C07D 333/22

Tiofénové deriváty ako agonisti receptora S1P1/EDG1

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12970

Dátum: 10.07.2007

Autori: Lehmann David, Velker Jörg, Steiner Beat, Mueller Claus, Bolli Martin, Mathys Boris, Nayler Oliver

MPK: A61K 31/381, A61K 31/4245, A61P 17/00...

Značky: receptora, agonisti, deriváty, tiofénové

Text:

...znížením počtu cirkulujúcich a infiltrujúcichT- a B-lymfocytov, bez toho, aby bolo ovplyvnené ich zretie, pamäť alebo rozšírenie. Zníženie počtu cirkulujúcich T- a B- lymfocytov následkom agonizmu SlPl/EDGI,pravdepodobne v kombinácii s pozorovaným zlepšením funkcie endotelíálnej bunkovej vrstvy spojenej s aktiváciou SlPl/EDGI robí také zlúčeniny užitočné pri liečbe nekontrolovanýchzápalových ochorení a pri lepšeni ñmkčnosti vaskulárneho...

Deriváty kyseliny butánovej, spôsoby ich výroby, farmaceutické kompozície, ktoré ich obsahujú a ich terapeutické využitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9685

Dátum: 06.04.2005

Autori: Contard Francis, Guerrier Daniel, Berard Isabelle, Zeiller Jean-jacques, Dumas Hervé, Bonhomme Yves, Ferrand Gerard, Guyard-dangremont Valérie

MPK: C07C 251/58, C07C 59/205, C07C 59/13...

Značky: kyseliny, farmaceutické, obsahujú, výroby, deriváty, spôsoby, terapeutické, butánovej, kompozície, využitie

Text:

...nasýteným 5- až 8 členným níonocyklickým alebo polyeyklickým jadrom, ktoré sú kondenzované s nasýteným alebo nenasýteným 5- až Sčlenným monocyklickým alebo polycyklickým jadrom,ktoré poprípade obsahuje jeden alebo viac heteroatómov zvolených z kyslíka a síry, pričom samotné jadro je poprípade substituovanépoprípade substituovanćho (C 6 C| 3)aľyl 0 Véh 0 zvyšku, ktorý je kondenzovaný s nasýteným alebo nenasýteným 6- až Bčlenným monocyklickým...

Vynálezy kategórie «C07D 333/22» v Ukrajine.

Spôsob prípravy enantiomérne čistých 1-substituovaných-3-aminoalkoholov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12747

Dátum: 21.02.2005

Autori: Michel Dominique, Mcgarrity John, Mettler Hanspeter

MPK: C07B 53/00, C07C 213/00, C07D 333/20...

Značky: spôsob, enantiomérne, čistých, přípravy, 1-substituovaných-3-aminoalkoholov

Text:

...rovnako ako solíoxaltátov z (S)-()-1/, N-dimetyl-3-(l-naftalcnyloxy)-3-(Z-ticnyD-propanamínu a (S)-(-)-MNdimetyl-3-(l-naftalenyloxy)-3-(2-tienyl)propánamínu. Posledné dva uvedené sú aromatické ćtery zlúčenín vzorca l. Priama príprava príslušných solí organických kyselín nie je v dotcrajšom stave techniky opísaná. Prekvapivo, tieto zlúčeniny sa môžu používať pri hydrogenizačnej reakcii rovnako bez...

Substituované guanididy kyseliny tiofenylalkenylkarboxylovej, spôsob ich prípravy, ich použitie ako liečiva alebo diagnostika, ako aj liečivo, ktoré ich obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 282440

Dátum: 31.12.2001

Autori: Kleemann Heinz-werner, Albus Udo, Lang Hans-jochen, Scholz Wolfgang, Weichert Andreas, Brendel Joachim, Schwark Jan-robert

MPK: C07D 333/22, C07C 279/22, A61K 31/38...

Značky: diagnostika, použitie, liečivá, obsahuje, kyseliny, přípravy, guanididy, liečivo, tiofenylalkenylkarboxylovej, substituované, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané substituované guanididy tiofenylalkenylkarboxylových kyselín všeobecného vzorca (I), v ktorom substituenty R1 až R5 majú význam uvedený v opise, sú to významné antiarytmicky účinné liečivá s kardioprotektívnym komponentom a sú mimoriadne vhodné pri profylaxii a liečení infarktu a anginy pectoris, pričom tiež preventívne inhibujú alebo silne zoslabujú patofyziologické deje pri vzniku ischemicky indukovaných poškodení, najmä pri vzniku...

