C07D 273/00

(Pyrido/tieno)-[f]-oxazepin-5-ónové deriváty, farmaceutický prostriedok s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 287583

Dátum: 21.02.2011

Autori: Adam - Worrall Julia, Zhang Mingqiang, Grove Simon James Anthony, Gilfillan Robert

MPK: A61K 31/553, C07D 221/00, A61P 25/28...

Značky: použitie, deriváty, prostriedok, farmaceutický, obsahom

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané (pyrido/tieno)-[f]-oxazepin-5-ónové deriváty všeobecného vzorca (I), v ktorom jednotlivé substituenty majú význam uvedený v nárokoch. Sú opísané aj farmaceutické prostriedky s ich obsahom a ich použitie na liečenie neurologických ochorení a psychiatrických porúch, ktoré sú odozvou na zvýšenie synaptických odoziev sprostredkovaných AMPA receptormi v centrálnej nervovej sústave.

Amidoxímové deriváty propénkarboxylovej kyseliny, spôsob ich prípravy a farmaceutické prípravky s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 287101

Dátum: 09.11.2009

Autori: Literati Nagy Péter, Sümegi Balázs, Takács Kálmán

MPK: A61K 31/40, A61K 31/41, A61K 31/16...

Značky: propénkarboxylovej, spôsob, farmaceutické, kyseliny, deriváty, amidoxímové, přípravky, přípravy, obsahom

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa amidoxímové deriváty propénkarboxylovej kyseliny, ďalej ich N-oxidy a/alebo geometrické izoméry, a/alebo optické izoméry, a/alebo farmaceuticky vhodné adičné soli s kyselinou, a/alebo kvartérne deriváty. Uvedené zlúčeniny sú vhodné na ošetrenie stavu súvisiaceho s deficitom kyslíka a/alebo energie alebo ochorenia na báze inhibície PARP, najmä autoimunitného ochorenia alebo neurodegeneratívneho ochorenia, a/alebo vírusového ochorenia,...

4-(3-Heterocyklyl-1-benzoyl)pyrazoly, spôsob ich prípravy, kompozície s ich obsahom a ich použitie ako herbicídov

Načítavanie...

Číslo patentu: 286364

Dátum: 18.07.2008

Autori: Otten Martina, Baumann Ernst, Walter Helmut, Von Deyn Wolfgang, Misslitz Ulf, Mayer Guido, Hill Regina Luise, Witschel Matthias, Westphalen Karl-otto, Wagner Oliver, Rheinheimer Joachim, Engel Stefan

MPK: A01N 43/72, A01N 43/48, A01N 43/02...

Značky: herbicídov, obsahom, kompozície, použitie, 4-(3-heterocyklyl-1-benzoyl)pyrazoly, přípravy, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané 4-(3-heterocyklyl-1-benzoyl)pyrazoly vzorca (I), kde jednotlivé substituenty majú významy uvedené v nárokoch, a ich poľnohospodársky užitočné soli
spôsob prípravy 4-(3-heterocyklyl-1-benzoyl)pyrazolov
kompozície s ich obsahom a použitie týchto derivátov alebo kompozícií s ich obsahom na kontrolu nežiaducich rastlín.

Použitie depsipeptidu na výrobu liekov

Načítavanie...

Číslo patentu: 286280

Dátum: 30.05.2008

Autori: Harder Achim, Traeubel Michael, Kalbe Jochen, Von Samson-himmelstjerna Georg

MPK: A61K 38/15, A61K 31/5375, A61P 33/00...

Značky: výrobu, depsipeptidu, použitie, liekov

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísané použitie kryštalickej modifikácie cyklického depsipeptidu vzorca (I) na výrobu liekov najmä na ničenie endoparazitov.

3-heterocyklyl-substituované benzoylderiváty, spôsob ich prípravy, kompozície s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 286069

Dátum: 06.02.2008

Autori: Hill Regina Luise, Engel Stefan, Rack Michael, Misslitz Ulf, Rheinheimer Joachim, Gebhardt Joachim, Kardorff Uwe, Witschel Matthias, Walter Helmut, Mayer Guido, Westphalen Karl-otto, Götz Norbert, Baumann Ernst, Otten Martina, Von Deyn Wolfgang

MPK: A01P 13/00, C07D 261/00, A01N 43/72...

Značky: spôsob, benzoylderiváty, použitie, kompozície, přípravy, 3-heterocyklyl-substituované, obsahom

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú herbicídne účinné benzoylové deriváty všeobecného vzorca (I), v ktorom R1 znamená nitroskupinu, C1-C6-alkyl, C1-C6-halogénalkyl, C1-C6-alkoxy, C1-C6-alkylsulfonyl alebo C1-C6-halogénalkylsulfonyl R2 znamená nitroskupinu, halogén, C1-C6-alkyl, C1-C6-halogénalkyl, C1-C6-alkyltio, C1-C6-alkylsulfinyl, C1-C6-alkylsulfonyl alebo C1-C6-halogénalkylsulfonyl Y znamená CR13R14 R13 a R14 znamenajú atóm vodíka, C1-C4-alkyl, C1-C4-halogénalkyl,...

