C07D 277/42

2-Arylpropiónové kyseliny a ich deriváty a farmaceutické prípravky s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18639

Dátum: 18.09.2009

Autori: Cesta Maria Candida, Aramini Andrea, Bianchini Gianluca, Allegretti Marcello

MPK: A61P 29/00, A61K 31/421, A61K 31/427...

Značky: farmaceutické, kyseliny, přípravky, 2-arylpropionové, obsahom, deriváty

Text:

...bol opísanýsystémový nárast CXCL 8 u pacientov s ischemickou cievnou mozgovou príhodou a analogické prechodné zvýšenie u CINC, čo je CXCL 8-podobný krysí neutrofilový chemokín príbuzný s CXCL 8 u ľudí, bol pozorovaný v oblastiach s ischemickou cievnou mozgovou príhodou (Y. Yamasaki et al., Stroke, 16, 318,1995). Niekoľko neuroprotekčných štúdií s využitím anti-CXCL 8 protilátkového prístupu bolo úspešných u králikov a krýs, čím bol...

Inhibítory ľudskej proteínovej tyrozín fosfatázy a spôsoby použitia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18981

Dátum: 27.06.2007

Autori: Maier Matthew Brian, Clark Cynthia Monesa, Gray Jeffrey Lyle, Amarasinghe Kande, Nichols Ryan

MPK: A61P 35/00, A61K 31/425, A61K 31/422...

Značky: fosfatázy, použitia, proteínovej, spôsoby, tyrozín, ludskej, inhibitory

Text:

...To je prípad najmä pacientov upútaných na lôžko alebo pacientov s diabetom, ktorí majú ťažké, zle sa hojace kožné vredy. V mnohých z týchto prípadov je oneskorenie v hojení výsledkom nedostatočného prekrvenia a to bud v dôsledku neustáleho tlaku, alebo upchania ciev. Zlý kapilámy obeh v dôsledku malé aterosklerózy tepien alebo žilného hromadenia prispieva kzlyhaniu pri obnove poškodeného tkaniva. Tieto tkanivá sú často infikované...

Deriváty kyseliny (4-(4-[6-(trifluórmetyl-pyridín-3-ylamino)-N-obsahujúci heteroaryl]-fenyl)-cyklohexyl)-octovej a ich farmaceutické použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10886

Dátum: 28.03.2007

Autori: Serrano-wu Michael, Kwak Young-shin, Liu Wenming

MPK: C07D 213/74, A61K 31/44, C07D 213/75...

Značky: heteroaryl]-fenyl)-cyklohexyl)-octovej, farmaceutické, použitie, kyseliny, 4-(4-[6-(trifluórmetyl-pyridín-3-ylamino)-n-obsahujúci, deriváty

Text:

...týka 2,6-substituovaných chrómanových derivátov, ktoré sú vhodné na liečenie beta-S adrenoreceptorom-sprostredkovaných stavov.W 0 O 2/ l 1724 A 2 sa týka farmaceutických kompozícii, ktore zahŕňajú Z-pyridínaminy, ktoré sa môžu použiť na prevenciu ischemickej bunkovej smrti.W 0 03/062215 A 1 sa týka substituovaných tia-/oxa-/pyrazolov na inhibíciu aktivity jednej alebo viacerých proteínkináz.W 0 2004/000788 A 1 sa týka ureido-substituovaných...

Substituované amidy kyseliny propiolovej a ich použitie na výrobu analgetík

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10623

Dátum: 22.12.2006

Autori: Haurand Michael, Schiene Klaus, Reich Melanie, Zemolka Saskia, Kühnert Sven

MPK: A61K 31/41, A61K 31/495, A61P 29/00...

Značky: výrobu, substituované, kyseliny, použitie, analgetik, amidy, propiolovej

Text:

...alebo heterocykloalkenyl nesubstituovaný alebo substituovaný -(alkylén)-cykloalkyl,-(alkenylén)-cykloalkyl, -(alkinylén)-cykloalkyl, -(alkylén)-cykloalkenyl, -(alkenylén)~ cykloalkenyl alebo -(alkinylén)-cykloalkenyl nesubstituovaný alebo substltuovaný-(alkyIén)-heterocykloalkenyl, -(alkenylén)-heterocykloalkenyl alebo -(alkinylén) heterocykloalkenyl nesubstituovaný alebo substituovaný -(heteroalkylén)heterocykloalkyl....

Derivát 4-aminobenzoylguanidínu, spôsob jeho prípravy a farmaceutický prostriedok, ktorý ho obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 281198

Dátum: 04.09.1996

Autori: Minck Klaus-otto, Baumgarth Manfred, Beier Norbert, Gericke Rolf

MPK: C07C 317/48, A61K 31/44, A61K 31/155...

Značky: spôsob, přípravy, farmaceutický, obsahuje, 4-aminobenzoylguanidínu, derivát, ktorý, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa zlúčenina všeobecného vzorca (I), kde znamená R1 skupinu symbolu A, R2 a R3 vždy od seba nezávisle atóm vodíka, skupinu Ph alebo Het, alebo spolu tiež alkylénovú skupinu so 4 alebo 5 atómami uhlíka, Het jednojadrovú alebo dvojjadrovú, aromatickú heterocyklickú skupinu s 1 až 2 atómami dusíka, Ph fenylovú skupinu, prípadne substituovanú jedným alebo dvoma atómami fluóru, chlóru alebo brómu, A alkylovú skupinu s 1 až 6 atómami uhlíka,...

