C07D 277/18

Sulfónamidové deriváty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18845

Dátum: 06.01.2010

Autori: Marron Brian Edward, Stupple Paul Anthony, Swain Nigel Alan, Reister Steven Michael, Beaudoin Serge, Storer Robert Ian, Zhou Shulan, Markworth Christopher John, Laufersweiler Michael Christopher, Sasaki Kosuke, Millan David Simon, Rawson David James, West Christopher William

MPK: C07D 275/03, C07D 263/50, C07D 277/18...

Značky: deriváty, sulfónamidové

Text:

...(SMEI) a dalších (Claes, L, a kol., Am. J. Hum. Genet., 68 13271332 (2001) Escayg, A., Am. J. Hum. Genet., 68 866-873 (2001) Lossin, C, Neuron,34 877-884 (2002. Nav 1.2 kanál je väčšinou, pokial nie výlučne, exprimovaný v centrálnej nervovej sústave a kvantitatívne štúdie naznačujú, že je najrozšírenejším VGSC v CNS. Mutácie Nav 1.2 sú rovnako spojené so záchvatovými poruchami(Berkovic, S. F., a kol., Ann. Neurol., 55 550-557 (2004 a Nav...

Způsob výroby deriváty 2-guanidinothiazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268693

Dátum: 11.04.1990

Autori: Bod Péter, Csongor Ágainé Eva, Trischler Ferenc, Bogsch Erik, Hersányi Kálmán

MPK: C07D 277/18, C07D 277/48

Značky: způsob, 2-guanidinothiazolu, deriváty, výroby

Text:

...1 byla ziekáne eloučenine vzorce IX v 5 B.5 nim výtěžku e následujici reakci e thionočovinou byla připrevene eloučenine vzorce Xve výtežku 22,2 ním /3. An. Chem. Soc. §§, 2156 (1946)/. Na rozdíl od těchto výtěžkâ bylo sloučonína vzorce IX získáne ve výtůžku 86 ním za použití jodídové ketaľýzy objevene při naších pokusech.Je též známa, že cyklizece aloučeníny vzorce IV zahrnuje v sobě nejoánč tří základní etupne.~Protože Je možno očekávat. že...

Způsob výroby derivátů substituovaného 3-fenyliminothiazolidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255884

Dátum: 15.03.1988

Autori: Lempert Károly, Simig Gyula, Doleschall Gábor, Hornyák Gyula, Petöcz Lujza, Berényi Edit, Huszthy Péter, Orr Zsuzsanna, Nyitrai József, Pjeczka Etelka, Grasser Katalin, Zauer Károly, Fetter József, Szirt Enikoe, Feller Antal, Bartha Ferenc

MPK: A61K 31/425, C07D 277/18

Značky: výroby, substituovaného, 3-fenyliminothiazolidinu, derivátů, způsob

Text:

...přičemž vody dostávají podlelibosti. Hodnoty toxicity se stanoví Lichtfield-Wilcoxovou metodou. 2) Antaqonismus tetrabenazinové ptosy u myšíAntagonismus tetrabenazinové ptosy se zkouší na skupinách po deseti myších. Myši se ošetřújí orálně různými dávkami zkoušených sloučenin, přičemž se kontrolní skupině myší podává odpovídající nosič bez účinné látky. za 30 minut po zavedení účinné látky nebo pouhého nosiče se podá intraperitoneálně 50 mg/kg...

