C07D 295/073

Fenylalkylpiperazíny s TNF-modulujúcou aktivitou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15404

Dátum: 16.06.2009

Autori: Baroni Marco, Zanchet Marco, Ritzeler Olaf

MPK: A61P 19/02, A61P 29/00, A61K 31/495...

Značky: fenylalkylpiperazíny, tnf-modulujúcou, aktivitou

Text:

...skupinu (Cl-C 5)alkyl, skupinu (C 1-C 5)ha 1 ogéna 1 ky 1, skupinu (C 1-C 2)pertluóralkyl, skupinu (Cl-C 5)alkoxy alebo skupinu (Cl-C 2)perfluóralkoxyZlúčeniny vzorca (I) môžu obsahovat jeden alebo niekoľko asymetrických atómov uhlíka. Tieto zlúčeniny teda môžu existovať vo forme enantiomérov alebo diastereoizomérov. Tieto enantio méry a diastereoizoméry, rovnako ako ich zmesi, vrátane racemických zmesí, tvoria súčasť tohtoZlúčeniny...

Kryštalická báza trans-1-((1R,3S)-6-chlór-3-fenylindán-1-YL)-3,3-dimetylpirerazínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10141

Dátum: 14.02.2006

Autori: Lopez De Diego Heidi, Bang-andersen Benny

MPK: A61P 25/18, A61K 31/495, C07D 295/073...

Značky: báza, trans-1-((1r,3s)-6-chlór-3-fenylindán-1-yl)-3,3-dimetylpirerazínu, krystalická

Text:

...s nadmerným užívaním látok.0008 Ako bolo ukázané v PCT/DK 04/000546, skupina zlúčenín štruktúrne príbuzných so zlúčeninou l, tj. trans-izoméry 3-aryl-1-(1-piperazinyI)indánov substituovaných v polohe 2 a/alebo 3 piperazinového kruhu, bola opísaná v EP 638 073 Bogesa a kol. in J. Med. Chem., 1995, 38, 4380-4392 a Klaus P.Bogesra v Drug Hunting, the Medícinal Chemistry of 1-Piperazino-3 phenylindans and Related Compounds, 1998, ISBN...

Tetrahydronaftalénamíny, spôsob ich prípravy, farmaceutické prostriedky, ktoré ich obsahujú a ich použitie ako liečiv

Načítavanie...

Číslo patentu: 282022

Dátum: 21.08.2001

Autor: Swoboda Robert

MPK: A61K 31/275, A61K 31/135, A61K 31/445...

Značky: obsahujú, přípravy, tetrahydronaftalénamíny, spôsob, prostriedky, liečiv, farmaceutické, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny všeobecného vzorca (I), kde R1 a R2 sú nezávisle H, (C1-4)alkyl, (C1-4)alkoxy, (C1-4)alkyltio, halogén, trifluórmetyl, trifluórmetoxy, kyano, (C2-5)alkanoyl, (C1-4)alkylsulfonyl alebo sulfamoyl, R3 je H, OH, (C1-4)alkyl, (C1-4)alkoxy, halogén, kyano, (C2-5)alkanoyl, karbamoyl, (C1-4)alkylsulfonyloxy alebo trifluórmetylsulfonyloxy, R4 a R5 sú nezávisle H, (C1-4)alkyl, hydroxy(C1-4)alkyl alebo fenyl(C1-4)alkyl, alebo spolu s atómom...

Dimérne zlúčeniny 4-fenylpiperidínu, 4-fenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridínu alebo 4-fenylpiperazínu alebo dimérne spirocyklické zlúčeniny piperidínu, farmaceutický prostriedok s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279622

Dátum: 11.01.1999

Autori: Perregaard Jens Kristian, Stenberg John, Moltzen Ejner

MPK: C07D 211/14, A61K 31/495, A61K 31/445...

Značky: použitie, zlúčeniny, 4-fenylpiperidínu, farmaceutický, prostriedok, 4-fenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridínu, obsahom, spirocyklické, piperidinů, 4-fenylpiperazínu, dimérne

Zhrnutie / Anotácia:

Dimérne zlúčeniny 4-fenylpiperidínu, 4-fenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridínu alebo 4-fenylpiperazínu alebo dimérne spirocyklické zlúčeniny piperidínu všeobecného vzorca (I), kde n je 1 až 5, R1 až R4 majú významy uvedené v opise R5 a R6 sú každý vodík alebo alkyl alebo tvoria spolu etylénový alebo propylénový mostík X je O, S, SO, SO2, CO alebo (CH2)m, kde m je 0 alebo 1, X je NR7, pričom R7 je H, C1-6alkyl, C3-8cykloalkyl, cykloalkylalkyl, fenyl...