C07D 257/02

Spôsob prípravy kalkobutrolu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16213

Dátum: 02.11.2010

Autori: Platzek Johannes, Trentmann Wilhelm

MPK: A61K 49/10, C07D 257/02

Značky: přípravy, kalkobutrolu, spôsob

Text:

...prítomnosti iónov Ca (pri25 °C, v 0,1 N KC 1) pri rôznych pomeroch Gaz ligand. Získali sa nasledujúce výsledkyNa základe týchto zmeraných hodnôt je možne vypočítať rozdelenie vápnika medzi voľné vápenaté ióny, neutrálny komplex (kalkobutrol, ligand má dva záporné náboje) a aniónovýkomplex (ligand má tri záporné náboje) pri rôznych hodnotách pH. Výsledok je uvedený naobrázku l. Je zrejmé, že neutrálny komplex pri akejkoľvek hodnote pH netvorí...

Spôsob výroby mono-N-substituovaných derivátov tetraazacyklododekánu a tetraazacyklotetradekánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282386

Dátum: 10.12.2001

Autori: Gries Heinz, Platzek Johannes

MPK: C07D 257/02

Značky: tetraazacyklododekánu, mono-n-substituovaných, derivátov, tetraazacyklotetradekánu, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsobom podľa vynálezu je možné selektívnou monofunkcionalizáciou vyrobiť mono-N-substituované tetraazamakrocykly všeobecného vzorca (I). Podľa vynálezu sa nechá reagovať tetraazatricyklotridekán, prípadne tetraazatricyklopentándekán všeobecného vzorca (II) s alfa, beta-nenasýteným esterom, amidom alebo nitrilom, alebo s epoxidom, izotiokyanátom, aziridínom alebo bisepoxidom, s rozpúšťadlom alebo bez neho, pri teplote v rozmedzí 0 °C až 220...

Spôsob prípravy prípadne alkylsubstituovaných derivátov cyklénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281972

Dátum: 23.07.2001

Autori: Petrov Orlin, Radüchel Bernd, Platzek Johannes, Nickisch Klaus, Prelle Annette, Graske Klaus

MPK: C07D 257/02

Značky: alkylsubstituovaných, přípravy, derivátov, spôsob, případně, cyklénu

Zhrnutie / Anotácia:

Príprava prípadne alkylsubstituovaných derivátov cyklénu cyklotetramerizáciou prípadne alkylsubstituovaných derivátov benzylaziridínu, pri ktorej sa derivát benzylaziridínu pripraví in situ z prípadne alkylsubstituovaného derivátu benzyletanolamínu reakciou s kyselinou sírovou a nasledujúcou reakciou zodpovedajúceho esteru kyseliny sírovej s vodným lúhom, bez izolácie derivátu benzylaziridínu sa pridaním 0,25 až 0,35 mól silnej kyseliny na mól...

Spôsob výroby derivátov N-beta-hydroxyalkyl-tri-N- karboxyalkyl-1,4,7,10-tetraazacyklododekánu a N-beta-hydroxaylkyl-tri-N-karboxyalkyl-1,4,8,11- tetraazacyklotetradekánu a ich kovových komplexov

Načítavanie...

Číslo patentu: 281901

Dátum: 02.07.2001

Autori: Nickisch Klaus, Tilstam Ulf, Platzek Johannes, Gries Heinz, Börner Helmut

MPK: C07D 257/02, C07D 405/04

Značky: komplexov, derivátov, výroby, karboxyalkyl-1,4,7,10-tetraazacyklododekánu, kovových, n-beta-hydroxaylkyl-tri-n-karboxyalkyl-1,4,8,11, spôsob, n-beta-hydroxyalkyl-tri-n, tetraazacyklotetradekánu

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob výroby derivátov N-beta-hydroxyalkyl-tri-N-oxyalkyl-1,4,7,10-tetraazacyklododekánu a N-beta-hydroxyalkyl-tri-N-karboxyalkyl-1,4,8,11- tetraazacyklotetradekánu všeobecného vzorca (I), v ktorom R1 znamená prípadne zvyškom R3 substituovanú skupinu -(CH2)1-6-COOY, pričom R3 znamená H, C1-6alkyl skupinu, benzylovú skupinu, benzyloxyalkylovú skupinu s 1 až 6 uhlíkovými atómami alebo fenylovú skupinu, Y znamená H a/alebo ekvivalent...

Spôsob výroby tetrazolylbifenylových zlúčenín a medziprodukty tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280887

Dátum: 08.02.1995

Autori: Lo Young Sek, Rossano Lucius, Larsen Robert, King Anthony

MPK: C07D 257/04, C07D 257/02

Značky: tohto, spôsob, medziprodukty, spôsobu, tetrazolylbifenylových, výroby, zlúčenín

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby tetrazolylbifenylových zlúčenín všeobecného vzorca (II), kde P predstavuje trifenylmetyl, terc.-butyl, alkoxymetyl s 1 až 4 atómami C v alkoxyle, metyltiometyl, fenylalkoxymetyl s 1 až 4 atómami C v alkoxyle, p-metoxybenzyl, 2,4,6-trimetylbenzyl, 2-(trimetylsilyl)etyl, tetrahydropyranyl, piperonyl alebo benzénsulfonyl a Q je H, alkyl s 1 až 4 C, hydroxymetyl, tri[(C1-4)organo]silyloxymetyl, hydroxyalkyl s 1 až 4 C, formyl, acyl s...