Analógy rapamycínu obsahujúce tetrazol so skrátenými polčasmi a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 285408

Dátum: 13.12.2006

Autor: Mollison Karl

MPK: A61K 31/4353, A61P 31/00, A61K 31/395...

Značky: polčasmi, tetrazol, skrátenými, obsahujúce, analogy, rapamycínu, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčenina so vzorcom (I) alebo jej farmaceuticky prijateľná soľ je imunomodulačné činidlo a je užitočná pri liečbe restenózy a imunitných a autoimunitných ochorení. Taktiež sú opísané kompozície inhibujúce rakovinu, fungálny rast, restenózu, postransplantačnú rejekciu tkaniva a imunitné a autoimunitné choroby a použitie uvedených zlúčenín na výrobu liečiva na inhibíciu fungálneho rastu, restenózy, postransplantačnej rejekcie tkaniva a...

Oxadiazínový derivát, spôsob jeho prípravy a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 285106

Dátum: 22.05.2006

Autori: Gsell Laurenz, Maienfisch Peter

MPK: C07D 273/00

Značky: přípravy, derivát, použitie, oxadiazínový, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú oxadiazínové deriváty všeobecného vzorca (IV), v ktorom R znamená atóm vodíka, alkylovú skupinu obsahujúcu 1 až 6 uhlíkových atómov, fenylalkylovú skupinu, ktorej alkylový zvyšok obsahuje 1 až 4 uhlíkové atómy, cykloalkylový zvyšok obsahujúci 3 až 6 uhlíkových atómov, alkenylovú skupinu obsahujúcu 2 až 6 uhlíkových atómov alebo alkinylovú skupinu obsahujúcu 2 až 6 uhlíkových atómov a X znamená skupinu N-NO2 alebo skupinu N-CN, spôsob...

Konjugované makrolidy s protizápalovou účinnosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6565

Dátum: 23.04.2004

Autori: Mercep Mladen, Mesic Milan, Hrvacic Boska, Markovic Stribor, Poljak Visnja, Tomaskovic Linda, Makaruha Oresta

MPK: C07D 273/00, C07D 413/00, C07J 1/00...

Značky: makrolidy, konjugované, účinnosťou, protizápalovou

Text:

...sú opísané v literatúre, ale ich účinky sú relatívne slabé. Bol opísaný napríklad protizápalový účinok derivátov erytromycínu (J. Antimicrob. Chemother. 1998, 41,37-46 W 0 patentová prihláška č. 00/42055) a derivátov azitromycínu (EP patent č. 0283055). Protizápalové účinky niektorých makrolidov sú tiež známe z in vitro a in vivo štúdií uskutočňovaných na experimentálnych zvieracích modeloch, ako je zymosanom navodená peritonidis u...

Konjugované makrolidy s protizápalovou účinnosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10450

Dátum: 23.04.2004

Autori: Tomaskovic Linda, Mesic Milan, Markovic Stribor, Mercep Mladen, Hrvacic Boska, Makaruha Oresta, Poljak Vionja

MPK: C07D 273/00, C07J 1/00, C07D 413/12...

Značky: účinnosťou, makrolidy, konjugované, protizápalovou

Text:

...terapeutický účinok týchto zlúčením pri liečení zápalových ochorení a stavov. Makrolidová časť konjugátu vždy obsahujejeden alebo dva cukorné zvyšky.0006 Zlúčeniny, v ktorých je steroidná alebo nesteroidná podjednáotka k makrolidovej podjednotke pripojená prostrednictvom malqolidoxrého dusíka s iba jedným aglykonovým zvyškom, bez cukorných substituentov v polohách C/3 a C/ 5, ktoré by tiež vykazovali0007 Vlastnosťou zlúčenin...

Způsob izolace betainu z popřípadě intertované melasy

Načítavanie...

Číslo patentu: 256365

Dátum: 15.04.1988

Autori: Heikkilä Heikki, Virtanen Jouko, Melaja Jakko, Millner Dan

MPK: C07D 273/00, C07C 101/06, C07C 101/12...

Značky: intertované, izolace, způsob, melasy, betainů, popřípadě

Text:

...odpadní frakci,druhou cukernou frakci a třetí frakci obsahující převážně betain. Necukerné a cukerné frakce se podrobují dalšímu zpracování, aby se izolovat cukr a zbytková melasa. Toto další.zpracování je popsáno dříve V literatuře a není součástí tohoto vynálezu.V případě, kdy se používá k plnění roztoku o poměrně nízkém obsahu cukru, druhá frakce,obsahující cukry, neobsahuje komerěně zajímavé množství cukru. V tomto případě lze frakce...