C07D 309/00

Deriváty 2-(6-substituovanej-1,3-dioxán-4-yl)octovej kyseliny, soli týchto derivátov a východiskové produkty použité pri spôsobe výroby týchto derivátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 287756

Dátum: 27.07.2011

Autori: Kooistra Jacob Hermanus Mattheus Hero, Mulders Joannes Maria Cornelis Antonius, Zeegers Hubertus Josephus Marie, Mink Daniel

MPK: C07D 309/00, C07D 319/00, C07B 61/00...

Značky: derivátov, použité, spôsobe, deriváty, 2-(6-substituovanej-1,3-dioxán-4-yl)octovej, týchto, východiskové, kyseliny, výroby, produkty

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaná je zlúčenina všeobecného vzorca (2), v ktorom X znamená bróm, tosylátovú skupinu, mesylátovú skupinu, acyloxyskupinu, benzénsulfonylovú skupinu, substituovanú aryloxyskupinou alebo benzénsulfonylovú skupinu substituovanú nitroskupinou, pričom je táto zlúčenia vo (4R, 6S) forme, ktorá predstavuje východiskovú látku na prípravu derivátov 2-(6-substituovanej-1,3-dioxán-4-yl) octovej kyseliny všeobecného vzorca (1), v ktorom X znamená...

Spôsob prípravy derivátov 2-(2-arylmorfolin-2-yl)etanolu a medziprodukty na ich prípravu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286671

Dátum: 18.02.2009

Autori: Aulombard Alain, Bonnefoy Sabrina, Bernon Françoise, Burgos Alain, Lucas Eric, Cabos Claude

MPK: C07C 215/00, C07C 271/00, C07C 33/00...

Značky: derivátov, medziprodukty, přípravu, 2-(2-arylmorfolin-2-yl)etanolu, přípravy, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú spôsoby prípravy enantiomérne čistých zlúčenín vzorca (I), kde X je atóm halogénu, ich solí s minerálnymi alebo organickými kyselinami, alebo ich soli s opticky aktívnymi kyselinami, medziprodukty zlúčenín vzorca (II), (IV), (V), (VII), (XIII), (XIV), (XIX) a (XX), ako aj enantiomérne čisté zlúčeniny vzorca (I) vo forme opticky aktívnych solí s opticky aktívnymi organickými kyselinami.

Deriváty 2-fenylpyran-4-ónu, spôsob ich prípravy, farmaceutické kompozície s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 286471

Dátum: 20.10.2008

Autori: Crespo Crespo Maria Isabel, Jimenez Mayorga Juan Miguel, Soca Pueyo Lidia, Puig Duran Carles

MPK: A61K 31/35, A61P 21/00, A61K 31/351...

Značky: obsahom, spôsob, přípravy, deriváty, použitie, kompozície, 2-fenylpyran-4-ónu, farmaceutické

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú deriváty 2-fenylpyran-4-ónu všeobecného vzorca (I), kde R1 znamená alkylovú skupinu alebo skupinu -NR4R5, v ktorej R4 a R5 každý nezávisle znamená atóm vodíka alebo alkylovú skupinu R2 znamená skupinu zo skupiny zahŕňajúcej alkyl, C3-C7cykloalkyl, pyridyl, tienyl, naftyl, tetrahydronaftyl alebo indanyl, alebo fenyl nesubstituovaný alebo substituovaný jedným alebo niekoľkými atómami halogénu alebo alkyl, trifluórmetyl, hydroxy,...

Spiroheterocyklické zlúčeniny, spôsob ich výroby, farmaceutický prostriedok s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 286463

Dátum: 09.10.2008

Autori: Thomson David, Hickey Eugene Richard, Morwick Tina Marie, Frye Leah Lynn, Spero Denice Mary, Liu Weimin, Emmanuel Michel Jose, Sun Sanxing, Young Erick Richard Roush, Ward Yancey David

MPK: A61P 19/00, A61P 11/00, A61K 31/4523...

Značky: spôsob, farmaceutický, spiroheterocyklické, zlúčeniny, obsahom, použitie, výroby, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú spiroheterocyklické zlúčeniny, ktoré sú reverzibilnými inhibítormi katepsínu S, K, F, L a B, všeobecného vzorca (I), (II), (Ia) a (Ib). Tieto zlúčeniny sú užitočné na liečenie autoimunitných chorôb. Opísané sú tiež spôsoby výroby takýchto látok.

