C07D 303/00

Karbamátový derivát a fungicídny prostriedok s jeho obsahom na použitie v poľnohospodárstve a v záhradníctve

Načítavanie...

Číslo patentu: 286881

Dátum: 11.06.2009

Autori: Ikegaya Kazuhiro, Yonekura Norihisa, Muramatu Norimichi, Ozaki Masami, Fukumoto Shunichiro, Sakai Junetsu, Takagaki Makikazu, Tamai Ryuji, Nagayama Kouzou, Kawashima Takahiro

MPK: A01P 3/00, A01N 47/10, A01N 47/28...

Značky: fungicídný, záhradníctve, prostriedok, karbamátový, derivát, použitie, obsahom, poľnohospodárstve

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa karbamátový derivát, ktorý znázorňuje všeobecný vzorec (I), kde X znamená skupinu zo skupiny zahrnujúcej halogén, C1-C6alkyl alebo podobne, n znamená 0 alebo celé číslo 1 až 4, R1 znamená C1-C6alkylovú skupinu, R2 znamená skupinu zo skupiny zahrnujúcej atóm vodíka, C1-C6alkyl alebo podobne, R3 znamená atóm vodíka alebo C1-C6alkylovú skupinu, G znamená atóm kyslíka, atóm síry alebo podobne, Y znamená vodík, C1-C10alkylovú skupinu,...

Oxabispidínové zlúčeniny využiteľné na liečenie srdcových arytmií a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 286723

Dátum: 11.03.2009

Autori: Björe Annika, Pontén Fritiof, Björsne Magnus, Wilstermann Michael, Hoffman Kurt-jürgen, Strandlund Gert, Pavey John, Thomson Colin, Svensson Peder, Clading-boel David

MPK: C07D 295/00, A61K 31/5375, A61P 9/00...

Značky: spôsob, oxabispidínové, arytmií, srdcových, zlúčeniny, přípravy, liečenie, využitelné

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú oxabispidínové zlúčeniny všeobecného vzorca (I), ktoré sú využiteľné pri profylaxii a liečení arytmií, predovšetkým atriálnych a ventrikulárnych arytmií, a spôsob ich prípravy.

Spôsob prípravy derivátov 2-(2-arylmorfolin-2-yl)etanolu a medziprodukty na ich prípravu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286671

Dátum: 18.02.2009

Autori: Bonnefoy Sabrina, Cabos Claude, Burgos Alain, Aulombard Alain, Bernon Françoise, Lucas Eric

MPK: C07C 33/00, C07C 271/00, C07C 215/00...

Značky: 2-(2-arylmorfolin-2-yl)etanolu, přípravy, medziprodukty, přípravu, spôsob, derivátov

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú spôsoby prípravy enantiomérne čistých zlúčenín vzorca (I), kde X je atóm halogénu, ich solí s minerálnymi alebo organickými kyselinami, alebo ich soli s opticky aktívnymi kyselinami, medziprodukty zlúčenín vzorca (II), (IV), (V), (VII), (XIII), (XIV), (XIX) a (XX), ako aj enantiomérne čisté zlúčeniny vzorca (I) vo forme opticky aktívnych solí s opticky aktívnymi organickými kyselinami.

Benzamidové deriváty, spôsob ich prípravy, farmaceutická kompozícia a ich použitie na prípravu liečiva na liečenie chorôb sprostredkovaných cytokínmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 286123

Dátum: 10.03.2008

Autori: Brown George Robert, Brown Dearg Sutherland

MPK: A61K 31/18, A61K 31/167, A61K 31/165...

Značky: deriváty, liečenie, farmaceutická, přípravu, použitie, sprostredkovaných, cytokínmi, benzamidové, kompozícia, spôsob, liečivá, přípravy, chorôb

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa benzamidové deriváty všeobecného vzorca (I), spôsoby ich prípravy, farmaceutické kompozície obsahujúce uvedené deriváty a použitie týchto derivátov pri liečení zdravotných stavov sprostredkovaných cytokínmi.

Spôsob výroby medziproduktov epoxybutanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6696

Dátum: 29.11.2006

Autori: Xu Lin, Muller Marc

MPK: C07D 303/00, A61K 31/336

Značky: výroby, spôsob, medziproduktov, epoxybutanolu

Text:

...10 ° C až 50 ° C a vpritomnostivhodného crown eteru, za vzniku zlúčeniny vzorca (I).0008 Vhodné estery kyseliny alkyl- alebo arylsulfónovej zahrnujú napríklad ester kyseliny p-toluénsulfónovej, ester kyseliny metylsulfónovej a najmä ester kyseliny trifluórmetylsulfónovej. Konverzia zlúčeniny vzorca (ll) na odpovedajúci ester kyseliny alkyl- alebo arylsulfónovej môže byt uskutočnená spôsobom známym per sa, napr. reakciou zlúčeniny vzorca...

