C07D 335/02

Farmaceutická kompozícia, obsahujúca (1S)-1,5-anhydro-1-[5-(4-etoxybenzyl)-2-metoxy-4-metylfenyl]-1-tio-D- glucitol a metformín a inzulínový sekretagogom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17845

Dátum: 16.04.2010

Autori: Takahashi Teisuke, Uchida Saeko

MPK: A61K 31/155, A61K 31/382, A61K 31/4439...

Značky: 1s)-1,5-anhydro-1-[5-(4-etoxybenzyl)-2-metoxy-4-metylfenyl]-1-tio-d, farmaceutická, inzulínový, kompozícia, metformín, glucitol, obsahujúca, sekretagogom

Text:

...že pacienti s diabetes typ 2, pokiaľ sú vystavení hyperglykemickým podmienkam po dlhšie obdobie, budú trpieť zníženou funkciou beta-buniek ničmenej väčšina antidiabetických agens je neschopných adekvátne potlačiť totozníženie, i keď sú hladiny krvnej glukózy znížené.0003 Z dôvodu vyriešenia týchto problémov pri liečbe jedným liečivom sa uvažuje o kombinačnej liečbe, kedy je použitá kombinácia antidiabetických látok, ktoré pôsobia rôznymi...

Farmaceutická kompozícia, obsahujúca (1S)-1,5-anhydro-1-[5-(4-etoxybenzyl)-2-metoxy-4-metylfenyl]-1-tio-D- glucitol a metformín a ich použitie pri liečbe diabetes

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15452

Dátum: 16.04.2010

Autori: Uchida Saeko, Takahashi Teisuke

MPK: A61K 31/382, A61K 31/4439, A61K 31/155...

Značky: liečbe, kompozícia, obsahujúca, diabetes, použitie, glucitol, metformín, 1s)-1,5-anhydro-1-[5-(4-etoxybenzyl)-2-metoxy-4-metylfenyl]-1-tio-d, farmaceutická

Text:

...antidiabetických agens je neschopných adekvátne potlačiť toto zníženie, i keď sú hladiny krvnej glukózy znížené. Z dôvodu vyriešenia týchto problémov pri liečbe jedným liečivom sa uvažuje o kombinačnej liečbe, kedy je použitá kombinácia antidiabetických látok, ktoré pôsobia rôznymi mechanizmami. Napriek tomu len málo kombinácií je schopných znížiť uvedené problémy s použitím jedného liečiva. Napr. sulfonylureázy, sú ďalej zvyšované,...

Derivát 1-heterodiénu a činidlo na potláčanie škodlivých organizmov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17504

Dátum: 17.12.2009

Autori: Yano Makio, Morohoshi Jyunko, Kutose Koichi, Kanazawa Jyun, Hamamoto Isami, Takahashi Jyun

MPK: A01N 43/08, A01N 43/10, A01N 43/12...

Značky: organizmov, derivát, potláčanie, 1-heterodiénu, činidlo, škodlivých

Text:

...skupinu, pyrimidín-4-ylovú skupinu, pyrimidln-5-ylovú skupinu, pyridazín-3-ylovú skupinu. pyridazin-4-ylovú skupinu a triazinylovú skupinu.0013 Vo vzorci (2) sú W. A, R 1, m a n rovnaké ako bolo definované vyššie, X predstavuje atóm kysllka alebo atóm slry, R 2 predstavuje voliteľne substituovanú C 16 alkylovú skupinu, voliteľne substituovanú C 2-6 alkenylovú skupinu, voliteľne substituovanú C 2-6 alkinylovú skupinu, voliteľne...

Nové deriváty 4-(heterocykloalkyl)benzén-1,3-diolov ako inhibítory tyrozinázy, spôsob ich prípravy a ich použitie v humánnej medicíne a tiež v kozmetike

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12924

Dátum: 02.12.2009

Autori: Boiteau Jean-guy, Pascal Jean-claude

MPK: A61K 31/341, A61K 31/381, A61K 31/351...

Značky: přípravy, inhibitory, medicině, použitie, tiež, deriváty, nové, spôsob, humánnej, tyrozinázy, 4-(heterocykloalkyl)benzén-1,3-diolov, kozmetike

Text:

...krému predávaného pod názvom Iklen®.Predkladatelia teraz prekvapivo a neočakávane zistili, že nové zlúčeniny s 4-(heterocykloalkyl)benzén-l,3-diolovou štruktúrou sa vyznačujú veľmi dobrou inhibičnou aktivitou voči enzýmu tyrozináze a veľmi nízkou cytotoxicitou. Okrem toho sa tieto zlúčeniny vyznačujú inhibičnou aktivitou voči tyrozináze, ktorá je vyššia než aktivita rucinolu, pričom súčasne sú voči melano cytom menej cytotoxické...

N-acylsulfónamidové promotéry apoptózy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16592

Dátum: 12.11.2004

Autori: Mcclellan William, Bruncko Milan, Lynch Christopher, Kunzer Aaron, Wendt Michael, Petros Andrew, Park Cheol-min, Ding Hong, Song Xiaohong, Elmore Steven, Wang Xilu, Tu Noah

MPK: C04B 35/632, C07D 205/04, C07C 323/25...

Značky: apoptózy, n-acylsulfónamidové, promotéry

Text:

...SO 2 R 5 °, CO(O)R 5 ° alebo OCFJ,kde R 50 je fenyl, Ci-alkyl, Cz-alkyl, Cg-alkyl alebo C 4-alkylčasti predstavované R 7 sú nesubstituované alebo substituované jedným alebo dvomi nezávisle vybranými substituentmi R 50, OR, C(O)NHSO 2 R 5 °, CO(O)R 5 °, C(O)R 5 °,C(O)OH, C(O)NHOH, OH, NHz, F, Cl, Br alebo I, kde R 50 je fenyl, tetrazolyl alebo R 54, kde R 54 je Cn-alkyl, Cz-alkyl alebo C 3-alkyl, každý z nich je nesubstituovaný alebo...

