C07D 295/10

Zlúčeniny piperidínom alebo piperazínom substituovanej kyseliny tetrahydronaftelén-1-karboxylovej, ktoré inhibujú MTP

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8058

Dátum: 22.10.2007

Autori: Meerpoel Lieven, Berthelot Didier Jean-claude, Viellevoye Marcel, Linders Joannes Theodorus Maria, Jaroskova Libuse, Backx Leo Jacobus Jozef, Busscher Guuske Frederike

MPK: A61K 31/445, A61K 31/495, A61P 3/00...

Značky: zlúčeniny, tetrahydronaftelén-1-karboxylovej, piperazínom, piperidínom, inhibujú, substituovanej, kyseliny

Text:

...Apo B-IOO, ktorý je u ľudí produkovaný v pečení, je potrebný na syntézu a sekréciu VLDL. Lipoproteíny LDL, ktoré obsahujú približne 2/3 cholesterolu v ľudskej plazme, sú metabolíckými produktmi VLDL. Apo B-IOO je prakticky jedinou proteínovou zložkou LDL. Zvýšené koncentrácie apo B-IOO a LDLcholesterolu v plazme sú uznávanými rizikovými faktormi vzniku aterosklerotickéhoHyperlipídémie môžu vznikať ako výsledok veľkého množstva genetických...

Karbonylované (aza)cyklohexány ako ligandy dopamínového D3 receptora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20442

Dátum: 21.06.2007

Autori: Capet Marc, Lecomte Jeanne-marie, Berrebi-bertrand Isabelle, Ligneau Xavier, Schwartz Jean-charles, Calmels Thierry, Levoin Nicolas, Robert Philippe, Danvy Denis

MPK: C07D 211/26, A61K 31/495, A61P 25/00...

Značky: aza)cyklohexány, dopamínového, ligandy, receptora, karbonylované

Text:

...alkoxyalkyl dialkylaminoskupina nearomatický heterocyklyl naviazaný pomocou dusíka alkylsulfanyl alkylsulñnyl alkylsulfonyl monohalogénalkylsulfanyl monohalogénalkylsulñnyl monohalogénalkylsulfonyl polyhalogénalkylsulfanyl polyhalogénalkylsulñnyl polyhalogénalkylsulfonyl heleroaryl aryI aralkyl aryloxyskupina alkoxykarbonylamino-skupina acyl acylaminoskupina aminokarbonyl monoalkylaminokarbonyl dialkylaminokarbonyl...

3-Amino-2-benzoylcyklohex-2-enóny, spôsob potláčania nežiaducej vegetácie s ich pomocou a herbicídne prostriedky na ich báze

Načítavanie...

Číslo patentu: 278924

Dátum: 08.04.1998

Autor: Knudsen Christopher Glade

MPK: A01N 41/10, A01N 35/06, A01N 43/78...

Značky: vegetácie, nežiaducej, pomocou, báze, 3-amino-2-benzoylcyklohex-2-enóny, prostriedky, spôsob, herbicídne, potláčania

Zhrnutie / Anotácia:

3-Amino-2-benzoylcyklohex-2-enóny všeobecného vzorca (I), kde jednotlivé všeobecné symboly majú význam uvedený v nárokoch, spôsob potláčania nežiaducej vegetácie s ich použitím a herbicídne prostriedky na ich báze.

Heterocyklické aromatické oxazolové zlúčeniny, medziprodukt na ich prípravu, farmaceutický prípravok, inhibítory cyklooxygenázy a protizápalové činidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: 281468

Dátum: 07.05.1997

Autori: Hashimoto Hiromasa, Matsushita Mutsuyoshi, Haruta Junichi

MPK: C07C 311/16, A61K 31/42, C07C 251/48...

Značky: oxazolové, činidla, protizápalové, prípravok, aromatické, inhibitory, zlúčeniny, cyklooxygenázy, přípravu, medziprodukt, heterocyklické, farmaceutický

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané heterocyklické aromatické oxazolové zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom Z znamená atóm kyslíka, jedna zo skupín R a R1 znamená skupinu všeobecného vzorca A, v ktorom R3 znamená C1-4 alkylovú, amínovú alebo C1-4 alkylamínovú skupinu, R4, R5, R6 a R7 znamenajú nezávisle od seba atóm vodíka, atóm halogénu, C1-4 alkylovú skupinu, C1-4 alkoxyskupinu, trifluórmetylovú skupinu, hydroxylovú skupinu alebo amínovú skupinu s tým, že...