Sposob prípravy substituovaných 3-heteroaryl-2,3-dibrómpropánových kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: 260336

Dátum: 15.12.1998

Autori: Berkeš Dušan, Kováč Jaroslav, Végh Daniel

MPK: C07D 333/22, C07D 307/40

Značky: 3-heteroaryl-2,3-dibrómpropánových, spôsob, přípravy, kyselin, substituovaných

Text:

...969 198 D, heterocyklických acetylénov a propínových kyselín Saikachi H., Taniguchi Y. Yakugaku Zasshiváč I., Hasová B. Collection Czech, Chem. Commun. 41, 614 1976, pričom výťažky sú od 40 do 80 . Nevýhodou týchto metód je použitie toxických a koruozívnych rozpúšťadiel CS 2, C 014, dioxán, kyselina octová),možnost priebehu vedľajších reakcii halogenizácie na tererocyklickom jadre, dekarboxylácia východzích diskových derivátov arácle...

Deriváty propénovej kyseliny, spôsoby ich výroby, fungicídne, insekticídne a akaricídne prostriedky, ktoré ich obsahujú, a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279372

Dátum: 07.10.1998

Autori: Martin Anne, De Fraine Paul John

MPK: C07C 317/28, A01N 37/36, C07C 251/60...

Značky: kyseliny, insekticídne, prostriedky, použitie, výroby, spôsoby, fungicidně, propénovej, obsahujú, akaricídne, deriváty

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú deriváty propénovej kyseliny všeobecného vzorca (I), kde R1 je C1-6alkyl, C1-4alkoxyl, zvyšok CO2R3, PO(OR3)2 alebo S(O)nR3, kde R3 je C1-4 alkyl a n je 0, 1 alebo 2, -COR4, kde R4 je C1-4alkyl alebo fenyl, fenoxyl, benzyl, fenyl (C1-4)alkenyl, prípadne substituovaný fenyl alebo prípadne substituovaný heteroaryl, kde heteroarylová časť je 5- alebo 6-členný kruh obsahujúci 1 až 3 atómy O, N alebo S ako heteroatómy, prípadne...

Heterocyklické aromatické oxazolové zlúčeniny, medziprodukt na ich prípravu, farmaceutický prípravok, inhibítory cyklooxygenázy a protizápalové činidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: 281468

Dátum: 07.05.1997

Autori: Haruta Junichi, Matsushita Mutsuyoshi, Hashimoto Hiromasa

MPK: C07C 251/48, C07C 311/16, A61K 31/42...

Značky: heterocyklické, oxazolové, farmaceutický, medziprodukt, přípravu, cyklooxygenázy, protizápalové, činidla, prípravok, aromatické, zlúčeniny, inhibitory

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané heterocyklické aromatické oxazolové zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom Z znamená atóm kyslíka, jedna zo skupín R a R1 znamená skupinu všeobecného vzorca A, v ktorom R3 znamená C1-4 alkylovú, amínovú alebo C1-4 alkylamínovú skupinu, R4, R5, R6 a R7 znamenajú nezávisle od seba atóm vodíka, atóm halogénu, C1-4 alkylovú skupinu, C1-4 alkoxyskupinu, trifluórmetylovú skupinu, hydroxylovú skupinu alebo amínovú skupinu s tým, že...

Způsob výroby suprofenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269407

Dátum: 11.04.1990

Autori: Votava Vladimír, Veselý Ivan, Hájek Jiří, Svoboda Jiří, Žák Bohumil, Hampl František, Paleček Jaroslav, Mostecký Jiří Akademik, Dědek Václav

MPK: C07D 333/22

Značky: způsob, suprofenu, výroby

Text:

...fenyi-2-thíenylketon(J. Drg. Chem. 11, 705 (1952), Rec. Trav. Chim. Pays-Bas gg, 1083 (1953 obecného vzorce II, kde X značí brom nebo n 1 troskup 1 nu pri teplotě 40 až 140 °C, s výhodou 00 až 100 UC,načež se po ukončené reakci reakční směs zředi 5 až 10 násobným množstvim ledové vody a surový d 1 estervzorce IV se ízoluje extrakci organickým rozpouštědlem, jako toluenem, benzenem, xylenem, chlorotormem. Po odpařeni rozpouštědia se na...

Způsob výroby 2-/4-/2-thenoyl/fenyl/-propionové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 268395

Dátum: 14.03.1990

Autori: Mostecký Jiří Akademik, Votava Vladimír, Drahoňovský Jan, Staněk Jan, Svoboda Jiří, Dědek Václav, Paleček Jaroslav, Hájek Jiří, Hampl František

MPK: C07D 333/22, C07D 333/16

Značky: kyseliny, výroby, způsob

Text:

...kyseliny vzorce , který je 23 Z. Z těchto důvodů jsou v touto provedení uvedene způsoby ekonomicky značné nevýhodné.Na tyto známé postupy navazuje způsob podle vynblezu, který spočíva v tom, že se na 4-fluorfenyl-Z-thienylkcton vzorce II působí 1,5 až 3 molârním přebytkem aníontu diethyl-methylnalonàtu generovaného působeníu hydridu sodného v prostředí aprotického dipolârního rozpouštědla na diethyl-nethyloalonát vzorce III při teplotě 80...