidín-2, spôsob, prostriedok, farmaceutický, kryštalickej, formě, obsahom, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

(-)-cis-4-Amino-1-(2-hydroxymetyl-1,3-oxatiolán-5-yl)-(1H)-pyrimidín- 2-ón v kryštalickej forme, a to vo forme ihličkovitých alebo bipyramidálnych kryštálov. Spôsob ich prípravy a farmaceutický prostriedok s protivírusovým účinkom, ktorý túto látku obsahuje.

Použitie 1-[2-(hydroxymetyl)-1,3-oxatiolán-5-yl]-5-fluórcytozínu na výrobu farmaceutického prostriedku

Načítavanie...

Číslo patentu: 279542

Dátum: 06.04.1994

Autori: Painter George Robert Iii, Furman Phillip Allen

MPK: A61K 31/505, C07D 411/04

Značky: 1-[2-(hydroxymetyl)-1,3-oxatiolán-5-yl]-5-fluórcytozínu, farmaceutického, prostriedku, použitie, výrobu

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie 1-[2-(hydroxymetyl)-1,3-oxatiolán-5-yl]-5-fluórcytozínu vzorca (I), výhodne vo forme cis-izoméru a jeho farmaceuticky prijateľných derivátov na výrobu farmaceutického prostriedku na ošetrovanie alebo profylakciu infekcií spôsobených vírusom hepatitídy B.

3-chlor-6-(1-methyl-4-piperidyl)-6H-dibenz/b,e/1,4-oxathiepin a jeho hydrogenmaleinát

Načítavanie...

Číslo patentu: 237485

Dátum: 15.01.1987

Autori: Protiva Miroslav, Valchář Martin, Šindelář Karel, Dlabač Antonín

MPK: C07D 411/04

Značky: hydrogenmaleinát

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru syntetických léčiv. Jeho předmětem je 3-chlor-6-(1-methyl-4-piperidyl)-6H-dibenz(b,e)-l,4-oxathiepin vzorce I, jakož i jeho krystalický hydrogenmaleinát, který je vhodný k farmakologickému testování a k výrobě orálních lékových forem. Látka I a její maleinát jsou nekataleptickými neuroleptiky, které prokazují své antidopaminergní působení v testu ovlivnění obratu a metabolismu dopaminu ve striatu krysího mozku. Pro látku...