Spôsob získania vysokočistých inhibítorov HMG-CoA reduktázy

Načítavanie...

Číslo patentu: 285868

Dátum: 10.09.2007

Autori: Grahek Rok, Milivojevič Dušan, Bastarda Andrej

MPK: A61K 31/40, A61K 31/351, A61K 31/21...

Značky: reduktázy, hmg-coa, vysokočistých, inhibítorov, získania, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Lovastatín, pravastatín, simvastatín, mevastatín, atorvastatín a ich deriváty a analógy sú známe ako inhibítory HMG-CoA reduktázy a nachádzajú použitie ako antihypercholesterolové agensy. Väčšina z nich je produkovaná fermentáciou s použitím mikroorganizmov rôznych druhov, medzi ktoré patria druhy Aspergillus, Monascus, Nocardia, Amycolatopsis, Mucor alebo Penicilium, niektoré sú získané spracovaním fermentačných produktov použitím spôsobu...

Spôsob prípravy simvastatínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 285772

Dátum: 09.07.2007

Autori: Ratkovská Ľubica, Chylík Jaroslav, Šnupárek Vladislav, Varga Ivan

MPK: C07D 309/00, C07C 217/00

Značky: simvastatínu, přípravy, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob prípravy zlúčeniny vzorca (I) reakciou chráneného diollaktonu vzorca (II) a acylačného činidla v prítomnosti imidazolu a dimetylaminopyridínu v prostredí organického rozpúšťadla pri teplote -10 °C až teplote varu použitého rozpúšťadla.

Selénové zlúčeniny derivátov kyseliny kójovej, spôsob ich prípravy a farmaceutický prostriedok, ktorý ich obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 285642

Dátum: 20.04.2007

Autori: Brtko Július, Ficková Mária, Hudecová Daniela, Rondahl Lars, Uher Michal

MPK: C07D 309/00, C07B 37/00

Značky: prostriedok, obsahuje, derivátov, přípravy, selenové, spôsob, kyseliny, farmaceutický, zlúčeniny, kójovej, ktorý

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú selénové zlúčeniny derivátov kyseliny kójovej všeobecného vzorca (I) a spôsob prípravy týchto zlúčenín, pri ktorom sa roztok selenokyanátu draselného v acetóne pridá k suspenzii 5-benzyloxy-2-chlórmetyl-4H-pyran-4-ónu v acetóne, alebo sa roztok selenokyanátu draselného v acetóne pridá k suspenzii 5-metoxy-2-chlórmetyl-4H-pyran-4-ónu v acetóne. Zo vzniknutých zmesí sa vyzrážaním, vákuovým odparením, filtráciou a kryštalizáciou získajú...

Spôsob izolácie a čistenia inhibítorov HMG-CoA

Načítavanie...

Číslo patentu: 285074

Dátum: 03.05.2006

Autori: Senica David, Milivojevič Dušan, Pflaum Zlatko

MPK: C12P 17/02, C12P 7/40, C07D 309/00...

Značky: inhibítorov, spôsob, čistenia, izolácie, hmg-coa

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob izolácie a čistenia inhibítorov HMG-CoA reduktázy z mycéliovej biomasy, ktorý zahrnuje: vyčírenie mycéliového kultivačného média a zahustenie vyčíreného média na menší objem okyslenie koncentrátu na pH v rozmedzí 4,5 až 7,5, po ktorom nasleduje extrakcia inhibítora HMG-CoA reduktázy etylacetátom kryštalizáciu inhibítora HMG-CoA reduktázy z organického rozpúšťadla rozpustného vo vode alebo miešateľného s vodou a kryštalizáciu...

Kryštalická forma 1-chlór-4-(ß-D-glukopyranoz-1-yl)-2-[4-((S)-tetrahydrofuran-3-yloxy)- benzyl]benzénu, spôsob jej prípravy a jej použitie na prípravu liečiv

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7074

Dátum: 02.05.2006

Autori: Schuehle Martin, Eckhardt Matthias, Sick Sandra, Martin Hans-jürgen, Himmelsbach Frank

MPK: A61K 31/351, C07D 309/00

Značky: krystalická, spôsob, liečiv, benzyl]benzénu, 1-chlór-4-(ß-d-glukopyranoz-1-yl)-2-[4-((s)-tetrahydrofuran-3-yloxy, přípravu, přípravy, forma, použitie

Text:

...výhodou tak pre pacienta, ako aj pre výrobcu.Absorpcia vlhkosti znižuje obsah farmaceutický aktívnej látky ako výsledok zvýšenej hmotnosti spôsobenej príjmom vody. Farmaceutické kompozície s tendenciou absorbovať vlhkosť sa musiaV priebehu skladovania chránit pred vlhkosťou, napríklad prídavkom vhodných sušiacich čini diel alebo skladovaním liečiva v prostredí, ktoré je chránené pred vlhkosťou. Preto by farrnaceu ticky aktívna látka mala byť...

