C07D 307/87

Spôsob čistenia farmaceuticky akceptovateľných solí escitalopramu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20909

Dátum: 12.07.2011

Autori: Knudsen Martin Markvard, Petersen Hans

MPK: C07D 307/87

Značky: escitalopramu, spôsob, čistenia, solí, akceptovateľných, farmaceutický

Text:

...ako zlúčeniny vzorcov VI až IX, sú0007 WO 2006/136169 opisuje extrakciu escitalopramu s dietyléterom z vodnej fázy pri pH 9-9,5.0008 WO 2005/049596 opisuje extrakciu escitalopramu s izopropyléterom z vodnej fázy pri pH a,5-9.0009 EP 1988086 opisuje extrakciu escitalopramu s toluénom z vodnej fázy pri pH 9-10.0010 WO 2010/004575 opisuje extrakciu escitalopramu s toluénom z vodnej fázy pri pH okolo 9.0011 WO 2003/007872 opisuje extrakciu...

Spôsob prípravy voľnej bázy racemického citalopramu a voľnej bázy S- alebo R-citalopramu

Načítavanie...

Číslo patentu: 287696

Dátum: 20.05.2011

Autori: Dancer Robert, Nielsen Ole, Petersen Hans, Christensen Troels Volsgaard, Rock Michael Harold, Humble Rikke Eva

MPK: C07D 307/87

Značky: voľnej, r-citalopramu, racemického, citalopramu, přípravy, bázy, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy voľnej bázy racemického citalopramu alebo jeho adičnej soli s kyselinou a/alebo R- alebo S-citalopramu ako voľnej bázy alebo jeho adičnej soli s kyselinou separáciou zmesi R- a S-citalopramu s viac než 50 % jedného z enantiomérov do frakcie pozostávajúcej z racemického citalopramu a frakcie S-citalopramu alebo R-citalopramu, v ktorom i) citalopram sa precipituje z rozpúšťadla ako voľná báza alebo ako jeho adičná soľ s kyselinou...

Spôsob výroby escitalopramu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10161

Dátum: 10.09.2008

Autori: De Faveri Carla, Huber Florian Anton Martin, Dancer Robert James

MPK: C07C 253/34, C07D 307/87, C07C 255/53...

Značky: spôsob, escitalopramu, výroby

Text:

...rozpúštadiel použitá na rozmiešanie je rovnaká ako hlavná zložka systému rozpúšťadiel použitá na rekryštalizáciu.-3 0020 Ďalším aspektom tohto vynálezu je poskytnúť spôsob výroby escítalopramu, zahŕňajúci delenie 4-4-(dimetylamino)-1-(4-f|uórfenyI)-1-hydroxybutylj-S-(hydroxymetyb-benzonitrilu na jeho enantioméry ako sa opisuje vyššie.0021 Vjednom uskutočnení tohto vynálezu jeden z izolovaných enantiomérov...

Kryštalická báza escitalopramu a orodisperzibilné tablety obsahujúce escitalopramovú bázu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8728

Dátum: 22.06.2006

Autori: Eliasen Helle, Dancer Robert, Rock Michael Harold, Petersen Hans, Liljegren Ken, Nielsen Ole

MPK: C07D 307/87

Značky: krystalická, tablety, orodisperzibilné, escitalopramu, bázu, obsahujúce, báza, escitalopramovú

Text:

...kryštalickú voľnú bázu escitalopramu konkrétnejšie, vtuhom stave,ktorý je na 90 kryštalickýp ešte konkrétnejšie, najmenej na 95 kryštalický a najkonkrétnejšie,najmenej na 98 kryštalicky. Vynalez sa špecificky týka kryštalickej voľnej bázy escitalopramu.V ďalšom uskutočnení sa vynález týka spôsobu výroby voľnej bázy escitalopramu alebo jeho soli, vyznačujúceho sa tým, že hydrobromid escitalopramu sa vylučuje v kryštalickej fomwe z...

Spôsob výroby citalopramu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284428

Dátum: 07.03.2005

Autori: Sbrogió Federico, Villa Marco, Dancer Robert

MPK: C07D 307/87

Značky: citalopramu, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je spôsob výroby citalopramu vzorca (I), v ktorom sa zlúčenina všeobecného vzorca (II), kde Z je jód, bróm, chlór alebo CF3-(CF2)n-SO2-O-, n je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 alebo 8, podrobí kyanidovej výmennej reakcii s kyanidovým zdrojom, výsledný surový citalopramový produkt sa voliteľne podrobí počiatočnej purifikácii a následne sa naň pôsobí činidlom tvoreným amidovou skupinou alebo skupinou podobnou amidu, reakčná zmes sa potom podrobí...

Spôsob výroby citalopramu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284418

Dátum: 07.03.2005

Autori: Volpe Giulio, Sbrogió Federico, Castellin Andrea

MPK: C07D 307/87, A61P 25/24

Značky: citalopramu, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je spôsob výroby citalopramu vzorca (I), v ktorom sa zlúčenina všeobecného vzorca (II), kde Z je jód, bróm, chlór alebo CF3-(CF2)n-SO2-O-, n je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 alebo 8, podrobí kyanidovej výmennej reakcii s kyanidovým zdrojom, výsledný surový citalopramový produkt sa voliteľne podrobí počiatočnej purifikácii a následne sa podrobí filmovému destilačnému spôsobu, výsledný citalopramový produkt je potom voliteľne purifikovaný, čím sa...

Spôsob výroby citalopramu a medziprodukty

Načítavanie...

