C07D 301/10

Epoxidačný katalyzátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 281624

Dátum: 03.04.2001

Autor: Evans Wayne Errol

MPK: C07D 301/10, B01J 23/68

Značky: katalyzátor, epoxidačný

Zhrnutie / Anotácia:

Katalyzátor epoxidácie so zlepšenou selektívnou stabilitou obsahuje striebro, promótujúce množstvo alkalického kovu, promótujúce množstvo horčíka, promótujúce množstvo rénia a prípadne promótujúce množstvo kopromótora rénia, vybraného zo skupiny síra, molybdén, volfrám, chróm a ich zmes, nesených na nosiči, ktorý obsahuje najmenej 85 % hmotnostných alfa oxidu hlinitého a od 0,001 do 2 % hmotnostných (vyjadrené ako prvok) horčíka vo forme oxidu.

Epoxidačný katalyzátor a spôsob prípravy katalyzátorového nosiča

Načítavanie...

Číslo patentu: 280987

Dátum: 02.10.1996

Autori: Matusz Marek, Mesters Carolus Matthias Anna Maria, Buffum John Edward

MPK: B01J 23/66, B01J 21/04, C07D 301/10...

Značky: přípravy, spôsob, katalyzátorového, nosiča, epoxidačný, katalyzátor

Zhrnutie / Anotácia:

Etylénoxidový katalyzátor, ktorý obsahuje striebro a jeden alebo viac alkalicko kovových promótorov uložených na nosiči s pevnosťou v tlaku najmenej 2,3 kg a hustotou usadzovanej náplne najmenej 0,48 kg/liter, ktorý obsahuje prvú a druhú zložku alfa oxidu hlinitého s prvou zložkou alfa oxidu hlinitého vo forme častíc so strednou veľkosťou kryštalitov od 0,4 do 4 um, tvorené z 95 % do 40 % z celkovej hmotnosti alfa oxidu hlinitého v nosiči a...

Etylénoxidový katalyzátor, spôsob jeho výroby a spôsob výroby etylénoxidu za použitia katalyzátora

Načítavanie...

Číslo patentu: 279174

Dátum: 12.08.1992

Autori: Gerdes William Herman, Buffum John Edward, Kowaleski Ruth Mary

MPK: C07D 301/10, B01J 23/68, B01J 23/66...

Značky: etylénoxidu, výroby, katalyzátor, použitia, spôsob, etylénoxidový, katalyzátora

Zhrnutie / Anotácia:

Etylénoxidový katalyzátor na výrobu etylénoxidu v plynnej fáze obsahuje striebro, promočné množstvo alkalického kovu, réniové promótory a výhodne réniové kopromótory, vybrané zo skupiny zahŕňajúcej síru, molybdén, volfrám, chróm a ich zmesi na nosiči obsahujúcom aspoň 85 % hmotn. alfa-oxidu hlinitého, od 0,05 do 6 % hmotn., merané ako oxid, kovu alkalickej zeminy vo forme oxidu, 0,01 až 5 % hmotn., merané ako dioxid, kremíka vo forme oxidu a vo...

Spôsob prípravy strieborného katalyzátora pre výrobu etylénoxidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240464

Dátum: 15.08.1987

Autori: Krennbauer Franz, Abildt Uwe, Hardstone John David, Campbell Simon Fraser, Langauer Theodor, Brunner Engelbert

MPK: B01J 23/50, C07D 301/10

Značky: etylénoxidu, strieborného, výrobu, přípravy, spôsob, katalyzátora

Text:

...striebra a roztokom soli alkalických kovov,sa uskutočňuje tak, že sa inertný porézny nosič pred impregnáciou vystaví pôsobeniu ionizujúceho žiarenia dávky 50 Gy až 1 MGy,inertný porézny nosič sa pred impregnáciou a po ožiarení tepelne opracuje pri zníženom tlaku menšom ako 10 kPa pri .teplotách 100 až 300 °C, irnpregnovaný nosič sa po impregnácií suší pri teplotách 80 až 120 stupňov Celsia a potom sa kalcinuje pri teplotách 170 až 500...

Stříbrný katalyzátor a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 240968

Dátum: 14.08.1987

Autori: Stránský Vladislav, Netolický Václav, Ružieka Jan

MPK: B01J 23/50, C07D 301/10

Značky: stříbrný, přípravy, způsob, katalyzátor

Text:

...na nanášení stříbra a promotoru na nosičový materiál se popisují V uvedených publikacích různé postupy. Tak se při způsobu podle německého zveřejněného spisu DOS 23 00 512 a 27 34 912 stříbro /aminový komplex soli stříbra/ a promotor /promotorová sloučenina/ nanášejí současně a impregnací na nosičový materiál.Při výrobě stříbrného katalyzátoru podle německé vyložené přihlášky číslo 26 40 540 nemá způsob nanášení stříbra a promotoru na nosič...

Stříbrný katalyzátor a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 240965

Dátum: 14.08.1987

Autori: Krejcar Miloš, Pľutová Mária, Bobovský Jaroslav

MPK: C07D 301/10, C07D 303/04, B01J 23/66...

Značky: způsob, katalyzátor, výroby, stříbrný

Text:

...zveřejněné přihlášky vynálezu DOS číslo 24 54 972, 26 40 540, 2723 918, 28 19 595 a 28 20 170, kde se uvádí, že se získajínové stříbrné katalyzátory na nosiči s vysokou účinnosti, jestliže se kromě stříbra na nosičový materiál nanáší více speciálních promotorových kovů, přičemž je lhostejno, v jakém sledu se stříbro a promotor na nosičovém materiálu vylučují.známý stav techniky, týkající se způsobu nanášení stříbra a promotoru na nosičový...

Způsob zlepšení účinnosti stříbrných katalyzátorů na nosiči

Načítavanie...

Číslo patentu: 251793

Dátum: 13.08.1987

Autori: Alfranseder Josef, Mayer Sigmund, Schaffelhofer Iwo, Rebsdat Siegfried, Kaulich Herbert

MPK: B01J 37/02, B01J 23/66, B01J 23/96...

Značky: katalyzátoru, zlepšení, stříbrných, způsob, účinnosti, nosiči

Text:

...a ve shora uvedených publikacích se jako takové podrobně popisují.V impregnačním roztoku se může koncentrace sloučeniny cesia měnit v širokém rozmezí. Rozhodující je pouze ta skutečnost, aby s impregnaci podle vynálezu vysráželo na upravovaný stříbrný katalyzátor na nosiči shora uvedené množství cesia, tj. 1 až 1 000 mg, výhodné 50 až 500 mg cesia na 1 kg katalyzátoru. Výhodné impregnační roztoky seatávajic) z 0,005 až 0,2 3 hmotnostního...