C07D 309/30

Spôsob prípravy derivátov 2-(6-substituovaných-1,3-dioxán-4-yl)octovej kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 287755

Dátum: 27.07.2011

Autori: Kooistra Jacob Hermanus Mattheus Hero, Zeegers Hubertus Josephus Marie, Mulders Joannes Maria Cornelis Antonius, Mink Daniel

MPK: C07D 319/06, C07B 61/00, C07D 309/30...

Značky: spôsob, derivátov, 2-(6-substituovaných-1,3-dioxán-4-yl)octovej, přípravy, kyseliny

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu prípravy derivátov 2-(6-substituovanej-1,3-dioxán-4-yl)octovej kyseliny všeobecného vzorca (1), v ktorom: X znamená odštiepiteľnú skupinu a R1, R2 a R3 navzájom od seba nezávisle každý jednotlivo znamenajú alkylovú skupinu obsahujúcu 1 až 3 atómy uhlíka, pri ktorom sa ako východisková zlúčenina všeobecného vzorca (2), v ktorom má X rovnaký význam, ako je uvedené skôr, s použitím acetalizačného činidla v prítomnosti...

Protinádorové zlúčeniny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15761

Dátum: 19.12.2008

Autori: Rodríguez Vicente Alberto, Sánchez Sancho Francisco, Murcia Pérez Carmen, Cuevas Marchante Maria Del Carmen, Digón Juárez Isabel, Garranzo García-ibarrola María, Mateo Urbano Cristina

MPK: A61K 31/365, A61K 31/351, C07D 309/10...

Značky: zlúčeniny, protinádorově

Text:

...syntézy Hapalosinu a expandovaných analógov s dvomi kruhmi.0006 D 3 W 0 2007/144423 A (Pharma Mar S.A.) sa týka protinádorových dihydropyran-2-onových zlúčenín.0007 Na druhú stranu boli z myxobaktérie patriace do rodu Chondromyces izolované niektoré neobvykle lineárne dipeptidy obsahujúce N-acylénamidovú funkčnú skupinu (Kunze B et al. J. Antibiot. 1994, 47, 881-886 a JansenR.et al. J. org. Chem. 1999,1085-1089). Konkrétne sú týmito...

Sírovodíkové deriváty nesteroidných protizápalových liekov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15700

Dátum: 18.07.2007

Autori: Cirino Giuseppe, Caliendo Giuseppe, Santagada Vincenzo, Wallace John

MPK: A61P 29/00, A61K 31/385, C07C 219/14...

Značky: deriváty, protizápalových, nesteroidných, liekov, sírovodíkové

Text:

...Vynálezcovia predovšetkým preukázali, že NSAID deriváty podľa tohto vynálezu majú jednu alebo viaceré z nasledujúcich ďalších vlastnosti (1) vyvolávajú menšie gastrointestinálne poškodenie než bežné NSAIDs (2) urýchľujú hojenie už existujúcich žalúdočných vredov a (3) vyvolávajú podstatne menšie zvýšenie krvného tlaku, než bežné NSAIDs. Okrem toho, deriváty NSAID podľa tohto vynálezu znižujú adherenciu leukocytov k vaskulárnemu endotelu,...

Proces a prechodné zlúčeniny užitočné pri príprave statínov, zvlášť Rosuvastatinu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11741

Dátum: 23.03.2005

Autori: Moody David John, Wiffen Jonathan William

MPK: A61K 31/505, C07D 309/10, C07D 309/30...

Značky: proces, přípravě, statínov, užitočné, zvlášť, zlúčeniny, rosuvastatínu, přechodné

Text:

...skupiny ktorých príklady sú dobre známe v doterajšom stave techniky. Konkrétne príklady zahŕňajú benzylové skupiny,karbamáty (ako je CBZ, Boc, Fmoc), fosfát, tiofosfát, silylové skupiny a v prípade, že sú R 3 a R spoločne jednou ochrannou skupinou, imínovú skupinu.0008 Hydroxylácia zlúčenin podľa vzorca (1) môže byť dosiahnutá metódami známymi v doterajšom stave techniky na nahradenie halo skupiny so zdrojom hydroxidu. Je uprednostňované aby...

Spôsob prípravy simvastatínu a jeho derivátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 284137

Dátum: 20.08.2004

Autori: Štimac Anton, Gnidovec Jože, Zupančič Silvo

MPK: C07D 309/30

Značky: simvastatínu, spôsob, derivátov, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je spôsob prípravy simvastatínu a jeho derivátov, pri ktorom sa použije na zlepšenie zavedenia chrániacej skupiny do laktónu, ktorý je prekurzorom, a na zlepšenie priebehu acylačnej reakcie použitej na zavedenie požadovaného postranného reťazca do polohy 8-hexahydronaftalénového kruhu N-metylimidazol.

Deriváty alfa-D-neuramínovej kyseliny, spôsob ich prípravy, ich použitie a farmaceutické prípravky na ich báze

Načítavanie...

Číslo patentu: 282950

Dátum: 06.12.2002

Autori: Phan Tho Van, Jin Betty, Von Itzstein Laurence Mark, Danylec Basil, Wu Wen-yang

MPK: C07D 309/30, C07D 309/28, A61K 31/35...