Číslo patentu: 283907

Dátum: 22.03.2004

Autori: Petersen Hans, Bogeso Klaus Peter, Bregnedal Peter

MPK: C07D 307/87

Značky: spôsob, výroby, citalopramu, medziprodukty

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob výroby citalopramu, ktorý zahrnuje reakciu zlúčeniny všeobecného vzorca (IV), kde R1 je H alebo C1-6alkylkarbonyl, s Grignardovým činidlom zo 4-halogénfluórfenylu a Grignardovým činidlom z 3-halogén-N,N-dimetylpropylamínu, cyklizáciu zlúčeniny všeobecného vzorca (VI) a konvertovanie výslednej 1,3-dihydroizobenzofuránovej zlúčeniny na zodpovedajúci 5-kyanoderivát, t. j. citalopram.

Spôsob prípravy racemického citalopramdiolu a/alebo S- alebo R-citalopramdiolu a použitie takýchto diolov na prípravu racemického citalopramu, R-citalopramu a/alebo S-citalopramu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12309

Dátum: 18.12.2003

Autori: Dancer Robert, Christiansen Brian, Humble Rikke, Petersen Hans

MPK: C07C 253/34, C07D 307/87

Značky: takýchto, s-citalopramu, přípravy, diolov, r-citalopramdiolu, citalopramu, přípravu, spôsob, r-citalopramu, použitie, racemického, citalopramdiolu

Text:

...enantiomérov na frakciu, ktorá je obohatená S-diolom alebo R-diolom a frakciu zahŕňajúcu RS-diol, kde pomer R-diol S-diol je rovný 1 1 alebo bližší k 1 1 ako vo východískovej zmesi R- a S-diolu.0011 Proces podľa tohto vynálezu je dôležitý a veľmi užitočný, najmä preto, že poskytuje praktický, lacný a účinný spôsob prevedenia zmesi R- a S-diolov, ktoré nespĺňajú vyššie uvedené požiadavky týkajúce sa enantiomérnej čistoty na dva cenné...

Piperidinylaminometyl-trifluórmetyl-cyklické éterové zlúčeniny, ich použitie, farmaceutické kompozície a spôsoby liečenia na ich báze a medziprodukty na ich výrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283460

Dátum: 07.07.2003

Autor: Satake Kunio

MPK: A61K 31/445, C07D 311/76, C07D 307/87...

Značky: kompozície, výrobu, použitie, zlúčeniny, medziprodukty, éterové, báze, farmaceutické, liečenia, spôsoby, piperidinylaminometyl-trifluórmetyl-cyklické

Zhrnutie / Anotácia:

Piperidinylaminometyl-trifluórmetyl-cyklické éterové zlúčeniny všeobecného vzorca (I), kde R1 predstavuje alkylskupinu s 1až 6 atómami uhlíka R2 predstavuje vodík, alkylskupinu s 1 až 6 atómami uhlíka, halogénalkylskupinu s 1 až 6 atómami uhlíka alebo fenylskupinu R3 predstavuje vodík alebo halogén R4 a R5 predstavuje každý nezávisle vodík, alkylskupinu s 1 až 6 atómami uhlíka alebo halogénalkylskupinu s 1 až 6 atómami uhlíka a n predstavuje...

Spôsob výroby citalopramu a medziprodukty

Načítavanie...

Číslo patentu: 283309

Dátum: 28.04.2003

Autor: Petersen Hans

MPK: C07D 307/87, A61K 31/34

Značky: výroby, spôsob, citalopramu, medziprodukty

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob výroby citalopramu, v ktorom sa na zlúčeninu všeobecného vzorca (IV), kde R1 je C1-6alkyl a X je O alebo NH, pôsobí najskôr Grignardovým činidlom z 4-halogén-fluórfenylu a následne Grignardovým činidlom z 3-halogén-N,N-dimetylpropylamínu za vzniku zlúčeniny všeobecného vzorca (V), kde R1 a X sú určené, ktorá sa podrobí cyklizácii za vzniku 1,3-dihydroizobenzofuránovej zlúčeniny, ktorá sa následne konvertuje na zodpovedajúci...

Způsob výroby cyklických anhydridů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268969

Dátum: 11.04.1990

Autori: Stibor Ivan, Pscheidt Jiří, Pícha František, Navara Milan, Včelák Josef, Sucharda Zbyněk, Orlt Jan

MPK: C07D 307/87

Značky: anhydridu, výroby, způsob, cyklických

Text:

...podle vynćlezu lze například použít přímo produkt, nebo aněaí produktů z pyrolýzy které vedle vhodného pouěru obou žádoucích raakčních komponentů obsahují navíc aměa aromatíckých uhlovodíků, tj. benzen, toluen a xyleny, které při reokcí a maleíncnhydridem působí jako ínertní rozpouätědlo. Tinto způsobem se provedení podle vynálezu ještě dále zjednoduší. Řešení podle vynálezu umožňuje vysoce ekonomický postup při zpracování směsi uhlovodíku...

Způsob výroby 3-chlor-3-/4-chlor-3-chlor-sulfonylfenyl/ftalidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230104

Dátum: 01.05.1986

Autori: Voves Jan, Pinc Jiří, Řehák Petr, Körner Jaroslav

MPK: C07D 307/87

Značky: výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby 3-chlor-3-/4-chlor-3-chlorsulfonylfelnyl/-ftalidu vzorce I působením acetylchloridu, za přítomnosti chloridu železitého jako katalyzátoru, na kyselinu 2-/4-chlor-3-chlorsulfonylbenzoyl/benzoovou vzorce II připravenou Sandmeyerovou reakcí z kyseliny 2-/3-amino-4-chlorbenzoyl/benzoové vzorce III vyznačující se tím, že se jako výchozí produkt pro reakci s acetylchloridem používá surová kyselina 2...