Medziprodukty na výrobu a spôsob výroby proteázového inhibítora

Načítavanie...

Číslo patentu: 284974

Dátum: 06.03.2006

Autori: Hewitt Bradley, Gage James, Kelly Robert

MPK: C07C 59/00, C07C 205/00, C07D 309/00...

Značky: výrobu, inhibítora, spôsob, výroby, medziprodukty, proteázového

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob a medziprodukty výroby [R-(R*,R*)]-N-[3-[1-[5,6-dihydro-4-hydroxy-2-oxo-6-(2-fenyletyl)-6- propyl-2H-pyran-3-yl]propyl]fenyl]-5-(trifluórmetyl)-2-pyridínsulfónamidu vzorca (XIX), ktorý je proteázovým inhibítorom využiteľným pri liečení pacientov infikovaných vírusom HIV.

Bifenylkarboxylové kyseliny a ich deriváty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5583

Dátum: 21.10.2005

Autori: Cansfield Andrew, Wilson Francis, Boussard Cyrille, Major Jeremy, Sunose Mihiro, Harrison Richard John, Taylor Jess, Reid Alison, Hernandez-perni Remedios, Smelt Kathryn, Burckhardt Svenja, Reader Valerie, Leformal Adeline

MPK: A61P 25/00, C07C 235/00, A61K 31/185...

Značky: deriváty, kyseliny, bifenylkarboxylové

Text:

...a kol (1993) Neurology 43, 1609 Anthony a kol.(2004) Neurology 54, 2066 Stewart a kol. (1997) Neuroloqy 48,626 1 nt Veld a kol. (1999) Neurobiol. Aging 19, 607).V skutočnosti, tieto zistenia boli nedavno podporené biochemickými štúdiami, v ktorých bol preukazaný účinok určitých NSAIDS na v~sekretázu (Weggen a kol. (2001) Nature 414, 6860, 212 Morihara a kol. (2002) J. Neurochem. 4, 1009 Eriksen (2003) J. lin. Invest. 112 , 440). Vývoj...

Chirálne deriváty heptínu na prípravu epotilónov a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2764

Dátum: 21.04.2005

Autori: Graske Klaus-dieter, Willuhn Marc, Skuballa Werner, Platzek Johannes, Petrov Orlin

MPK: C07D 309/00

Značky: spôsob, přípravy, heptínu, chirálně, deriváty, epotilónov, přípravu

Text:

...ako východiskové látky (pozri tiež Chimia 1973, 27, 97 99) a dosahuje sa enantiomérna čistota len asi 80 až 85.Navyše, je potrebné povedať, že spôsoby opísané V literatúre vyžadujú proces čistenia mhŕňajúci niekoľko chromatograñckých krokov, čo je veľmi nevýhodné z hľadiska výroby, pretože to vedie k mnohým celkovým technickým problémom, ako je regenerácia rozpúšťadiel, zabránenieZ dôvodu nízkych celkových výťažkov, malých...

3- alebo 4-monosubstituované fenolové a tiofenolové deriváty použiteľné ako H3 ligandy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7879

Dátum: 19.04.2005

Autori: Serradeil-civit, Rousseau, Lorthiois, Vergne, Denis, Denton, Cronin, Bernardelli, Jacobelli, Kemp

MPK: C07D 295/00, A61K 31/00, A61P 25/00...

Značky: ligandy, 4-monosubstituované, deriváty, fenolové, použitelné, tiofenolové

Text:

...prípadne substituovaného jedným alebo dvomi substituentami nezávisle vybranými z (Cg-Cacykloalkylu, hydroxylu, -S-(C 1-C 4)alkylu, -O-(C 1-C 4)alkyIu, EP l 747 210 B 1 EP 85/Z-Tš-SOZ-(Cj-Caalkylu, -SO-(C 1-C 4)aIkyIu, haiogénu, hetĺ aminoskupiny,(C 1-C 4)aIkyIaminoskupiny (01-Cąalkyljgaminoskupiny a fenylu s tým, že uvedený fenyl je pripadne substituovaný jedným a|ebo dvomi substituentami nezávisle vybranými z halogénu, hydroxylu,...