Značky: použitie, přípravky, kyseliny, deriváty, spôsob, báze, farmaceutické, alfa-d-neuramínovej, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny všeobecného vzorca (Ib), kde R3b je (alk)xNR6bR7b, CN alebo N3, kde alk je prípadne substituovaný metylén, X je 0 alebo 1, R6b je H, C1-6alkyl, aryl, aralkyl, amidino, NR7bR8b alebo nenasýtený alebo nasýtený kruh, obsahujúci jeden alebo viacero heteroatómov zvolených z N, 0 alebo S, R7b je H, C1-6alkyl alebo alkyl, alebo R8b je H, alebo C1-6alkyl a R4b je NHCOR9b, kde R9b je H, prípadne substituovaný C1-4alkyl alebo aryl, alebo ich...

Spôsob izolácie lovastatínu z vyfermentovanej pôdy

Načítavanie...

Číslo patentu: 282679

Dátum: 10.10.2002

Autori: Jakubčová Mária, Lucina Dušan, Borošová Gabriela, Bošanský Miloš

MPK: C07C 59/62, C12P 17/06, C07D 309/30...

Značky: pôdy, vyfermentovanej, lovastatínu, spôsob, izolácie

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka spôsobu izolácie lovastatínu s cieľom získať produkt, ktorý vyhovuje liekopisným kritériám. Uvedený cieľ sa dosiahne postupom izolácie lovastatínu z fermentačnej pôdy podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že sa vyfermentovaná pôda lovastatínu upraví do alkalickej oblasti pH. Biomasa sa oddelí a filtrát obsahujúci aktívnu zložku sa priamo extrahuje do organických rozpúšťadiel esterov karboxylových kyselín a alkánov v...

Spôsob izolácie lovastatínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280255

Dátum: 03.07.1996

Autori: Hajko Pavica, Vesel Tanja, Pokorný Miroslav, Radež Ivan

MPK: C07D 309/30, A61K 31/36

Značky: lovastatínu, izolácie, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je spôsob, podľa ktorého sa lovastatín z fermentačnej živnej pôdy, mycélia alebo filtrátu mikroorganizmu, ktorý je schopný produkovať lovastatín, výhodne plesne rodu Aspergillus terreus alebo Aspergillus oryzae, extrahuje butylacetátom, získaný roztok sa zahustí pri vákuu alebo zníženom tlaku a pri teplote nad 40 °C a nechá sa vykryštalizovať.

Způsob přípravy 3′-deaminovaných analogů glykosidových anthracyklinových antibiotik

Načítavanie...

Číslo patentu: 236682

Dátum: 15.02.1987

Autori: Arcamone Federico, Casazza Anna Maria, Cassinelli Giuseppe

MPK: C07D 309/06, C07D 309/30

Značky: antibiotik, analogů, anthracyklinových, glykosidových, 3'-deaminovaných, způsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Anthracyklinové glykosidy obecného vzorce I, ve kterém znamená R1 vodík nebo hydroxyskupinu a R2 je ?-L-pyranoxylový zbytek obecného vzorce II nebo III se připraví deaminací anthracyklinových glykosidů obecného vzorce IV.

Způsob přípravy 6(R)-[2-[8(S)-(2,2-dimehtylbutyryloxy)-2(S),6(S)-dimethyl- 1,2,3,4,4a(S),5,6,7,8,8a(S)-dekahydronaftyl-1(S)]ethyl]-4(R)-hydroxy-3,4,5,6,-tetrahydro-2H-pyran-2-onu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233743

Dátum: 15.08.1986

Autori: Smith Robert, Willard Alvin, Hoffman William

MPK: C07D 309/30

Značky: 6(r)-[2-[8(s)-(2,2-dimehtylbutyryloxy)-2(s),6(s)-dimethyl, přípravy, způsob, 1,2,3,4,4a(s),5,6,7,8,8a(s)-dekahydronaftyl-1(s)]ethyl]-4(r)-hydroxy-3,4,5,6,-tetrahydro-2h-pyran-2-onu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy 6(R)-[2-[8(s)-(2,2-dimethylbutyryloxy)-2(S),6(S)-dimethyl- 1,2,3,4,4a(S),-5, 6,7,8,8a(S)-dekahydronaftyl-1(S)]ethyl]-4(R)-hydroxy-3,4,5,6- tetrahydro-2H-pyran-2-onu vzorce I nebo Ia nebo farmaceuticky vhodné soli nebo methyl-, ethyl-, nebo?-monoglycerid-esteru vzorce Ia, vyznačený tím, že se sloučenina vzorce (( nechá reagovat s 2,2-dimethylbutyrylchloridem za vzniku sloučeniny vzorce ((( načež se reakcí s trihydrátem...

Způsob přípravy acyloxypolyhydronaftylderivátů 2H-pyran-2-onu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233718

Dátum: 15.08.1986

Autori: Willard Alvin, Hoffman William, Smith Robert

MPK: C07C 69/616, C07D 309/30, A61K 31/35...

Značky: 2h-pyran-2-onu, přípravy, acyloxypolyhydronaftylderivátů, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy acyloxypolyhydronaftylderivátů 2H-pyran-2-onu obecného vzorce I a odpovídajících dihydroxykyselin obecného vzorce II při němž se zahřívá sloučenina obecného vzorce III s hydroxidem alkalického kovu v protickém rozpouštědle, načež se okyselením a laktonisací získá sloučenina obecného vzorce IV, která se nechá reagovat a terc.butyldimethylchlorsilanem v inertní atmosféře při teplotě místnosti v přítomnosti akceptoru kyseliny,...