Heterocyklické azahexánové deriváty, spôsob ich prípravy, farmaceutický prostriedok, ktorý ich obsahuje, a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 285048

Dátum: 18.04.2006

Autori: Capraro Hans-georg, Khanna Satish Chandra, Bold Guido, Lang Marc, Fässler Alexander

MPK: A61K 31/395, A61K 31/425, A61K 31/44...

Značky: použitie, prostriedok, ktorý, spôsob, farmaceutický, azahexánové, obsahuje, heterocyklické, deriváty, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané zlúčeniny všeobecného vzorca (I), kde R1 je C1-C7 alkoxykarbonylová skupina, R2 je sekundárna alebo terciárna C1-C7 alkylová skupina alebo alkyltioalkylová skupina obsahujúca C1-C7 alkylové skupiny, R3 je fenylová skupina, ktorá je nesubstituovaná alebo substituovaná jednou alebo viacerými C1-C7 alkoxylovými skupinami alebo cykloalkylová skupina obsahujúca 4 až 8 atómov uhlíka, R4 je fenylová skupina alebo cyklohexylová skupina,...

Nový spôsob prípravy derivátov epotilonov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2802

Dátum: 12.09.2003

Autori: Koch Guido, Loiseleur Olivier

MPK: C07D 303/00, A61P 35/00, C07D 275/00...

Značky: derivátov, epotilónov, přípravy, spôsob, nový

Text:

...vynálezu všeobecne zahŕňa uskutočnenie aldolovej kondenzácie prvej zlúčeniny s druhou zlúčeuinou, čím sa vytvorí vybraná tretia zlúčeninaa uskutočnenie makrolaktonizácie tretej zlúčeniny.Predmetom a cieľom predloženého vynálezu je prekonanie všetkých nedostatkov známych postupov a poskytnutie jednoduchšieho a zlepšeného spôsobu prípravy skôr uvedených epotilonov a derivátov epotilonov a ich solí, ktorý je prijateľný tiež v priemyselnom meradle...

Syntéza epotilónov, ich medziproduktov, analógov a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6852

Dátum: 22.08.2003

Autori: Danishefsky Samuel, Rivkin Alexey, Chou Ting-chao, Dong Huajin, Gabarda Ortega Ana Esther, Yoshimura Fumihiko, Cho Young Shin

MPK: C07D 303/00, C07D 277/00, A61K 31/425...

Značky: medziproduktov, syntéza, epotilónov, použitie, analógov

Text:

...štúdiami (Chou a kol. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 2001, 98, 8113 uvedené v tomto dokumente ako referencie). Zdôvodu jeho ohromujúceho in vivo profilu prešiel dEpoB toxikologickým vyhodnotením u psov a je teraz testovaný na ľuďoch ako protirakovinový liek.0003 Vo svetle sľubnej terapeutickej využiteľnosti 12,1 S-desoxyepotilónov by bolo žiaduce preskúmat ďalšie analógy rovnako ako ďalšie syntetické metodológie pre syntézu...

Úplná syntéza myriaporónov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2328

Dátum: 30.07.2003

Autori: Perez Alvarez Marta, Francesch Solloso, Del Pozo Losada, Cuevas Marchante

MPK: A61K 31/35, A61P 35/00, C07D 303/00...

Značky: úplná, syntéza, myriaporónov

Text:

...aryloxyskupiny,alkyltioskupiny, alkylsulñnylu,alkylsulfonylu, aminoalkylu, arylu a heterocyklického zvyškupod podmienkou, že touto zlúčeninou nie je prírodná zlúčenina označená ako MT 332 alebo MT 381.0007 Podľa našich zistení prírodné zlúčeniny 3 a 4 patentu US 5,514,708 zodpovedajú zlúčeninám 4 a a 3 a, ako je opísané nižšie v príkladoch.0008 Keď R je CH 2 OH, zlúčeniny so vzorcom l môžu existovať ako zmesORO OR GRO ORv ktorom substitučné...

Deriváty 3-azabicyklo[3.1.0]hexánu ako antagonisty opioidného receptora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3620

Dátum: 09.09.2002

Autori: Heck Steven Donald, Liras Spiros, Mchardy Stanton

MPK: A61K 31/403, C07D 209/00, A61K 31/4164...

Značky: opioidného, antagonisty, 3-azabicyklo[3.1.0]hexánu, receptora, deriváty

Text:

...až šiestimi skupinami R 2, pričom skupiny R sú vybrané zo súboru zahrňujúceho R, R 15, -ci-c., alkyl obsahujúci jednu alebo dve nenasýtené väzby, halogén, -0 R 3, -NOZ, -CN, -Ca-Cs cykloalkyi, NR 3 R, -NRC(O)R, -C(O)NR 3 R, -0 C(0)R 3, -c(o)oR 3, -C(O)R 3, NRC(O)OR, -NR 13 C(O)NRR 5, -NR 3 S(O)gR a -S(O)2 R 3R 3 je C 1-C 4 alkyl, pričom uvedený C 1-C 4 alkyl pripadne obsahuje jednu alebo dve nenasýtené väzbyR 5 a R každá nezávisle...