Spôsob výroby kovových komplexov N-ß-hydroxyalkyltri-N-karboxyalkyl-1,4,7,10-tetraazacyklododekánových a N-ß-hydroxyalkyltri-N-karboxyalkyl-1,4,8,11- tetraazacyklotetradekánových derivátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 281285

Dátum: 07.12.1994

Autori: Platzek Johannes, Gries Heinz

MPK: C07D 257/02

Značky: spôsob, výroby, n-ß-hydroxyalkyltri-n-karboxyalkyl-1,4,7,10-tetraazacyklododekánových, derivátov, kovových, komplexov, n-ß-hydroxyalkyltri-n-karboxyalkyl-1,4,8,11, tetraazacyklotetradekánových

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob výroby kovových komplexov N-beta-hydroxyalkyltri-N-karboxyalkyl-1,4,7,10- tetraazacyklododekánových a N-beta-hydroxyalkyltri-N-karboxy-alkyl-1,4,8,11- tetraazacyklotetradekánových derivátov všeobecného vzorca (I), pri ktorom sa z 1,4,7,10-tetraazacyklododekánu alebo 1,4,8,11-tetraazacyklotetradekánu pripravená zlúčenina všeobecného vzorca (II) nechá reagovať so zodpovedajúcim epoxidom, získaná zlúčenina sa zmydelní a nechá sa...

Způsob výroby 9-(S)- nebo 9-(RS)-(3-hydroxy-2-fosfonylmethoxypropyl)-adeninu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263954

Dátum: 12.05.1989

Autori: Rosenberg Ivan, Votruba Ivan, Holý Antonín

MPK: C07F 9/38, C07D 257/02

Značky: 9-(s, způsob, 9-(rs)-(3-hydroxy-2-fosfonylmethoxypropyl)-adeninu, výroby

Text:

...(např. oktadecyL silikagelu. Zľisomer látky vzorce V se snadno oddělí a může být odpařen a znovu isomerizován kyselinou chlorovodíkovou.Zahříváním izolované látky vzorce V s roztoky alkaliokých hydroxidů sodného,lithného. draselného) ve vodě vznikne podle pri.ncipu uvedeného v Čs. .autorském osvedčení č. 233 665 látka vzorce I jako jediný produkt. K její izolaci může být použite bud opět preprarativní lçapalin-ová Chromatografie,...

Spôsob výroby 1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetraazacyklooktánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238443

Dátum: 15.05.1987

Autori: Dimun Milan, Truchlik Štefan, Kabátová Viera, Zeman Svatopluk, Zemanová Eva, Belko Dušan

MPK: C07D 257/02

Značky: výroby, 1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetraazacyklooktánu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález pojednáva o výrobe 1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetraazacyklooktánu nitračným štiepením 1,5-diacetyl-3,7-dinitro-1,3,5,7-tetraazacyklooktánu, označovaného kódom DADN, kyselinou dusičnou s obsahom oxidu dusičného, pričom je do reakčného systému pridávaná nitromočovina v množstve 0,5 až 10 % hmot. na hmotnosť východiskového DADN. Postup je použiteľný vo výrobe oktogénu i pri vývoji nových postupov výroby tejto substancie.

Spôsob výroby 1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetraazacyklooktánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238442

Dátum: 15.05.1987

Autori: Belko Dušan, Zemanová Eva, Kabátová Viera, Dimun Milan, Zeman Svatopluk, Truchlik Štefan

MPK: C07D 257/02

Značky: 1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetraazacyklooktánu, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález pojednáva o výrobe 1,3,5,7-tetranitro 1,3,5,7-tetraazacyklooktánu, zvaného oktogén, nitračným štiepením 1,5-diacetyl-3,7-dinitro-1,3,5,7-tetraazacyklooktánu, označovaného DADN, kyselinou dusičnou s obsahom oxidu dusičného, pri čom je do reakčného systému pridávaný dikyandiamid v množstve 0,05 až 11 % hmot., počítané na východiskové množstvo DADN. Postup je použiteľný vo výrobe oktogénu, no má význam predovšetkým pre vývoj nových...

Spôsob výroby 1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetraazacyklooktánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238440

Dátum: 15.05.1987

Autori: Kabátová Viera, Zeman Svatopluk, Belko Dušan, Dimun Milan, Truchlik Štefan

MPK: C07D 257/02

Značky: výroby, spôsob, 1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetraazacyklooktánu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález pojednáva o výrobe 1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetraazacyklooktánu, zvaného oktogén, nitračným štiepením 1,5-diacetyl-3,7-dinitro-1,3,5,7-tetraazacyklooktánu, označovaného kódom DADN, kyselinou dusičnou s obsahom oxidu dusičného, pričom je do reakčného systému pridávaný dusičnan močoviny v množstve 0,5 až 10 % hmot. na hmotnosť východiskového DADN. Postup je použiteľný vo výrobe oktogénu ako aj pri vývoji nových postupov výroby tejto...

Spôsob stanovenia vody v nadúvadle

Načítavanie...

Číslo patentu: 230291

Dátum: 15.10.1986

Autori: Pajonková Irena, Babčáková Oľga, Švancarová Mária, Zemanová Eva

MPK: G01N 31/16, C07D 257/02

Značky: spôsob, nadúvadle, stanovenia

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob stanovenia vody v nadúvadle na báze 1,5-endometylén-3,7-dinitrózo-1,3,5,7-tetraazacyklooktánu metódou podľa Fischera, vyznačujúci sa tým, že sa na návažok nadúvadla pôsobí vodorozpustným nižším alkoholom s 1 až 5 atómami uhlíka, s výhodou metylalkoholom, v množstve 10 až 50 objemových dielov, s výhodou v množstve 20 až 33,3 objemových dielov alkoholu na 1 hmot. diel nadúvadla po dobu 5 až 60 minút, s výhodou po dobu 10 až 45 minút, pri...