5,6-Dihydropyrónové deriváty ako inhibítory proteázy a protivírusové činidlá a farmaceutická kompozícia obsahujúca tieto deriváty

Načítavanie...

Číslo patentu: 283240

Dátum: 07.03.2003

Autori: Ellsworth Edmund, Tait Bradley Dean, Lunney Elizabeth

MPK: A61K 31/365, C07D 211/86, C07C 323/22...

Značky: kompozícia, inhibitory, činidla, farmaceutická, deriváty, tieto, 5,6-dihydropyrónové, protivírusové, proteázy, obsahujúca

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané 5,6-dihydropyrónové deriváty a príbuzné štruktúry, ktoré potenciálne inhibujú HIV-aspartylproteázy s cieľom zabrániť infekcii HIV. 5,6-Dihydropyrónové deriváty sú účinné pri liečbe bakteriálnych a vírusových infekcií a chorôb vrátane AIDS. Vynález takisto zahrnuje spôsoby syntéz multifunkcionalizovaných 5,6-dihydropyrónov a príbuzných štruktúr.

Cyklická aminokyselina a farmaceutický prostriedok na jej báze

Načítavanie...

Číslo patentu: 282665

Dátum: 07.10.2002

Autori: Ratcliffe Giles, Horwell David Christopher, Kneen Clare Octavia, Bryans Justin

MPK: A61K 31/35, C07D 309/04, C07D 335/02...

Značky: cyklická, báze, aminokyselina, farmaceutický, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa cyklická aminokyselina so všeobecným vzorcom (Ia) alebo (Ib) alebo jej farmaceuticky prijateľná soľ, kde X znamená O, S, S(O), S(O)2 alebo NR1, kde R1 znamená vodík, priamu alebo rozvetvenú alkylovú skupinu s 1 až 6 atómami uhlíka alebo benzylovú skupinu, -C(O)R2 znamená priamo rozvetvenú alkylovú skupinu s 1 až 6 atómami uhlíka, benzylovú skupinu alebo fenylovú skupinu, -CO2R3, kde R3 znamená priamu alebo rozvetvenú alkylovú skupinu...

Tricyklické 4-substituované 1-methyltetrahydrothiopyraniumjodidy

Načítavanie...

Číslo patentu: 259645

Dátum: 17.10.1988

Autori: Protiva Miroslav, Polívka Zdeněk, Metyš Jan

MPK: C07D 335/02, C07D 409/04

Značky: 4-substituované, 1-methyltetrahydrothiopyraniumjodidy, tricyklické

Text:

...benzenu a směs se ponechá krystalovat dvoudenním stáním. Odsâtím se získa 24 g nehomogenního produktu, který se rozpustí v 300 mililitrech vrouciho benzenu. Filtrací se odstraní malý podíl nerozpustné látky, filt~ rát se odpaří na objem 150 m 1 a ponecha krystalovat stánim přes noc. Filtrací se získá prvních 7,5 g prakticky čistého 9-4-tet rahydrothiopyranylthioxanthenâ-olu, t. t.157 až 161 °C. Spojené matečně lcuhy se odpaří a zbytek se...

4-Aryl-3(aminomethyl)thiacyklohexan-4-oly a od nich odvozené sulfoxidy, sulfony a N-oxidy

Načítavanie...

Číslo patentu: 255617

Dátum: 15.03.1988

Autori: Wildt Stanislav, Urban Jiří, Protiva Miroslav, Metyš Jan

MPK: C07D 335/02

Značky: sulfoxidy, 4-aryl-3(aminomethyl)thiacyklohexan-4-oly, n-oxidy, sulfony, odvozené

Text:

...dávkach 15 mg/kg vykazuje-ć- i Ó-sympathomi 50 metický účinek, presorickou odpověč na adrenalín u krys prodložuje 2 až 4 krát.u myší, LD 58,1 mg/kg i.v. V peritoneálnim testu u krys vyvolává blokádu nocicepčnich4-l 3-metoxyfeny 1-3-(dimetylaminometyl)thiacyklohexan-4-01-S-oxid-hydrochlorid Akutní toxicita u myši, LD 5 o 191 mg/kg i.v. V orální dávce 200 mg/kg má antitusický účinek u morčat (snižuje frekvenci záchvatü kašle na 59 ). Dále...

Herbicidní prostředek a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 244143

Dátum: 31.08.1985

Autori: Brož Václav, Mokroš Martin, Ernest Antonín, Karpíšek Jioí, Alexander Radko, Mašek Václav

MPK: C07D 335/02, A01N 43/18

Značky: účinné, výroby, složky, způsob, herbicidní, prostředek

Text:

...u nohou vyráblt. zo eoddchveou reekcí e odpovídaJícími chloridy kovů ve. vodnom roztoku. Amoniově a foafoniové e 011 ee mohou vyrábšt. reakcí eloučenin vzorce I e emonium-, foeroniumq eulfonium- nebo aulfoxonium-ląydroxiúy, popřípadě ve vodném roztoku.Sloućonixw obecneho vzorce II ee mohou vyrebět z cyklohexan-I ,J-dionů vzorce IV,ktoré mohou být. pŕitomng také v teutomerní formě vzorce IvaJo rovvall mohl vyrába Ilouhnuy vsorco II přu...