Způsob výroby (1-amino-(/(2-//(diaminomethylen)amino//-4-thiazolyl)methyl/- thio)propyliden)sulfamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268815

Dátum: 11.04.1990

Autor: Montserrat Fabá Eusebio

MPK: C07D 277/42

Značky: způsob, výroby, thio)propyliden)sulfamidu

Text:

...bude osvětlen náeledujícini příklady21 g (0,0755 molu) sulfútu methyliaothioeočoviny ee rozpusti ve euěei 250 nl vody e 100 nl nethenolu. Sme ee zahřeje ne teplotu veru pod zpětným chladiče a v průběhuhodiny ee přidú 44,5 g (0,15 l molu) Š l-enino-3-/Ľ (2-enino)-4-thiezolylj nethyl/ thio/ propylidsn žeulfaidu V rgzçoku ve l O nl hydroxidu eodnćho o koncentreci 2 N. sněe sezehřivá ješ ě 2 hodiny na teplotu varu pod zpětným chledičem, pek...

Způsob výroby N-(2-((2-guanidinothiazol-4-yl)methylthio)ethyl)ethandiimidamidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257287

Dátum: 15.04.1988

Autori: Algieri Aldo, Crenshaw Ronnie

MPK: C07D 277/42

Značky: výroby, způsob, n-(2-((2-guanidinothiazol-4-yl)methylthio)ethyl)ethandiimidamidů

Text:

...jako trihydroohloridy. Při použití těchto solí způsobem podle našeho shore citovaného československého patentového spisu je třeba ze soli uvolnit odpovídající volnou bázi, což se s výhodou provádí in situ jednoduchým přidáním příslušného množství organické báze k roztoku sloučeniny obecného vzorce II.Tak například používá-li se 1 mol sloučeniny obecného vzorce II ve formě trihydrochloridu,je třeba přidat 3 mol vhodné organické...

Způsob výroby substituovaných 3,4-diamino-1,2,5-thiadiazolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257276

Dátum: 15.04.1988

Autori: Algieri Aldo, Crenshaw Ronnie

MPK: C07D 285/10, C07D 417/12, C07D 277/42...

Značky: substituovaných, 3,4-diamino-1,2,5-thiadiazolů, výroby, způsob

Text:

...různých substituentů, a způsobyvýroby těchto látek. Sloučeniny popsané v této práci jsou však 1-oxidy nebo 1,1-dioxidy(2 má hodnotu 1 nebo 2) a sloučeniny podle tohoto vynálezu nelze připravit žádným z postupů uvedených ve shora citované práci. 1V britské přihlášce vynálezu č. 2 117 759 (R. R. Crenshaw a A. A. Algieril, zveřejněné 19.10.83, jsou popsány 3,4-disubstituované l,2,5-thiadiazoly obecného vzorcea způsoby jejich výroby, V nichž...

Spôsob prípravy etylesteru 4-bróm-2- ( metoxyimino ) -3-oxo-butánovej kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 243578

Dátum: 15.11.1987

Autori: Dlabaja Zdenek, Lonský Jioí

MPK: C07C 131/00, C07D 277/42

Značky: kyseliny, spôsob, 4-bróm-2, etylesteru, 3-oxo-butánovej, metoxyimino, přípravy

Text:

...kyselín.Získaný čistý etylester tl-bróm-Z-metoxyiminol-B-oxobutánove kyseliny na rozdiel od známej zmesi olej kryštalizuje vo tvare kociek, ktoré topia pri 35 až 36,5 CtŠtruktúra čistého brómderivátu bola po»tvrdená elementárnou analýzou, NMR- a IČ spektrom.Nasledujúce príklady vynález bližšie objasňujú, ale žiadnym spôsobom neobmedzujú.K 8,65 g etylesteru-z-metoxyimino-Z-oxobutánovej kyseliny sa pridá 20 ml dichlórmetánu a 1 ml konc....

Způsob výroby 2-(N-subst. guanidino)-4-heteroarylthiazolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 248750

Dátum: 12.02.1987

Autor: Reiter Lawrence

MPK: C07D 249/10, C07D 277/42, A61K 31/425...

Značky: 2-(n-subst, výroby, guanidino)-4-heteroarylthiazolů, způsob

Text:

...4 dny, načež se pak vzniklý 2-N-substguanidino-4-1,2,4-triazol-5-yllthiazol obecného vzorce I izoluje standardními technikami, jako odpařením rozpouštědla a popřĺpadě vyčištěním surového produktu, například krystalizací nebo sloupcovou chromatografií.Do rozsahu vynälezu spadají rovněž farmaceutický upotřebitelné adiční soli nových sloučenin obecného vzorce I s kyselinami. Tyto soli se snadno připravi tak, že se příslušná Volná báze uvede do...

Způsob výroby 2-(N-subst. guanidino)-4-heteroarylthiazolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 248741

Dátum: 12.02.1987

Autor: Reiter Lawrence

MPK: A61K 31/425, C07D 249/10, C07D 277/42...

Značky: guanidino)-4-heteroarylthiazolů, 2-(n-subst, výroby, způsob

Text:

...-4-hellogenlascetylimidxarzolu .nebo 2- R 4-substituowaný -4 ľballügBÝHIHJCÉIłtYhÍhÍÍHyZOwTH obecného vzorce X. l když liaallogewrem ve shlora. zmsínělných slourčetnmách může .být lak chlor, bulk boom, je nicméně .ploss-Letdně zmxíněný hąallogen obe-cině rvýlnoadmější.Rewakce se provádí v přířuomnoeťi ilnyertního ovrganického .rozpvowuštědila, juakvou temnehvdrOfuraJnu, nižšího iaikuanmolu., jako memhłanolui, eithianoxlu či isłoąpnropxwnowlu,...