Spôsob a medziprodukty vhodné na prípravu statínov, najmä rosuvastatínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7377

Dátum: 23.03.2005

Autori: Wiffen Jonathan William, Moody David John

MPK: C07D 405/00, A61K 31/505, C07D 309/00...

Značky: spôsob, rosuvastatínu, najmä, medziprodukty, vhodné, statínov, přípravu

Text:

...Keď sú chrániace skupiny P 1 a Pz rôzne, toto môže svýhodou umožniť selektívne odstránenie len Pl alebo PZ. Ked sú Chrániace skupiny P a PZ rôzne, P je s výhodou tetrahydropyranyl, benzyl alebo siIyI a PZ je metyl. Ked sú chrániace skupiny P a P 2 rôzne, P 1 je s väčšou výhodou benzyl alebo siIyI a PZ jeMedzi chrániace skupiny, ktoré môžu predstavovať R 3 a R 4, patria Chrániace skupiny amínov, ktorých príklady sú všeobecne známe v danej...

N-[({4-substituované piperazin-1-yl}sulfonylmetyl)-alkyl]-N-hydroxyformamidové zlúčeniny ako inhibítory metalloproteináz

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4608

Dátum: 23.06.2004

Autori: Finlay Maurice, Waterson David

MPK: A61K 31/496, A61P 11/00, A61P 19/00...

Značky: metalloproteináz, zlúčeniny, n-[({4-substituované, inhibitory, piperazin-1-yl}sulfonylmetyl)-alkyl]-n-hydroxyformamidové

Text:

...Johansson a kol., (1997) Am. J. Pathol. 151 (2) 499 - 508 a v epidermálnych nádoroch K. Airola a kol., (1997), J. Invest. Dermatol. 109 (2) 225 - 231. Tieto výsledky naznačujú, že kolagenáza 3 (MMP 13) je vylučovaná transformovanými epitelovými bunkami a môže byť zahrnutá v degradácii extracelulárnej matrix a interakcii bunka-matrix spojenej s metastázou, obzvlášť keď je zistená v léziách agresívnej rakoviny prsníka a pri malígnomraste...

Fenylacetamidy a ich použitie ako modulátorov glukokinázy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3601

Dátum: 10.02.2004

Autori: Rasamison Chrystelle Marie, Yasuda Kosuke, Procter Martin James, Gardner Lisa Sarah, Fyfe Matthew Colin Thor, Nawano Masao, Shah Vilasben Kanji, Schofield Karen Lesley

MPK: A61K 31/427, A61K 31/4427, A61K 31/4523...

Značky: použitie, glukokinázy, modulátorov, fenylacetamidy

Text:

...č. 6,433,188, 6,441,184 a 6,448,399 opisujú kondenzované heteroaromatické GK aktivátory. Medzinárodná patentová publikácia č. WO 2002048106 a U.S. patent č. 6,482,951 opisujú izoindoIín-1 ónové GK aktivátory. Medzinárodná patentová publikácia č. WO 2001085706 opisuje substituované fenylacetamidové GK aktivátory na liečbu diabetu typu ll. U.S. patent č. 6,384,220 opisuje para-arylovo alebo heteroarylovo substituované fenylové GK aktivátory....

Substituované benzoylové deriváty ako herbicídy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2606

Dátum: 12.12.2003

Autori: Willms Lothar, Menne Hubert, Thomas, Bieringer Hermann, Van Almsick Andreas

MPK: C07D 307/00, A01N 43/48, C07D 309/00...

Značky: substituované, herbicidy, deriváty, benzoylové

Text:

...podmienok, ako je rozpúšťadlo a hodnota pH, sa môžu zlúčeniny vzorca (I) podľa vynálezu vyskytovať v rôznych tautomérnych štruktúrach. Vždy podľa druhu substituentov obsahujú zlúčeniny vzorca (l) kyslý protón, ktorý sa môže reakciou s bázou odstrániť. Ako bázy sú napr. vhodné hydrídy, hydroxidy a karbonáty alkalických kovov a kovov alkalických zemín ako je Iítium, sodík, draslík, horčík a vápnik, ako i amoniak a organické aminy, ako je...