Deriváty thioallofanové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 268645

Dátum: 14.03.1990

Autori: Sluka Jaroslav, Daněk Jaroslav, Zikán Viktor

MPK: C07D 295/12, C07D 295/10

Značky: kyseliny, thioallofanové, deriváty

Text:

...13. a 14. den po invasi perorélně sondou v dávce 150 mg.kgl živé hmotnosti, jako honogenát v Dorfmannově činidle. Myši byly usurceny 3. den po aplikaci a po zjištění celkového počtu tasennic se skolexy při úplnć.helmintologické pitvě tenkého střeva myší byla výpočten metodou nepřímé aktivity dle Stewarda stanovena anthelnintická účinnost. Standard byl aplikován rovněž 13. a 14. den po invasi v dávce 150 og.kg 1 živé...

6-Substituované deriváty 7-oxo-7H-benzol(c)fluorenu a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 262598

Dátum: 14.03.1989

Autori: Vančurová Iva, Křepelka Jiří, Mělka Milan

MPK: C07D 295/10

Značky: způsob, jejich, výroby, 7-oxo-7h-benzol(c)fluorenu, deriváty, 6-substituované

Text:

...5 moLl-l). Látka 5-hydroxy-6-(1-metylpiperazinylnetyl)-7-oxo-75-benzo(c)fluoren na zvířatech a experimentálnimi nádory snižuje hmotnost nádoru E 16 v dávce 150 mg/kg o 3 a u leukemie L 1 210 v dávce 2 x 75 mg/kg prodlužuje přežití zvířat o 8 S ve srovnání s neovlivněnou kontrolou.Látky obecného vzorce I, ve kterém R značí piperidinový, N-metylpiperazinový a morfolinovýzbytek, se podle vynálezu připravuji z látky vzorce IIreakci s minimálně 1...

4-Amino-1-(4-cyklopentylfenyl)butan-1-ony a jejich soli

Načítavanie...

Číslo patentu: 254621

Dátum: 15.01.1988

Autori: Protiva Miroslav, Vejdělek Zdeněk

MPK: C07D 295/10

Značky: jejich, 4-amino-1-(4-cyklopentylfenyl)butan-1-ony

Text:

...reakcemi 1-(4s aminy obecného vzorce IIIve kterém X značí totéž jako ve vzorci I. Substituční reakce se provedou v dimetylsulfoxidu při 120 OC za přítomnosti uhlíčitanu draselného, přičemž chlorderivát vzorce II a aminyvzorce III se použijí v přibližně ekvimolekulárních množstvích. Výchozí chlorderivát IIje látkou novou a jeho příprava je popsána v 1. příkladu. Z použitých piperazinů jsou komerční dostupné 1-metylpiperazin a...

Způsob výroby derivátů aminopropanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236489

Dátum: 16.03.1987

Autori: Gries Josef, Wiersdorf Walter-wielant, Mueller Claus, Raschack Manfred, Von Philipsborn Gerda, Franke Albrecht, Mueller Josef, Lenke Dieter, Hege Hans-guenther, Lietz Helmut

MPK: C07C 93/06, A61K 31/395, A61K 31/135...

Značky: derivátů, aminopropanolu, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby derivátů aminopropanolu obecného vzorce I i jejich fyziologicky použitelných adičních solí s kyselinami, vyznačující se tím, že se na sloučeninu obecného vzorce II působí aminem obecného vzorce III načež se takto získané sloučeniny popřípadě převedou na své fyziologicky snášitelné adiční soli s kyselinami.

Způsob výroby derivátů aminopropanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236500

Dátum: 16.02.1987

Autori: Wiersdorf Walter-wielant, Franke Albrecht, Mueller Josef, Gries Josef, Lietz Helmut, Lenke Dieter, Hege Hans-guenther, Von Philipsborn Gerda, Mueller Claus, Raschack Manfred

MPK: A61K 31/135, C07C 93/06, A61K 31/395...

Značky: aminopropanolu, derivátů, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby derivátů aminopropanolových derivátů 2-hydroxy-beta-fenyl-propiofenonů obecného vzorce I, jakož i jejich fyziologicky použitelných adičních solí s kyselinami spočívající v tom, že se sloučenina obecného vzorce IV katalyticky hydrogenuje a popřípadě se takto získané sloučeniny převedou na své fyziologicky snášitelné adiční soli s kyselinami.

