C07D 277/48

Arylsulfónanilidmočoviny, farmaceutický prostriedok s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 284757

Dátum: 12.10.2005

Autor: Houze Jonathan

MPK: C07C 311/21, A61K 31/33, A61K 31/18...

Značky: prostriedok, použitie, arylsulfónanilidmočoviny, farmaceutický, obsahom

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny všeobecného vzorca (I) alebo ich farmaceuticky prijateľné soli, kde X je člen volený zo skupiny pozostávajúcej z O, S, NH, R1 aj R2 je člen nezávisle volený zo skupiny pozostávajúcej z vodíka, (C1-C6) alkylu a (C1-C6)heteroalkylu, R3 je člen volený zo skupiny pozostávajúcej z vodíka, (C1-C6)alkylu a (C1-C6)heteroalkylu, alebo je v kombinácii s Y a s atómom dusíka, na ktorý je každý z nich napojený, čím vznikne 5-, 6- alebo 7-členný...

Heteroaryl-močoviny a ich použitie ako aktivátory glukokinázy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13998

Dátum: 06.01.2005

Autori: Lau Jesper, Christen Daniel, Kristiansen Marit, Jeppesen Lone, Cooper Jeremy T, Vedso Per, Ankersen Michael, Subramanian Govindan, Santhosh Kalpathy Chidambareswaran, Polisetti Dharma Rao, Murray Anthony, Lundbeck Jane Marie, Andrews Robert Carl, Valcarce-lopez Maria Carmen

MPK: A61K 31/14, A61P 3/10, A61K 31/426...

Značky: glukokinázy, použitie, heteroaryl-močoviny, aktivátory

Text:

...medzi týmito poruchami nebol objasnený. Navyše mnoho pacientov vykazuje príznaky vysokého krvného tlaku pri úplnej neprítomnosti akýchkoľvek iných znakov choroby alebo0007 Je známe, že vysoký tlak môže priamo viesť k zlyhaniu srdca, zlyhaniu obličiek a k mŕtvici (krvácaniu do mozgu). Tieto stavy sú schopné spôsobiť rýchlu smrť pacienta. Vysoký tlak môže tiež prispieť k vývoju aterosklerózy a íschemickej choroby srdca....

5-Fenyltiazolové deriváty a ich použitie ako P13 kinázové inhibítory

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10553

Dátum: 27.02.2003

Autori: Press Nicola Elaine, Mccarthy Clive, Bruce Ian, Shukla Lena, Oza Mrinalini Sachin, Whitehead Lewis, Kirman Louise, Finan Peter, Bloomfield Graham Charles, Leblanc Catherine, Hayler Judy

MPK: A61K 31/426, A61P 11/00, A61K 31/427...

Značky: deriváty, použitie, inhibitory, 5-fenyltiazolové, kinázové

Text:

...ako NF-kB inhibítory a ich použitie na liečbu zápalových ochorení.W 0 01/053266 opisuje určité pyrido-pyrimidínové, chínolónové a benzopyranonové deriváty ako Pl-3 kinázove antagonisty na liečenie určitých stavov vrátane respiračných ochorení,akou je astma a COPD.W 0 O 2/ 10162 opisuje štruktúme vzdialené oxazolyl-metyltio-tiazolyl-deriváty ako inhibítory cyklín dependentných kináz, vrátane PI-3 kináz, na liečenie zápalových...

Způsob výroby deriváty 2-guanidinothiazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268693

Dátum: 11.04.1990

Autori: Hersányi Kálmán, Bogsch Erik, Trischler Ferenc, Csongor Ágainé Eva, Bod Péter

MPK: C07D 277/18, C07D 277/48

Značky: 2-guanidinothiazolu, výroby, způsob, deriváty

Text:

...1 byla ziekáne eloučenine vzorce IX v 5 B.5 nim výtěžku e následujici reakci e thionočovinou byla připrevene eloučenine vzorce Xve výtežku 22,2 ním /3. An. Chem. Soc. §§, 2156 (1946)/. Na rozdíl od těchto výtěžkâ bylo sloučonína vzorce IX získáne ve výtůžku 86 ním za použití jodídové ketaľýzy objevene při naších pokusech.Je též známa, že cyklizece aloučeníny vzorce IV zahrnuje v sobě nejoánč tří základní etupne.~Protože Je možno očekávat. že...