Způsob výroby derivátů substituovaného 3-fenyliminothiazolidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255874

Dátum: 15.03.1988

Autori: Lempert Károly, Simig Gyula, Pjeczka Etelka, Zauer Károly, Petöcz Lujza, Huszthy Péter, Feller Antal, Szirt Enikoe, Nyitrai József, Bartha Ferenc, Hornyák Gyula, Grasser Katalin, Fetter József, Doleschall Gábor, Berényi Edit, Orr Zsuzsanna

MPK: A61K 31/425, C07D 277/18

Značky: výroby, substituovaného, derivátů, 3-fenyliminothiazolidinu, způsob

Text:

...každé dávky se použije 5 myší. Zkoušená sloučenina se podává orálně v objemu 20 ml/kg tělesné hmotnosti. Po podání se myši pozorují sedm dní.V průběhu této doby se myši živí standardní myší potravou, přičemž vody dostávají podle libosti. Hodnoty toxicity se stanovi Lichtefield-wilcoxovou metodou.2) Antagonismus tetrabenazinové ptosy u myšíAntagonismus tetrabenazinove ptosy se zkouší na skupinách po deseti myších. Myši se ošetřují...

Způsob výroby derivátů substituovaného 3-fenyliminothiazolidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255873

Dátum: 15.03.1988

Autori: Zauer Károly, Feller Antal, Berényi Edit, Huszthy Péter, Nyitrai József, Lempert Károly, Simig Gyula, Hornyák Gyula, Doleschall Gábor, Petöcz Lujza, Fetter József, Grasser Katalin, Bartha Ferenc, Szirt Enikoe, Orr Zsuzsanna, Pjeczka Etelka

MPK: C07D 277/18, A61K 31/425

Značky: způsob, substituovaného, 3-fenyliminothiazolidinu, výroby, derivátů

Text:

...nosič bez účinné látky obecného vzorce Ia. za 30 minut po zavedení účinné látky nebo pouhého nosiče se podá intraperitoneálně 50 mg/kg tetrabenazinu, což je 3-isobutyl-9,lo-dimetyl-1,2,3,4,6,7-hexahydrobenzo /a/chinolizín-2-on a spočítají se myši s ptosou 30, 60, 90 a 120 minut po podání tetrabenazinu. Střední hodnota ptosy se pak vypočte pro každou skupinu a odchylka od střední hodnoty, zjištěná pro kontrolní skupinu (inhibice), se uvádí...

Způsob přípravy derivátů thiazolidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241096

Dátum: 13.06.1985

Autori: Iván Július, Majer Jozef, Endel Adrián, Longauer Karol, Kiss Arpád, Hajnoš Jozef, Krajeí Pavol, Šesták Tomáš, Iván Július Ing Vleany

MPK: C07D 277/18, A61K 31/425

Značky: způsob, derivátů, přípravy, thiazolidinu

Text:

...sloučenm obecného vzorce I, pripravených způsobem podle ixynálezu, se zkolumá těmito způsoby.Tuto zfkoušku jako první popsal Shay -a kol. v roce 1945 Gastroenterology 56, str. 5 až N 13, 1945. Samičky krysy H-Wistar o hmotnosti 120 až 150 g se nechají 24 hodiny hladovět. Vodu mají k dispozici podle libosti. Vrátník pylorus se zviřaitům podváže v mírné ethenové narkóze. V průběhu operace se podáva zkoušená látka. Za čtyři hodiny po ošetrení...

Způsob přípravy derivátů thiazolidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241074

Dátum: 13.06.1985

Autori: Michajlik Stipan Semenovie, Tkaeenko Dmitrij Nikolajevie, Redin Alexej Alexaddovie, Tkae Nikolaj Vasiljevie, Dubinin Leonid Dmitrijevie, Feikin Jurij Valentinovie, Babanov Gennadij Kuzmie, Donskich Alexadd Jemeljanovie, Brik Galina Borisovna

MPK: C07D 277/18, A61K 31/425

Značky: způsob, thiazolidinu, derivátů, přípravy

Text:

...v rozsahu shora uvedeného významu jednotlivých symbolu o sobě známymi způsoby.jakožto výhodná reprezentativní sloučenina obecného vzorce l se uvádí 3-benzyl-2-kyanoiminothiazolidin sloučenina A. Dále se popisují výsledky farmakologických zkoušek prováděných s touto sloučeninou,připominá se však, že i ostatní sloučeniny obecného vzorce I mají významnou účinnost.Farmakologická účinnost nových sloučenin obecného vzorce I se zkoumá těmito...