Zlúčeniny a spôsoby liečenia alebo prevencie flavivírusových infekcií

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7617

Dátum: 09.12.2003

Autori: Nguyen-ba Nghe, Hamelin Bettina, Proulx Mélanie, Halab Liliane, Reddy Thumkunta Jagadeeswar, Chan Chun Kong Laval, Poisson Carl, Pereira Oswy, Zhang Ming-qiang, Das Sanjoy Kumar

MPK: C07D 211/00, C07D 223/00, C07D 309/00...

Značky: prevencie, liečenia, spôsoby, zlúčeniny, infekcii, flavivírusových

Text:

...jej farmaceutický prijateľnú soľ kdeZ je cyklohexyl substituovaný jedným alebo viacerými substituentmi nezávisle vybratými z oxo, halogénu,SO 2 Rf, CONRgRh. C 14 alkylu, 05.12 aralkylu, C 512 arylu, C 14 alkyloxy, C(0)C 1 s alkylu, 03.10 heterocyklu. hydroxylu, NRgRh, C(O)ORf alebo kyanoRf, Rg a Rh sú v každom prípade nezávisle H alebo C 14 alkylY je nesubstituovaný fenyl alebo fenyl substituovaný jedným alebo viacerými substítuentmi...

Fenetanolamínové deriváty na liečenie respiračných chorôb

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3574

Dátum: 24.10.2003

Autori: Guntrip Stephen Barry, Looker Brian Edgar, Chapman Alan Michael, Procopiou Panayiotis Alexandrou

MPK: A61K 31/145, A61K 31/435, A61P 11/00...

Značky: liečenie, deriváty, respiračných, fenetanolamínové, chorôb

Text:

...skupinu, ktorá môže byť nesubstituovaná alebo substituovanájedným alebo viacerými substituentmi vybranými z halogénu,Cmalkylu, hydroxylu, Chjalkoxyskupiny alebo halogén-Cmalkylu a q je nula alebo celé číslo od 1 do 4.V konkrétnom uskutočnení tento vynález poskytuje zlúčeniny vzorca (I) a ich soli alebo solváty, kde vzorec (I) je definovaný vyššie v tomto dokumente, s výnimkou, že R neznamenávodík. V zlúčenine vzorca (I) je skupina R...

Použitie nitrilových derivátov ako liečiv

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1066

Dátum: 23.06.2003

Autori: Thom Stephen, Bailey Andrew, Patel Anil, Pairaudeau Garry

MPK: A61K 31/472, A61K 31/5375, A61K 31/495...

Značky: derivátov, použitie, liečiv, nitrilových

Text:

...sú všetky poprípade substituované halogénom, amino, hydroxy, kyano, nitro, karboxy, CONRÚÚ,SO 2 NR 7 R 8, SO 2 R 3, trifluórmetylom, NHSO 2 R 3, NHCOR 3, CH alkylom, CH alkoxy, SR 3 alebo NRÚ°, kde R 9 a RŤO sú nezávisle vodík, cps alkyl alebo spoločne s atómom dusíka, ku ktorému sú pripojené,tvoria 5- alebo 6-členný nasýtený kruh popripade obsahujúciR 3 je vodik alebo C 14 alkyl R 4 je vodik alebo C 1 alkyl R 5 je vodik, Cyg alkyl alebo...

Zlúčeniny použiteľné v liečbe antraxu a na inhibíciu letálneho faktora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5902

Dátum: 23.05.2003

Autori: Chapman Kevin, Singh Suresh, Patchett Arthur, Xiong Yusheng, Guo Jian

MPK: A61K 35/00, C07C 311/00, A61K 31/00...

Značky: faktora, inhibíciu, antraxu, letálneho, zlúčeniny, liečbe, použitelné

Text:

...Chemotherapy 1988 32(5) 642645 a Doganay et al., Scand. J. Inf. Dis. 1991 232333-335.0007 U ľudí môžu nastať tri formy antraxovej infekcie,kožná, gastrointestinálna a inhalačná. Čo sa týka kožnej formy, infekcia nastanie, keď baktéria alebo spóra vstúpi doporezanej alebo zodretej kože. Viď Synder, J.W., Shapiro, D.S., Gilchrist, M.J.R., et al., Basic Diagnostic Testing Protocols for Level A Laboratories (For The Presumptive Indentification of...