Způsob přípravy katalyzátoru obsahujícího stříbro, vhodného k oxidaci ethylenu na ethylenoxid

Načítavanie...

Číslo patentu: 268178

Dátum: 14.03.1990

Autori: Boxhoorn Gosse, Velthuis Otto, Klazinga Aan

MPK: C07D 303/00, B01J 23/66

Značky: vhodného, ethylenoxid, stříbro, obsahujícího, způsob, oxidací, katalyzátoru, ethylenu, přípravy

Text:

...nanéäí v podobě hydroxidu ccaného nebo dusíenanu ceaného.Pro přidání alkalického kovu jakožto pronotoru je znáuo několik výborných postupů, při nichž lze tento kov aplikovat zároveň se stříbrea. vhodnýai aoleui alkalického kovu jsou zpravidla ty, která jsou rozpuatné v kapalné fézi, z níž so nanólí stříbro. Kromě výše uvedených solí lze rovněž uvést dusičnany, chlorldy. jodidy, bromidy,hydrogenuhličltany, octany, vinnany, nléčnany a...

Způsob přípravy katalyzátoru obshaujícícho stříbro, vhodného pro oxidaci ethylenu na ethylenoxid

Načítavanie...

Číslo patentu: 266592

Dátum: 12.01.1990

Autori: Boxhoorn Gosse, Velthuis Otto, Klazinga Aaan

MPK: C07D 303/00, B01J 23/66

Značky: způsob, stříbro, obshaujícícho, ethylenu, katalyzátoru, oxidací, vhodného, přípravy, ethylenoxid

Text:

...kovu je příliš vysoká. Teploty, doby styku a sušení plyny je možno upravit.Je třeba dbát toho, aby v nosiči nezůstaly žádné stopy alkoholu. AVýhodně používaný způsob spočíva v tom, že se nosič napustí vodným roztokem obsahujíoím jak sůl alkalického kovu, tak sůl stříbra, přičemž napouštěcí roztok sestává ze stříbrné soli karboxylové kyseliny, organického aminu, soli draslíku, rubidia nebo oesia a vodnéhorozpouštědla. Tak například roztok...

Katalyzátor obsahující stříbro, vhodný pro oxidaci ethylenu na ethylenoxid, a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 266591

Dátum: 12.01.1990

Autori: Boxhoorn Gosse, Klazinga Aan, Velthuis Otto

MPK: B01J 23/66, C07D 303/00

Značky: ethylenoxid, ethylenu, obsahující, stříbro, způsob, katalyzátor, oxidací, přípravy, vhodný

Text:

...použitelnými jako výchozí látkypro promotor, jsou například dusičnany, štavelany, soli karboxylových kyselin nebo hydroxidy. Nejvýhodnějším promotorem je cesium, kterého se výhodně používá v podobě hydroxidu cesného nebo dusičnanu cesného.Pro přidání alkalických kovů je známo několik výborných metod, při nichž je možno tyto kovy nanášet současně se stříbrem. vhodnými solemí alkalických kovů jsou zpravidla soli, které jsou rozpustné V...

Katalyzátor obsahující stříbro, vhodný pro oxidaci ethylenu na ethylenoxid a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 266590

Dátum: 12.01.1990

Autori: Boxhoorn Gosse, Klazinga Aan, Velthuis Otto

MPK: B01J 23/66, C07D 303/00

Značky: stříbro, přípravy, obsahující, vhodný, ethylenoxid, ethylenu, oxidací, způsob, katalyzátor

Text:

...plyny je možno upravit. Je třeba dbát toho, aby V nosiči nezůstaly žádné stopy alkoholu.Výhodné používaný způsob spočlvá V tom, že se nosič napustí vodným roztokem obsahujícímjak sůl alkalického kovu, tak sůl stříbra, přičemž impregnační roztok sestava ze stříbrné soli karboxylové kyseliny, organíokého aminu, soli draslíku, rubidia nebo cesia a vodného rozpouštědla. Napríklad roztok šřavelanu tříbrného obsahující draslík je možno připravit...

Sposob prípravy propylénocidu a/alebo jeho izomérov

Načítavanie...

Číslo patentu: 250584

Dátum: 15.04.1987

Autori: Mikeštík Antonín, Dimun Milan, Schniedhamerová Katarína, Polievka Milan

MPK: C07D 303/00

Značky: izomérov, propylénocidu, spôsob, přípravy

Text:

...produkt neobsahuje kyselinu ootovú, ktorá inak Vzniká deacyloxyläciou hydroxyesteru a diesteru. Kyselina octová pôsobí nepriaznivo V priebehu reakcie znižuje konverziu hydroxyesteru spätnou reakciou s propylénoxidom aj hydroxyesteromj, ako aj v reakčnom produkte znižuje selektivitu .na propylénoxid podporovan-ím jeho izomerizáciel 0 krem toho spôsobuje aj silnú koröziu znariadenia, ktorá technicky sťažuje a ekonomicky znevýhodñuje...