Způsob přípravy derivátů 1-ethyl-6-halogen-1,4-dihydro-4-oxo-7-/1-piperazinyl/-1,8-nafthyridinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235546

Dátum: 15.11.1986

Autori: Takase Yoshiyuki, Matsumoto Junichi, Nishimura Yoshiro

MPK: C07D 295/10

Značky: derivátů, přípravy, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Připravují se deriváty 1-ethyl-6-halo-gen-1,4-dihydro-4-oxo-7-/1-piperazinyl/-1,8- nafthyridinu obecného vzorce nebo jejich netoxické, farmaceuticky vhodné soli, tak, že se nechá reagovat sloučeni-na obecného vzorce s ethylačním činidlem a pak se reakční produkt, ve kterém R4 znamená skupinu R4 hydrolyzuje nebo se odstraňuje chránicí skupina z produktu, ve kterém R3 znamená chránicí skupinu a popřípadě se reakční produkt převádí na netoxickou,...

Způsob přípravy derivátů 1-ethyl nebo vinyl-6-halogen-1,4-dihydro-4-oxo-7-/1-piperazinyl/-1,8-nafthyridinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235545

Dátum: 15.11.1986

Autori: Nishimura Yoshiro, Matsumoto Junichi, Takase Yoshyki

MPK: C07D 295/10

Značky: 1-ethyl, derivátů, přípravy, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy derivátů 1-ethyl nebo vinyl-6-halogen-1,4-dihydro-4-oxo-7-/1-piperazinyl/-1,8-nafthyridinu obecného vzorce I nebo jeho netoxických, farmaceuticky vhodných solí, vyznačený tím, že se nechá reagovat sloučenina obecného vzorce II se sloučeninou obecného vzorce III a reakční produkt se hydrolýzuje, popřípadě se reakční produkt převádí na svoji netoxickou, farmaceuticky vhodnou sůl.

Způsob výroby 1-etyl nebo vinyl-6-halogen-1,4-dihydro-4-oxo-7-(1-piperazinyl)-1,8-naftyridin-3- karboxylové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 235502

Dátum: 15.11.1986

Autori: Nishimura Yoshiro, Matsumoto Junichi, Takase Yoshiyuki

MPK: C07D 295/10

Značky: způsob, 1-etyl, výroby, kyseliny, vinyl-6-halogen-1,4-dihydro-4-oxo-7-(1-piperazinyl)-1,8-naftyridin-3, karboxylové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká derivátů 1,8-naftyridin-3-karboxylové kyseliny obecného vzorce I, v němž X znamená atom fluoru nebo chloru, R1 znamená etylovou skupinu nebo vinylovou skupinu a jejích netoxických a farmacentricky přijatelných solí a jejich způsobů výroby. 1,8-naftyridinové sloučeniny a jejich soli jsou užitečné jako antibakteriální činidla a jejich meziprodukty.

Způsob výroby derivátů piperazinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246099

Dátum: 13.02.1986

Autori: Pavlanský Rudolf, Kott Josef, Trakal Boris, Slavík Miroslav

MPK: C07D 295/10, A61K 31/495

Značky: piperazinu, způsob, výroby, derivátů

Text:

...p-toiuensulionová kyselina salicylová a podobné.Farmaceutický přijatelný ester sloučeniny obecného vzorce l, který může být použit při léčeilí, obsahuje alkanoyloxyskupinu obecného vzorce -« 0-C 0-Z, kdeZ znamená alkytovou skupinu obsahující 1 až 12 atomů uhlíku, která je připojena ke druhému atomu uhlíku v propylenovém řetězci místo hydroxylové skupiny, tj. hydroxyskupina je esteriiikována. skupinou Z může být například methyl, ethyl, butyl,...

Způsob výroby derivátů piperazinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246080

Dátum: 13.02.1986

Autori: Eermák Jan, Krumphanzl Vladimír Elen Korespondent Esav, Eižinská Simona, Pech Jaromír, Havlín Vladimír Roztoky U Prahy

MPK: A61K 31/495, C07D 295/10

Značky: piperazinu, způsob, výroby, derivátů

Text:

...tj. hydroxyskupina je esterifik-ována. skupinou Z může být například methyl, ethyl, butyl, hexyl, oktyl,dodecyl a podobné. Tento vynález tedy zahrnuje jak sloučeniny obecného vzorce I, které jsou estery, tak farmaceutický přijatelné soli těchto sloučenin.Piperazin-o skupina představuje nasyce.ný šestičleąnný kruh obsahující dva atomy dusíku .následujícího vzorceSloučeniny podle predloženého vynálezu jsou ,pojmenovzávny podle nomenklatury...