C07D 303/04

Sposob prípravy (R,S)-(E)-2-metyl-4-(2,6,6-trimetyl-1-cyklohexenyl)-1,2-epoxy-3-buténu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254032

Dátum: 17.12.1987

Autori: Štyráková Lýdia Ing, Kacina Roman, Gömöry Juraj, Bošanský Miloš

MPK: C07D 303/04

Značky: přípravy, r,s)-(e)-2-metyl-4-(2,6,6-trimetyl-1-cyklohexenyl)-1,2-epoxy-3-buténu, spôsob

Text:

...vynálezu. Vychádza sa pritom z trimetylsulfóniovej solia a beta-jonönu, kedy v prostredí dlchlórmetánu a koncentrovaného vodného roztoku alkalického hydroxidu za prítom 4nosti medzifázového katalyzátora benzyltrietylamöniumchloridu, alebo tetra-n-butylamóniumchloridu pri teplote do 60 °C vzniká epoxid I. Podstatou vynálezu je použitie trimetylsulfónium metylsíranu, ktorý sa priprav.í zmiešaním dimetylsulfidu a dimetylsulfátu. Ešte vyššie...

Sposob výroby alkénoxidov

Načítavanie...

Číslo patentu: 254005

Dátum: 17.12.1987

Autori: Mitter Ladislav, Mondočko Jozef, Mikula Gustáv, Adam Valér, Kráľ Bohumil, Glevitzký Edmund

MPK: C07D 303/04

Značky: výroby, spôsob, alkénoxidov

Text:

...a pod., ktoré nerušia oxidačnú reakciu. Rýchlosť pridávania alkénu závisí od rýchlosti reakcie na príslušný halogénhydrín alebo sa pridáva alkén v prebytku. Elektrolytický článok pracuje v širokom rozmedzí teplôt a tlakov. Teplota je spravidla v rozmedzí 30 až 90 °C, tfak môže byt atmosférický 1 vyšší až do 2 MPa USA patq 3 288 692),resp. i nižší NSR pat. 1 768 443.Ako anódy sa používajú elektródy z grafitu, platiny, titantí pokrytého...

Stříbrný katalyzátor a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 240965

Dátum: 14.08.1987

Autori: Bobovský Jaroslav, Pľutová Mária, Krejcar Miloš

MPK: C07D 301/10, B01J 23/66, C07D 303/04...

Značky: stříbrný, způsob, výroby, katalyzátor

Text:

...zveřejněné přihlášky vynálezu DOS číslo 24 54 972, 26 40 540, 2723 918, 28 19 595 a 28 20 170, kde se uvádí, že se získajínové stříbrné katalyzátory na nosiči s vysokou účinnosti, jestliže se kromě stříbra na nosičový materiál nanáší více speciálních promotorových kovů, přičemž je lhostejno, v jakém sledu se stříbro a promotor na nosičovém materiálu vylučují.známý stav techniky, týkající se způsobu nanášení stříbra a promotoru na nosičový...

Spôsob zvýšenia selektivity epoxidácie olefínov C3 až C5 a/alebo diénov C4 až C5

Načítavanie...

Číslo patentu: 235382

Dátum: 15.02.1987

Autori: Hudák Michal, Papp Jozef, Macho Vendelín, Adam Valér, Patušová Elena, Rendko Tibor

MPK: C07D 301/19, C07D 303/04

Značky: zvýšenia, diénov, olefínov, spôsob, selektivity, epoxidácie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob zvýšenia selektivity epoxidácie olefínov C3 až C5 a/alebo diénov C4 až C5 na alkénoxidy. Epoxidácia sa uskutočňuje kuménhydroperoxidom pri 60 až 150 °C (90 až 110° Celsia) za katalytického účinku homogénneho epoxidačného katalyzátora (Mo-naftenát) pri molárnom pomere olefín/kuménhydroperoxid = 1 až 10, prípadne tiež za prítomnosti zásad. Pre dosiahnutie vysokej selektivity je rozhodujúca prítomnosť aspoň jedného cyklického alkoholu C5 až...

Spôsob reaktivácie katalyzátora oxidácie etylénu na etylénoxid

Načítavanie...

Číslo patentu: 230865

Dátum: 15.11.1986

Autori: Vanko Anton, Kiss Gabriel, Stuchlík Jiří, Harach Milan, Dérer Tibor, Huba František, Šnajdr Václav, Macho Vendelín, Hlinšťák Karel, Zajačik Anton, Bučko Miloš, Kopernický Ivan

MPK: B01J 23/90, C07D 303/04

Značky: katalyzátora, spôsob, reaktivácie, etylénoxid, etylénu, oxidácie

Zhrnutie / Anotácia:

Reaktivácia katalyzátora na báze striebra, prípadne spolu s promótormi a aktivátormi, spravidla na nosičoch sa robí tak, že sa na katalyzátor pôsobí rozpúšťadlom (vodno-acetónový alebo vodno-alkoholický roztok) a/alebo roztokom kyseliny oxálovej. Rozpúšťadlo sa spravidla v ďalšom z katalyzátora odstráni a katalyzátor sa vystaví pôsobeniu teploty 100 až 500 °C (150-350 °C) v atmosfére syntézneho alebo inertného plynu s obsahom 10 až 100 % obj....