Substituované fenylacetamidy a ich použitie ako aktivátorov glukokinázy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1492

Dátum: 14.04.2003

Autori: Mahaney Paige Erin, Grimsby Joseph Samuel, Haynes Nancy-ellen, Corbett Wendy Lea, Wang Ka, Sarabu Ramakanth, Racha Jagdish Kumar, Kester Robert Francis

MPK: A61K 31/425, A61K 31/38, A61K 31/335...

Značky: použitie, fenylacetamidy, glukokinázy, aktivátorov, substituované

Text:

...(B. Glaser, P. Kesavan,M~Heyman et al.,New England J. Med. 338, 226-230, 1998). Aj keď sa nmtácie génu GK nezistili u väčšiny pacientov s diabetom typu II,zlúčeniny, ktoré aktivujú GK, a tým zvyšujú citlivosť GK senzorového systému, budú stále prospešné pri liečbe typickej hyperglykémie u všetkých diabetických ochorení typu II. Aktivátory glukokinázy zvýšia prúd metabolizňů iglukózy V Bbunkách a V hepatocytoch, ktorý bude spojený so zvýšeným...

Analógy discodermolidu a ich farmaceutické použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1165

Dátum: 15.11.2002

Autori: Kinder Frederick Ray, Ramsey Timothy Michael, Sabio Michael Lloyd, Bair Kenneth Walter

MPK: A61K 31/351, A61P 35/00, C07D 309/00...

Značky: discodermolidu, farmaceutické, použitie, analogy

Text:

...nemá zrejmú štruktúrnu podobnosť s paclitaxelom a napriek tomu sa s paclitaxelom (účinná látka v liečivé Taxol) podieľa na schopnosti stabilizovať mikrotubuly. Pri analýzach založených na mechanizme je discodermolid üčinnejší než paclitaxel. V skutočnosti je discodermolid zo skupiny zlúčenín, o ktorých je známe,že vyvolávajú polymerizáciu purifikovanêho tubulínu, najúčinnejší. Mikrotubuly, dôležitá zložka buniek, však nie sú jednodu...

Spôsob spracovania anorganických solí z výroby pyránu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282740

Dátum: 28.10.2002

Autori: Gömöry Juraj, Kyjak Miloš

MPK: C01D 3/10, C01D 3/04, C01D 7/00...

Značky: spôsob, anorganických, výroby, pyránu, solí, spracovania

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob spracovania anorganických solí z výroby pyránu, t. j. zmesi K2CO3, KHCO3, KCl, KBr a do nej vsiaknutého etylalkoholu a pyránu sa uskutočňuje termickou konverziou KHCO3 na K2CO3 vo vodnom prostredí a izoláciou do nich vsiaknutého etanolu a pyránu, destiláciou vodnou parou a v prúde CO2 za atmosférického tlaku. Zmes KCl a KBr sa izoluje od vodného roztoku K2CO3 odstreďovaním, vodný roztok K2CO3 sa čistí sorpčne aktívnym uhlím a K2CO3 v...

DNA-PK inhibítory

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4876

Dátum: 14.08.2002

Autori: Workman Paul, Golding Bernard Thomas, Rigoreau Laurent Jean Martin, Loh Vincent Junior Ming-lai, Curtin Nicola Jane, Nutley Bernard Paul, Newell David Richard, Cockcroft Xiao-ling Fan, Hardcastle Ian Robert, Martin Niall Morrison Barr, Calvert Hilary Alan, Smith Graeme Cameron Murray, Raynaud Florence Irene, Griffin Roger John

MPK: A61P 9/00, A61P 35/00, A61K 31/35...

Značky: dna-pk, inhibitory

Text:

...splro, kondenzované, s mostíkmi) a má od 3 do 20 atómov kruhu, atómov, z ktorých od 1 do 10 sú heteroatómy kruhu a kde najmenej jeden z uvedených kruhov je heterocyklický kruh. Výhodne má každý kruh od 3 do 7 atómov kruhu, z ktorých od 1 do 4 sú heteroatómy kruhu. Cgąď znamená atomy kruhu, alebo uhlíkove atómy alebo heteroatórny.0025 Príklady 03.20 heterocyklylových skupin, ktoré majú jeden dusikový kruhový atóm, zahrnujú, ale nie sú na...